Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка таможенного контроля и таможенного оформления международных экспресс-отправлений

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 26.07.2000 № 405
Утратил силу

Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень

Наказ Державної митної служби України
від 26 липня 2000 року N 405

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2000 р. за N 603/4824

Згідно з Висновком Міністерства юстиції України від 11 липня 2007 року N 7/80 рішення про державну реєстрацію наказу Державної митної служби України від 26 липня 2000 року N 405 скасовано та 3 серпня 2007 року зазначений наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

Наказ скасовано
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 27 серпня 2007 року N 711)

Відповідно до Указу Президента України від 29.11.96 N 1145 "Про Державну митну службу України", зі змінами та доповненнями, і з метою вдосконалення порядку митного контролю й митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях експрес-перевізниками, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень (далі - Порядок), що додається.

2. Управлінню організації митного контролю (Дьомін Ю. М.), Правовому управлінню (Мельник М. В.) здійснити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Господарсько-експлуатаційному митному управлінню (Буц М. К.) забезпечити виготовлення й тиражування бланків оглядового розпису М-16.

4. Управлінню справами (Карпенко В. П.) після реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити тиражування та розсилання цього наказу до митних органів.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби від 12.08.99 N 519 "Про затвердження Порядку пропуску вантажів, які переміщуються міжнародними кур'єрськими службами між Бориспільською та Київською спеціалізованою митницями".

6. Після набрання чинності зазначеним нормативно-правовим актом усім управлінням привести власні нормативні акти у відповідність до нього.

7. Начальникам регіональних митниць, митниць:

7.1. Привести технологічні схеми митного контролю у відповідність до цього Порядку.

7.2. Інформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності й митних брокерів, що працюють у зонах діяльності митних органів, про затверджений цим наказом Порядок.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

Голова Служби 

Ю. П. Соловков 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр транспорту України 

Л. М. Костюченко 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. В. Кужель
 

 

ПОРЯДОК
митного контролю та митного оформлення міжнародних експрес-відправлень

1. Терміни, що вживаються в цьому Порядку:

1.1. Експрес-перевізник - це транспортна або транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного законодавства України, яка здійснює прискорене перевезення міжнародних вантажів згідно з Конвенцією для уніфікації деяких правил, які стосуються міжнародних повітряних перевезень (Варшава, 1929 р.).

1.2. Міжнародне експрес-відправлення (далі - МЕВ) - товари (предмети), належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін.

1.3. Вантаж експрес-перевізника (далі - вантаж) - консолідовані за єдиним транспортним документом МЕВ або МЕВ, яке не ввійшло до складу цих консолідованих МЕВ за своїм характером чи за розмірами або з інших причин, і переміщувані експрес-перевізниками через митний кордон України.

1.4. МЕВ документального характеру - ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, авіаквитки, а також будь-які повідомлення, інформація або дані на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають промислової цінності та заявленої вартості й не містять інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів.

1.5. МЕВ недокументального характеру - МЕВ, умістом якого є товари (предмети) із заявленою вартістю. Таке МЕВ обов'язково супроводжується інвойсом.

1.6. МЕВ некомерційного характеру - МЕВ, у товаросупровідних документах на яке зазначено його некомерційний характер, наприклад "not for sale or resale" ("не для продажу чи перепродажу"), "no commercial value" ("не має комерційної вартості"), "value is for customs purposes only" ("вартість тільки для митниці").

1.7. Єдиний транспортний документ - транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо.

1.8. Маніфест (реєстр) - товаросупровідний документ, у якому заявлено всі МЕВ, що містяться в цьому вантажі, та який може виступати в ролі єдиного транспортного документа при перевезенні консолідованих МЕВ під митним контролем з митниці відправлення до митниці призначення.

Про МЕВ документального характеру в маніфесті можуть зазначатися загальна кількість місць та загальна вага.

1.9. Домашній транспортний документ - індивідуальний номерний транспортний документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у якому наведено дані про відправника, одержувача, а також загальний опис товарів (предметів) у МЕВ.

Домашній транспортний документ є водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про перевезення і пред'явлення МЕВ митниці для проведення митного оформлення.

1.10. Митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого починається переміщення вантажу або його частини.

1.11. Митниця призначення - будь-який митний орган України, де завершується контроль за переміщенням вантажу або його частини.

