Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Правила о порядке проведения компенсации по вкладам населения, осуществления контроля за правильностью отметок в паспортах вкладчиков, а также возмещения расходов Сберегательному банку Украины в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 11 января 1993 года N 1-93

Национальный банк
Правила от 28.01.1993 № б/н
Утратил силу

ПРАВИЛА
про порядок проведення компенсації по вкладах населення, здійснення контролю за правильністю відміток у паспортах вкладників, а також відшкодування витрат Ощадному банку України відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 1-93 

Правила втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 8 жовтня 2010 року N 457)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в Ощадному банку України" проводиться компенсація вкладів населення в установах Ощадного банку України станом на 2 січня 1992 року. 

1.2. Компенсується залишок вкладу в розмірі не більше 2000 карбованців, шляхом його збільшення на 200 відсотків по одній книжці кожному вкладнику - громадянину України при його явці в установу Ощадного банку.

Громадянами України згідно з Законом від 8 жовтня 1991 року "Про громадянство України" є: 

а) особи, які на момент вступу (8 жовтня 1991 р.) в силу Закону про громадянство проживали в Україні;

б) особи, які працюють за державними направленнями, проходять військову службу або навчаються за межами України, при умові, якщо вони народились або довели, що постійно проживали на її території, не значаться у громадянстві інших держав і не пізніше ніж через два роки після вступу в силу цього Закону виявили бажання стати громадянами України;

в) особи, які набули громадянство України відповідно до указаного Закону України.

1.3. Компенсація проводиться до 1 липня 1993 року. Після закінчення указаного строку робота по нарахуванню компенсації вкладів громадянам України припиняється. Про компенсацію вкладів обов'язково робиться відмітка у паспорті вкладника - громадянина України, або в документі, що його замінює. Особа військовослужбовців установлюється на підставі посвідчення особи або військового білета, виданих командуванням військових частин або військових установ, у неповнолітніх - свідоцтва про народження.

У зв'язку з цим відмітка про нарахування (одержання) суми компенсації робиться:

- у паспорті - на стор.27;

- у посвідченні особи офіцера - на стор.17;
 
- у посвідченні особи прапорщика - на стор.14;

- у військовому білеті - на стор.23;

- у свідоцтві про народження та свідоцтві про смерть - під печаткою органу ЗАГСу, який видав ці документи;

- у загальногромадянському паспорті осіб, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон - на останній сторінці.

При відсутності штампу відмітка робиться від руки з проставленням дати і підпису працівника Ощадбанку.

З метою здійснення контролю за правильністю одержання сум компенсації необхідно вимагати, щоб усі довідки, що видаються органами міліції, ЗАГСу, ЖЕКів при обміні (втраті) паспорту, мали реєстраційний номер.

Відмітки необхідно робити тільки в оригіналах документу або перших екземплярах довідок, виданих в установленому порядку. Повторно видані у період з 01.01.93 р. по 01.07.93 р. свідоцтва про народження і другі екземпляри довідок не є підставою для одержання суми компенсації.

1.4. В разі смерті вкладника в період дії Декрету виплата компенсації проводиться одному із спадкоємців по Закону або на підставі заповідального розпорядження. В цих випадках відмітка робиться в оригіналі свідоцтва про смерть. По дублікатах таких свідоцтв компенсація не виплачується.

1.5. Нарахування і виплата компенсації може також проводитись на підставі довіреності, оформленої в установленому порядку, при цьому довірена особа повинна пред'явити, крім довіреності, паспорт і ощадну книжку вкладника-довірителя, в паспорті якого повинна бути зроблена відмітка, що підтверджує виплату компенсації.

1.6. Відповідальність посадових осіб за невнесення в паспорти або посвідчення особи вкладників відміток про виплату компенсації установлюється відповідно до діючого законодавства.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

2.1. Компенсаційні нарахування проводяться по будь-якому із наявних видів вкладів населення станом на 2 січня 1992 року, крім сум, які знаходяться на об'єднаному рахунку, безпроцентних розрахункових рахунках, на які зараховані видані позички, а також спеціальних рахунках, відкритих у зв'язку з компенсацією вкладів населення згідно з Указом Президента СРСР від 22 березня 1991 року.

2.2. Для обчислення компенсації за основу приймається залишок вкладу з прирахованими процентами на 2 січня 1992 року. Для контрольної перевірки можуть використовуватись спеціальні приватизаційні відомості NN 1 і 2, складені для обчислення компенсації по вкладах населення згідно з Указом Президента України від 6 березня 1992 року.

2.3. Компенсація нараховується в розмірі 200 відсотків залишку вкладу станом на 2 січня 1992 року, але не більше 4000 карбованців і тільки по одному рахунку вкладника. Так, наприклад, якщо по рахунку на 2.01.92 р. значився залишок вкладу 500 карбованців, то сума нарахованої компенсації буде складати 1000 карбованців; якщо залишок вкладу складав 3500 карбованців, то сума компенсації становитиме 4000 карбованців, тобто в розрахунок приймається залишок вкладу в межах 2000 карбованців.

2.4. Обчислена сума компенсації зараховується на діючий рахунок (як додатковий внесок) і приєднується до залишку вкладу. При цьому в карточці особового рахунку указується вид зарахування - "компенсація", ця сума відображається в графі "приход" і, виходячи з цього, виводиться новий залишок вкладу.

