Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке приватизации объектов группы Ж

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 14.08.2000 № 1693
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок приватизації об'єктів групи Ж

Наказ Фонду державного майна України
від 14 серпня 2000 року N 1693

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 вересня 2000 р. за N 596/4817

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
від 11 січня 2001 року N 25
,
від 5 серпня 2004 року N 1627
,
 від 10 серпня 2006 року N 1245

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 2 квітня 2012 року N 439)

На виконання Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про державну програму приватизації", та з метою впорядкування процесу приватизації об'єктів групи Ж НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок приватизації об'єктів групи Ж, що додається.

2. Департаменту індивідуального продажу у триденний термін із дня прийняття цього наказу забезпечити подання Положення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Надати регіональним відділенням ФДМУ та Фонду майна Автономної Республіки Крим повноваження на здійснення приватизації об'єктів групи Ж, які перебувають у державній власності України та розташовані на території відповідних областей та Автономної Республіки Крим.

4. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про приватизацію майна об'єктів соціальної сфери, віднесених Державною програмою приватизації на 1998 рік до групи Ж, затверджене наказом ФДМУ від 6 травня 1998 р. N 888 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 4 червня 1998 р. за N 366/2806, із змінами і доповненнями, внесеними наказом ФДМУ від 15 квітня 1999 р. N 687 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 квітня 1999 р. за N 272/3565.

5. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників регіональних відділень ФДМУ та директора Департаменту індивідуального продажу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Л. Кальніченка.

 

Голова Фонду 

О. Бондар 

 

Положення
про порядок приватизації об'єктів групи Ж

Розділ 1
Загальна частина

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", Закону України "Про приватизацію державного майна" та інших нормативних актів України, визначає порядок приватизації об'єктів, віднесених Державною програмою приватизації до групи Ж.

1.2. Першочерговій приватизації підлягають об'єкти групи Ж, які використовуються не за призначенням, перебувають в оренді або не функціонують.

1.3. Покупцями об'єктів приватизації групи Ж можуть бути особи, визначені статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".

1.4. Приватизація книжкових, газетно-журнальних видавництв, підприємств поліграфії та книгорозповсюдження загальнодержавного значення, а також бібліотек здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про видавничу справу" та Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

Приватизація дитячих дошкільних закладів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про дошкільну освіту".

Приватизація санаторно-курортних закладів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про курорти".

1.5. Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється регіональним відділенням тієї області, на території якої розташований об'єкт, або відповідно до наказів Фонду державного майна України центральним апаратом. Для узгодженості роботи органів приватизації накази Фонду державного майна України про приватизацію об'єктів групи Ж у п'ятиденний термін з дня підписання доводяться до відома регіональних відділень тих областей, на території яких розташовані такі об'єкти (далі - органи приватизації).

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

1.6. Приватизація об'єктів групи Ж здійснюється шляхом:

продажу за некомерційним конкурсом,

продажу на аукціоні,

викупу.

У випадках, передбачених чинним законодавством, приватизація об'єктів групи Ж здійснюється шляхом продажу акцій, що належать державі в господарських товариствах.

Для запобігання виникненню невдоволеного попиту населення адміністративних одиниць, на території яких розташовано об'єкти групи Ж, на товари (роботи, послуги), які виробляються цими об'єктами, та для забезпечення населення послугами на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством, приватизація таких об'єктів переважно здійснюється зі збереженням профілю.

1.7. Приватизація майна об'єктів групи Ж здійснюється переважно конкурентними способами.

Об'єкти групи Ж, для забезпечення діяльності яких згідно з їх цільовим призначенням необхідна реконструкція, модернізація і т. ін., що вимагає внесення інвестицій, підлягають приватизації шляхом продажу за некомерційним конкурсом.

1.8. Підприємство, яке більше ніж 5 років утримує за рахунок власних коштів у належному стані об'єкт групи Ж, має першочергове право на викуп цього об'єкта.

