Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственном ветеринарно-санитарном надзоре и контроле за деятельностью субъектов хозяйствования по забою животных, переработке, хранению, транспортировке и реализации продукции животного происхождения

Главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины
Положение, Приказ от 01.09.2000 № 45
Утратил силу

Про затвердження Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

Наказ Головного державного інспектора ветеринарної медицини України
від 1 вересня 2000 року N 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2000 р. за N 760/4981

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України 
від 23 червня 2003 року N 51
,
 
наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 10 липня 2013 року N 427
,
 від 13 травня 2015 року N 185

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 16 березня 2018 року N 141)

На виконання статей 12, 17, 33 Закону України "Про ветеринарну медицину", статей 3, 5, 11, 18 Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", вимог щодо ветеринарного клеймування м'яса країн - учасниць СНД, та у зв'язку з потребою здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду та постійного контролю за забоєм тварин, переробкою, зберіганням, транспортуванням й реалізацією сировини, продовольчої сировини, продуктів, у тому числі харчових, тваринного походження на всіх ділянках виробництва і зберігання, а також з метою забезпечення проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи цієї продукції НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно із
 наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

2. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів здійснювати нагляд та контроль за організацією та проведенням ветеринарно-санітарної експертизи в суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації сировини, продовольчої сировини, продуктів, у тому числі харчових, тваринного походження відповідно до чинного законодавства та цього Положення.

3. Зареєструвати це Положення в Міністерстві юстиції України.

4. Вважати такими, що не застосовуються на території України, "Положение о государственном ветеринарном инспекторе по ветеринарному контролю на мясокомбинатах Министерства мясной и молочной промышленности", затверджене Головним державним ветеринарним інспектором СРСР 23 жовтня 1979 р., "Положение об отделе производственно-ветеринарного контроля предприятия (объединения) мясной промышленности", затверджене наказом Міністерства м'ясної і молочної промисловості СРСР від 27 серпня 1980 р. N 185 і погоджене з Головним державним ветеринарним інспектором СРСР 29 липня 1980 р., та "Положение о старшем ветеринарном враче (ветеринарном враче) холодильника (хладокомбината, базы), входящего в систему Министерства торговли СССР", затверджене Міністерством торгівлі СРСР 24 липня 1968 р. за узгодженням з Головним управлінням ветеринарії Міністерства сільського господарства СРСР.

5. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи забезпечити тиражування та розсилання Положення до установ ветеринарної медицини.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

  

П. І. Вербицький 

ПОГОДЖЕНО

  

Державний комітет України з питань
розвитку підприємництва
 

 
В. П. Загородній
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження

(У назві та в тексті Положення слово "ветеринарний" замінено на "ветеринарно-санітарний" згідно з наказом Державного департаменту ветеринарної медицини, Міністерства аграрної політики України від 23 червня 2003 року N 51)

1. Загальні положення

1.1. Державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження (сировини, продовольчої сировини, продуктів, у тому числі харчових) здійснюються відповідно до законів України "Про ветеринарну медицину", "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за порушення законодавства про ветеринарну медицину", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", правил, інструкцій, наказів і розпоряджень Головного державного інспектора ветеринарно-санітарної медицини України, інших нормативно-правових актів.

1.2. Відповідно до законодавства України державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль здійснюють органи державного управління, а саме: Державний департамент ветеринарно-санітарної медицини Міністерства аграрної політики України (далі - Держдепартамент ветмедицини) та його територіальні органи - управління ветеринарно-санітарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах та спеціально призначені лікарі ветеринарно-санітарної медицини, які мають повноваження Держдепартаменту ветмедицини (далі - офіційні лікарі ветеринарно-санітарної медицини).

(абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

Ветеринарно-санітарний контроль здійснюють також спеціалісти ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання під безпосереднім керівництвом офіційних лікарів ветеринарно-санітарної медицини.

