Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об освобождении от выполнения требований международных конвенций во время конвенционной сертификации судов Украины

Минтранс
Приказ, Инструкция от 27.09.2000 № 524
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України

Наказ Міністерства транспорту України
від 27 вересня 2000 року N 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2000 р. за N 822/5043

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 27 жовтня 2004 року N 946
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 24 січня 2013 року N 43)

На виконання вимог міжнародних конвенцій у галузі торговельного мореплавства, стороною яких є Україна, з метою підвищення рівня безпеки мореплавства та визначення механізму підготовки свідоцтв про вилучення, які видаються класифікаційними товариствами для суден, зареєстрованих в Україні, на підставі статей 3 і 10 Кодексу торговельного мореплавства України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України (додається).

2. Державному департаменту морського і річкового транспорту України (Зубков В. О.) в установленому порядку зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Севрюкова В. В.

 

Міністр 

Л. М. Костюченко 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України

(У тексті Інструкції слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках; у тексті Інструкції та додатку до неї слова "Міністерство транспорту України" та слово "Адміністрація" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті" та "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках; у тексті Інструкції слова "Державний департамент морського і річкового транспорту" та слово "директор" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Укрморрічінспекція" та "Голова" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року, Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року, Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї (надалі - міжнародні конвенції), та Кодексу торговельного мореплавства України.

1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги для судновласника щодо отримання згоди Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (надалі - Укрморрічінспекція) на одержання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України.

1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на судна, що мають право плавання під Державним прапором України та зареєстровані в Державному судновому реєстрі України (надалі - судно).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

1.4. Звільнення судна від виконання вимог міжнародних конвенцій здійснюється тільки у виняткових випадках, коли таке звільнення є єдиним, передбаченим міжнародними конвенціями засобом продовжувати експлуатацію судна за призначенням.

Зниження рівня безпеки для судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної безпеки в результаті надання звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій не допускається.

(розділ 1 доповнено новим пунктом 1.4 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946,
у зв'язку з цим пункт 1.4 вважати пунктом 1.5)

1.5. Звільнення судна від виконання вимог міжнародних конвенцій здійснюється класифікаційним товариством, під наглядом якого воно перебуває, відповідно до рішення про надання дозволу на звільнення, прийнятого Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті. Таке звільнення здійснюється шляхом надання свідоцтва про звільнення (анг. - exemption) згідно з Міжнародною конвенцією про охорону людського життя на морі 1974 року, Міжнародною конвенцією про вантажну марку 1966 року, та виконання відповідної позначки у формах конвенційних свідоцтв згідно з Міжнародною конвенцією про запобігання забрудненню із суден 1973 р., зміненої Протоколом 1978 р. до неї.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

2. Порядок подання судновласником заяв про отримання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України (надалі - дозвіл на звільнення)

2.1. Заява про отримання дозволу на звільнення (додаток 1) подається судновласником до класифікаційного товариства.

2.2. У заяві вказуються:

- назва міжнародної конвенції та номер правила, для звільнення від виконання вимог якого подається заява;

- номер правила міжнародної конвенції, на підставі якого може надаватися дозвіл на звільнення відповідно до норм міжнародних конвенцій;

- обмеження, умови, додаткові заходи організаційного або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної безпеки в разі надання звільнення.

(абзац четвертий пункту 2.2 в редакції наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

2.3. До заяви на отримання дозволу на звільнення додаються:

- копія ліцензії щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

(абзац другий пункту 2.3 в редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

- нотаріально завірена копія документа, на підставі якого судновласник експлуатує судно (свідоцтво про право власності, договір оренди);

- копія класифікаційного свідоцтва;

- копії суднових документів, передбачених міжнародними конвенціями;

- технічне обґрунтування щодо можливості одержання дозволу на звільнення.

