Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по получению международного кода идентификации отходов

Министерство аграрной политики
Приказ, Инструкция от 16.10.2000 № 165
действует с 13.11.2000

ІНСТРУКЦІЯ З ОТРИМАННЯ МІЖНАРОДНОГО КОДУ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІДХОДІВ(1)

Інструкція розроблена відповідно до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120. Міжнародний код ідентифікації відходів отримує експортер/повідомник(2) при заповненні блока 15 повідомлення, форма якого наведена в додатку 3 до зазначеного Положення.

____________
(1) Відповідає методам класифікації, що наведені в Резолюції Ради ОЕСР С(88)90-остаточна від 27 травня 1998 р.

(2) Згідно з п. 6 зазначеного Положення повідомником може бути: виробник відходів, експортер, компетентний орган країни експорту (особа, призначена компетентним органом).

Згідно з п. 30 зазначеного Положення, для визначення і класифікації небезпечних відходів при їх транскордонному перевезенні служить серія із шести таблиць:

Таблиця 1. Причини, унаслідок яких речовини, матеріали та предмети підлягають утилізації/видаленню. 

Таблиця 2. Операції з видалення та утилізації відходів.

Таблиця 3. Категорії потенційно небезпечних відходів.

Таблиця 4. Складові (елементи) потенційно небезпечних відходів.

Таблиця 5. Перелік небезпечних властивостей.

Таблиця 6. Види діяльності, які призводять до утворення потенційно небезпечних відходів.

У таблицях 1 - 6 додатка до Інструкції вказані кодові номери ОЕСР, які у сукупності забезпечують можливість надання повної характеристики небезпечних відходів за допомогою Міжнародного коду ідентифікації відходів (далі - МКІВ).

Міжнародний код ідентифікації відходів отримують таким чином:

1. Виберіть з таблиці 1 одну або дві головні причини, унаслідок яких відходи призначені для утилізації/видалення. Позначте цю причину (причини) символом Q... плюс кодовий номер (номери).

2. Укажіть спосіб, обраний для утилізації/видалення відходів, узявши з таблиці 2 одну операцію, яка найбільш точно описуватиме подальші зміни, які відбуватимуться з відходами. Позначте її символом D... або R... плюс кодовий номер із таблиці 2A або таблиці 2B (у залежності від конкретного випадку).

3. Визначте, чи є відходи рідиною (L), шламом (P) або твердим тілом (S). Порошки розглядаються як різновид твердих тіл.

4. Із таблиці 3 виберіть одну характерну ознаку-ідентифікатор, яка найбільш точно описує категорію відходів. Позначте цю ознаку символом L..., P..., або S... плюс кодовий номер.

5. Вивчіть таблицю 4. Відходи чи містять, чи не містять один або більше з перелічених у таблиці складових (елементів). Якщо не містять, то поставте код CO. Якщо містять один елемент, то позначте відповідний кодовий номер. Якщо відходи містять більше ніж один елемент, то потрібно якомога точніше виділити групу з не більш як трьох елементів у порядку зменшення ступеня небезпечності.

Відбір у цю групу потрібно зробити за якісними ознаками і він має ґрунтуватися на кваліфікованій думці того, хто виробляє ці відходи, проведення фізичних вимірів при цьому не передбачається.

6. Із таблиці 5 виберіть одну або дві головні небезпечні властивості, які характеризують відходи. Позначте їх символом H… плюс кодовий номер.

7. Із таблиці 6 виберіть один найбільш характерний вид діяльності, у результаті якого виробляються дані відходи. Позначте символом A...плюс кодовий номер.

8. Порядок Міжнародного коду ідентифікації відходів такий самий, як і порядок таблиць 1 - 6. Основні заголовки системи кодування відокремлюються подвійними скісними лініями. У тих випадках, коли для даного виду відходів можна застосувати декілька пунктів відповідної таблиці, для розділення кодів кожного такого пункту використовується знак +.

