Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о плане приватизации несельскохозяйственных предприятий и организаций агропромышленного комплекса

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 17.08.2000 № 1718
редакция действует с 19.06.2015

Положення
про план приватизації несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 16 червня 2009 року N 892
,
 від 10 липня 2012 року N 3101
,
від 18 травня 2015 року N 720

(У тексті та додатках слова "статутний фонд" і "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінено відповідно словами "статутний капітал" та "публічне акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах, а абревіатуру "ВАТ" замінено на абревіатуру "ПАТ" згідно з наказом Фонду державного майна України від 16 червня 2009 року N 892)

(У тексті Положення та додатків до нього слова "публічне акціонерне товариство" в усіх відмінках та числах замінено відповідно словами "акціонерне товариство", а абревіатуру "ПАТ" замінено на абревіатуру "АТ" згідно з наказом Фонду державного майна України від 10 липня 2012 року N 3101)

Розділ 1. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі", від 13 січня 2012 року N 4335-VI "Про Державну програму приватизації" та від 13 січня 2012 року N 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та інших нормативно-правових актів.

(пункт 1 розділу 1 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

2. Цим Положенням визначається порядок розроблення типового плану приватизації (далі - план) підприємств харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину, підприємств борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також сервісних, будівельних, фірмових торговельних, інших несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, які виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам (далі - підприємства), вартість майна яких достатня для формування статутного капіталу акціонерного товариства.

3. План приватизації не розробляється якщо вартості майна не достатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства.

4. План розробляється комісією з приватизації (далі - комісія), яка з урахуванням особливостей, визначених цим Положенням, формується та діє відповідно до Положення про комісію з приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.07.97 N 743 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 29.08.97 за N 361/2165 (зі змінами та доповненнями).

Розділ 2. Структура плану приватизації

1. Проект плану приватизації складається на основі Типового плану приватизації державного майна, що додається до Положення про план приватизації майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 01.10.97 N 1065 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 17.10.97 за N 490/2294 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 28.07.2000 N 1572).

При цьому розділ VI "План розміщення акцій" проекту плану складається за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

У зазначеному розділі наводяться відомості про термін розміщення акцій, а також про кількість акцій, що підлягають:

абзац четвертий пункту 1 розділу 2 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

абзац п'ятий пункту 1 розділу 2 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 10.07.2012 р. N 3101,
у зв'язку з цим абзаци шостий - десятий
вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим)

безоплатній передачі недержавним сільськогосподарським підприємствам;

абзац сьомий пункту 1 розділу 2 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 16.06.2009 р. N 892)

безоплатній передачі діючим радгоспам та іншим державним сільськогосподарським підприємствам (організаціям) (далі - підприємство) для подальшої їх передачі після приватизації;

(пункт 1 розділу 2 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

продаж акцій через фондові біржі:

(абзац шостий пункту 1 розділу 2 у редакції наказу
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

на аукціоні методом підвищення та зниження ціни;

(абзац сьомий пункту 1 розділу 2 у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

на аукціоні без оголошення ціни;

(абзац восьмий пункту 1 розділу 2 у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

продаж пакетів акцій на аукціоні (тільки для об'єктів групи В):

(абзац дев'ятий пункту 1 розділу 2 у редакції наказу 
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

на спеціалізованому аукціоні за гроші;

(пункт 1 розділу 2 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

на відкритому грошовому регіональному аукціоні;

(пункт 1 розділу 2 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

продаж пакетів акцій за конкурсом з елементами аукціону.

(пункт 1 розділу 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

2. При розміщенні акцій акціонерних товариств, створених на базі підприємств, що здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, наводяться також дані про кількість акцій, що тимчасово залишаються у державній власності.

(пункт 2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

3. При розміщенні акцій товариств, створених на базі підприємств, переданих в оренду, а також господарських товариств та організацій, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, наводяться дані про кількість акцій, що належать недержавним засновникам відповідно до їх внесків до статутних капіталів зазначених акціонерних товариств.

