Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной морской лоцманской службе

Минтранс
Положение, Приказ от 11.09.2000 № 498
Утратил силу

Про затвердження Положення про державну морську лоцманську службу

Наказ Міністерства транспорту України
від 11 вересня 2000 року N 498

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2000 р. за N 717/4938 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту України
 від 17 травня 2004 року N 404
,
 
наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
від 3 березня 2006 року N 218
,
 від 10 січня 2007 року N 5
,
 наказом Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 8 травня 2013 року N 292)

(У тексті наказу та Положення слова "Міністерство транспорту України" замінено словами "Міністерство транспорту та зв'язку України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 3 березня 2006 року N 218)

Відповідно до зобов'язань України щодо вимог міжнародних договорів, законодавства з питань забезпечення безпеки судноплавства у територіальному морі та згідно зі статтями 3, 93 і 111 Кодексу торговельного мореплавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про державну морську лоцманську службу (додається).

2. Покласти функції щодо надання лоцманських послуг у районах обов'язкового лоцманського проведення в територіальному морі та на внутрішніх водних шляхах України, крім функцій, що належать до компетенції капітана порту (за винятком флоту рибної промисловості), на державне підприємство "Дельта-лоцман".

(пункт 2 у редакції наказів Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 03.03.2006 р. N 218
,
 від 10.01.2007 р. N 5)

3. Державний нагляд і загальне керівництво за діяльністю державної лоцманської служби здійснює Міністерство транспорту та зв'язку України через Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства (далі - Держфлотінспекція України) і капітанів портів.

4. Департаменту нормативно-правового забезпечення (Логінова Л. М.) зареєструвати Положення про державну морську лоцманську службу в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

Л. М. Костюченко 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну морську лоцманську службу

(У тексті Положення слова "Головна державна інспекція України з безпеки судноплавства", "Держфлотінспекція України" у всіх відмінках замінено словами "Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті", "Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках; у тексті Положення та додатках до нього слова "Міністерство транспорту та зв'язку України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство інфраструктури України" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

1. Загальні положення

1.1 Положення про державну морську лоцманську службу (далі - Положення) розроблено відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України і Міжнародних угод, установлює організаційно-правовий статус, принципи фінансування державної морської лоцманської служби, кваліфікаційні вимоги до державних морських лоцманів, їх права та обов'язки.

1.2 З метою забезпечення безпеки мореплавства, запобігання аварійним морським подіям, захисту навколишнього природнього середовища та людського життя в територіальних водах, на підходах до морських портів, на акваторіях портів, між портами, на фарватерах і каналах, а також в інших районах, ускладнених для плавання, законодавством України встановлюються райони лоцманського проведення, у яких усім суднам, незалежно від їх прапору і форми власності, надаються лоцманські послуги.

1.3 Лоцманські послуги надаються виключно державними морськими лоцманами України (далі - лоцмани).

1.4 Види лоцманських послуг:

- лінійні (міжпортові) лоцманські послуги (надаються на судноплавних шляхах у територіальних водах, на фарватерах, каналах, у відкритому морі);

- портові лоцманські послуги (надаються на акваторіях, підхідних каналах, внутрішніх і зовнішніх рейдах).

2. Державна морська лоцманська служба України

2.1 Державна морська лоцманська служба - це сукупність підрозділів державних підприємств (державного підприємства), що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України та на які покладені функції щодо надання лоцманських послуг у відповідних районах лоцманського проведення в територіальному морі й на внутрішніх водних шляхах України (далі - лоцманські організації).

(підпункт 2.1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 17.05.2004 р. N 404
,
у редакції наказу Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 03.03.2006 р. N 218)

2.2 Підприємства, на які покладаються функції щодо надання лінійних та портових лоцманських послуг у відповідних районах лоцманського проведення в територіальному морі і на внутрішніх водних шляхах України, створюються Міністерством інфраструктури України

(підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 17.05.2004 р. N 404)

2.3 Діяльність лоцманських організацій здійснюється на засадах самофінансування за рахунок коштів лоцманських зборів, що стягуються в установленому порядку.

2.4 Лоцманські організації можуть брати участь у розробленні проектів правил, положень, інструкцій, стандартів, які стосуються їх діяльності, що погоджуються Укрморрічінспекцією і затверджуються Міністерством інфраструктури України.