1.9. Викуп об'єктів групи Ж та порядок проведення аукціонів з продажу об'єктів групи Ж здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.07.98 N 1511, з урахуванням такої особливості: інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, публікується в інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі, інших друкованих виданнях, визначених органами приватизації, не менш як за 50 днів до дати проведення аукціону.

1.10. Створення на базі майна об'єкта групи Ж відкритого акціонерного товариства та продаж його акцій здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" та чинної Державної програми приватизації.

1.11. Ціна продажу об'єкта групи Ж, що підлягає приватизації шляхом викупу, та початкова вартість продажу об'єкта групи Ж на аукціоні або за некомерційним конкурсом установлюються в порядку, установленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінну діяльність.

(пункт 1.11 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

Розділ 2
Формування переліків об'єктів групи Ж, які підлягають приватизації

2.1. Органи, уповноважені управляти майном об'єктів групи Ж, подають до державних органів приватизації переліки об'єктів, що пропонуються до приватизації.

2.2. Орган, уповноважений управляти майном об'єкта групи Ж, одночасно з поданням пропозицій на включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, подає до державного органу приватизації пропозиції щодо збереження профілю об'єкта або щодо можливості його перепрофілювання, реструктуризації. Неподання органом, уповноваженим управляти майном об'єкта групи Ж, зазначених пропозицій розглядається як їх відсутність.

Орган, уповноважений управляти майном об'єкта групи Ж, зобов'язаний забезпечити здійснення заходів, необхідних для підготовки об'єкта до приватизації: проведення інвентаризації майна такого об'єкта, виділення об'єкта групи Ж з балансу підприємства та складання розподільчого балансу (якщо об'єкт не є окремою юридичною особою), надання органам приватизації технічної документації на об'єкти приватизації та інше.

2.3. Включення об'єктів соціально-побутового призначення, які не ввійшли до статутних фондів підприємств, створених у процесі приватизації, до переліку об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, здійснюється з ініціативи органів приватизації, покупців та господарських товариств, на балансах яких перебувають об'єкти групи Ж.

2.4. Ініціатива щодо включення об'єктів групи Ж до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, може виходити, крім органів, уповноважених управляти майном об'єктів групи Ж, також від державних органів приватизації, покупців та підприємств, на балансі яких об'єкти перебувають.

Орган приватизації погоджує ці пропозиції з органами, уповноваженими управляти майном таких об'єктів.

2.5. Державні органи приватизації формують переліки об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації. Перелік повинен містити: назву об'єкта, його місцезнаходження, спосіб приватизації, умову приватизації - збереження профілю діяльності або відомості щодо його можливого перепрофілювання. Сформований перелік, але не затверджений органом приватизації, разом з документами, які містять пропозиції щодо подальшого використання об'єктів, подається на погодження відповідній державній адміністрації, на території якої розташований об'єкт. При цьому об'єкти, що розташовані на території міст обласного підпорядкування, підлягають погодженню обласною державною адміністрацією.

Приватизація об'єктів, що займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному ринках, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України в Порядку, затвердженому спільним наказом Фонду державного майна України та Антимонопольного комітету України від 08.09.2000 N 1877/13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.09.2000 за N 651/4872.

2.6. Державна адміністрація протягом 3 тижнів розглядає подані документи та за результатами розгляду погоджує їх.

У разі незгоди із запропонованим до приватизації переліком або з окремими об'єктами в ньому, деякими умовами продажу державна адміністрація подає обґрунтовані зауваження.

2.7. Переліки об'єктів, які не функціонують більше 3 років або перебувають в аварійному стані та умовою продажу яких передбачається можливість їх перепрофілювання, крім погодження місцевою державною адміністрацією, для підтвердження забезпечення населення послугами на рівні соціальних стандартів, передбачених законодавством, підлягають погодженню місцевим органом самоврядування у частині зазначеної умови протягом 3 тижнів. Переліки таких об'єктів направляються на погодження до зазначених органів одночасно.

