Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по изъятию органов человека у донора-трупа

Министерство здравоохранения
Приказ, Инструкция от 25.09.2000 № 226
редакция действует с 13.10.2017

ІНСТРУКЦІЯ
щодо вилучення органів людини в донора-трупа

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 3 липня 2001 року N 257
,
від 18 травня 2013 року N 401
,
від 9 червня 2017 року N 626

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція регламентує роботу, пов'язану з вилученням органів у донора-трупа в державних та комунальних закладах охорони здоров'я і державних наукових установах, які мають право провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією (далі - Заклад), та внесені до Переліку державних та комунальних закладів охорони здоров'я і державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, пов'язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 року N 695 (далі - Перелік), та процес взаємодії представників Закладів, в яких проводиться вилучення у донора-трупа органів для трансплантації, і бригади вилучення донорських органів.

2. Вилучення органів, призначених для трансплантації, у донора-трупа можливе лише після констатації смерті мозку та визнання людини померлою з додержанням вимог Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", Основ законодавства України про охорону здоров'я та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів України у сфері трансплантації.

3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

база вилучення органів - Заклад, що внесений до Переліку, який здійснює проведення медичного обстеження потенційного донора-трупа, проведення процедури констатації смерті мозку людини, взяття і забезпечення збереження органів донора-трупа;

бригада вилучення донорських органів - група фахівців, яка створюється відповідно до наказу керівника Закладу, на підставі Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" та постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 року N 695 "Деякі питання реалізації Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" з метою взяття, зберігання та перевезення органів донора-трупа для наступної трансплантації;

госпітальна трансплант-координація - сукупність заходів, метою яких є забезпечення процесу вилучення органів у донора-трупа на базі вилучення органів та надання їх для подальшої трансплантації;

особа, відповідальна за госпітальну трансплант-координацію (далі - ОГТК), - лікар-анестезіолог відділення анестезіології (інтенсивної терапії), який має досвід роботи з цієї спеціальності не менше 5 років і на якого наказом керівника бази вилучення органів покладено виконання функцій ОГТК. У разі відсутності ОГТК (відпустка, хвороба, нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) її функції покладаються на чергового лікаря-анестезіолога;

шкала ком Глазго - шкала для оцінки порушення свідомості та коми у дітей віком понад 4 роки і дорослих.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, наводяться в значеннях, визначених в Законі України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", Основах законодавства України про охорону здоров'я.

II. Склад та основні завдання бригади вилучення донорських органів

1. Бригада вилучення донорських органів зобов'язана дотримуватись вимог положень Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" та цієї Інструкції.

2. До складу бригади вилучення донорських органів входять від одного до трьох лікарів-хірургів (залежно від виду та обсягу донорського матеріалу), лікар-анестезіолог, дві сестри медичні операційні та інші спеціалісти відповідного профілю (за потреби).

У разі мультиорганного вилучення донорських органів до бази вилучення органів можуть виїжджати декілька бригад вилучення донорських органів або за рішенням керівників Закладів може формуватися посилена (об'єднана) бригада вилучення донорських органів із представників декількох Закладів.

3. Мультиорганне вилучення донорських органів проводиться у такій послідовності: серце, легені (у разі потреби першим вилучається комплекс серце-легені), підшлункова залоза з 12-палою кишкою, печінка, нирки, селезінка, паращитовидні залози, кишківник.

4. У разі якщо вилучення донорських органів відбувається на базі вилучення органів не за місцем пересадки, донорські органи доставляються спеціалістами бригади вилучення донорських органів у Заклад, де буде здійснена їх пересадка реципієнту/реципієнтам. Транспортування органів відбувається відповідно до Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України та вивезення їх за межі України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 травня 2000 року N 96, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2000 року за N 682/4903, та Умов забезпечення збереження анатомічних матеріалів під час їх перевезення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2000 року N 226, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2000 року за N 703/4924.

5. Тканинне типування донорів проводиться в лабораторіях (групах) клінічної імунології або генетичного аналізу державних та комунальних закладів охорони здоров'я, науково-дослідних установ, центрів, у тому числі тих, які мають трансплантаційні відділення, та в лабораторіях імунологічного типування станцій переливання крові на підставі відповідного договору із Закладами згідно з чинним законодавством.

6. Про вилучення органів у донора-трупа протягом двадцяти чотирьох годин повідомляється місцева прокуратура згідно з вимогами статті 16 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині".

7. Вилучення донорських органів оформлюється актом про вилучення органів у донора-трупа для трансплантації за формою 033/о "Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року N 184, та записом в історії хвороби померлого.