(підпункт 2.4 пункту 2 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 03.03.2006 р. N 218)

3. Райони лоцманського проведення

3.1 Райони лоцманського проведення підрозділяються на райони обов'язкового і необов'язкового лоцманського проведення.

3.2 Міністерство інфраструктури України за погодженням із зацікавленими центральними органами виконавчої влади встановлює райони обов'язкового лоцманського проведення, а також категорії суден, що в установленому порядку звільняються від обов'язкового лоцманського проведення.

3.3 У районах обов'язкового лоцманського проведення капітан судна не має права здійснювати плавання без лоцмана, за винятком випадків, коли судно належить до категорії суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення у встановленому Міністерством інфраструктури України порядку.

3.4 Райони необов'язкового лоцманського проведення можуть визначатися за дорученням Міністерства інфраструктури України Укрморрічінспекцією і капітанами портів з урахуванням вимог цього Положення.

3.5 У районах, де лоцманське проведення є необов'язковим, капітан морського порту або Укрморрічінспекція за дорученням Міністерства інфраструктури України може встановлювати обов'язкове лоцманське проведення для суден у випадках:

а) якщо судна або їх вантаж можуть становити загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу. Категорії таких суден доводяться до загального відома в обов'язковій постанові у морських портах, лоціях і повідомленнях мореплавцям;

б) якщо судна мають серйозні пошкодження корпусу, механізмів або обладнання, що може істотно впливати на безпеку мореплавства в районі. У цьому випадку капітану судна вручається нотис про те, що його судно має прямувати під лоцманським проведенням.

3.6 У районах обов'язкового лоцманського проведення час проведення судна (цілодобово, у світлий час доби, із повною водою і т. п.) визначається за дорученням Міністерства інфраструктури України Укрморрічінспекцією, а на акваторіях портів і рейдах портів - капітанами цих портів.

3.7 Укрморрічінспекція, капітан морського порту має право заборонити проведення суден, коли його безпечному здійсненню перешкоджають гідрометеорологічні умови (погана видимість, шторм, льодові умови і т. д.), а також при наявності інших особливих обставин.

Вказівки з питань безпеки мореплавства, Укрморрічінспекції чи капітана морського порту в межах їх компетенції є обов'язковими для лоцмана.

3.8 У районах північно-західної частини Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах, Азовському морі, Керч-єнікальскому каналі та дельті річки Дунаю лінійне лоцманське проведення встановлюється у правилах плавання, що затверджуються Міністерством інфраструктури України.

3.9 Інформація про райони обов'язкового і необов'язкового лоцманського проведення, режим плавання і порядок надання лоцманських послуг у них доводиться до відома мореплавців шляхом публікації в обов'язкових постановах начальників морських портів (далі - обов'язкові постанови), правилах плавання, лоціях, повідомленнях мореплавцям.

4. Порядок виконання заявки й оплати лоцманських послуг

4.1 Державний морський лоцман направляється на судно лоцманською організацією на підставі заявки капітана судна і/або морського агента, уповноваженого судновласником.

Разом з лоцманом на судно може бути направлений лоцманський стажист.

4.2 На судні, що прибуло до місця приймання лоцмана, повинен бути піднятий прапорний сигнал Міжнародного зводу сигналів "Мені потрібний лоцман", а з моменту прибуття лоцмана і до його зняття із судна - "У мене на борту лоцман".

4.3 Капітан судна зобов'язаний забезпечити швидку і безпечну посадку/висадку лоцмана і лоцманського стажиста, не допускаючи при цьому пошкодження лоцманського судна. Під час приймання й висадки лоцмана і лоцманського стажиста капітан судна зобов'язаний підтримувати зв'язок із лоцманським судном і погоджувати з ним свої дії.

4.4 Засоби доступу лоцмана на судно (лоцманський штормтрап, механічний підйомник) повинні відповідати вимогам безпеки, встановленим у Конвенції про охорону людського життя на морі (1974/78) та відповідних резолюціях Міжнародної морської організації (IMO): А.426{1X} "Пристрій для висадки і посадки лоцманів на великовантажні судна" від 15.11.79 і А.667 {16} "Пристрої для передачі лоцмана" від 19.10.89.