(пункт 3 розділу 2 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

4. Пункт 4 розділу 2 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

Розділ 3. Порядок визначення розподілу акцій

1. Комісія визначає в проекті плану розподіл акцій (пакетів акцій) акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації, у такій послідовності:

визначає розмір пакета акцій, що тимчасово залишається у державній власності (для підприємств, що приватизуються на підставі рішення Кабінету Міністрів України);

(абзац другий пункту 1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

визначає пакети акцій, що передаються недержавним засновникам акціонерного товариства відповідно до розміру їх внесків до статутного капіталу цього товариства (для акцій господарських товариств, що створені членами трудового колективу).

(абзац третій пункту 1 розділу 3 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

Визначення розміру частки держави в статутних капіталах підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, здійснюється у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

(пункт 1 розділу 3 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101,
у зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий
вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим)

установлює квоту акцій, що підлягають безоплатній передачі сільськогосподарським підприємствам;

(абзац п'ятий пункту 1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

розраховує кількість акцій, що підлягають пільговому продажу працівникам підприємства, що приватизується, та прирівняним до них особам за власні кошти. Працівники підприємства, що приватизується, та прирівняні до них особи мають право на пільгове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(абзац шостий пункту 1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

2. Приватизація підприємств агропромислового комплексу, що здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України, здійснюється відповідно до статті 25 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

(пункт 2 розділу 3 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

3. Комісія визначає в проекті плану пакети акцій, що безоплатно передаються недержавним засновникам акціонерного товариства відповідно до їх внесків до статутного капіталу цього товариства (для акціонерних товариств, створених на базі господарських товариств, створених членами трудового колективу, та господарських товариств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності).

(абзац перший пункту 3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

Визначення розміру частки держави в статутних капіталах підприємств зі змішаною формою власності здійснюється у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.

4. Кількість акцій, що підлягають безоплатній передачі недержавним сільськогосподарським підприємствам, комісія встановлює відповідно до статті 3 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

(абзац перший пункту 4 розділу 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

При розробці плану для несільськогосподарських підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, до акцій, що підлягають безоплатній передачі, відносяться також акції, що передаються сільськогосподарським підприємствам - засновникам зазначених підприємств.

(абзац другий пункту 4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

Сільськогосподарськими підприємствами (радгоспами, іншими державними, колективними сільськогосподарськими підприємствами, спілками селян, колгоспами, спілками кооперативів, акціонерними товариствами, селянськими (фермерськими) господарствами та іншими суб'єктами сільськогосподарських підприємств) вважаються суб'єкти різних форм господарювання, які згідно з національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (із змінами), мають коди класифікації виду економічної діяльності (КВЕД) від 01.1 до 01.5 включно.

(абзац третій пункту 4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 18.05.2015 р. N 720)

5. Розмір пакета акцій для кожного сільськогосподарського підприємства розраховується як добуток визначеної для цього підприємства частки і загальної кількості акцій, що підлягають безоплатній передачі сільськогосподарським підприємствам.

(абзац перший пункту 5 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

Пакети акцій, що призначені для радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, тимчасово залишаються в державній власності. Планом передбачається безоплатна передача цих пакетів акцій зазначеним господарствам (підприємствам) після завершення їх приватизації.

Строк розміщення акцій для діючих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, зазначених у плані розміщення акцій, не повинен перевищувати десяти місяців з дня початку їх розміщення. Акції, що безоплатно не передані протягом десяти місяців, підлягають перерозподілу у двомісячний строк серед товаровиробників, які отримали акції під час початкового розподілу, в порядку, визначеному статтею 4 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

(абзац третій пункту 5 розділу 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

6. Розподіл акцій між державними та недержавними сільськогосподарськими підприємствами здійснюється пропорційно кількості сировини, зданої на об'єкт приватизації, обсягу виконаних робіт і наданих послуг у середньому за п'ять років, що передують року приватизації, а для тих, що існують менше п'яти років, - за час їх діяльності.

(пункт 6 розділу 3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

7. Розрахунки здійснюються комісією на підставі пропозицій підприємства, що приватизується (додаток 2).