1.3. Пункт 1.3 вилучено

(згідно з наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

2. Організація державного ветеринарно-санітарного нагляду та контролю

2.1. Організація державного ветеринарно-санітарного нагляду й контролю покладається на головних державних інспекторів ветеринарно-санітарної медицини, їх заступників та державних інспекторів ветеринарно-санітарної медицини районів, міст, міст Києва і Севастополя, областей, Автономної Республіки Крим, які координують діяльність відповідних служб ветеринарно-санітарної медицини підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, та офіційних лікарів ветеринарно-санітарної медицини, їх заступників, повноваження яким надаються наказом Головного державного інспектора ветеринарно-санітарної медицини України.

2.2. Офіційний лікар ветеринарно-санітарної медицини залежно від обсягів виробництва суб'єкта господарювання може мати заступника, якому також надається статус офіційного лікаря.

Офіційний лікар ветеринарно-санітарної медицини повинен мати досвід практичної роботи за фахом не менш як 3 роки або пройти відповідну підготовку та атестацію.

2.2.1. Офіційні лікарі ветеринарно-санітарної медицини та їх заступники підпорядковуються головним державним інспекторам ветеринарно-санітарної медицини районів, міст, міст Києва і Севастополя, областей, Автономної Республіки Крим, знаходяться у штаті районної (міської) державної лікарні ветеринарно-санітарної медицини, а в місті Києві - об'єднання державної ветеринарної медицини та утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

(підпункт 2.2.1 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51
,
 наказом Міністерства аграрної політики та
 продовольства України від 13.05.2015 р. N 185)

2.2.2. Офіційний лікар ветеринарно-санітарної медицини здійснює підбір та розстановку працівників служби ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання, контролює їх роботу, організовує професійне навчання і підвищення кваліфікації, визначає посадові права та обов'язки і подає їх на погодження відповідному головному державному інспектору ветеринарно-санітарної медицини району, міста, міста Києва чи Севастополя, області, Автономної Республіки Крим.

2.3. Ветеринарно-санітарний контроль за дотриманням суб'єктом господарювання ветеринарно-санітарних вимог, правил та заходів при забої тварин, переробці, зберіганні, транспортуванні й реалізації продукції тваринного походження постійно здійснюють спеціалісти ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання під контролем офіційного лікаря ветеринарно-санітарної медицини і його заступника.

2.3.1. До складу працівників ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання, в залежності від специфіки та обсягу виробництва, можуть входити: лікарі ветеринарно-санітарної медицини; фельдшери ветеринарно-санітарної медицини (лаборанти); трихінелоскопісти; дезінфектори; ветеринарно-санітарні санітари-термометристи; нарізувачі та відбірники проб тощо.

2.3.2. Головний державний інспектор ветеринарно-санітарної медицини району, міста погоджує структуру і штатну чисельність працівників ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання відповідно до чинних "Типовых норм времени и нормативов численности специалистов отделов производственно-ветеринарного контроля предприятий мясной промышленности", затверджених першим заступником голови Держагропрому СРСР 19.05.87, виходячи з виробничої потужності, потреби проведення повного переліку робіт щодо ветеринарно-санітарного огляду забійних тварин, ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження, її ветеринарно-санітарної оцінки, забезпечення ветеринарно-санітарного контролю за діяльністю суб'єкта господарювання.

2.3.3. У м'ясопереробних цехах, бойнях малої потужності, незалежно від форми власності, без поточного процесу переробки тварин та в забійних цехах птахофабрик та інших підприємствах ветеринарно-санітарний контроль може бути виконаний офіційним лікарем ветеринарно-санітарної медицини.

(абзац перший підпункту 2.3.3 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

У такому разі офіційні лікарі ветеринарної медицини одночасно обслуговують декілька м'ясопереробних цехів і боєнь та інших підприємств без поточного процесу переробки тварин.

(абзац другий підпункту 2.3.3 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
  Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51
,
 у редакції наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 10.07.2013 р. N 427)

2.3.4. Спеціалісти ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання з професійних питань підпорядковуються офіційному лікарю ветеринарно-санітарної медицини та його заступнику.