В інших випадках переліки об'єктів групи Ж державної форми власності погодженню органами місцевого самоврядування не підлягають.

2.8. Якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не дають згоди на приватизацію об'єктів групи Ж, то зазначені органи надають державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування об'єкта та відповідні гарантії щодо надходження коштів.

Гарантії полягають у поданні письмових зобов'язань щодо обсягів та терміну фінансування. Фінансування такого об'єкта не є підставою для набуття права власності особою, що здійснює його фінансування. Контроль за надходженням зазначених коштів здійснює орган, уповноважений управляти майном такого об'єкта. Мінімальні обсяги фінансування таких об'єктів визначаються органами, уповноваженими управляти майном цих об'єктів.

Якщо до державного органу приватизації протягом трьох тижнів з дати надходження відповідного звернення до органу місцевого самоврядування не надходять гарантії щодо його подальшого фінансування, орган приватизації зобов'язаний ініціювати перед місцевою державною адміністрацією повторний розгляд питання про приватизацію такого об'єкта. При невиконанні зобов'язань щодо фінансування об'єкта групи Ж орган, уповноважений управляти майном таких об'єктів, повторно ініціює приватизацію об'єкта групи Ж.

2.9. У разі ненадходження протягом трьох тижнів з дати надходження до відповідної державної адміністрації, відповідного місцевого органу самоврядування відповіді щодо погодження переліку об'єктів, що підлягають приватизації, поданий перелік вважається погодженим.

2.10. Орган приватизації розглядає подані зауваження державної адміністрації та в разі приватизації об'єктів, зазначених у пункті 2.7 цього Положення, зауваження органу місцевого самоврядування і в п'ятиденний строк після одержання переліку або відповідно до п. 2.9 затверджує його з урахуванням зауважень, які не суперечать чинному законодавству.

Копія наказу про включення об'єкта в перелік об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, протягом 5 днів надсилається органом приватизації центральному органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебуває цей об'єкт.

2.11. З метою залучення потенційних покупців, вивчення попиту на конкретний об'єкт приватизації та для забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації переліки об'єктів, що підлягають приватизації, публікуються в інформаційних бюлетенях органів приватизації, місцевій пресі.

Зазначена інформація публікується протягом 20 днів з дня затвердження переліку.

Після оприлюднення інформації відкликання погодження приватизації відповідних об'єктів центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування не допускається.

2.12. Рішення про приватизацію об'єктів групи Ж, включених до відповідних переліків, приймається органом приватизації на підставі заяв покупців або за власною ініціативою.

2.13. Якщо об'єкт групи Ж, стосовно якого прийнято рішення про приватизацію, є самостійним суб'єктом господарювання, орган приватизації в п'ятиденний строк з дня прийняття рішення про приватизацію повідомляє в письмовій формі про прийняте рішення відповідний орган, уповноважений управляти майном об'єкта, та керівника цього об'єкта.

Розділ 3
Продаж об'єктів групи Ж за некомерційним конкурсом

3.1. Некомерційний конкурс - спосіб продажу об'єкта групи Ж, що полягає в передачі права власності покупцю, який запропонував найкраще співвідношення умов бізнес-плану та ціни. Продаж об'єктів приватизації за некомерційним конкурсом (далі - конкурс) здійснюється за наявності не менше двох покупців, допущених до участі в конкурсі.

Метою проведення конкурсу є забезпечення подальшого ефективного функціонування об'єкта групи Ж за призначенням за умови максимального надходження коштів від об'єкта приватизації до державного бюджету.

Ціна продажу визначається в ході конкурсу. Ціна продажу об'єкта приватизації не може бути меншою за початкову вартість.

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

3.2. Конкурс проводиться конкурсною комісією, яка створюється в порядку, визначеному ФДМУ.