Q_+_//D,R_L,P,S_C_+_+_//H_+_//A_

 

Таблиця 1

ПРИЧИНИ, УНАСЛІДОК ЯКИХ РЕЧОВИНИ, МАТЕРІАЛИ ТА ПРЕДМЕТИ ПІДЛЯГАЮТЬ УТИЛІЗАЦІЇ/ВИДАЛЕННЮ

Речовини, матеріали та предмети підлягають утилізації/видаленню, якщо вони є: 

Q1 

Виробничими залишками, іншим чином не визначені нижче. 

Q2 

Продуктами, що не відповідають технічним умовам. 

Q3 

Продуктами, у яких закінчився термін придатності. 

Q4 

Матеріалами, які були пролиті, загублені та ін., у тому числі забруднені матеріали, обладнання тощо. 

Q5 

Матеріалами, забрудненими внаслідок запланованих чи навмисних дій (наприклад, залишки після операцій очищення, пакувальні матеріали тощо). 

Q6 

Виробами, не придатними до використання (наприклад, відбраковані акумуляторні батареї, відпрацьований каталізатор тощо). 

Q7 

Речовинами, що вже не виконують свого призначення належним чином (наприклад, забруднені кислоти, забруднені розчинники, відпрацьовані солі після гартування тощо). 

Q8 

Залишками від технологічних процесів (наприклад, шлаки, кубові залишки тощо). 

Q9 

Залишками від процесів зниження рівня забруднення (наприклад, шлами скрубберів, пил від пиловловлювачів, відпрацьовані фільтри тощо). 

Q10 

Залишками від операцій металообробки/оздоблення (наприклад, токарна стружка, окалина тощо). 

Q11 

Залишками від переробки сировини (наприклад, залишки видобутку корисних копалин, некондиційні нафтопродукти). 

Q12 

Розбавленими (змішаними) матеріалами (наприклад, масла, забруднені поліхлорованими біфенілами (далі - ПХБ) тощо). 

Q13 

Будь-якими матеріалами, речовинами чи продуктами, використання яких заборонено законом у країні експорту. 

Q14 

Продуктами, що не мають подальшого застосування (наприклад, сільськогосподарські, побутові, канцелярські, торгові відходи, покидьки тощо). 

Q15 

Матеріалами, речовинами чи продуктами, що утворюються в результаті заходів з оздоровлення забруднених земель. 

Q16 

Будь-якими матеріалами, речовинами чи продуктами, які їх виробник чи експортер оголошує відходами і які не входять до вищенаведених категорій. 

ОПЕРАЦІЇ
з видалення та утилізації відходів(1)

____________
(1) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 (додаток 1 до Положення)

А. Операції, які не призводять до можливої рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання відходів

Розділ А охоплює всі подібні операції з видалення, які здійснюються на практиці, а саме:

D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на звалище тощо).

D2 Обробка ґрунту (наприклад, біохімічне розкладення рідких чи мулових відходів у ґрунті тощо).

D3 Закачування на глибину (наприклад, уприскування відходів відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо).

D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад, скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо).

D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад, скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і від навколишнього середовища тощо).

D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів.

D7 Скидання у моря/океани, у тому числі поховання на морському дні.

D8 Біологічне оброблення, не обумовлене в інших розділах цього додатка, яке призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А.

D9 Фізико-хімічне оброблення, не обумовлене в інших розділах цього додатка, яке призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А (наприклад, випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо).

D10 Спалювання на суші.

D11 Спалювання в морі.

D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у шахті тощо).

D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.

D14 Перепакування до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.

D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій, зазначених у розділі А.

Б. Операції, які можуть призвести до рекуперації, рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного використання

Розділ Б охоплює всі подібні операції з матеріалами, які визначені як небезпечні відходи чи вважаються такими і які в іншому разі повинні призначатися для операцій, передбачених у розділі А:

R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього спалювання) чи іншим чином для отримання енергії.

R2 Утилізація/регенерація розчинників.

R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не застосовуються як розчинники.