Лоцман має право відмовитися від висадки на судно у випадку, коли засоби доступу на судно (лоцманський штормтрап, механічний підйомник) не відповідають вимогам безпеки, встановленим цими резолюціями IMO.

4.5 У випадку непогоди, коли неможливо висадити лоцмана з лоцманського судна на судно, що йде з моря, за узгодженням із капітаном останнього, лоцман може здійснити проведення способом лідирування до місця, де можна буде безпечно прийняти лоцмана на борт судна.

Спосіб лідирування, за узгодженням із капітаном судна, може бути застосований і при виході судна з порту.

За наявності в районі лоцманського проведення служби регулювання руху суден проведення судна способом лідирування повинно бути також погоджено з цією службою.

При проведенні судна способом лідирування між судном, яке проводиться, і лоцманським судном повинен бути забезпечений надійний зв'язок.

4.6 У період перебування лоцмана і лоцманського стажиста на судні капітан судна зобов'язаний безоплатно надавати їм окреме приміщення і харчування нарівні з особами командного складу.

4.7 Якщо капітаном судна заявка на лоцмана подана в термін, зазначений в обов'язковій постанові, лоції або правилах плавання, і судно прибуло до місця приймання лоцмана (готове до виходу в море) в зазначеній в заявці час, лоцман повинен прибути на судно в цей час.

У разі неможливості прибуття лоцмана в зазначений час, лоцманська організація повідомляє капітана судна про інший час і місце прибуття лоцмана.

Якщо судно не прибуло до місця приймання лоцмана в зазначений в заявці капітаном і/або морським агентом час, лоцман, направлений на це судно, може бути направлений на інше судно. Судну, що запізнилось, лоцман надається в порядку черговості.

4.8 У зв'язку з надзвичайними обставинами, що загрожують життю і здоров'ю екіпажу і/або пасажирів судна, безпеці судна, береговим спорудам, і/або при виникненні небезпеки для навколишнього природного середовища, заявка на лоцманське проведення приймається негайно і лоцман направляється на судно з першою нагодою.

4.9 Із суден, що користуються послугами лоцманів, стягується лоцманський збір, порядок стягнення і розмір якого встановлюється Міністерством інфраструктури України за погодженням з Міністерством економіки України.

Це стосується й лоцманського проведення, що здійснюється способом лідирування, а також випадків, коли один лоцман здійснює проведення декількох суден, що прямують одне за одним.

4.10 Лоцманські послуги надаються на підставі двостороннього договору між капітаном судна або морським агентом, що виступають від імені судновласника, з однієї сторони, і лоцманської організації, що надає ці послуги.

4.11 Лоцманська квитанція (додаток 1), яка заповнена і підписана капітаном судна, є документом, що підтверджує факт надання лоцманських послуг.

У квитанцію капітан судна вносить такі відомості: найменування судна, прапор держави, під яким плаває судно, осадка, довжина, ширина, чиста місткість, а також місце й час приймання лоцмана та інші.

Капітан судна відмічає у квитанції час і місце закінчення лоцманського проведення, а в разі потреби вносить зауваження щодо проведення судна лоцманом. Унесенні у квитанцію відомості та зауваження капітан судна засвідчує своїм підписом.

4.12 Зобов'язання судновласника щодо сплати лоцманського збору та окремої винагороди за надання лоцманських послуг можуть здійснюватись морським агентом. Останній повинен мати відповідні на те повноваження судновласника (фрахтувальника або оператора) і перебувати в договірних відносинах з лоцманською організацією, яка надала ці послуги.

4.13 Капітан судна, який викликав державного морського лоцмана і після його прибуття відмовився від лоцманських послуг, - зобов'язаний сплатити збір за проведення судна, для якого був викликаний лоцман.

4.14 Якщо лоцман затримується на судні більше двох годин через потребу довантаження чи розвантаження судна, несправність суднових механізмів, перебування судна в карантині, або більше однієї години через неточну інформацію у заявці чи повторне і подальше перенесення заявки, а також інші обставини, якщо вони не викликані діями непереборної сили, капітан судна зобов'язаний сплатити організації, де працює лоцман, окрему винагороду в розмірі, встановленому Міністерством інфраструктури України.