2.4. Технічне обґрунтування може виконуватися компетентною особою або спеціалізованою організацією, визнаною класифікаційним товариством та Укрморрічінспекцією, і повинне підтверджувати забезпечення безпечної експлуатації судна в передбаченому районі плавання, включаючи також порти заходу.

(абзац перший пункту 2.4 в редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

У технічному обґрунтуванні вказуються:

- перелік відповідних вимог правил міжнародних конвенцій, від виконання яких звільняється судно;

- посилання на положення та правила міжнародних конвенцій, які є підставою для надання дозволу на звільнення;

- умови, на підставі яких надається дозвіл на звільнення;

- обмеження, умови, додаткові заходи організаційного або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної безпеки в разі надання звільнення;

(абзац шостий пункту 2.4 в редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

- район плавання та порти заходу судна;

- у разі необхідності наводяться розрахунки і креслення.

(пункт 2.4 доповнено новим абзацом згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

Абзац восьмий пункту 2.4 вилучено 

(згідно з наказом Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

3. Порядок розгляду заяв щодо отримання рішення про надання дозволу на звільнення

3.1. Класифікаційне товариство, до якого надійшла заява про отримання дозволу на звільнення, розглядає надіслані заявником матеріали і у двотижневий термін готує висновок класифікаційного товариства.

У разі, якщо надіслані матеріали не відповідають вимогам нормативно-правових та нормативно-технічних актів, класифікаційне товариство повертає їх заявнику з обґрунтованим письмовим висновком.

(абзац другий пункту 3.1 в редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

3.2. Висновок класифікаційного товариства про можливість надання дозволу (або відмови) на звільнення вноситься до заяви судновласника та підписується його керівником або керівником підрозділу в Україні (для іноземних класифікаційних товариств).

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

У ньому також зазначаються:

- характеристика технічного стану судна та тих суднових конструкцій, механізмів, пристроїв та обладнання, які безпосередньо пов'язані з вимогами міжнародної конвенції, від виконання яких судно звільняється;

(абзац третій пункту 3.2 в редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

- пропозиції щодо встановлених додаткових обмежень; район та сезон плавання, гідрометеорологічні обмеження, характерні властивості вантажів, склад екіпажу;

- обмеження, умови, додаткові заходи організаційного або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної безпеки в разі надання звільнення.

(абзац п'ятий пункту 3.2 в редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

Класифікаційне товариство в разі непред'явлення йому необхідних документів, невиконання зазначених ним робіт, які потрібні для оформлення висновку, відмовляє судновласнику у видачі документів.

3.3 Протягом 10 днів з дня отримання висновку класифікаційного товариства судновласник подає заяву щодо отримання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій з висновком класифікаційного товариства до Укрморрічінспекції, додаючи до неї зазначені в пункті 2.3 цієї Інструкції документи.

Укрморрічінспекція у 10-денний термін розглядає заяву та відповідний пакет документів. Рішення щодо надання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій приймається за результатами розгляду заяви і наданих документів та перевірки судна відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 N 545 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952. У разі прийняття позитивного рішення заява візується Головою Укрморрічінспекції або уповноваженою ним особою.

Укрморрічінспекція при потребі направляє заявку з доданими до неї документами на експертизу до організації, до компетенції якої входить проведення експертизи документів з питань безпеки судноплавства в установленому законодавством порядку і яка віднесена до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

(пункт 3.3 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

3.4. Укрморрічінспекція в 10-денний термін з дня надходження документів приймає рішення про можливість надання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій, про що робиться відповідна позначка на заяві судновласника, і направляє документи до класифікаційного товариства. Запис про прийняте рішення робиться на зворотному боці заяви.

