Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Правила сертификации средств индивидуальной защиты работающих, утвержденные приказом Госстандарта Украины от 14.06.99 N 322

Госстандарт
Приказ от 23.10.2000 № 612
Утратил силу

Про внесення змін до Правил сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих, затверджених наказом Держстандарту України від 14.06.99 N 322

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 23 жовтня 2000 року N 612

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 листопада 2000 р. за N 785/5006

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації
 від 14 червня 1999 року N 322
згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 березня 2015 року N 316)

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію та сертифікацію", на виконання Указу Президента України від 22.01.2000 N 89/2000 "Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва" НАКАЗУЮ:

1. Унести до Правил сертифікації засобів індивідуального захисту працюючих, затверджених наказом Держстандарту України від 14.06.99 N 322 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.06.99 за N 405/3698, такі зміни:

1.1. Пункт 2.1 розділу 2 доповнити нормативними посиланнями:

"ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення;

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції".

1.2. Пункт 3.1 доповнити посиланням на ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення.

1.3. Абзаци сьомий та восьмий пункту 4.4 викласти в такій редакції:

"аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

видачу сертифіката відповідності, укладання угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи".

1.4. Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 доповнити абзацом другим у такій редакції:

"При цьому заявник повинен дати ОС письмову гарантію того, що він не заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим ОС. Заявником на сертифікацію партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що й заявник".

Абзац другий відповідно вважати абзацом третім.

1.5. Шостий абзац підпункту 5.1.2 пункту 5.1 викласти в такій редакції: "експертний висновок щодо безпеки ЗІЗ для здоров'я людини".

1.6. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Обстеження виробництва

5.3.1. Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовлювати продукцію відповідно до вимог чинних нормативних документів, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції у порядку, установленому ДСТУ 3957-2000.

5.3.2. Результати обстеження виробництва оформлюються актом згідно з додатком В до ДСТУ 3957-2000, один примірник якого вручається заявнику".

1.7. Пункт 5.5 викласти в такій редакції: "5.5. Сертифікація (оцінка) системи якості".

1.8. Підпункт 5.5.4 пункту 5.5 вилучити.

1.9. У підпункті 5.6.2 пункту 5.6:

слова "схемою А" замінити на "схемою 1", "схемою Б" - на "схемою 2", "схемою В" - на "схемою 3";

останній абзац викласти в такій редакції: "зі складу готової продукції (виробництва), у постачальника або з торгівлі (за схемами 4 - 7)".

1.10. Підпункт 5.6.5 пункту 5.6 доповнити реченням: "При цьому для продукції, що імпортується, в акті ідентифікації зазначається код товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) - перші чотири знаки".

1.11. Підпункт 5.7.1 пункту 5.7 доповнити абзацом у такій редакції:

"Якщо для сертифікації продукції використовується унікальне випробувальне обладнання, то допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки, які відповідають установленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці акредитованої випробувальної лабораторії".

1.12. Підпункт 5.9.2 пункту 5.9 доповнити такими абзацами:

"Сертифікат відповідності на серійне виробництво продукції за схемою без обстеження і атестації виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості видається на підставі позитивних результатів:

- аналізу нормативної та технологічної документації; 

- аналізу настанови з якості або документів, що її замінюють; 

- аналізу технічного опису виробництва, складеного заявником на підставі переліку питань, зазначених у додатку 4;

- сертифікаційних випробувань, проведених в акредитованій у Системі випробувальній лабораторії та на підприємстві-виробнику зразків продукції, відібраних у порядку та кількості, установлених ОС; 

- подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва в терміни та в кількості, які встановлені в програмі технічного нагляду, і проведення перевірки виробництва (за потреби)". 

1.13. Підпункт 5.9.4 пункту 5.9 викласти в такій редакції:

"5.9.4. Термін дії сертифіката відповідності визначає ОС з урахуванням терміну дії нормативних документів на продукцію, терміну, на який атестоване виробництво (сертифікована система якості), гарантійного терміну зберігання продукції, але не більше термінів, зазначених у додатку 3 (в редакції наказу від 23.10.2000 N 612).

Дія сертифіката відповідності на продукцію серійного виробництва поширюється на всю продукцію, вироблену в період дії сертифіката відповідності, з урахуванням гарантійного терміну зберігання за умови дотримання вимог нормативних документів щодо умов транспортування, складування, зберігання продукції.

Термін дії сертифіката відповідності та угоди не продовжується.

Для отримання сертифіката відповідності на новий термін заявник не пізніше як за три місяці до закінчення його дії направляє ОС заявку відповідно до п. 5.1.1. Допускається видача нового сертифіката відповідності замість того, що втратив чинність, за схемами з обстеженням та атестацією виробництва або сертифікації (оцінки) системи якості на підставі результатів технічного нагляду за період дії сертифіката відповідності або лише за позитивними результатами здійснених в Україні планових контрольних випробувань зразків продукції. При цьому сертифікаційні випробування за новою заявкою проводяться обов'язково.