4.15 У випадках, які передбачені підпунктом 4.14, після закінчення 6 годин затримки лоцмана на лоцманській станції або на борту судна, лоцманська організація може відкликати лоцмана з лоцманської станції або з борта судна (якщо умови стоянки судна дозволяють це зробити). Заявка скасовується і повинна бути подана знову відповідно до порядку подання заявки на лоцманські послуги, за винятком, якщо такі дії викликані внаслідок стихійного лиха або непереборної сили.

4.16 Капітан судна може виплатити лоцманській організації додаткову винагороду (бонус) у розмірі, установленому Міністерством інфраструктури України.

4.17 Якщо лоцман і лоцманський стажист вивезені судном, яке вони проводили, за межі обслуговуваного ними району, капітан зобов'язаний відшкодувати лоцману і стажисту витрати на повернення до місця служби (проїзд, добові, проживання в готелі) і, крім того, виплатити винагороду, передбачену статтею 107 Кодексу торговельного мореплавства України.

4.18 Лоцманська організація має право не надавати лоцманські послуги судну, що не оплатило лоцманський збір за попереднє лоцманське проведення.

4.19 Лоцманський збір, винагорода за затримку, окрема й додаткова винагороди, передбачені підпунктами 4.9, 4.13, 4.14 і 4.17 цього Положення, стягуються лоцманськими організаціями і включаються в їх дохід.

5. Взаємовідносини лоцмана і капітана судна

5.1 Лоцман, який прибув на судно, зобов'язаний пред'явити капітану судна посвідчення державного морського лоцмана України і вручити лоцманську квитанцію. Капітан судна не має права брати на судно в якості лоцмана особу, що не має посвідчення державного морського лоцмана України.

5.2 Після прибуття лоцмана на борт капітан судна повинен пред'явити лоцману стандартну лоцманську картку з даними про судно і його маневрові характеристики і заповнити лоцманську квитанцію. Капітан судна підтверджує своїм підписом внесені в лоцманську квитанцію відомості і, при потребі, вносить зауваження щодо проведення судна лоцманом.

Капітан судна повинен повідомити лоцмана про особливості в управлінні свого судна, будь-які відомі йому обмеження і/або несправності навігаційного устаткування, двигунів, суднових пристроїв, обмеження суднового персоналу, що можуть впливати на безпеку плавання, маневрування, швартовних операцій.

5.3 Лоцман повинен інформувати капітана судна про маршрут переходу, особливі умови плавання, такі як (але не тільки): стан погоди; глибини; наявність течій; очікуваний рух інших суден; порядок взаємодії з постами регулювання руху суден і з адміністрацією порту; місця, де можливо безпечно стати на якір; відомості про причал, до якого прямує судно; схему швартування; характеристику, число й порядок використання буксирів, що залучені для забезпечення переходу і/або швартування.

Для обміну інформацією з капітаном, лоцман може використовувати інформаційну картку (форму), розроблену з урахуванням місцевих умов лоцманською організацією, що здійснює лоцманське обслуговування в конкретному порту і/або районі.

Надання інформації у цій інформаційній картці (формі) повинно бути простим для розуміння.

Використання інформаційної картки (форми) не повинно заміняти усного обміну інформацією між лоцманом і капітаном.

5.4 У процесі лоцманського проведення капітан і лоцман повинні постійно обмінюватися інформацією про умови плавання, місцеві умови, особливості судна, будь-які інші умови, що можуть вплинути на виконання лоцманського проведення судна.

5.5 Присутність лоцмана на судні й виконання ним своїх обов'язків не знімає з капітана відповідальності за управління судном.

Капітан використовує практичні знання лоцмана і його досвід плавання в даному районі. Усі накази кермовому і в машинне відділення капітан віддає особисто. Якщо для прискорення маневру капітан дозволяє лоцману віддавати накази безпосередньо кермовому, то і в цьому разі вони вважаються виконаними за наказом капітана.

Якщо під час лоцманського проведення капітан судна змушений тимчасово залишити місток, то він повинен повідомити про це лоцмана і вказати йому особу, відповідальну за управління судном у відсутність капітана судна.

5.6 У випадку, коли це необхідно для безпеки плавання судна, лоцман має право призупинити лоцманське проведення судна до виникнення умов, що дозволяють здійснити його безпечне плавання.