2.3.5. Для проведення лабораторних досліджень продукції тваринного походження за показниками, встановленими ветеринарно-санітарними правилами, технологічними інструкціями тощо, суб'єкт господарювання направляє матеріали, що підлягають дослідженню, у державну районну, міжрайонну, міську, обласну лабораторію ветеринарної медицини за місцем розташування, де такі дослідження проводяться за рахунок суб'єктів господарювання у встановленому порядку.

(підпункт 2.3.5 пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51
,
у редакції наказу Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 13.05.2015 р. N 185)

2.3.6. Підпункт 2.3.6 пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Міністерства аграрної політики
 та продовольства України від 13.05.2015 р. N 185
,
 у зв'язку з цим підпункти 2.3.7, 2.3.8
 вважати відповідно підпунктами 2.3.6, 2.3.7
)

2.3.6. Спеціалісти ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання призначаються на посади та звільняються з посад адміністрацією суб'єкта господарювання після проведення атестації державними органами ветеринарно-санітарної медицини за поданням офіційного лікаря ветеринарно-санітарної медицини і утримуються за рахунок коштів суб'єкта господарювання.

2.3.7. Працівники ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання працюють за правилами його внутрішнього трудового розпорядку щодо режиму робочого часу, експлуатації приміщень, обладнання тощо.

2.4. За умовами оплати праці, матеріально-побутового забезпечення, інших видів обслуговування офіційного лікаря ветеринарно-санітарної медицини, заступника офіційного лікаря ветеринарно-санітарної медицини прирівнюють до посад відповідних категорій працівників державних установ ветеринарно-санітарної медицини.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 аграрної політики та продовольства України від 13.05.2015 р. N 185)

2.5. Суб'єкт господарювання забезпечує створення спеціалістам ветеринарно-санітарної медицини належних виробничих та житлових умов, їх медичне та транспортне обслуговування.

2.6. Не допускається покладання на спеціалістів ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання обов'язків, не пов'язаних із здійсненням ветеринарно-санітарного контролю за виробництвом і технологічним контролем якості та безпеки продукції тваринного походження на всіх ділянках виробництва і зберігання.

3. Обов'язки та права спеціалістів ветеринарно-санітарної медицини

3.1. Обов'язками спеціалістів ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання є:

3.1.1. Здійснення ветеринарно-санітарного контролю за надходженням забійних тварин, іншої підконтрольної продукції та матеріалів, включаючи перевірку правильності оформлення і відповідності ветеринарно-санітарних документів до вантажу, що надійшов, дотримання правил транспортування тощо.

3.1.2. Установлення причин падежу, вимушеного забою тварин при їх надходженні, а також на території суб'єкта господарювання.

3.1.3. Контроль за дотриманням правил карантинування і термінів передзабійної витримки тварин.

3.1.4. Проведення у повному обсязі ветеринарно-санітарної експертизи сировини, продовольчої сировини, у тому числі м'яса та м'ясопродуктів, отриманих при забої тварин, відповідно до порядку, визначеного Правилами ветеринарно-санітарного огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і м'ясних продуктів та іншими нормативно-правовими актами.

3.1.5. Проведення трихінелоскопії.

3.1.6. Клеймування туш відповідно до Інструкції по клеймуванню м'яса, затвердженої наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12.06.97 за N 19 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.09.97 за N 447/2251.

3.1.7. Контроль за якістю та безпекою продукції, у тому числі допоміжних матеріалів, що використовуються для її виготовлення, а також за приготуванням, зберіганням і використанням нітриту натрію.

3.1.8. Відбір зразків продукції, інших підконтрольних матеріалів для проведення ветеринарно-санітарних досліджень у державних лабораторіях ветеринарно-санітарної медицини.

(підпункт 3.1.8 пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.05.2015 р. N 185)

3.1.9. Проведення обов'язкових лабораторних досліджень: фізико-хімічних, біохімічних, бактеріологічних, хіміко-токсикологічних, гістологічних, радіологічних та інших відповідно до чинних нормативно-правових актів з метою оцінки безпеки та якості продукції, а також кормів тваринного походження, води, інших підконтрольних матеріалів.