1.12. Забезпечення експрес-перевізника - пластикова одноразова номерна пломба експрес-перевізника.

1.13. Центральна сортувальна станція (далі - ЦСС) - організаційна структура відповідного експрес-перевізника, створена ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів.

1.14. Реґіональна сортувальна станція (далі - РСС) - організаційна структура, створена для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів та підпорядкована ЦСС.

2. Загальні положення

2.1. Цей Порядок визначає:

2.1.1. Порядок митного контролю МЕВ, консолідації МЕВ, а також деконсолідації вантажів відповідно до технології експрес-перевізників щодо оброблення та доставки МЕВ від відправника до одержувача.

2.1.2. Порядок здійснення контролю за переміщенням МЕВ, що перебувають під митним контролем.

2.1.3. Основні права й обов'язки експрес-перевізників при переміщенні МЕВ, що перебувають під митним контролем, а також при їх митному оформленні.

2.2. Відправниками та одержувачами МЕВ можуть бути як фізичні (громадяни України, громадяни іноземних держав та особи без громадянства), так і юридичні особи (суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності будь-якої форми власності, державні та громадські установи, представництва іноземних компаній, дипломатичні представництва, міжнародні організації тощо).

2.3. Митне оформлення товарів (предметів), що підлягають санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному або іншим видам контролю й переміщуються в МЕВ, може бути завершене тільки після закінчення цих видів контролю.

Подання до пунктів пропуску на митному кордоні передбачених законодавством України дозвільних документів на переміщення окремих видів товарів (предметів) здійснюється при проходженні митного контролю в митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

2.4. Експрес-перевізник погоджує з митницею, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), порядок зберігання МЕВ під митним контролем.

Експрес-перевізник надає належним чином облаштоване приміщення для підрозділу митниці.

Кількісний склад співробітників підрозділу митниці, у зоні якої розташовано ЦСС (РСС), установлюється митницею з урахуванням обсягів МЕВ і має забезпечувати якість митного контролю, митного оформлення й терміни проходження МЕВ.

2.5. Для здійснення митного контролю МЕВ на території ЦСС (РСС) експрес-перевізник облаштовує зону митного контролю згідно з вимогами п. 2.4 Положення про зону митного контролю, затвердженого наказом Державного митного комітету від 06.05.95 N 198 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.95 за N 152/688.

2.6. Допускається перебування МЕВ на ЦСС (РСС) "на відповідальному зберіганні" у відповідного експрес-перевізника чи його представника.

3. Декларування МЕВ

3.1. Товари (предмети), що переміщуються в МЕВ на адресу юридичних осіб, підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку.

3.2. Як декларація на товари (предмети), що переміщуються в МЕВ на адреси фізичних осіб, використовуються домашній транспортний документ та інвойс.

У разі зазначення відправником загального найменування товарів (предметів) у МЕВ (крім МЕВ документального характеру) експрес-перевізник для здійснення митного оформлення подає супровідні документи та оглядовий розпис М 16 (додаток 1) з наведеним у ньому переліком товарів (предметів), що містяться в МЕВ.

Цей перелік використовується для здійснення нарахування та стягнення належних платежів.

4. Особливості переміщення МЕВ

4.1. Технологія транспортування МЕВ експрес-перевізником:

- забезпечує експрес-транспортування МЕВ від відправника до одержувача в термін, визначений експрес-перевізником (за відсутності надзвичайних, непередбачених обставин);

- визначає порядок консолідації експортних або імпортних МЕВ за єдиним транспортним документом.

4.1.1. Експрес-перевізник забезпечує:

- оформлення домашнього транспортного документа (авіанакладної) на кожне окреме МЕВ;

- наявність мережі міжнародних сортувальних станцій, через які вантаж доставляється до країни призначення, та мережі внутрішніх сортувальних станцій;

- наявність у ЦСС (РСС) інформації в електронному вигляді про кожне МЕВ, що переміщується через митний кордон України.

4.2. ЦСС (РСС) та митниця, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), узгоджують технологічну схему оброблення вантажів та митного оформлення товарів (предметів), що переміщуються в МЕВ, з урахуванням технологічних особливостей відповідного експрес-перевізника.

4.3. Переміщення вантажу з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), у митницю, у зоні діяльності якої розташовано РСС (ЦСС), здійснюється під забезпеченням експрес-перевізника або під митним забезпеченням.