Ці пропозиції підприємство, що приватизується, погоджує з відповідним органом управління сільського господарства і продовольства в 10-денний термін з дня їх подання. Якщо з боку цього органу державного управління протягом зазначеного терміну не надійшло до органу приватизації зауважень щодо розподілу акцій між сільськогосподарськими підприємствами, то зазначені пропозиції вважаються погодженими.

8. Пропозиції підприємства, що приватизується, щодо визначення розміру часток погоджують обласні (Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим) та районні органи управління сільського господарства і продовольства залежно від сфери обслуговування підприємства, що приватизується, або його сировинної зони, а саме:

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головне управління сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій - за місцем розташування підприємства, що приватизується, у випадку, якщо воно одержує сировину, обслуговує сільськогосподарські підприємства поза межами одного району;

районні управління (відділи) сільського господарства і продовольства - якщо підприємство, яке приватизується, одержує сировину, обслуговує сільськогосподарські підприємства в межах одного району.

9. Пункт 9 розділу 3 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 10.07.2012 р. N 3101,
 у зв'язку з цим пункти 10, 12
 вважати відповідно пунктами 9, 11)

9. Кількість акцій, що підлягають пільговому продажу працівникам підприємства та прирівняним до них особам, розраховується комісією, виходячи з кількості працівників підприємства, що приватизується, та осіб, які до них прирівнюються.

11. Пункт 11 розділу 3 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 16.06.2009 р. N 892)

11. Комісія може передбачити в проекті плану відкритий продаж акцій, які залишилися нерозміщеними відповідно до пункту 1 цього розділу, за гроші.

Розділ 4. Прикінцеві положення

1. Орган приватизації має право затвердити план у зміненому варіанті у випадку, коли запропонований комісією проект плану суперечить чинному законодавству. 

2. Разом з документами, наведеними в додатку до Типового плану приватизації державного майна, комісія також подає пропозиції про розподіл акцій акціонерного товариства між сільськогосподарськими підприємствами.

3. При приватизації підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, комісією разом з іншими документами також подається проект рішення про створення акціонерного товариства або проект засновницького договору.

(пункт 3 розділу 4 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

 

Заступник директора Департаменту реформування підприємств АПК 

 
В. Коренчук
 

 

I. План розміщення акцій АТ, створеного шляхом перетворення державного підприємства

Акції АТ _____________, створеного шляхом перетворення державного підприємства _____________, розміщуються згідно з таким планом:

Спосіб розміщення

Продаж акцій

Безоплатна передача

Частка в статутному капіталі

усього: кількість акцій та їх загальна вартість, грн

термін розміщення

усього: кількість акцій та їх загальна вартість, грн

термін розміщення

початок

закінчення

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Пакет акцій, що тимчасово залишаються у державній власності

 

 

 

 

 

 

 

2. Розміщення акцій серед сільськогосподарських підприємств, усього

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Недержавні сільськогосподарські підприємства, усього,
у тому числі:

__________________________
(найменування підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Державні сільськогосподарські підприємства, усього,
у тому числі:

__________________________
(найменування підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

3. Пільговий продаж акцій працівникам підприємства, майно якого приватизується, а також прирівняним до них особам

 

 

 

 

 

 

 

4. Продаж акцій на фондових біржах

 

 

 

 

 

 

 

4.1. На аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

 

 

 

 

 

 

 

4.2. На аукціоні без оголошення ціни

 

 

 

 

 

 

 

5. Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

 

 

 

 

 

 

 

5.1. На спеціалізованому аукціоні за гроші

 

 

 

 

 

 

 

5.2. На відкритому грошовому регіональному аукціоні

 

 

 

 

 

 

 

6. Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

 

 

 

 

 

 

 

II. План розміщення акцій АТ, створеного шляхом перетворення господарського товариства, що створено членами трудового колективу

Акції АТ _____________, створеного шляхом перетворення господарського товариства, що створено членами трудового колективу _____________, розміщуються згідно з таким планом:

Спосіб розміщення

Продаж акцій

Безоплатна передача

Частка в статутному капіталі

усього: кількість акцій та їх загальна вартість, грн

термін розміщення

усього: кількість акцій та їх загальна вартість, грн

термін розміщення

початок

закінчення

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Пакет акцій, що тимчасово залишаються у державній власності

 

 

 

 

 

 

 

2. Передача пакета акцій господарським товариствам, що створені членами трудового колективу

 

 

 

 

 

 

 

3. Розміщення акцій серед сільськогосподарських підприємств, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Недержавні сільськогосподарські підприємства, усього,
у тому числі:

__________________________
(найменування підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Державні сільськогосподарські підприємства, усього,
у тому числі:

__________________________
(найменування підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

4. Пільговий продаж акцій працівникам підприємства, майно якого приватизується, а також прирівняним до них особам

 

 

 

 

 

 

 

5. Продаж акцій на фондових біржах

 

 

 

 

 

 

 

5.1. На аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

 

 

 

 

 

 

 

5.2. На аукціоні без оголошення ціни

 

 

 

 

 

 

 

6. Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

 

 

 

 

 

 

 

6.1. На спеціалізованому аукціоні за гроші

 

 

 

 

 

 

 

6.2. На відкритому грошовому регіональному аукціоні

 

 

 

 

 

 

 

7. Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

 

 

 

 

 

 

 

III. План розміщення акцій АТ, створеного шляхом перетворення підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних форм власності

Акції АТ _____________, створеного шляхом перетворення підприємства, заснованого на базі об'єднання майна різних форм власності _____________, розміщуються згідно з таким планом:

Спосіб розміщення

Продаж акцій

Безоплатна передача

Частка в статутному капіталі

усього: кількість акцій та їх загальна вартість, грн

термін розміщення

усього: кількість акцій та їх загальна вартість, грн

термін розміщення

початок

закінчення

початок

закінчення

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Пакет акцій, що тимчасово залишаються у державній власності

 

 

 

 

 

 

 

2. Власність недержавних засновників

 

 

 

 

 

 

 

3. Розміщення акцій серед сільськогосподарських підприємств, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Недержавні сільськогосподарські підприємства, усього,
у тому числі:

__________________________
(найменування підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Державні сільськогосподарські підприємства, усього,
у тому числі:

__________________________
(найменування підприємства)

 

 

 

 

 

 

 

4. Пільговий продаж акцій працівникам підприємства, майно якого приватизується, а також прирівняним до них особам

 

 

 

 

 

 

 

5. Продаж акцій на фондових біржах

 

 

 

 

 

 

 

5.1. На аукціоні за методом підвищення та зниження ціни

 

 

 

 

 

 

 

5.2. На аукціоні без оголошення ціни

 

 

 

 

 

 

 

6. Продаж пакетів акцій на аукціоні (для об'єктів групи В)

 

 

 

 

 

 

 

6.1. На спеціалізованому аукціоні за гроші

 

 

 

 

 

 

 

6.2. На відкритому грошовому регіональному аукціоні

 

 

 

 

 

 

 

7. Продаж пакетів акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності
Фонду державного майна України

Н. Рикова

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.06.2009 р. N 892
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо розподілу акцій акціонерного товариства, що створюється на базі

_______________________________________________
(назва підприємства та його місцезнаходження)

між сільськогосподарськими підприємствами

Підприємство має (не має) договірні зв'язки з сільськогосподарськими
                            (необхідне підкреслити) 
товаровиробниками, у зв'язку з цим пропонується здійснити такий розподіл акцій акціонерного товариства, що створюється в процесі приватизації на базі зазначеного підприємства:

N з/п 

Назва сільськогосподарських підприємств  

Частка акцій, що безоплатно передається сільськогосподарським підприємствам

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

Усього: 

  

100 

Керівник органу управління сільського
господарства і продовольства області
(району, Автономної Республіки Крим) 

Керівник підприємства 

____________________
(підпис) 

____________________
(підпис) 

"___" _______________ 200_ р. 

"___" _______________ 200_ р. 

 

Заступник директора Департаменту реформування підприємств АПК 

 
В. Коренчук
 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 10.07.2012 р. N 3101)

Опрос