3.1.10. Проведення ветеринарно-санітарної експертизи, у тому числі постійного лабораторного контролю продукції тваринного походження при надходженні до холодильника, її оцінка відповідно до чинних нормативних актів лікарями ветеринарно-санітарної медицини суб'єкта господарювання при переробці, випуску в реалізацію, а також контроль за дотриманням термінів зберігання продукції.

3.1.11. Контроль за дотриманням правил пакування, маркування, транспортування продукції тваринного походження.

3.1.12. Контроль за дотриманням температурних режимів переробки продукції, отриманої на підприємстві або тієї, що надійшла.

3.1.13. Контроль за своєчасною утилізацією трупів тварин, ветеринарно-санітарних конфіскатів, забракованого м'яса та іншої продукції.

3.1.14. З'ясування причин виготовлення продукції тваринного походження, що не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, участь у розробці і здійсненні заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3.1.15. Контроль за санітарним станом виробничих приміщень (холодильників, складів тощо), умовами зберігання продукції тваринного походження та інших підконтрольних матеріалів.

3.1.16. Проведення обліку ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринного походження та ветеринарно-санітарної роботи суб'єкта господарювання, своєчасне подання звітності у встановленому порядку.

3.2. Спеціалісти ветеринарно-санітарної медицини мають право:

3.2.1. Відвідувати безперешкодно всі виробничі об'єкти.

3.2.2. Одержувати від адміністрації і спеціалістів суб'єкта господарювання своєчасну інформацію, яка необхідна для розв'язання поставлених завдань.

3.2.3. Проводити відбір проб продукції, інших матеріалів для проведення ветеринарно-санітарних та лабораторних досліджень згідно з чинними нормативно-правовими актами.

3.2.4. Бракувати продукцію, яка за результатами ветеринарно-санітарної експертизи визнана непридатною до споживання.

3.2.5. Не допускати використання сировини, продовольчої сировини, інших продуктів тваринного походження, у тому числі харчових, недоброякісних у ветеринарно-санітарному відношенні та виготовлених з порушенням стандартів та технологічних інструкцій.

3.2.6. Не допускати розміщення в загальних загонах, камерах тварин, продукцію тваринного походження, що надійшли без ветеринарно-санітарних свідоцтв або без інших документів установленої форми, а також недоброякісну у ветеринарно-санітарному відношенні, до отримання правильно оформлених відповідних документів або усунення виявлених дефектів.

3.2.7. Не допускати відпуск продукції у транспортні засоби, які не відповідають санітарним вимогам.

3.3. Обов'язки та права офіційних лікарів ветеринарно-санітарної медицини та їх заступників

Обов'язки офіційних лікарів ветеринарно-санітарної медицини та їх заступників на м'ясопереробних підприємствах, бойнях та інших підприємствах:

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.1. Розробка плану заходів щодо профілактики, занесення, поширення і ліквідації карантинних захворювань тварин та контроль за їх виконанням.

3.3.2. Підготовка за результатами ветеринарно-санітарної експертизи висновків щодо подальшого використання сировини, продовольчої сировини, інших продуктів тваринного походження, у тому числі харчових, та придатності їх для реалізації або переробки з дотриманням певних технологічних вимог.

3.3.3. Оформлення висновків і актів на забраковану продукцію, у тому числі на м'ясо, м'ясопродукти й технічну сировину.

3.3.4. Контроль за виконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства з питань ветеринарно-санітарної медицини.

3.3.5. Здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду та контролю за умовами надходження, переробки і зберігання продукції, у тому числі й такої, що надійшла за імпортом.

3.3.6. Державний контроль та нагляд за ветеринарно-санітарним благополуччям продукції тваринного походження, дотриманням стандартів і технологічних інструкцій на всіх стадіях виробництва.

Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх заступників на молокопереробних підприємствах:

3.3.7. Облік суб'єктів господарювання, зайнятих виробництвом та заготівлею сирого товарного молока.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.7 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.8. Контроль за епізоотичною ситуацією у сировинній зоні підприємства.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.8 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.9. Контроль за правильністю оформлення ветеринарних супровідних документів, відповідністю сировини, яка надходить, супровідним документам, наявністю пломб на ємностях.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.9 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.10. Недопущення надходження молока, що не піддавалося попередньому знезараженню з господарств, неблагополучних щодо інфекційних хвороб тварин.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.10 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.11. Контроль за поставками молока без дотримання термінів очікування після проведення планових профілактичних обробок дійних корів, а також їх лікування. Аналіз дослідження тварин на мастити.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.11 згідно з постановою наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.12. Контроль за санітарним станом транспортних засобів, тари, ємностей та іншого інвентарю, який використовується при перевезенні молока й молокопродуктів з ферм та інших суб'єктів господарювання.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.12 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.13. Вибірковий лабораторний контроль сирого товарного молока, яке надходить на переробку за показниками безпеки.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.13 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.14. Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог при зберіганні, пастеризації та переробці молочної сировини.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.14 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.15. Відбір зразків готової молочної продукції для проведення досліджень за показниками безпеки відповідно до періодичності досліджень, визначеної в установленому порядку.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.15 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.16. Оформлення в установленому порядку ветеринарних документів визначеного зразка на молочну продукцію.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.16 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.17. Перевірка правильності ведення ветеринарної документації.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.17 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх заступників на рибодобувних підприємствах:

3.3.18. Облік підприємств, які займаються розведенням і виловом (добуванням) риби та інших водних живих ресурсів.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.18 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.19. Проведення епізоотологічної і ветеринарно-санітарної оцінки водойм, де ведеться промисел риби та інших водних живих ресурсів.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.19 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.20. Контроль за виконанням рибодобувними підприємствами ветеринарно-санітарних заходів на промислових водоймах, плавбазах.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.20 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.21. Огляд суден, з яких здійснюється лов риби, або промислової дільниці для з'ясування відповідності знарядь лову, інвентарю, що використовуються, установленим ветеринарно-санітарним вимогам, а також місць зберігання і засобів транспортування рибної продукції.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.21 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.22. Огляд партії виловленої риби та інших водних живих ресурсів на відповідність ветеринарно-санітарним вимогам.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.22 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.23. Відбір зразків сировини для проведення ветеринарно-санітарної експертизи, у тому числі й лабораторних досліджень.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.23 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.24. Оформлення висновків щодо можливості використання продукції з харчовою, кормовою, технічною метою та направлення продукції на знезараження, утилізацію або знищення.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.24 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.25. Оформлення ветеринарних документів визначеного зразка на рибу та інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.25 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.26. Перевірка правильності ведення ветеринарної документації.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.26 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх заступників на рибопереробних підприємствах:

3.3.27. Облік підприємств, зайнятих постачанням риби та інших водних живих ресурсів.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.27 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.28. Контроль за санітарним станом транспорту, на якому доставляється сировина.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.28 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.29. Контроль за правильністю оформлення ветеринарних супровідних документів; відповідністю сировини, що надійшла, супровідним документам.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.29 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.30. Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних правил при розвантаженні, складуванні й зберіганні сировини, що надійшла.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.30 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.31. Контроль за проведенням ветеринарно-санітарної оцінки (ветсанекспертизи) сировини, що надійшла на переробку.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.31 згідно з наказом
 наказом Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.32. Контроль за дотриманням технологічних режимів при переробці риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них (за знезараженням з причини перевищення норм паразитологічної чистоти тощо).

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.32 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.33. Видача висновків про направлення виробничих відходів і забракованої продукції на технічну переробку, утилізацію або знищення.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.33 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.34. Контроль за станом приміщень, обладнання, інвентарю, транспортних засобів і за проведенням дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.34 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.35. Контроль за умовами зберігання та маркування риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.35 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.36. Відбір зразків готової продукції для проведення досліджень за показниками безпеки відповідно до періодичності досліджень, визначеної в установленому порядку.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.36 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.37. Оформлення ветеринарних документів установленого зразка на продукцію.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.37 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.38. Перевірка правильності ведення ветеринарної документації.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.38 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

Обов'язки офіційних лікарів ветеринарної медицини та їх заступників на об'єктах громадського харчування і торгівлі (холодильниках, продовольчих складах, базах, кулінарних цехах, магазинах, супермаркетах тощо), де проводиться реалізація сировини тваринного походження або її первинна переробка:

3.3.39. Проведення епізоотологічної і ветеринарно-санітарної оцінки підприємств, де здійснюється виробництво, зберігання та реалізація продукції тваринного походження, а за необхідності й підприємств-постачальників.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.39 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.40. Контроль за виконанням цими підприємствами відповідних ветеринарно-санітарних заходів (дезінфекція, дезінсекція, дератизація тощо).