R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук.

R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів.

R6 Регенерація кислот та основ.

R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення забруднення.

R8 Рекуперація компонентів каталізаторів.

R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше повторне їх використання.

R10 Обробка ґрунту, що справляє позитивний вплив на землеробство чи поліпшує екологічну обстановку.

R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами R1 - R10.

R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1 - R11.

R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції, зазначеної у розділі Б.

Таблиця 3

Категорії потенційно небезпечних відходів (у залежності від їх природи чи активності відходи можуть бути рідкими, густими чи твердими)

Відходи, які включають:

1. Речовини після анатомічних досліджень, відходи клінік чи лікарень.

2. Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати.

3. Консерванти деревини.

4. Біоциди та фітофармацевтичні речовини.

5. Залишки речовин, які використовувалися як розчинники.

6. Галогеноорганічні речовини, що не застосовуються як розчинники, крім інертних полімерних матеріалів.

7. Солі, що містять ціаніди і застосовуються в термічному процесі відпускання.

8. Мінеральні мастила та мастильні речовини (наприклад, шлами, які утворюються унаслідок різання тощо).

9. Суміші масла/вода та вуглеводні/вода, емульсії.

10. Речовини, що містять поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) та/чи поліхлоровані терфеніли (далі - ПХТ) (наприклад, діелектрики тощо).

11. Смолисті матеріали, які утворюються унаслідок очищення, перегонки чи будь-якого піролізного оброблення (наприклад, кубові залишки після перегонки тощо).

12. Чорнила, барвники, пігменти, фарби, лаки, політури.

13. Смоли, латекси, пластифікатори, клеї/в'яжучі речовини.

14. Неідентифіковані та/або нові хімічні речовини, які утворюються в результаті досліджень, пошуку чи навчання і вплив яких на людину чи довкілля невідомий (наприклад, лабораторні залишки тощо).

15. Піротехнічні та інші вибухові речовини.

16. Фотохімікати та матеріали фотооброблення.

17. Будь-який матеріал, забруднений будь-яким аналогом поліхлордибензофурану.

18. Будь-який матеріал, забруднений будь-яким аналогом поліхлордибензо-п-діоксину.

Нижченаведені відходи, які містять будь-який із складових елементів з таблиці 4:

19. Тваринні чи рослинні мила, жири, віск.

20. Негалогеновані органічні речовини, що не використовуються як розчинники.

21. Неорганічні речовини без металів чи сполук металів.

22. Зола та/чи шлак.

23. Ґрунт, пісок та глина, включно з вийнятим ґрунтом.

24. Неціанідні солі термічного процесу відпускання.

25. Металевий пил, порошок.

26. Відпрацьовані каталітичні матеріали.

27. Рідини чи шлами, які містять метали чи сполуки металів.

28. Залишки від операцій з контролю над забрудненням (наприклад, пил з пиловлювачів тощо), за винятком пунктів 29, 30, 33.

29. Скрубберний шлам.

30. Шлами з установок з очищення води.

31. Залишки після декарбонізації.

32. Залишки після іонообмінних процесів.

33. Водоочисні шлами, необроблені або непридатні для застосування у сільському господарстві.

34. Залишки після очищення резервуарів та/чи апаратури.

35. Забруднена апаратура.

36. Забруднені упаковки (наприклад, використані газові балончики тощо), що містять один чи декілька складових (елементів), зазначених у таблиці 4.

37. Батареї та інші електричні елементи.

38. Олії рослинного походження.

39. Матеріали, що утворюються при роздільному збиранні побутових відходів.

40. Будь-які інші відходи, що містять будь-який із складових (елементів), зазначених у таблиці 4.

Таблиця 4

СКЛАДОВІ (ЕЛЕМЕНТИ) ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

Кодовий номер 

Складові (елементи)(1) 

C1 

Берилій, сполуки берилію [Y20]. 

C2 

Сполуки ванадію. 

C3 

Сполуки шестивалентного хрому [Y21]. 