У разі закінчення терміну дії сертифіката відповідності на партію, якщо сертифікована партія продукції протягом цього терміну не реалізована, новий сертифікат відповідності на залишки сертифікованої партії має видаватися на підставі акта інвентаризації та ідентифікації залишків продукції".

1.14. У підпункті 5.11.1 пункту 5.11 замінити слова "за схемами В, Г" на "за схемами 3, 4, 5", "за схемою Ґ" на "за схемою 6", "(схема Д)" на "(схема 7)".

1.15. Підпункт 5.11.3 пункту 5.11 викласти в такій редакції:

"5.11.3. Технічний нагляд здійснюється шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків продукції, відібраних у виробника або в постачальника, у торгівлі в порядку, у терміни та в кількості, установлені програмою технічного нагляду".

1.16. Підпункт 5.11.6 пункту 5.11 викласти в такій редакції:

"5.11.6. Обсяг показників, що підлягають контрольним випробуванням під час технічного нагляду і з метою подальшої сертифікації, визначає ОС, виходячи з обсягу попередніх випробувань та результатів технічного нагляду".

1.17. Додаток 3 викласти в новій редакції (додається).

1.18. Правила доповнити додатком 5 в такій редакції (додається).

2. Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (О. Баб'як) у п'ятиденний термін забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу.

3. Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Б. Угаров) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його публікацію в "Інформаційному покажчику стандартів".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Г. Сидоренка.

 

Голова
Держстандарту України
 

 
П. С. Кабан
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністерство економіки України 

В. В. Роговий 

Заступник Міністра  
охорони здоров'я України
 

 
О. О. Бобильова
 

 Голова
Держстандарту України 

 
П. С. Кабан 

Державний департамент з нагляду за
охороною праці Міністерства праці та
соціальної політики України
 

 
 
С. О. Сторчак
 

Державний комітет України з
питань регуляторної політики
та підприємництва
 

  

 

Схеми (моделі) сертифікації ЗІЗ працюючих в Системі УкрСЕПРО

Схема номер 

Продукція, що сертифікується 

Назва робіт  

Документи, які видаються ОС  

  

  

обстеження виробництва 

атестація виробництва 

сертифікація (оцінка) системи якості 

випробування з метою сертифікації 

технічний нагляд 

  

Одиничний виріб 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться по кожному виробу 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на кожний виріб 

Партія продукції 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Не проводиться 

Сертифікат відповідності на партію ЗІЗ з наведенням розміру сертифікованої партії 

Партія продукції, яка планується до виготовлення 

Проводиться при потребі за рішенням органу із сертифікації 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться після виготовлення частини партії на зразках продукції, відібраних у порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в обсязі та порядку, встановленому ОС 

Сертифікат відповідності з терміном дії, що встановлюється угодою (до одного року) 

Продукція, що випускається серійно 

Не проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться через випробування зразків продукції з періодичністю, в обсязі та в порядку, що встановлені ОС. У разі потреби проводиться перевірка виробництва 

Сертифікат відповідності з терміном дії до одного року, що встановлюється угодою 

- " - 

Проводиться 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до двох років, що встановлюється угодою 

- " - 

Не проводиться 

Проводиться 

Не проводиться 

Проводиться на зразках продукції, що відібрані в порядку і в кількості, які встановлені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС і включає перевірки виробництва та контрольні випробування зразків продукції 

Сертифікат відповідності з терміном дії до трьох років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва 

- " - 

Не проводиться 

Не проводиться 

Проводиться ОС систем якості 

Проводяться в порядку, що визначені ОС 

Проводиться в порядку, що визначений ОС систем якості 

Сертифікат відповідності з терміном дії до п'яти років, що встановлюється угодою з урахуванням терміну дії сертифіката на систему якості 

 

ПЕРЕЛІК
питань, які відображаються заявником у технічному опису виробництва продукції, яка підлягає сертифікації

1. Виробництво продукції за рік, основні споживачі.

2. Постачальники сировини і матеріалів.

3. Відомості про сертифікацію сировини і матеріалів.

4. Проведення вхідного контролю сировини, параметри контролю, періодичність (щільність) контролю, величина відбраковки.

5. Основні відомості про етапи технологічного процесу, перелік обладнання.

6. Організація системи прослідковування продукції на технологічному ланцюгу.

7. Заходи, передбачені для ізоляції відбракованої продукції.

8. Види випробувань, яких зазнає продукція; тип обладнання та приладів, які застосовуються при цьому, періодичність його повірки.

9. Кількість рекламацій на продукцію, обсяг рекламованої продукції за останній рік.

10. Порядок проведення обліку й аналізу рекламацій, ужиття заходів щодо них.

11. Наявність на підприємстві функціонування елементів системи якості.

____________

Опрос