5.7 Лоцман не має права без згоди капітана залишити судно раніше ніж поставить його на якір у безпечному місці, пришвартує, виведе в море або буде змінений іншим лоцманом.

Місце приймання і залишення судна лоцманом у морі може бути змінене через погодні умови або з інших причин, про що капітан судна повинен бути повідомлений завчасно.

5.8 При виникненні обставин, які впливають на безпеку лоцманського проведення (погіршення видимості, туман, зменшення глибин на фарватері і т. п.), капітан судна зобов'язаний на вимогу лоцмана надати в його розпорядження і використовувати в межах, зазначених лоцманом, засоби суднового електрорадіонавігаційного устаткування (ехолот, радіолокатор, радіопеленгатор та ін.).

Капітан судна зобов'язаний на вимогу лоцмана надавати йому в безкоштовне користування суднову радіостанцію для зв'язку з питань його службової діяльності.

5.9 При наявності достатніх підстав для сумнівів щодо правильності рекомендацій лоцмана капітан має право відмовитися від його послуг. При цьому в районі необов'язкового лоцманського проведення він може, а в районі обов'язкового проведення - зобов'язаний викликати іншого лоцмана. В останньому разі, якщо це можливо, капітан повинен зупинити рух свого судна.

5.10 Якщо капітан, прийнявши на судно лоцмана, не буде дотримуватись його рекомендацій, останній має право в присутності третьої особи відмовитися від продовження проведення судна.

Лоцман має право вимагати, щоб про це було зроблено запис у судновому журналі і в лоцманській квитанції. Крім того, лоцман повинен, по можливості негайно, повідомити про це всіма доступними засобами капітана порту і/або Укрморрічінспекцію.

Однак і після відмови від проведення лоцман зобов'язаний залишатися на містку і, якщо капітану будуть потрібні відомості, необхідні для безпечного плавання, лоцман зобов'язаний повідомляти їх. Якщо ж капітан зажадає, щоб лоцман відновив проведення, то останній не має права відмовитися і зобов'язаний продовжити лоцманське проведення.

5.11 Якщо лоцман, який прибув на судно, вважає, що це судно становить загрозу для безпеки мореплавства і/або навколишнього природнього середовища, він зобов'язаний негайно повідомити про це капітана порту і/або в Укрморрічінспекцію для вжиття ними необхідних заходів і не починати проведення судна до прийняття рішення цими органами.

6. Обов'язки морських лоцманів

6.1 Лоцмани покликані забезпечувати безаварійне проведення суден на судноплавних шляхах, фарватерах і каналах, на підхідних каналах до портів, швартування, відшвартування і перешвартування суден, поставлення суден на якір або бочку і знімання з них.

6.2 Під час проведення суден лоцман зобов'язаний:

6.2.1 спостерігати за правильністю розташування і станом засобів берегового і плавучого навігаційного обладнання, негайно повідомляти капітана порту і/або Укрморрічінспекцію про всі помічені несправності й недоліки;

6.2.2 повідомляти про всі аварійні події із суднами, що проводяться, або з іншими суднами;

6.2.3 спостерігати, щоб судна, що проводяться, дотримувалися санітарних правил, правил з попередження забруднення;

6.2.4 надавати вказівки капітанам суден на всі помічені порушення правил плавання, обов'язкових постанов і інших чинних правил, вимагати їх усунення, а в разі невиконання капітаном цих або інших законних вимог лоцмана - негайно повідомляти про це капітану порту і/або Укрморрічінспекцію;

6.2.5 уживати всіх можливих заходів для надання допомоги у випадку аварії із судном або нещасному випадку із людьми в районі лоцманського проведення;

6.2.6 виконувати всі вимоги законодавства про охорону державного кордону в частині, що його стосується.

6.3 Лоцман повинен повідомити капітана порту і/або в Укрморрічінспекцію про будь-який помічений їм недолік як стосовно судна, що проводиться, так і його команди.

Процедури повідомлень лоцманів повинні бути встановлені кожною лоцманською організацією й погоджені з Укрморрічінспекцією.

6.4 При перебуванні на лоцманській вахті лоцману забороняється вживати спиртні напої та/або будь-які наркотичні засоби.