C4 

Сполуки кобальту. 

C5 

Сполуки нікелю. 

C6 

Сполуки міді [Y22]. 

C7 

Сполуки цинку [Y23]. 

C8 

Арсен, сполуки арсену [Y24]. 

C9 

Селен, сполуки селену [Y25]. 

C10 

Сполуки срібла. 

C11 

Кадмій, сполуки кадмію [Y26]. 

C12 

Сполуки олова. 

C13 

Сурма, сполуки сурми [Y27]. 

C14 

Телур, сполуки телуру [Y28]. 

C15 

Барій, сполуки барію, за винятком сульфату барію. 

C16 

Ртуть, сполуки ртуті [Y29]. 

C17 

Талій, сполуки талію [Y30]. 

C18 

Свинець, сполуки свинцю [Y31]. 

C19 

Неорганічні сульфіди. 

C20 

Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію [Y32]. 

C21 

Неорганічні ціаніди [Y33]. 

C22 

Такі лужні або лужноземельні метали: літій, натрій, калій, кальцій, магній у незв'язаній формі. 

C23 

Розчини кислот або кислоти у твердому стані [Y34]. 

C24 

Основні розчини або основи у твердому стані [Y35]. 

C25 

Азбест (пил і волокна) [Y36]. 

C26 

Органічні сполуки фосфору [Y37]. 

C27 

Карбоніли металів [Y19]. 

C28 

Пероксиди. 

C29 

Солі хлорнуватої кислоти. 

C30 

Солі хлорної кислоти. 

C31 

Солі азотної кислоти. 

C32 

Відпрацьовані речовини і вироби, які містять ПХБ та/або ПХТ та/або полібромовані біфеніли (далі - ПББ) чи їх домішки [Y10]. 

C33 

Фармацевтичні або ветеринарні препарати. 

C34 

Біоциди і фітофармацевтичні речовини. 

C35 

Речовини, що інфікують. 

C36 

Креозоти. 

C37 

Ізоціанати. 

C38 

Органічні ціаніди [Y38]. 

C39 

Феноли, фенольні сполуки, включно з хлорфенолом [Y39]. 

C40 

Ефіри [Y40]. 

C41 

Галогеновані органічні розчинники [Y41] 

C42 

Органічні розчинники, за винятком галогенованих розчинників [Y42]. 

C43 

Галогеноорганічні сполуки, за винятком речовин, згаданих у цій таблиці [Y45]. 

C44 

Ароматичні сполуки, поліциклічні і гетероциклічні органічні сполуки. 

C45 

Органічні азотні сполуки, на зразок аліфатичних амінів. 

C46 

Органічні азотні сполуки, на зразок ароматичних амінів. 

C47 

Речовини вибухового характеру. 

C48 

Органічні сполуки сірки. 

C49 

Будь-який матеріал, забруднений будь-якою сполукою, на зразок поліхлорованого дибензофурану [Y43]. 

C50 

Будь-який матеріал, забруднений будь-якою сполукою, на зразок поліхлорованого дибензо-п-діоксину [Y44]. 

C51 

Вуглеводні та їх кисневі, азотні і/або сірчані сполуки, як-небудь інакше не враховані у таблиці 4. 

 ___________
(1) У дужках зазначається номер Y згідно з додатком I до Базельської конвенції.

 Таблиця 5

ПЕРЕЛІК НЕБЕЗПЕЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ(1)

Клас ООН(2) 

Кодовий номер 

Властивість  

H1 

Вибухові речовини 

Вибухові речовини чи відходи - це тверді або рідкі речовини чи відходи (або суміш речовин чи відходів), які самі по собі здатні до хімічної реакції з виділенням газів такої температури і тиску, і з такою швидкістю, що призводить до пошкодження оточуючих предметів. 

