Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формы разрешения Министерства финансов Украины на экспорт драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в 1994 году и Порядка выдачи разрешения

Минфин
Порядок, Приказ от 21.11.1994 № 114
Утратил силу

Про затвердження Форми дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них у 1994 році та Порядку видачі дозволу  

Наказ Міністерства фінансів України
від 21 листопада 1994 року N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 1994 р. за N 277/487

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 17 жовтня 2011 року N 1305)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1994 року N 734 "Про лібералізацію експортних операцій" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Форму дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них (додається).

2. Затвердити Порядок видачі дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них у 1994 році (додається).

3. Покласти на Головне управління дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння:

провадження справ щодо підготовки документів для видачі дозволу Мінфіну України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них та ведення їх обліку;

довести цей наказ до всіх заінтересованих міністерств, відомств та господарюючих суб'єктів, що виконують операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарука М. О. 

 

 

Заступник Міністра

С. А. Буковинський

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 21 листопада 1994 р. N 114

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 1994 р. за N 277/487

ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НА ЕКСПОРТ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА ВИРОБІВ З НИХ У 1994 РОЦІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок видачі дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них у 1994 році (далі - Порядок) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1994 року N 734 "Про лібералізацію експортних операцій".

1.2. Порядок розповсюджується на всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та господарювання.

1.3. Дозвіл Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них є офіційним документом, який засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на вивіз за межі України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них певного найменування, відповідно до коду ТН ЗЕД, в межах визначеної в дозволі кількості та в обумовлений термін.

1.4. Дозвіл Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них є документом суворої звітності.

1.5. Форма дозволу на експорт за межі України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них затверджена наказом Мінфіну від 21 листопада 1994 р. N 114.

1.6. Передача дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них іншим суб'єктам підприємницької діяльності не дозволяється.

2. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НА ЕКСПОРТ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ, ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА ВИРОБІВ З НИХ

2.1. Перелік товарів, експорт яких здійснюється на підставі дозволу Мінфіну, наведено у додатку N 1 до цього Порядку.

2.2. Підставою для видачі дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них є заява суб'єкта підприємницької діяльності, яка подається до Головного управління дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та позитивний висновок її розгляду.

У заяві слід вказати найменування дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та обсяги їх, які належить вивезти за межі України.

Заява підписується керівником підприємства, установи, організації та скріплюється печаткою.

До заяви додаються копії таких документів:

- повноваження суб'єкта підприємницької діяльності здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 16-92 "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів";

- контракт, зареєстрований в МЗЕЗ згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 16-92 "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів";

- експертний висновок Державного Гемологічного центру Міністерства фінансів України (при експорті дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння).

2.3. Розгляд заяви та видача дозволу на експорт здійснюється протягом 10 днів.

2.4. У разі відмови від видачі дозволу на експорт товарів заявникові видається рішення в письмовій формі з обгрунтуванням підстави відмови.

2.5. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за достовірність інформації, вказаної у заяві та поданих документах.

2.6. Облік дозволів Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них здійснюється у спеціальному журналі, за формою, наведеною у додатку N 2 до цього Порядку.

2.7. Особи, винні в порушенні Порядку, несуть передбачену законодавством відповідальність.

  

ПЕРЕЛІК
товарів, експорт яких здійснюється за дозволом Мінфіну

Найменування товарів

Код ТH ЗЕД

Руди і концентрати дорогоцінних металів, метали дорогоцінні в колоїдному стані, сполуки неорганічні та органічні дорогоцінних металів

25.16, 28.43

Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, оплаковані дорогоцінними металами, вироби з них, відходи і лом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

25.30 90000 (бурштин),
71.02 - 71.04, 71.05 (тільки з природних алмазів),
71.06, 71.08 - 71.16, 71.18 (тільки з дорогоцінних металів),
82.07 (тільки з природних алмазів),
82.15,
91.11 10000,
91.13 10100,
96.02,
97.05

  

Книга обліку дозволів на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них

Реєстраційний номер дозволу

Повне найменування підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина

Адреса підприємства, установи, організації, а також громадянина (його паспортні дані) номер телефону

N контракту, дата, з ким укладено, адреса, країна

Код товарів по ТН ЗЕД

Обсяг товару в одиниці виміру

Дані про особу, яка отримала дозвіл

1

2

3

4

5

6

7

____________ 

Опрос