6.5 Лоцман, який почуває фізичне нездужання внаслідок нездоров'я і/або втоми, що може перешкоджати належному виконанню ним своїх обов'язків, не повинен приступати до проведення судна і зобов'язаний повідомити про це керівництво лоцманської організації.

6.6 Лоцмани під час виконання службових обов'язків повинні бути одягнені у встановлену для них форму одягу.

7. Зобов'язання й компенсації

7.1 Організація, працівником якої є лоцман, що здійснював лоцманське проведення судна, несе матеріальну відповідальність перед судновласником за збитки, завдані судну аварією, які виникли в результаті доведеної вини лоцмана.

Ця відповідальність обмежується розмірами аварійного лоцманського фонду, що створюється з 10 відсотків відрахувань від сум лоцманського збору, які надійшли в календарному році, що передує аварії.

7.2 Якщо вину судновласника буде доведено, то незалежно від інших видів відповідальності, встановлених законодавством України, судновласник несе матеріальну відповідальність за завдані збитки перед організацією, що забезпечує лоцманське обслуговування, і її працівниками, що безпосередньо здійснювали лоцманські послуги, а саме:

- за пошкодження або загибель лоцманського судна, які трапилися внаслідок неправильного або необережного маневрування при прийманні/висадженні лоцмана й лоцманського стажиста;

- у разі нещасного випадку або загибелі лоцмана, стажиста, членів екіпажу лоцманського судна під час приймання/висадки чи перебування на борту судна в період лоцманського проведення;

Суми збитків і компенсацій визначаються відповідно до законодавства України.

7.3 За неправильне повідомлення осадки, довжини й ширини судна або його місткості, а також за прохід без дозволу служби регулювання руху суден або без лоцмана в районі обов'язкового лоцманського проведення капітан судна зобов'язаний сплатити штраф у розмірі двократної ставки належного лоцманського збору, незалежно від установленої законодавством України відповідальності за наслідки, що можуть виникнути через ці дії.

Штрафи, передбачені цим пунктом, стягуються лоцманськими організаціями в порядку, передбаченому законодавством України, і включаються в їх дохід.

8. Державні морські лоцмани 

8.1 Кандидатами на посаду державного морського лоцмана можуть бути тільки громадяни України, які мають вищу або середню судноводійну освіту, робочий диплом не нижче капітана малого плавання і стаж роботи на посаді капітана судна не менше 12 місяців або на посаді старшого вахтового помічника капітана судна не менше 24 місяців, придатні за станом здоров'я для роботи лоцманом, а також володіють англійською мовою в обсязі, необхідному для виконання своїх службових обов'язків.

(підпункт 8.1 пункту 8 у редакції наказів Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 03.03.2006 р. N 218
,
 від 10.01.2007 р. N 5)

8.2 Оцінку кваліфікації і підготовки лоцманів, присвоєння кваліфікаційних категорій, контроль за підтримкою кваліфікації і підготовки лоцманів здійснюють державні кваліфікаційні комісії (далі - кваліфікаційні комісії), що створюються Міністерством інфраструктури України за поданням Укрморрічінспекції.

8.3 Головою кваліфікаційної комісії є начальник Укрморрічінспекції.

До складу кваліфікаційних комісій на місцях повинні включатися капітани державних морських портів, найбільш досвідчені лоцмани лоцманських організацій, що здійснюють обслуговування в даному районі лоцманського проведення.

8.4 Кандидат на посаду державного морського лоцмана повинен пройти співбесіду у кваліфікаційній комісії за участю представників лоцманської організації, що здійснює лоцманське обслуговування в даному районі і/або порту, та представити документи, що підтверджують його відповідність вимогам, передбаченим підпунктом 8.1 цього Положення.

За результатами співбесіди кандидат на посаду лоцмана зараховується до лоцманської організації в якості стажиста.

8.5 Перебування в якості стажиста допускається не більш одного року.

Лоцманський стажист повинен пройти теоретичне навчання, тренажерну підготовку й практичне стажування під керівництвом лоцманів-інструкторів у визначеній Міністерством інфраструктури України лоцманській організації.

8.6 Державним морським лоцманам України присвоюються такі кваліфікаційні категорії:

- державний морський лоцман 2-го класу;

- державний морський лоцман 1-го класу.