4.4. Для контролю за доставкою вантажу з митного органу в пункті пропуску на митному кордоні України в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), а також з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), у митний орган у пункті пропуску на митному кордоні використовується єдиний транспортний документ, засвідчений особистою номерною печаткою інспектора митниці відправлення.

4.5. Підтвердженням факту доставки цього вантажу з митного органу в пункті пропуску в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), є єдиний транспортний документ на вантаж, засвідчений особистою номерною печаткою інспектора митниці призначення.

Відповідальність за надання митниці відправлення підтвердження про доставку вантажу в термін, визначений згідно з митним законодавством, несе експрес-перевізник.

4.6. Для контролю за доставкою вантажів з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), у митницю призначення (у митницю, у зоні діяльності якої розташовано РСС (ЦСС)) застосовується документ контролю за доставкою вантажу.

4.7. Експрес-перевізник визначає та узгоджує з митницею за місцем розташування ЦСС (РСС) випадки, коли присутність одержувача під час митного контролю є обов'язковою.

У разі відсутності одержувача МЕВ при митному оформленні МЕВ експрес-перевізник несе відповідальність згідно із чинним законодавством за правильність поданих у митний орган необхідних даних про одержувача та за сплату належних платежів.

5. Митний контроль

5.1. МЕВ перебуває під митним контролем:

- при ввезенні, з моменту перетину митного кордону України й до моменту митного оформлення та випуску у вільний обіг митницею призначення;

- при вивезенні, з моменту митного оформлення й до моменту перетину митного кордону України.

5.2. Митний орган у пункті пропуску на митному кордоні України здійснює пропуск на митну територію України та направлення імпортного вантажу в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), без застосування заходів нетарифного регулювання (подання митниці дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо) та без подання попередньої акцизної декларації (далі - АД), попередньої декларації (далі - ПД), попереднього повідомлення (далі - ПП), внутрішнього транзитного документа тощо.

5.3. Заходи нетарифного регулювання застосовуються в митницях призначення.

5.4. Підставою для пропуску митними органами в пунктах пропуску на митному кордоні вантажу є подання експрес-перевізниками єдиного транспортного документа та відповідність зазначених у ньому даних (кількості місць, ваги) наявному вантажу.

5.5. Якщо МЕВ з митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС, направляється в митницю, у зоні діяльності якої розташовано РСС, і навпаки, то АД, ПД і ПП не застосовуються. Переміщення цих МЕВ здійснюється з використанням документа контролю доставки вантажу.

5.6. Митному оформленню в митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), підлягають:

- МЕВ, які належать юридичним особам, розташованим у зоні діяльності ЦСС, незалежно від заявленої відправником у товаросупровідних документах вартості товарів (предметів);

- МЕВ, які належать юридичним особам, розташованим поза зонами діяльності ЦСС (РСС), якщо фактурна вартість товарів (предметів) не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США;

- МЕВ, які належать фізичним особам, незалежно від місця розташування одержувача (відправника) у разі сплати належних платежів;

- МЕВ документального характеру незалежно від місця розташування одержувача (відправника).

В інших випадках МЕВ оформляються в митниці, у зоні діяльності якої розташований одержувач (відправник) МЕВ.

5.7. Випуск у вільний обіг МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам, здійснюється на підставі реєстру, який подається експрес-перевізником інспектору митниці.

У реєстрі обов'язково повинні зазначатися такі відомості:

- номер домашнього транспортного документа;

- відправник;

- одержувач;

- загальний опис товару;

- вартість;

- кількість місць;

- вага.

Реєстр засвідчується особистою номерною печаткою інспектора.

Копії інвойсів на МЕВ, зазначені в реєстрі, додаються до цього реєстру та залишаються в справах митниці.

5.8. Випуск у вільний обіг МЕВ документального характеру здійснюється шляхом вибіркового митного огляду.

5.9. На вимогу власника МЕВ, фактурна вартість якого не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США (крім МЕВ, яке містить підакцизні товари), і яке належить юридичній особі (відправнику або одержувачу), здійснюється митне оформлення. Підставою для здійснення митного оформлення є заява власника (відправника або одержувача) з обґрунтуванням такої необхідності.