На зарахування суми компенсації по кожному рахунку складається ордер ф. N 52. Операції по зарахуванню компенсації проводяться при явці вкладника в установу Ощадбанку. Обчислення процентів на суму нарахованої компенсації проводиться з дня її нарахування. На ордерах ф. N 51 і ф. N 52 робиться відмітка про пред'явлений документ, що засвідчує особу вкладника. Крім цього, на ордері ф. N 52 необхідно одержати підпис вкладника.

Первинний облік нарахованої і виплаченої компенсації ведеться в окремому операційному щоденнику ф. N 24, на підставі якого загальна сума в кінці робочого дня відображається в основному операційному щоденнику при заключенні операційного дня.

2.5. За бажанням вкладника сума нарахованої компенсації може бути видана готівкою, переоформлена на інший вид вкладу або перерахована в уплату за товари і послуги.

2.6. Нарахування компенсації по вкладах, які були закриті після 1 січня 1992 року, проводиться у такому порядку.

Для установлення даної категорії рахунків працівник установи Ощадбанку, при зверненні вкладника, визначає по алфавітній картотеці номер рахунку і наявність вкладу на його ім'я. Після чого по приватизаційних відомостях визначає залишок вкладу з прирахованими процентами станом на 2 січня 1992 року. Обчислення компенсації по цій категорії рахунків проводиться аналогічно як по діючих рахунках.

В тому разі, якщо вкладник бажає одержати суму компенсації готівкою, операція по видачі цієї суми здійснюється стосовно до діючої інструкції по вкладах.

Якщо вкладник залишає суму нарахованої компенсації для подальшого зберігання, то на дану суму відкривається новий рахунок по вкладу в установленому порядку. При цьому нумерація рахунків ведеться по порядкових номерах в картотеці діючих особових рахунків. Доход по цих сумах нараховується в розмірах, установлених для цих видів вкладів.

2.7. Інтереси неповнолітніх вкладників, а також громадян, обмежених в дієздатності, і недієздатних представляють відповідно батьки, опікуни і попечителі або їх законні представники згідно діючому законодавству. При цьому відмітка про одержання суми компенсації робиться в документах вкладників відповідно до п.1.3.

3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ЗАРАХУВАННЮ І ВИПЛАТІ КОМПЕНСАЦІЇ ПО ВКЛАДАХ НАСЕЛЕННЯ

3.1. Бухгалтерський облік по зарахуванню і виплаті компенсації по вкладах здійснюється на активно-пасивному балансовому рахунку N 86 субрахунок 4 "Компенсації громадянам України по вкладах на залишок до 2000 карбованців". Аналітичний облік по рахунку ведеться в журналі ф. N 23 загальними сумами за день.

По дебету рахунку N 86/4 відображаються суми, зараховані на вклади і видані готівкою, в кореспонденції з кредитом рахунків NN 6, 7, 7/5, 7/7, 7/9, 10, 12, 13 і 54/1.

По кредиту рахунку N 86/4, в кореспонденції з дебетом рахунку N 67, відображається сума коштів, що надійшла на кореспондентські рахунки відділень Ощадного банку для виплати компенсації громадянам України.

3.2. Загальна сума зарахованої на вклади і виплаченої готівкою компенсації повідомляється установами Ощадбанку по підпорядкованості в складі оперативної звітності по ф. N 2 (символ 13). Щоквартально відділення і управління банку представляють такі дані в пояснювальній записці до бухгалтерського звіту наростаючим підсумком з початку року.

4. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ ОЩАДНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ

4.1. Протягом двох днів з дня вступу в дію Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року "Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в Ощадному банку України" Національний банк України, на підставі відповідного розпорядження Міністерства фінансів України, одноразово перераховує на кореспондентський рахунок Правління Ощадбанку України:

а) суму нарахованих процентів по вкладах населення, централізованих Ощадним банком колишнього Союзу РСР станом на 1 січня 1991 року - 12,7 млрд.карбованців;

б) суму 40-процентної компенсації на вклади, нарахованої відповідно до Указу Президента СРСР від 22 березня 1991 року "Про компенсацію населенню втрат від знецінення заощаджень у зв'язку з одноразовим підвищенням роздрібних цін" - 35,4 млрд.карбованців;

в) суму 100-процентної компенсації на вклади, нарахованої відповідно до Указу Президента України від 6 березня 1992 року "Про компенсацію населенню України втрат від знецінення заощаджень у зв'язку з лібералізацією цін" - 116,1 млрд. карбованців; 

г) аванс для нарахування компенсації згідно із статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 5 січня 1993 року в розмірі 50 процентів розрахункової суми (36 млрд.карбованців).

4.2. Правління Ощадного банку України доводить указані в пунктах а), б) і в) пункту 4.1 суми до підпорядкованих установ у повних розмірах на підставі даних бухгалтерського обліку, шляхом зарахування на їх кореспондентські рахунки, а також суми авансу коштів для нарахування компенсації громадянам України по вкладах на залишок до 2000 карбованців, з наступним його поповненням.

4.3. На підставі даних бухгалтерського обліку Ощадного банку України про суми нарахованої компенсації, які щомісяця представляються Міністерству фінансів України і Національному банку України, проводиться оперативне регулювання взаєморозрахунків.

Остаточний розрахунок з Міністерством фінансів України Ощадний банк України проводить після завершення цієї роботи виходячи із суми фактично виплаченої (нарахованої) компенсації.

____________ 
 

Опрос