8. Спеціалісти бригади вилучення донорських органів повинні вживати всіх можливих заходів, щоб вилучення органів не призвело до спотворення тіла донора-трупа та щоб розрізи, зроблені на відкритих частинах тіла, були менш помітні.

III. Обов'язки керівника бази вилучення органів

1. Керівники баз вилучення органів виконують свої обов'язки відповідно до Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" та цієї Інструкції.

2. Керівник бази вилучення органів:

1) одержує від Закладів та Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин інформацію, необхідну для виконання покладених на базу вилучення органів завдань;

2) залучає спеціалістів та відповідну діагностичну апаратуру інших закладів охорони здоров'я / наукових установ для надання консультативної допомоги;

3) забезпечує госпітальну трансплант-координацію, а саме:

виявлення потенційних донорів-трупів;

інформування Закладів та надання до Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин інформації про наявність на базі вилучення органів потенційного донора-трупа;

кондиціонування потенційного донора-трупа до прибуття бригади/бригад вилучення донорських органів;

забезпечення бригаді/бригадам вилучення донорських органів умов щодо вилучення органів у донора-трупа.

IV. Основні завдання особи, відповідальної за госпітальну трансплант-координацію

ОГТК:

координує роботу бази вилучення органів та бригади/бригад вилучення донорських органів;

виявляє потенційного донора-трупа, яким є пацієнт з тяжким ураженням головного мозку і встановленим клінічним діагнозом, рівень свідомості якого за шкалою ком Глазго дорівнює 3 балам. У разі відповідності зазначеним вимогам - забезпечує невідкладну діагностику смерті мозку, оформлення відповідної медичної документації в порядку, передбаченому наказом МОЗ України від 23 вересня 2013 року N 821 "Про встановлення діагностичних критеріїв смерті мозку та процедури констатації моменту смерті людини", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2013 року за N 1757/24289, та обов'язкове негайне інформування найближчого Закладу та Координаційного центру трансплантації органів, тканин та клітин;

проводить співбесіду з родичами (законними представниками) потенційного донора-трупа для отримання згоди на вилучення органів (додаток) та виявляє хвороби або стани, що унеможливлюють вилучення органів та інших анатомічних матеріалів у потенційного донора-трупа;

забезпечує процес обстеження потенційного донора-трупа на наявність трансмісивних захворювань (ВІЛ 1/2, сифіліс, вірусні гепатити В та С, цитомегаловірус тощо) швидкими тестами та забором крові, що підлягає направленню до лабораторії Закладу для остаточного з'ясування наявності/відсутності зазначених інфекцій;

забезпечує процес кондиціонування потенційного донора-трупа, інформування бригади/бригад вилучення донорських органів та в разі потреби - лікаря - судово-медичного експерта за умови отримання інформованої згоди родичів (законних представників) потенційного донора-трупа на вилучення органів і відсутності медичних та інфекційних протипоказань до вилучення органів;

оформлює документи, передбачені відповідними нормативно-правовими актами, та забезпечує інформування відповідних органів прокуратури про факт вилучення органів протягом двадцяти чотирьох годин після вилучення органів у донора-трупа.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

ЗГОДА
на вилучення органів

Я, ___________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), рік народження)

місце проживання: _____________________________________________________________________,
як дієздатна особа, усвідомлюючи значення своїх дій і діючи добровільно без матеріального спонукання та примусу, даю згоду на вилучення у

_____________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) померлого)

мого (моєї) ___________________________________________________________________________,
(ступінь родинних відносин померлого)

органів, необхідних для надання медичної допомоги хворим у державних та комунальних закладах охорони здоров'я і державних наукових установах.

Я поінформований(а), що взяття органів померлого проводиться відповідно до статті 16 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" та статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу".

 

Згоду отримав

________________________________________
       (ступінь родинних відносин особи, яка дала згоду)

________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові)

________________________________________
                       (підпис особи, яка дала згоду)

________________________________________
                    (заклад охорони здоров'я, посада)

"___" ____________ 20__ р.

________________________________________
                                             (підпис)
"___" ____________ 20__ р.

У разі відсутності в донора-трупа родичів,
визначених у
статті 16 Закону України "Про
трансплантацію органів та інших анатомічних
матеріалів людині"
, згода отримується в особи,
визначеної в
статті 6 Закону України "Про поховання та похоронну справу"

_______________________________________
                      (підпис особи, яка взяла на себе
                 зобов'язання поховати померлого та
                          має свідоцтво про смерть)

"___" ____________ 20__ р.

 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.2001 р. N 257,
від 18.05.2013 р. N 401,
у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України від 09.06.2017 р. N 626)

____________

Опрос