Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Условия и Правила осуществления предпринимательской деятельности по передаче электрической энергии местными (локальными) электросетями

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики
Постановление от 18.10.2000 № 1070
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

Постанова Національної комісії регулювання
електроенергетики України
від 18 жовтня 2000 року N 1070

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2000 р. за N 723/4944

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії з питань регулювання
 електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15
згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 19 вересня 2017 року N 1143)

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику", Указом Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою удосконалення системи ціноутворення в електроенергетиці та для забезпечення виконання вимог Закону України "Про природні монополії" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити зміни та доповнення до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами (із змінами та доповненнями), затверджених постановою НКРЕ від 13.06.96 N 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.07.96 за N 408/1433, що додаються.

 

Голова Комісії 

О. Гридасов 

 

Зміни та доповнення
до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами

1. У пункті 1.4 визначення "Коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії" викласти в такій редакції:

"Коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (далі - Коефіцієнт витрат) - відношення обсягу нормативних технологічних витрат електроенергії на відповідному класі напруги до обсягу електроенергії, що передається Місцевими (локальними) електромережами на відповідному класі напруги, за відповідний розрахунковий період для споживачів енергії, приєднаних до мереж на території здійснення ліцензованої діяльності". 

2. Доповнити пункт 1.4 такими визначеннями:

"Споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж і купівлю";

"Абонентна плата - оплата споживачем Ліцензіату вартості абонованої на поточний рік величини активної потужності на підставі договору про надання доступу до електромережі";

"Абонована потужність - найбільша величина активної потужності споживача, дозволена до використання згідно з договором про надання доступу до електромережі";

"Договір про надання доступу до електромережі - угода між Ліцензіатом та споживачем енергії про надання послуг місцевими (локальними) електричними мережами споживачу енергії із забезпечення технічної можливості для передачі абонованої потужності";

"Ставка абонентної плати - абонентна плата за одиницю найбільшої активної потужності на поточний рік, дозволеної до використання споживачем у межах пропускної здатності електромережі (абонована потужність)";

"Тарифна ставка на передачу електроенергії - плата за передачу одиниці активної енергії місцевими (локальними) електромережами".

3. Пункт 2.9 після слів "Тарифів" доповнити словами "Ставок абонентної плати".

4. Пункт 3.3.1 після слів "на передачу електричної енергії" доповнити словами "та про надання доступу до електромережі".

5. Пункт 3.3.2 після слів "на передачу електричної енергії" доповнити словами "та про надання доступу до електромережі".

6. Пункт 3.3.4 після слів "на передачу електричної енергії" доповнити словами "та про надання доступу до електромережі".

7. Пункт 3.8 після слова "Тарифів" доповнити словами "і Ставок абонентної плати".

8. Пункт 3.8.1 викласти в такій редакції:

"3.8.1. Тарифи і ставки абонентної плати підлягають регулюванню, затверджуються НКРЕ і можуть бути скориговані Ліцензіатом в залежності від інфляції згідно з методикою, встановленою НКРЕ за погодженням з Антимонопольним комітетом України".

9. Пункт 3.8.2 викласти в такій редакції:

"3.8.2. Ліцензіат має право одержувати від споживачів електричної енергії, яким надається доступ до місцевої (локальної) електромережі, та від електропостачальників, електроенергію яких він передає місцевими (локальними) електромережами, абонентну плату за ставками абонентної плати та плату за передачу за тарифними ставками на передачу електроенергії відповідно до класів напруги".

10. Пункт 3.8.3 викласти в такій редакції:

"3.8.3. Тарифні ставки на передачу електроенергії і ставки абонентної плати визначаються таким чином, щоб забезпечити Ліцензіату достатні надходження коштів для відшкодування його виправданих витрат та прибутку, а також стимулювати його до скорочення цих витрат і підвищення рентабельності його діяльності".

11. У пункті 3.8.4 замінити слово "Тарифи" словами "тарифні ставки на передачу електроенергії і ставки абонентної плати", а слова "Тарифів" словами "тарифних ставок і ставок абонентної плати".

12. У пункті 3.8.5 слово "Тарифів" замінити словами "тарифних ставок на передачу електроенергії і ставок абонентної плати".

13. У пункті 3.8.6 слово "Тарифи" замінити словами "тарифні ставки на передачу електроенергії і ставки абонентної плати".

14. У пункті 3.8.8 слово "Тарифів" замінити словами "тарифних ставок на передачу електроенергії, ставок абонентної плати".

15. У підпункті а) пункту 3.8.9 слово "Тарифи" замінити словами "тарифні ставки на передачу електроенергії, ставки абонентної плати".

16. В абзаці 5 пункту 3.8.9 слово "Тарифів" замінити словами "тарифних ставок на передачу електроенергії, ставок абонентної плати".

17. У пункті 3.9.2 слова "на підключення або на передачу електричної енергії" замінити словами "на підключення або на передачу електричної енергії і про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі".

18. Пункт 3.9.3 викласти в такій редакції:

"3.9.3. Протягом 30 днів з моменту отримання заяви на підключення або на передачу електричної енергії і про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі Ліцензіат повинен направити Заявнику відповідний договір".

19. У пункті 3.9.6 слова "при укладенні договорів на підключення та/чи на передачу електричної енергії" замінити словами "при укладенні договорів про підключення, про передачу електричної енергії, про надання доступу до місцевої (локальної) електромережі".

20. Пункт 3.9.7 викласти в такій редакції:

"3.9.7. Ліцензіат має право відключати від своїх електромереж споживачів за несплату абонентної плати та припиняти передачу електричної енергії від імені електропостачальника, дії якого перешкоджають або можуть перешкодити Ліцензіату дотримуватись Умов та Правил".

21. У пункті 3.10.3 слова "за рахунок Тарифів" замінити словами "за рахунок абонентної плати".

22. Пункт 3.10.8 викласти в такій редакції:

"3.10.8. Ліцензіат має розраховувати Коефіцієнти корекції витрат електроенергії згідно з методикою, яка затверджується НКРЕ".

23. Пункт 3.10.9 викласти в такій редакції:

"3.10.9. Ліцензіат повинен надавати Оптовому ринку електричної енергії інформацію про обсяги погодинної закупівлі електроенергії, на основі якої розраховуватимуться платежі, що їх мають сплачувати електропостачальники за нерегульованим тарифом. Ці обсяги погодинної закупівлі електроенергії на Оптовому ринку складаються з відповідних погодинних обсягів електроенергії, спожитої споживачами, які закуповують електроенергію у електропостачальників за нерегульованим тарифом".

24. У пункті 4.3 слово "тарифи" замінити словами "тарифні ставки на передачу електроенергії і ставки абонентної плати".

25. Додаток 2 вилучити.

 

Голова НКРЕ 

О. Гридасов 

Опрос