Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень и тарифы на услугу за предоставление лицензий (разрешений) на осуществление банковских операций, операций с валютными ценностями и другие услуги, предоставляемые учреждениями и территориальными управлениями Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление, Тарифы, Перечень от 08.08.2000 № 311
Утратил силу

ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ
на послугу за надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інші послуги, що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 17 липня 2001 року N 280
,
 від 6 грудня 2001 року N 501
,
 від 3 червня 2002 року N 202
(постановою Правління Національного банку України
 від 3 червня 2002 року N 202 цей Перелік і тарифи викладено у новій редакції)
,
 від 12 лютого 2003 року N 55

Перелік і тарифи скасовано 
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 серпня 2003 року N 333)

N
з/п 

Найменування послуг 

Тарифи 

Реєстрація банківських об'єднань, банків, змін до їх статутів, а також філій банків, змін до їх положень 

250 неопод. мінім. доходів громадян  

Надання банкам і банківським корпораціям банківських ліцензій на право здійснення банківських операцій  

130 неопод. мінім. доходів громадян 

Надання банкам і банківським корпораціям письмових дозволів на право здійснення операцій 

130 неопод. мінім. доходів громадян 

Надання банківським корпораціям ліцензій на виконання окремих операцій  

130 неопод. мінім. доходів громадян 

Погодження відкриття відділень банків, операції яких відображаються на балансі банку або його філії 

20 неопод. мінім. доходів громадян 

Погодження змін до положень про відділення банків, операції яких відображаються на балансі банку або його філії 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

Реєстрація представництв українських банків на території України 

20 неопод. мінім. доходів громадян 

Реєстрація представництв іноземних банків в Україні 

250 неопод. мінім. доходів громадян 

Погодження дозволів на здійснення банківських операцій, виданих банками - юридичними особами своїм філіям, їх розширення 

40 неопод. мінім. доходів громадян  

Погодження дозволів на здійснення операцій, виданих банками своїм філіям у разі їх розширення (якщо немає потреби виїзду для відповідної перевірки за місцезнаходженням філії) 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

10 

Погодження дозволів на здійснення операцій, виданих банками своїм філіям у разі зміни назви банку 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

11 

Надання небанківським установам ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, а також розширення дії ліцензії  

130 неопод. мінім. доходів громадян 

12 

Погодження дозволів на здійснення окремих банківських операцій, виданих небанківськими установами - юридичними особами своїм філіям  

40 неопод. мінім. доходів громадян 

13 

Надання дозволу (погодження) на створення дочірнього банку українського банку на території інших держав 

200 неопод. мінім. доходів громадян 

14 

Надання дозволу (погодження) на створення філії українського банку на території інших держав 

100 неопод. мінім. доходів громадян 

15 

Надання дозволу (погодження) на створення представництва українського банку на території інших держав  

50 неопод. мінім. доходів громадян 

16 

Погодження дозволів на здійснення банківських операцій, виданих банками - юридичними особами своїм філіям, що створені на території інших держав  

50 неопод. мінім. доходів громадян 

17 

Надання реєстраційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентських рахунків в іноземній валюті та гривнях 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

Унесення змін до раніше наданих реєстраційних номерів (свідоцтв) про реєстрацію кореспондентських рахунків в іноземній валюті та гривнях 

5 неопод. мінім. доходів громадян 

18 

Надання дозволів на право здійснення операцій з валютними цінностями підприємствам (організаціям) на підставі агентських угод з уповноваженими банками 

12 неопод. мінім. доходів громадян 

19 

Надання індивідуальних ліцензій на продовження законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями 

15 неопод. мінім. доходів громадян  

20 

Оформлення індивідуальних ліцензій на здійснення інвестиції за кордон 

29 неопод. мінім. доходів громадян  

21 

Надання індивідуальних ліцензій на відкриття та використання резидентами рахунків в іноземних банках 

15 неопод. мінім. доходів громадян  

22 

Надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на право переказу за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів 

10 неопод. мінім. доходів громадян  

23 

Надання спеціальних дозволів на здійснення операцій з дорожніми чеками у вільно конвертованій валюті суб'єктами підприємницької діяльності на підставі агентської угоди з уповноваженими банками України 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