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.40 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.41. Контроль за правильністю оформлення ветеринарних супровідних документів на сировину або харчові продукти тваринного походження (клейма, штампи, печаті).

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.41 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.42. Визначення відповідності продукції супровідним документам, наявності та достовірності ветеринарно-санітарної експертизи (ветеринарно-санітарний огляд, а за необхідності - й органолептична оцінка).

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.42 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.43. Контроль за санітарним станом транспортних засобів, тари, ємностей та іншого інвентарю, який використовується при перевезенні сировини або харчових продуктів тваринного походження.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.43 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.44. Контроль за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог при виготовленні харчових продуктів тваринного походження.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.44 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.45. Вибірковий лабораторний контроль сировини та харчових продуктів тваринного походження за умови їх сумнівної якості та безпеки, а також при порушенні ветеринарно-санітарних вимог у процесі приймання, переробки, зберігання та реалізації.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.45 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.46. Видача висновків про можливість подальшого використання продукції сумнівної якості та безпеки з урахуванням аналізу отриманих результатів лабораторних досліджень (направлення на знезараження, промислову переробку, утилізацію тощо).

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.46 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.47. Контроль за недопущенням до реалізації продукції з вичерпаним терміном придатності.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.47 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
 Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.48. Оформлення в установленому порядку ветеринарних документів визначеного зразка на сировину та харчові продукти тваринного походження при їх реалізації на інших підприємствах, територіях.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.48 згідно з наказом
Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51)

3.3.49. Контроль за ветеринарно-санітарним станом холодильного обладнання, дотриманням температурних режимів зберігання з веденням відповідної документації.

(розділ 3 доповнено підпунктом 3.3.49 згідно з наказом
 Державного департаменту ветеринарної медицини,
Міністерства аграрної політики України від 23.06.2003 р. N 51
,
у зв'язку з цим пункти 3.3.7 - 3.3.19
 уважати пунктами 3.3.50 - 3.3.62)

Права офіційних лікарів ветеринарно-санітарної медицини та заступників:

3.3.50. Вимагати від начальників цехів та інших посадових осіб виконання ветеринарно-санітарних правил і здійснення необхідних ветеринарно-санітарних заходів, а також давати, у межах своєї компетенції, обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

3.3.51. Вимагати від відповідних служб ветеринарно-санітарної медицини суб'єктів господарювання - постачальників інформацію про їх епізоотичний та ветеринарно-санітарний стан.

3.3.52. Готувати пропозиції головному державному інспектору ветеринарно-санітарної медицини району, міста, області, Автономної Республіки Крим про притягнення до відповідальності винних у порушенні вимог законодавства з питань ветеринарно-санітарної медицини.

3.3.53. Припиняти роботу виробничих цехів (відділень) у випадках установлення гострих інфекційних хвороб тварин, при яких є чинними ветеринарно-санітарні обмеження виробничої діяльності суб'єкта господарювання.

3.3.54. Припиняти виготовлення продукції на обладнанні й устаткуванні, а також на окремих ділянках виробництва і в цехах, які не відповідають ветеринарно-санітарним вимогам (правилам і нормативам) та не забезпечують випуск доброякісної продукції.

3.3.55. Брати участь в обґрунтуванні претензій до постачальників за неякісну продукцію, матеріали, напівфабрикати тощо, забраковані при вхідному контролі.

3.3.56. Видавати ветеринарно-санітарні свідоцтва (довідки), акти про якість та безпеку продукції, що відвантажується.

3.3.57. Брати участь в оцінці якості зразків нових видів продукції тваринного походження, в погодженні технічної документації на її виготовлення з метою забезпечення ветеринарно-санітарних вимог і норм якості.