H3 

Вогненебезпечні рідини 

Термін "вогненебезпечні" рівнозначний терміну "легкозаймисті" 

Вогненебезпечними є рідини, суміші рідин або рідини, що містять тверді речовини в розчині чи суспензії (наприклад: фарби, політури, лаки тощо, крім речовин чи відходів, класифікованих інакше, згідно з їх небезпечними властивостями), які виділяють вогненебезпечні пари, при температурі не вище 60,5° C при випробуванні в замкнутій посудині або не вище 65,6° C при випробуванні у відкритій посудині. (Результати, одержані при випробуваннях у закритій чи відкритій посудині, не можуть бути точно співставлені і навіть окремі результати, отримані одним і тим же методом, часто відрізняються один від одного, отже норми, у яких цифри не збігаються з наведеними вище, залишаються в контексті даного визначення). 

4.1 

H4.1 

Вогненебезпечні тверді речовини 

Тверді речовини або тверді відходи, окрім класифікованих як вибухові, які в умовах, що виникають при транспортуванні, здатні легко займатися, або можуть при терті викликати чи посилювати пожежу. 

4.2 

H4.2 

Речовини або відходи, здатні самозайматися 

Речовини або відходи, які здатні спонтанно розігріватися за нормальних умов перевезення чи нагріватися при контакті з повітрям, а потім займатися. 

4.3 

H4.3 

Речовини або відходи, що виділяють вогненебезпечні гази при взаємодії з водою 

Речовини або відходи, які при взаємодії з водою здатні самозайматися чи виділяти легкозаймисті гази в небезпечних кількостях. 

5.1 

H5.1 

Окислювальні речовини 

Речовини чи відходи, які самі по собі не обов'язково горючі, але які за рахунок виділення кисню можуть спричинити загоряння інших матеріалів. 

5.2 

H5.2 

Органічні пероксиди 

Органічні речовини чи відходи, що містять бівалентну групу -O-O-, є термічно нестійкими речовинами, які схильні до екзотермічного самоприскорювального розкладу. 

6.1 

H6.1 

Отруйні (сильнодіючі) речовини 

  

  

Речовини чи відходи, які, потрапляючи в середину організму через органи дихання, травлення або через шкіру, здатні викликати смерть людини чи справляти на неї сильний негативний вплив. 

6.2 

H6.2 

Речовини, що інфікують 

  

  

Речовини чи відходи, що містять життєздатні мікроорганізми чи їх токсини, які можуть викликати захворювання у тварин чи людей. 

H8 

Корозійні речовини 

  

  

Речовини чи відходи, які шляхом хімічного впливу можуть при безпосередньому контакті спричинити серйозні пошкодження живої тканини, чи у разі витікання можуть призвести до пошкодження і навіть руйнування інших вантажів чи транспортних засобів; вони також можуть спричинити інші види небезпеки. 

H10 

Виділення токсичних газів при контакті з повітрям чи водою 

  

  

Речовини чи відходи, які при взаємодії з повітрям чи водою можуть виділяти токсичні гази в небезпечних об'ємах. 

H11 

Токсичні речовини (що викликають затяжні чи хронічні захворювання) 

Речовини чи відходи, які при проникненні в середину організму через органи дихання, травлення або через шкіру можуть викликати затяжні чи хронічні захворювання, включаючи ракові захворювання. 

H12 

Екотоксичні речовини 

  

  

Речовини чи відходи, які в разі попадання в навколишнє середовище справляють (одразу чи згодом) шкідливий вплив на навколишнє середовище в результаті біоакумулювання і/або мають токсичний вплив на біотичні системи. 

H13 

Речовини, здатні якимось чином після видалення утворювати інші матеріали, наприклад, шляхом вилуговування, причому ці матеріали мають будь-які із зазначених вище властивостей. 

____________
(1) Відповідає переліку, наведеному у додатку ІІІ до Базельської конвенції.

(2) Відповідає системі класифікації небезпечних властивостей, що наведена в Рекомендаціях ООН з перевезення небезпечних вантажів (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, OOH, Нью Йорк, 1998 р.).

 

 Таблиця 6

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ПРИЗВОДЯТЬ ДО УТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

 

Сільське господарство - сільськогосподарське виробництво 

A100 

Сільське господарство, лісове господарство. 