3.5. Рішення Міністерства інфраструктури України про надання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій підписується заступником Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

(розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

4. Порядок надання та обліку свідоцтв про звільнення

4.1. На підставі рішення Укрморрічінспекції класифікаційне товариство у двотижневий термін видає Свідоцтво про звільнення відповідно до Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року та Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року або робить відповідну позначку в конвенційних документах (доповнення A або B до Міжнародного свідоцтва про запобігання забрудненню) відповідно до міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї. Термін дії Свідоцтва про звільнення визначається для кожного свідоцтва окремо, відповідно до міжнародних конвенцій.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

4.2. У місячний термін класифікаційне товариство готує довідку про надані звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій і направляє її в Укрморрічінспекцію для подальшого інформування ІМО згідно із законодавством.

(пункт 4.2 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

4.3. Класифікаційні товариства, які мають Угоду про делегування повноважень на надання послуг з конвенційної сертифікації суден між Укрморрічінспекцією та класифікаційним товариством, щодо здійснення конвенційного нагляду за суднами, що плавають під Державним прапором України, у місячний термін надсилають копію заяви судновласника з рішенням Укрморрічінспекції (додаток 1) та копії всіх зазначених у заяві документів до національного класифікаційного товариства для реєстрації.

4.4. Усі видані Свідоцтва про звільнення реєструються в спеціальному обліковому журналі, що веде Регістр судноплавства України.

4.5. Облікова справа складається з матеріалів, які стали підставою для видачі та закінчення терміну дії свідоцтва про звільнення. Матеріали облікових справ передаються в загальному порядку на зберігання до фонду діючих документів (формулярів суден).

 

Генеральний директор
Регістру судноплавства України
 

 
В. О. Платонов 

 

ЗАЯВА

Прошу розглянути питання про можливість надання дозволу на звільнення від виконання вимог
__________________________________________________________________
                                               (назва міжнародної конвенції та номер правила) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

на підставі ________________________________________________________
                                    (номер правила міжнародної конвенції, що дає змогу Укрморрічінспекції 
                                                                            надавати дозвіл на звільнення) 

при виконанні умов ________________________________________________
                                                                       (умови, при яких надається дозвіл на звільнення) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

для судна _________________________________________________________
                               (назва, ідентифікаційний номер ІМО, тип, проект та валова місткість судна) 

__________________________________________________________________,

яке експлуатується судновласником __________________________________
                                                                                             (дані фізичної або юридичної особи, 

__________________________________________________________________
               яка експлуатує судно від свого імені, зокрема адреса, номери телефонів, факсу, 

__________________________________________________________________
                                                 телекса та адреса електронної пошти тощо) 

Дані про призначену судновласником особу, відповідальну за безпеку мореплавства
__________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові, N телефону, факсу)

  

Необхідні документи додаються: 

Так/Ні 

Технічне обґрунтування (виконавець -                             ) 

  

Копія ліцензії на право здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів 

  

Нотаріально завірені копії документів, на підставі яких судновласник експлуатує судно: 

  

3.1 

Копія свідоцтва про право власності на судно 

  

3.2 

Копія договору оренди 

  

Копія класифікаційного свідоцтва 

  

Копії суднових документів, передбачених міжнародними конвенціями 

  

  

  

Підпис судновласника ______________________________________________

"___" _______________ 20__ р.

Висновок класифікаційного товариства:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" _______________ 20__ р. 

Рішення Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті про надання дозволу на звільнення

  

  

  

  

"___" _______________ 20__ р. 

Заява надіслана до класифікаційного товариства 

  

"___" _______________ 20__ р. 

На підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті: 

Видано відповідно до вимог Міжнародної конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року:

Свідоцтво про звільнення N _______________ до Свідоцтва ________________

Свідоцтво про звільнення N _______________ до Свідоцтва ________________

Свідоцтво про звільнення N _______________ до Свідоцтва ________________

Свідоцтво про звільнення N _______________ до Свідоцтва ________________  

Видано відповідно до вимог Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року
Свідоцтво про звільнення для вантажної марки N  

Внесена позначка відповідно до вимог Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 р., зміненої Протоколом 1978 р. до неї до _______________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Класифікаційне товариство:

"___" _______________ 20__ р. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.10.2004 р. N 946)

____________

Опрос