5.10. Переміщення експрес-перевізником вантажу з митного органу в пункті пропуску на митному кордоні України в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), здійснюється під митним забезпеченням.

6. Імпорт МЕВ

6.1. Митний орган здійснює пропуск через митний кордон України та направлення імпортного вантажу під митним контролем у митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

6.2. У разі надходження вантажу на митну територію України через міжнародні аеропорти перевантаження та направлення його під митним контролем у митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), здійснюються безпосередньо з борту літака (у разі неможливості - з термінала аеропорту). Перевантаження здійснюється в присутності інспектора митниці, відповідної службової особи аеропорту та експедитора експрес-перевізника.

6.3. Підставою для пропуску через митний кордон України вантажу є подання митним органам належним чином оформлених нижчезазначених товаросупровідних документів на нього (та відповідність наявного вантажу даним, зазначеним у цих документах):

- для консолідованих МЕВ і МЕВ документального характеру - єдиного транспортного документа;

- для МЕВ, що не ввійшло до складу консолідованих МЕВ, - єдиного транспортного документа та інвойса.

6.4. Митний орган у пункті пропуску на митному кордоні України за відсутності зауважень проставляє штамп "Під митним контролем" на єдиному транспортному документі.

На транспортний засіб накладається митне забезпечення.

Вантаж під митним контролем доставляється експрес-перевізниками в митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

6.5. На ЦСС (РСС) інспектор митниці:

- перевіряє цілість митних забезпечень;

- перевіряє наявність на супровідних документах відміток митного органу пункту пропуску на кордоні;

- перевіряє відповідність наявного вантажу (кількості місць) даним, зазначеним у єдиному транспортному документі;

- дає дозвіл на розвантаження, сортування та обробку МЕВ.

6.6. Обробка та сортування МЕВ проводяться в зоні митного контролю за категоріями.

До МЕВ I категорії належать:

- МЕВ документального характеру;

- МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США (крім підакцизних товарів), і які належать юридичним особам.

До МЕВ II категорії належать:

- МЕВ, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам;

- МЕВ, які належать фізичним особам.

6.7. Митне оформлення МЕВ I та II категорії проводиться при потребі з розпакуванням.

6.8. Митне оформлення МЕВ з розпакуванням проводиться:

- у разі пошкодження упаковки;

- у разі підозри на пошкодження вкладень;

- якщо є підстави вважати, що товари (предмети) підлягають оподаткуванню згідно із законодавством;

- відправником не заявлено вартість товарів (предметів) у МЕВ недокументального характеру;

- товари (предмети) в МЕВ зазначено під загальним найменуванням;

- якщо є підстави вважати, що, крім зазначених у супровідних документах, є сторонні вкладення;

- на вимогу інших контрольних державних органів, якщо вкладення в МЕВ підлягають контролю з боку цих органів.

6.9. Митний контроль з розпакуванням МЕВ здійснюється оглядовою комісією в складі трьох осіб: інспектора митниці та двох працівників експрес-перевізника.

Якщо при розпакуванні МЕВ установлено невідповідність (повну або часткову) наявних вкладень МЕВ переліку, наведеному в товаросупровідному документі, то працівником експрес-перевізника в трьох примірниках складається акт (додаток 2). В акті зазначаються причина розпакування та перелік наявних вкладень.

Після здійснення митного контролю акт підписується членами комісії.

Один примірник акта залишається в справах митниці, другий - у справах експрес-перевізника, третій - додається експрес-перевізником до супровідних документів МЕВ для передання його одержувачу.

6.10. Митний контроль, митне оформлення та випуск у вільний обіг МЕВ фізичних осіб здійснюються інспектором митниці, у зоні діяльності якої розташована ЦСС (РСС), без направлення їх під митним контролем до місця проживання фізичної особи у разі сплати одержувачем або експрес-перевізником за одержувача належних платежів та подання одержувачем або експрес-перевізником за одержувача дозвільних документів, передбачених законодавством.

6.11. Митний контроль та митне оформлення МЕВ II категорії юридичних осіб, які розташовані в зоні діяльності ЦСС, здійснюються митницею, у зоні діяльності якої розташована ЦСС за умови подання одержувачем відповідних документів та сплати належних платежів, передбачених законодавством.

6.12. МЕВ II категорії, одержувачі яких розташовані в зоні діяльності іншої митниці, направляються під митним контролем у зону діяльності цієї митниці.