8.7 Присвоєння кваліфікаційної категорії державного морського лоцмана 2-го класу лоцманському стажисту проводиться (після проходження ним навчання, тренажерної підготовки і стажування під керівництвом лоцманів-інструкторів у визначеній Міністерством інфраструктури України лоцманській організації) кваліфікаційною комісією на підставі перевірки знань і подання лоцманської організації.

8.8 Державному морському лоцману 2-го класу присвоєння кваліфікаційної категорії державного морського лоцмана 1-го класу проводиться (після проходження ним навчання, тренажерної підготовки і стажування під керівництвом лоцманів-інструкторів у визначеній Міністерством інфраструктури України лоцманській організації) кваліфікаційною комісією за поданням лоцманської організації, на підставі результатів перевірки знань, а також за умови бездоганної, безаварійної роботи на посаді державного морського лоцмана 2-го класу терміном не менше трьох років.

8.9 Для державних морських лоцманів 1-го і 2-го класу встановлюються обмеження за типами, тоннажем і розмірами суден, для обслуговування яких вони можуть бути допущені.

Такі обмеження встановлюються за рішенням кваліфікаційної комісії, з урахуванням навігаційних умов районів, типів і розмірів суден.

8.10 Усі лоцмани, що здійснюють проведення суден у районах дії служби регулювання руху суден (СРРС), повинні пройти стажування в якості дублера оператора СРРС протягом не менше семи днів.

8.11 В окремих випадках, у залежності від досвіду й стажу роботи та знання району лоцманського проведення, кваліфікаційна категорія державного морського лоцмана 1-го класу може бути присвоєна раніше терміну, що встановлений підпунктом 8.8 цього Положення, або особі, яка не має категорії державного морського лоцмана 2-го класу.

8.12 Державні морські лоцмани 2-го і 1-го класів можуть займати посади лоцмана або старшого лоцмана відповідно. Розмежування функціональних обов'язків між лоцманами здійснює керівник лоцманської організації в залежності від ступеня підготовки лоцманів, типу і розмірів суден, що відвідують район лоцманського проведення, та інших факторів.

8.13 Присвоєння кваліфікаційних категорій засвідчується видачею кваліфікаційними комісіями посвідчення державного морського лоцмана України синього кольору із зображенням Державного герба України (додаток 2).

У посвідченні державного морського лоцмана України повинні бути зазначені: реєстраційний номер, прізвище, ім'я та по батькові лоцмана, клас, який йому присвоєно, район (райони) лоцманського проведення, у якому лоцман може надавати послуги, а також будь-які обмеження щодо типів і розмірів суден, для проведення яких він допущений, підпис голови державної кваліфікаційної комісії, що засвідчується печаткою Укрморрічінспекції, та дата видачі. Посвідчення заповнюється українською та англійською мовами.

8.14 Не менше одного разу на три роки державний морський лоцман повинен підтвердити відповідність до вимог присвоєної йому кваліфікації.

(абзац перший підпункту 8.14 пункту 8 у редакції наказу
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 03.03.2006 р. N 218)

Підтвердження кваліфікації здійснюється шляхом проходження тренажерної підготовки у визначеній Міністерством інфраструктури України лоцманській організації та здачі іспитів у кваліфікаційній комісії, що видала посвідчення державного морського лоцмана.

8.15 Особи, що не мають відповідного посвідчення державного морського лоцмана, не можуть виконувати функції державного морського лоцмана України.

8.16 За поданням керівництва лоцманської організації дію посвідчення державного морського лоцмана України може бути призупинено, а його власник відсторонений від виконання обов'язків на термін не більш одного року у випадку:

- порушення лоцманом вимог підпункту 6.4 цього Положення;

- неналежного виконання лоцманом лоцманських обов'язків;

- невідповідності лоцмана кваліфікаційним вимогам.

Дія посвідчення державного морського лоцмана України може бути відновлена, або може бути видано нове посвідчення, у порядку, передбаченому цим Положенням.

У випадку звільнення лоцмана з підстав та в порядку, передбачених КЗпП України, посвідчення державного морського лоцмана України скасовується і вилучається органом, що його видав.