3.3.58. Брати участь у підготовці висновків про відповідність ветеринарно-санітарним вимогам проектів реконструкції суб'єктів господарювання або окремих його цехів, а також у роботі комісій, які приймають новозбудовані або реконструйовані цехи (дільниці, технологічні лінії тощо).

3.3.59. Здійснювати державний контроль та нагляд за роботою об'єктів ветеринарно-санітарного призначення і проведенням заходів щодо дезінфекції, дератизації та дезінсекції.

3.3.60. Негайно інформувати головного державного інспектора ветеринарно-санітарної медицини району, міста, області, Автономної Республіки Крим і власника продукції про випадки встановлення при передзабійному огляді або післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі антропозоонозних, контагіозних, зоонозних або інших захворювань, а також про порушення ветеринарно-санітарних вимог.

3.3.61. Подавати пропозиції адміністрації суб'єкта господарювання про матеріальне заохочення спеціалістів ветеринарно-санітарної медицини, за добросовісне виконання ними функціональних обов'язків.

3.3.62. Мати печатку з найменуванням та номером суб'єкта господарювання, клейма та штампи згідно з чинною Інструкцією з клеймування м'яса.

4. Взаємодія спеціалістів ветеринарно-санітарної медицини з адміністрацією і виробничими службами суб'єкта господарювання

4.1. Спеціалісти ветеринарно-санітарної медицини здійснюють методичне керівництво роботи виробничої, технологічної та інших служб щодо забезпечення належного ветеринарно-санітарного стану суб'єкта господарювання і випуску якісної продукції тваринного походження, безпечної за показниками, які визначено ветеринарно-санітарними правилами та іншими нормативно-правовими актами.

4.2. Суб'єкт господарювання і підпорядковані йому служби забезпечують:

- проведення профілактичних заходів відповідно до чинних ветеринарно-санітарних правил;

- підтримку в робочому стані об'єктів, призначених для захисту суб'єкта господарювання від занесення й поширення заразних хвороб тварин;

- проведення загальних і спеціальних заходів, спрямованих на ліквідацію заразних хвороб тварин, виявлених прижиттєво або після забою;

- організацію і проведення робіт щодо виконання технологічних, ветеринарно-санітарних вимог (правил і нормативів) при виготовленні продукції тваринного походження.

4.3. Суб'єкт господарювання, офіційний лікар ветеринарно-санітарної медицини, його заступник та інші спеціалісти суб'єкта господарювання несуть відповідальність, передбачену законодавством за випуск недоброякісної продукції тваринного походження або такої, що не відповідає технічній документації та стандартам.

4.4. Спеціалісти ветеринарно-санітарної медицини не несуть відповідальності за невідповідність готової продукції показникам, не передбаченим ветеринарно-санітарними правилами та іншими нормативно-правовими актами щодо її якості та безпеки.

4.5. Суб'єкт господарювання реалізовує лише ту продукцію тваринного походження, яка вироблена під безпосереднім державним ветеринарно-санітарним наглядом та контролем, про що оформляються ветеринарні документи відповідно до Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної медицини України від 13 квітня 2009 року N 85, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за N 519/16535 (із змінами).

(пункт 4.5 у редакції наказу Міністерства аграрної
 політики та продовольства України від 10.07.2013 р. N 427)

4.6. Суперечності, які можуть виникати між адміністрацією суб'єкта господарювання та працівниками ветеринарно-санітарної медицини підприємства з питань, пов'язаних з державним ветеринарно-санітарним наглядом та контролем за технологічними процесами, виробництвом якісної продукції тваринного походження, а також з інших питань діяльності, вирішуються головним державним інспектором ветеринарно-санітарної медицини району, міста, області, Автономної Республіки Крим, у зоні діяльності якого перебуває суб'єкт господарювання.

Спірні питання між головним державним інспектором ветеринарно-санітарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і адміністрацією суб'єкта господарювання, з питань ветеринарно-санітарної медицини, вирішуються в установленому законодавством порядку.

 

Голова Державного департаменту
ветеринарної медицини
 

 
П. І. Вербицький
 

Опрос