7. Експорт МЕВ

7.1. Митний контроль та митне оформлення експортних МЕВ, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам, здійснюються в загальному порядку в митниці за місцем розташування відправника або в зоні діяльності іншої митниці за наявності листа-відкріплення з митниці за місцем розташування відправника.

7.2. Митний контроль та митне оформлення експортних МЕВ, фактурна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, і які належать юридичним особам (незалежно від місця їх розташування), можуть здійснюватись як у митниці за місцем розташування відправника, так і в митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС). Підставою для митного оформлення таких МЕВ є подання митниці експрес-перевізником товаросупровідних документів (авіанакладної, інвойса, дозвільних документів, передбачених законодавством). Лист-відкріплення в цьому разі не застосовується.

7.3. Митний контроль та митне оформлення МЕВ (крім МЕВ документального характеру) фізичних осіб здійснюються в зоні діяльності будь-якої митниці незалежно від місця проживання відправника МЕВ за умови подання митниці експрес-перевізником товаросупровідних документів та дозвільних документів, передбачених законодавством.

7.4. МЕВ, оформлені в митниці за місцем розташування відправника, доставляються експрес-перевізником за документами, що підтверджують митне оформлення цього МЕВ, у митницю, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС).

7.5. З оформлених у митниці МЕВ на ЦСС (РСС) під митним контролем формується вантаж.

Для митного оформлення цього вантажу експрес-перевізником подаються митниці відповідні документи: маніфест, дозвільні документи, передбачені законодавством, інвойси на МЕВ (крім МЕВ документального характеру), домашні транспортні накладні, вантажні митні декларації (далі - ВМД) на МЕВ, які потребують декларування із застосуванням ВМД.

7.6. При надходженні експортного вантажу в пункт пропуску митниці призначення інспектор митниці:

- перевіряє відповідність вантажу відомостям про нього, зазначеним у єдиному транспортному документі;

- перевіряє наявність в центральній базі даних Держмитслужби (далі - ЦБД) електронних копій ВМД, які додаються до цього вантажу. У разі затримки надходження електронних копій ВМД інспектор прикордонної митниці проводить митне оформлення вантажу на підставі оригінального примірника ВМД та маніфесту, засвідченого особистою номерною печаткою інспектора митниці.

8. Транзит МЕВ

МЕВ, що прямують транзитом через митну територію України, оформлюються в режимі транзиту згідно з митним законодавством.

9. МЕВ, які підлягають поверненню відправнику

9.1. Підлягають поверненню МЕВ, увезені на митну територію України, але не оформлені згідно з обраним митним режимом, щодо яких:

- відправник вимагає повернення;

- одержувач відмовився від одержання (в усній чи письмовій формі).

9.2. Підлягають поверненню МЕВ, які вивозяться за межі митної території України:

- у разі відмовлення одержувача від отримання;

- у разі вимоги відправника щодо повернення.

9.3. У таких випадках повернення здійснюється на підставі документів про вивезення (увезення) МЕВ, без складання ВМД.

9.4. МЕВ, які помилково потрапили на митну територію України, не призначені одержувачам в Україні, підлягають негайному поверненню за кордон за маніфестом, без складання ВМД.

9.5. Підставою для митного оформлення таких МЕВ є:

- письмове звернення експрес-перевізника до митниці, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС (РСС), щодо повернення МЕВ з наведеним у зверненні переліком номерів домашніх транспортних документів на ці МЕВ;

- копії домашніх транспортних документів на МЕВ, які підлягають поверненню.

10. Умови та порядок нарахування платежів

10.1. Нарахування та стягнення платежів під час митного оформлення товарів (предметів), які переміщуються в МЕВ, здійснюються згідно із законодавством.

10.2. Експрес-перевізники перераховують через банківські установи на відповідні рахунки митних органів, що здійснюють митне оформлення МЕВ, як передоплату кошти на сплату мита, податку на додану вартість, акцизного й митних зборів за МЕВ, які надходять на адреси фізичних осіб. Контроль за надходженням цих коштів на рахунки митних органів здійснюється відділом митних платежів митного органу, у зоні діяльності якого розташовано ЦСС (РСС).

10.3. Інформація про надходження на рахунок митниці відповідних коштів від експрес-перевізників передається відділом митних платежів митниці до підрозділу митниці, який здійснює митний контроль та митне оформлення МЕВ.

