Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов для получения контрольных марок для маркирования экземпляров аудиовизуальных произведений или фонограмм

Министерство образования и науки
Форма, Приказ от 20.10.2000 № 492
Утратил силу

Про затвердження форм документів для одержання контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 20 жовтня 2000 року N 492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 жовтня 2000 р. за N 733/4954

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 2 березня 2001 року N 101)

Відповідно до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 23 березня 2000 року N 1587-III та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2000 року N 1555 "Про затвердження положень з питань розповсюдження аудіовізуальних творів та фонограм" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми документів, що додаються:

Заява про одержання контрольних марок.

Форма Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок.

Протокол видачі контрольних марок.

Рішення про видачу контрольних марок.

Перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів та фонограм із зазначенням творів, які в них містяться.

Рішення про відмову у видачі контрольних марок.

2. Зареєструвати зазначені форми документів в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності М. Паладія.

 

Міністр

В. Кремень

 

ЗАЯВА N ______
про одержання контрольних марок

Заявник __________________________________________________________
                                              (для юридичних осіб - повне найменування,

_________________________________________________________________
       для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, коли та ким

_________________________________________________________________
      виданий, місце проживання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності)

_________________________________________________________________

Повна юридична адреса

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Кількість примірників аудіовізуальних творів чи фонограм, які заявник має право випустити в обіг

_________________________________________________________________
                                                               (цифрами та літерами)

_________________________________________________________________

Кількість контрольних марок, які заявник хоче одержати для маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Серії "А" ________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

Серії "В" _________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

Серії "К" _________________________________________________________
                                                                              (цифрами та літерами)

Керівник організації-заявника _______________________________________

_________________________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

____________________
(підпис)

М. П.

 

Для заявника - фізичної особи

____________________
(підпис)

 

ФОРМА
Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок

Реєстра-
ційний
номер

Дата внесення до реєстру

Реквізити заявника (для юридичних осіб - повне найменування і юридична адреса; код ЄДРПОУ; для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім'я, по батькові та адреса)

Номер та дата заяви на одержання контрольних марок 

Назви примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Кількість виданих контроль-
них марок

Серія, номер (з - по)

Дата одержання марок

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
видачі контрольних марок

до заяви від "___" ___________________ N _______

Одержувач _______________________________________________________
                                                            (для юридичних осіб - повне найменування,

_________________________________________________________________
      для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, коли та ким

_________________________________________________________________
      виданий, місце проживання, ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності)

_________________________________________________________________

Повна юридична адреса

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Кількість контрольних марок, які одержувач отримав для маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Серії "А" _________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

Серії "В" _________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

Серії "К" _________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

N
з/п

Найменування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм

Кількість контрольних марок

Серія

Номери контрольних марок
(з N - по N)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадова особа

___________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 
М. П.

______________________
(підпис)

Одержувач

______________________
(підпис)

 

РІШЕННЯ
про видачу контрольних марок

до заяви N _________ від ____________________

______________________________
(дата внесення до Єдиного реєстру)

Реєстраційний N ________

_________________________________________________________________
                                                          (для юридичних осіб - повне найменування,

_________________________________________________________________
                                               для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові заявника)

Кількість виданих контрольних марок

Серії "А" ________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

Серії "В" ________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

Серії "К" ________________________________________________________
                                                                             (цифрами та літерами)

Контрольні марки отримав

_________________________________________________________________
                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові заявника або його представника)

 

 

_________________________
(підпис, дата)

Посадова особа

___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 
М. П.

______________________
(підпис)

 

ПЕРЕЛІК
найменувань примірників аудіовізуальних творів та фонограм із зазначенням творів, які в них містяться

(до заяви N ___ від ___________ про одержання контрольних марок)

N
з/п

Кіль-
кість примір-
ників

Найменування
примірників
аудіовізуальних
творів чи фонограм

Перелік аудіовізуальних творів чи фонограм, які містяться у примірниках (мовою, яка використовується для оригіналу відповідного примірника)

Правоволодар чи виробник (назва, країна)

Тривалість твору

Автори (прізвище, ім'я, по батькові, країна) 

Виконавці (прізвище, ім'я, по батькові, країна)

Номер державного посвідчення на право розповсю-
дження та демонстрацію фільмів (для аудіовізуальних творів)

1

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Підпис та печатка заявника (юридичної особи)

_________________________

 

Підпис заявника (фізичної особи)

_________________________

 

РІШЕННЯ
про відмову у видачі контрольних марок

до заяви N _______ від _____________________

_________________________________________________________________
                                                           (для юридичних осіб - повне найменування,

_________________________________________________________________
                                          для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові заявника)

_________________________________________________________________

відмовлено у видачі контрольних марок у зв'язку з _____________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений

_________________________________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я, по батькові заявника або його представника)

 

Посадова особа

___________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 
М. П.

______________________
(підпис)

____________

Опрос