A101 

Землеробство. 

A102 

Тваринництво. 

A103 

Благоустрій лісових територій та експлуатація лісових ресурсів (лісозаготівля). 

A110 

Продукти тваринного та рослинного походження з продовольчого сектора. 

A111 

М'ясопереробна промисловість, бойні, скотобійний сектор. 

A112 

Молочна промисловість. 

A113 

Виробництво тваринних та рослинних масел та жирів. 

A114 

Виробництво цукру. 

A115 

Інші види виробництва. 

A120 

Виробництво напоїв. 

A121 

Перегін питного та інших спиртів. 

A122 

Виготовлення пива. 

A123 

Виробництво інших напоїв. 

A130 

Виробництво кормів для тварин. 

  

Енергетика 

A150 

Вугільна промисловість. 

A151 

Збагачення вугілля та виробництво похідних продуктів. 

A152 

Операції коксування. 

A160 

Нафтова промисловість. 

A161 

Видобування нафти та природного газу. 

A162 

Переробка нафти. 

A163 

Зберігання нафти і продуктів, що отримують при переробці природного газу. 

A170 

Виробництво електроенергії. 

A171 

Теплоелектроцентралі. 

A172 

Гідроелектростанції. 

A173 

Атомні електростанції. 

A174 

Інші електростанції. 

A180 

Водопостачання. 

  

Металургія, машинобудування і електротехніка 

A200 

Видобування руди. 

A210 

Чорна металургія. 

A211 

Виробництво чавуну (коксові печі). 

A212 

Виробництво нерафінованої сталі (у зливках). 

A213 

Первинне перетворення сталі (прокатні стани). 

A220 

Кольорова металургія. 

A221 

Виробництво глинозему. 

A222 

Металургійне виробництво алюмінію. 

A223 

Металургійне виробництво свинцю і цинку. 

A224 

Металургійне виробництво дорогоцінних металів. 

A225 

Металургійне виробництво інших кольорових металів. 

A226 

Промисловість феросплавів. 

A227 

Виробництво електродів. 

A230 

Ливарне виробництво та металообробка. 

A231 

Ливарне виробництво чорних металів. 

A232 

Ливарне виробництво кольорових металів. 

A233 

Металообробка (не включаючи механічну обробку). 

A240 

Машинобудівне, електротехнічне та електронне виробництво. 

A241 

Механічна обробка. 

A242 

Термообробка. 

A243 

Обробка поверхонь. 

A244 

Нанесення фарби. 

A245 

Збирання, монтаж проводки. 

A246 

Виробництво батарей та сухих елементів. 

A247 

Виробництво електричних проводів та кабелів (лакування, нанесення гальванічних покриттів, ізоляції). 

A248 

Виробництво електронних комплектуючих елементів. 

  

Нерудні мінерали - матеріали, кераміка, скло 

A260 

Видобування нерудних мінералів підземним і відкритим способами. 

A270 

Будівельні матеріали, кераміка, скло. 

A271 

Виробництво вапна, цементу та будівельного гіпсу. 

A272 

Виготовлення керамічних виробів. 

A273 

Виготовлення виробів, що містять азбестоцемент. 

A274 

Виробництво інших будівельних матеріалів. 

A275 

Виробництво скла. 

A280 

Будівництво, будівельні майданчики, благоустрій територій. 

  

Виробництво первинних хімічних речовин 

A300 

Виробництво первинних хімічних речовин і вихідних хімічних матеріалів. 

A301 

Виробництво хлору. 

A351 

Виробництво добрив. 

A401 

Інші виробництва первинних неорганічних промислових хімічних речовин. 

A451 

Нафтова та вугільна промисловість. 

A501 

Виробництво вихідних пластмас. 

A551 

Інші виробництва первинних органічних хімічних речовин. 

A601 

Хімічна обробка жирів; виробництво вихідних речовин для мийних засобів. 