10.4. Нарахування належних платежів при митному оформленні МЕВ здійснює митний брокер експрес-перевізника. Контролює нараховані платежі інспектор підрозділу митниці, який здійснює митне оформлення МЕВ на ЦСС (РСС).

10.5. Для нарахування та стягнення цих платежів використовується бланк оглядового розпису М 16 (додаток 1). Перший примірник оглядового розпису залишається в підрозділі митниці, який здійснював митний контроль та митне оформлення МЕВ.

10.6. Другий примірник оглядового розпису передається до відділу митних платежів для здійснення контролю за залишком на рахунках митного органу коштів на попередню оплату за МЕВ на адреси фізичних осіб. Відривний корінець другого примірника передається до бухгалтерії експрес-перевізника для дебіторського запису й контролю за своєчасним перерахуванням бухгалтерією експрес-перевізника коштів на рахунок відповідного митного органу на попередню оплату.

10.7. Третій примірник передається до відділу бухгалтерського обліку, звітності, контролю та розрахунків за митними платежами з Державним бюджетом.

10.8. Нарахування та стягнення митних платежів під час здійснення митного оформлення МЕВ юридичних осіб, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, здійснюються за ВМД.

10.9. Передання інформації про справляння платежів здійснюється відповідно до технології, затвердженої в митниці.

10.10. Контроль за правильністю нарахування належних платежів при митному оформленні МЕВ здійснює відділ митних платежів.

11. Предмети, які не підлягають пропуску через митний кордон України в МЕВ

Не підлягають пропуску через митний кордон України в МЕВ предмети, заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України.

Рішення про можливість повернення або знищення МЕВ приймає експрес-перевізник за погодженням з митницею.

Підставою для знищення експрес-вантажу є повідомлення експрес-перевізника станції відправлення експрес-вантажу, узгоджене в усній чи письмовій формі з власником вантажу.

 

Заступник начальника Управління
організації митного контролю
 

 
О. С. Більчук
 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 

 

 

"___" _______________ 20__ р.

               ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС N _______

Назва митниці ___________________________
N інвойса _______________________________
Прізвище одержувача _____________________
________________________________________
Країна відправлення ______________________

 
 
 
 
 
 
 
л
і
н
і
я

в
і
д
р
и
в
у 

М 16

МИТНИЦЯ

N інвойса _________________

"___" _______________ 20__ р.

N з/п 

Наймену-
вання предметів, їх відмітні ознаки та ціна 

Кіль-
кість 

Код за ТН ЗЕД 

Платежі, нараховані митницею 

Митні збори 

Мито 

Акцизний збір 

ПДВ 

Усього 

Ставка 

Сума 

Ставка 

Сума 

Ставка 

Сума 

Ставка 

Сума 

Сума 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 
 
Платежі, нараховані митницею

Вид платежу 

грн. 

коп. 

Митні збори 

  

  

Мито 

  

  

Акцизний збір 

  

  

ПДВ 

  

  

Усього 

  

  


Сума словами:
_______________________________
_______________________________
_______________________________


 
Митні платежі нарахував інспектор

 
__________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 Інспектор митниці
______________________________

 

АКТ
ВКЛАДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯ

"___" _______________ 200_ р.

Відправник ______________________________________________________

Одержувач _______________________________________________________

За товаросупровідними документами:

авіанакладною ____________________________________________________

інвойсом (рахунком-фактурою) ______________________________________

Здійснено огляд з розпакуванням вантажних місць:

_________________________________________________________________

Найменування вантажу

____________________________________________

Кількість місць _________________ Вид упаковки _______________________

Причина огляду (потрібне підкреслити):

1. Відповідність вантажу даним товаросупровідних документів.

2. Визначення країни походження товару.

3. Визначення коду товару.

4. Пошкодження або нецілість упаковки.

5. Наявність предметів, заборонених до ввезення в Україну.

6. Інші причини (зазначити).
____________________________________________
____________________________________________

У результаті огляду було встановлено:
____________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вантажні місця знову запаковано в нашій присутності.

Охоронний чек N

Присутні (посада, підпис, ініціали, прізвище)

_______________________________ 

(_______________________) 

_______________________________ 

(_______________________) 

_______________________________ 

(_______________________) 

М. П.

____________

Опрос