24 

Надання юридичним особам індивідуальних ліцензій на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України 

5 неопод. мінім. доходів громадян 

25 

Надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

26 

Надання уповноваженим банкам спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав, бланків чеків 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

27 

Надання індивідуальної ліцензії на право використання іноземної валюти як засобу платежу на території України 

20 неопод. мінім. доходів громадян 

28 

Надання індивідуальної ліцензії на право використання іноземної валюти на території України як застави 

20 неопод. мінім. доходів громадян 

29 

Надання індивідуальної ліцензії на здійснення переказу іноземної валюти за кордон фізичною особою 

1 (один) неопод. мінім. доходів громадян 

30 

Надання фізичним особам - резидентам та нерезидентам індивідуальних ліцензій на вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів 

1 (один) неопод. мінім. доходів громадян 

31 

Надання фізичним особам - резидентам та нерезидентам індивідуальних ліцензій на ввезення валюти України в Україну 

1 (один) неопод. мінім. доходів громадян 

32 

Надання фізичним особам - резидентам та нерезидентам спеціальних дозволів на ввезення (пересилання) в Україну іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів  

1 (один) неопод. мінім. доходів громадян 

33 

Унесення змін до раніше наданих індивідуальних ліцензій на здійснення операцій з валютними цінностями та продовження законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

34 

Надання уповноваженому банку спеціального дозволу на ввезення на територію України банківських металів 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

35 

Надання уповноваженому банку індивідуальної ліцензії на вивезення банківських металів 

20 неопод. мінім. доходів громадян 

36 

Сертифікація аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ (за кожне проходження сертифікації) 

40 неопод. мінім. доходів громадян 

За продовження терміну чинності сертифіката аудитора, тимчасового адміністратора та ліквідатора банківських установ 

20 неопод. мінім. доходів громадян 

37 

Видача дубліката в разі втрати або значного пошкодження аудитором, тимчасовим адміністратором або ліквідатором банківських установ сертифіката, термін чинності якого не закінчився 

5 неопод. мінім. доходів громадян 

38 

Передавання довідок про курси іноземних валют і ставки рефінансування телефаксом юридичним особам (крім органів виконавчої влади) 

за домовленістю сторін та згідно з калькуляціями витрат 

39 

За реєстрацію договорів, що передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками (у тому числі поворотною фінансовою допомогою) в іноземній валюті: 

 

фінансовими установами (крім банків), іншими юридичними особами та фізичними особами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності 

10 неопод. мінім. доходів громадян 

фізичними особами 

3 неопод. мінім. доходів громадян 

За оформлення додатків до реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій), дублікатів реєстраційних свідоцтв та дублікатів додатків: 

 

фінансовими установами (крім банків), іншими юридичними особами та фізичними особами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності 

5 неопод. мінім. доходів громадян 

фізичними особами 

1 (один) неопод. мінім. доходів громадян 

40 

Надання довідок юридичним особам (крім органів державної влади і банків) про курси іноземних валют і ставки рефінансування за попередній період на письмові запити 

згідно з калькуляціями витрат  

41 

Надання довідок фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності про курси іноземних валют і ставки рефінансування за попередній період на письмові запити 

згідно з калькуляціями витрат  

42 

Оформлення довідок, видача дубліката замість втраченої або пошкодженої довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам України та перебувають за її межами 

1 (один) неопод. мінім. доходів громадян  

43 

Оформлення довідок про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам України та перебувають за її межами, у разі подання деклараційного повідомлення з простроченням терміну 

5 неопод. мінім. доходів громадян 

44 

Погодження статутів кредитних спілок, змін до статутів цих спілок з питань кредитування та розрахунків 

8 неопод. мінім. доходів громадян  

45 

Повторна сертифікація комп'ютерних систем, що використовуються в пунктах обміну іноземної валюти 

15 неопод. мінім. доходів громадян  

 

Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
О. І. Кірєєв
 

Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування
 

 
С. О. Брагін
 

(Перелік і тарифи із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. N 280,
від 06.12.2001 р. N 501,
 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 03.06.2002 р. N 202
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.02.2003 р. N 55)

Опрос