A651 

Виробництво фармацевтичних препаратів, пестицидів, біоцидів, гербіцидів. 

A669 

Інші виробництва кінцевих хімічних продуктів. 

  

Виробництво виробів на основі первинних хімічних речовин 

A700 

Виробництво чорнил, лаків, фарб, клею. 

A701 

Виробництво чорнил. 

A702 

Виробництво фарб. 

A703 

Виробництво лаків. 

A704 

Виробництво клею. 

A710 

Виготовлення фотоматеріалів. 

A711 

Виробництво фоточутливих пластин. 

A712 

Виробництво продуктів для фотообробки. 

A720 

Парфумерне виробництво і виробництво мила та мийних засобів. 

A721 

Виробництво мила. 

A722 

Виробництво мийних засобів. 

A723 

Виробництво парфумерної продукції. 

A730 

Гумові і пластмасові вироби. 

A731 

Гумотехнічне виробництво. 

A732 

Кінцеві пластмасові матеріали. 

A740 

Виготовлення виробів на основі азбесту. 

A750 

Виробництво пороху та вибухових речовин. 

  

Текстильне та шкіряне виробництво, деревообробне та меблеве виробництво 

A760 

Текстильне та швацьке виробництво. 

A761 

Розчісування гребенем та прочісування текстильних волокон 

A762 

Сукання ниток, прядіння, ткацтво. 

A763 

Вибілювання, фарбування, набивка. 

A764 

Швацьке виробництво. 

A770 

Шкіряне виробництво, вичинка шкури. 

A771 

Дубильне виробництво. 

A772 

Кушнірське виробництво. 

A773 

Виробництво взуття та інших виробів із шкіри. 

A780 

Деревооброблення та виробництво меблів. 

A781 

Лісопильня, виробництво дерев'яних панелей. 

A782 

Виробництво продукції з дерева, меблі. 

A790 

Різноманітні споріднені виробництва. 

  

Папір, картон, поліграфія 

A800 

Виробництво паперу, картону. 

A801 

Виробництво целюлози. 

A802 

Виробництво паперу, картону. 

A803 

Готові вироби з паперу і картону. 

A810 

Друкована продукція, видавнича справа, фотолабораторії. 

A811 

Друкована продукція, видавнича справа. 

A812 

Фотолабораторії. 

  

Комерційні послуги 

A820 

Пральні та з вибілювання і фарбування. 

A830 

Підприємництво. 

A840 

Транспорт, продаж автомобілів і ремонтні послуги. 

A841 

Продаж автомобілів, ремонт автомобілів. 

A842 

Перевезення. 

A850 

Готелі, кафе, ресторани. 

  

Послуги загального типу 

A860 

Охорона здоров'я. 

A861 

Охорона здоров'я (лікарні, поліклініки, диспансери, лабораторії). 

A870 

Наукові дослідження. 

A871 

Наукові дослідження (у тому числі науково-дослідні лабораторії). 

A880 

Адміністративна діяльність, заклади. 

  

Побутовий сектор 

A890 

Побутовий сектор. 

  

Боротьба із забрудненням навколишнього середовища (довкілля). Ліквідація відходів

A900 

Прибирання та утримання місць громадського користування. 

A910 

Міські водоочисні споруди. 

A920 

Оброблення міських побутових відходів. 

A930 

Оброблення промислових стоків та відходів. 

A931 

Спалювання. 

A932 

Фізико-хімічне оброблення. 

A933 

Біологічне оброблення. 

A934 

Тверднення відходів. 

A935 

Збір та/чи попереднє оброблення відходів. 

A936 

Видалення на поверхні або під землею. 

  

Відновлення - утилізація 

A940 

Роботи з відновлення. 

A941 

Регенерація мастил. 

A942 

Регенерація розчинників. 

A943 

Регенерація іонообмінних смол. 

A950 

Роботи з утилізації. 

 

Начальник Управління відходів
Департаменту екологічної безпеки
 

 
О. Толстіков
 

Опрос