8.17 Дія посвідчення державного морського лоцмана України повинна бути призупинена, якщо лоцман не працював у районі лоцманського проведення протягом 3 місяців (у тому числі в разі хвороби). Для поновлення дії посвідчення він повинен підтвердити свої знання району лоцманського проведення в кваліфікаційній комісії і одержати позитивний висновок за результатами контрольних проведень, виконаних ним під контролем досвідчених лоцманів, а в разі хвороби - підтвердити свою придатність до роботи за станом здоров'я.

8.18 Режим робочого часу лоцманів установлюється керівництвом лоцманської організації відповідно до чинного законодавства і з урахуванням особливостей роботи в конкретному районі лоцманського проведення.

8.19 Потрібне число лоцманів і лоцманських стажистів у районі лоцманського проведення визначається керівництвом лоцманськой організації, виходячи з установленого режиму роботи лоцманів, кількості суднозаходів, витрат робочого часу на перепідготовку, стажування й навчання лоцманів.

8.20 Лоцманські організації здійснюють страхування лоцманів і екіпажів лоцманських суден від нещасних випадків при виконанні ними своїх службових обов'язків, у порядку, установленому чинним законодавством.

 

Начальник департаменту
безпеки транспорту та
технічної політики
 

 
 
О. Л. Петрашевський
 

 

(У додатках до Положення слова "Ministry of Transport of Ukraine" замінено словами "Ministry of Infrastructure of Ukraine" згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

Міністерство інфраструктури України
Ministry of Infrastructure of Ukraine 

Логотип
Назва лоцманської організації 

ЛОЦМАНСЬКА КВИТАНЦІЯ
PILOT'S BILL

Прізвище лоцмана
Pilot's name ___________________________________________________

Назва судна
Ship's name ____________________________________________________

Номер IMO
IMO number ____________________ 

Радіопозивні
Call Sign ____________________ 

Прапор
Flag ___________________________ 

Порт приписки
Port of registry ______________ 

Осадка судна
Draught of the vessel: ___________ 

носом
Forward _________ 

кормою
Aft 

Розміри судна:
Vessel's dimensions 

Довжина
Length O. A. ___ 

Ширина
Breadth mld ___ 

висота борту
Depth mld _____ 

Регістровий тоннаж:
Register tonnage: 

Нетто
Nett _____________ 

Брутто
Gross ___________ 

Останній порт заходу
Last port of call ______________ 

Порт призначення
Port of destination ___________ 

Вид і кількість вантажу
Kind & quantity of cargo __________________________________________ 

Судновласник
Owner ________________________________________________________

Морський агент
Ship's agent ____________________________________________________

Лоцман прибув
Pilot embarked: 

дата
date _____________ 

час
time ____________ 

Лоцман вибув
Pilot disembarked: 

дата
date _____________ 

час
time ____________ 

Судно проведене (від/до)
Vessel piloted (from/to) ________________________ 

м.миль
n. miles__ _____ 

Буксири
Tugs used ______________________________________________________

Послуги СРРС
V. T. S. used ____________________________________________________

Прізвище і підпис капітана
Master's name & signature _______________________________________

 

Суднова печатка
Ship's stamp 

Дата
Date _______________________ 

 

Міністерство інфраструктури України

Посвідчення N _______ 

Видане громадянину України

____________________________
про те, що йому присвоєна кваліфікація державного морського лоцмана _____ класу і він може виконувати обов'язки лоцмана в районі:

____________________________
   (район лоцманського проведення) 

на суднах ___________________
            (обмеження розмірів і осадки) 

 

Голова Державної
кваліфікаційної комісії 

____________
(прізвище і підпис) 


 

Печатка 

Дата видачі _______ Ministry of Infrastructure of Ukraine

Certificate N ____________

Hereby is certified that the citizen of Ukraine

____________________________

Is qualified as state maritime pilot _____ Class

And he may carry out pilotage duties:

____________________________
                       (pilotage area) 

Size & Type of ships

____________________________

Chairman of the State qualification board 

________________
(name & signature) 


 

Stamp 

Date of issue _______


 


 

 

ГЕРБ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МОРСЬКОГО ЛОЦМАНА УКРАЇНИ 

STATE MARITIME PILOT'S CERTIFICATE OF UKRAINE

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 


____________  

Опрос