3.3. Конкурсна комісія в 10-денний строк після затвердження органом приватизації вартості продажу проводить перше засідання, на якому визначає умови, термін проведення конкурсу та, ураховуючи індивідуальні особливості об'єкта приватизації, визначає пріоритети, якими керуватиметься комісія, оцінюючи під час проведення конкурсу пропозиції учасників. До умов конкурсу можуть належати такі зобов'язання покупця щодо:

здійснення заходів щодо забезпечення соціальними послугами населення згідно з профілем діяльності об'єкта;

виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

збереження та створення протягом визначеного строку нових робочих місць;

відшкодування органу приватизації вартості робіт, пов'язаних з підготовкою об'єкта до продажу та проведенням конкурсу, у разі відмови учасника конкурсу, який визнаний переможцем, від підписання договору купівлі-продажу;

здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих наслідків експлуатації об'єкта.

До умов конкурсу, крім зазначених, можуть бути включені інші умови, запропоновані органом управління, місцевою державною адміністрацією або членами конкурсної комісії. Умови конкурсу повинні стосуватися об'єкта приватизації.

3.4. Орган приватизації публікує інформацію про термін (строк) та умови проведення конкурсів в інформаційних бюлетенях, у місцевій пресі не менш як за 50 календарних днів до дати проведення конкурсу.

В інформаційному повідомленні, крім відомостей, визначених статтею 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", уміщується інформація про місце та строк приймання бізнес-планів у день проведення конкурсу.

3.5. Після опублікування інформаційного повідомлення орган приватизації за заявою юридичних і фізичних осіб, які бажають узяти участь у конкурсі, дає письмовий дозвіл попередньо ознайомитися з об'єктом приватизації.

3.6. Для участі в конкурсі юридичні та фізичні особи подають до відповідного органу приватизації заяву встановленої форми та визначені нею документи. При цьому покупці вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта. Зазначені грошові кошти та плата за подання заяви вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний рахунок державного органу приватизації.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

При поданні заяви про приватизацію орган приватизації має ознайомити кожного учасника конкурсу з основними вимогами до змісту бізнес-плану та умовами конкурсу, а також поінформувати про дату й час приймання бізнес-планів, про що учасник дає письмове підтвердження в довільній формі.

3.7. Бізнес-план - це документ, який містить зобов'язання покупця та шляхи їх виконання. Основні розділи бізнес-плану:

1. Назва й місцезнаходження об'єкта.

2. Відомості про покупця (основний вид діяльності, фінансові показники діяльності підприємства і т. ін.).

3. План виконання умов конкурсу.

4. Додаткові зобов'язання покупця щодо подальшої експлуатації об'єкта.

5. Запропонована покупцем ціна придбання об'єкта.

6. Можливі джерела надходження інвестицій.

7. Соціальні наслідки приватизації.

Якщо умовами конкурсу передбачена можливість перепрофілювання об'єкта без зміни призначення щодо надання соціальних послуг, то бізнес-план покупців повинен відображати план подальшого функціонування об'єкта з надання соціальних послуг.

3.8. Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі - сім днів до початку проведення конкурсу.

Орган приватизації розглядає заяви відповідно до порядку, визначеного ФДМУ.

3.9. Якщо протягом установленого строку заяви про приватизацію не надійшли й органом приватизації прийнято рішення про повторний продаж об'єкта за конкурсом, то конкурсна комісія з метою підвищення привабливості об'єкта приватизації на черговому засіданні може змінити обов'язкові умови конкурсу, а також знизити початкову вартість продажу, але не більше ніж на 30 відсотків.

(пункт 3.9 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

3.10. Конкурс здійснюється у два етапи.

Учасники конкурсу подають бізнес-плани конкурсній комісії (до початку проведення 1-го етапу конкурсу) у запечатаних конвертах. Конкурсна комісія розглядає подані бізнес-плани.

3.11. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу та визначається термін проведення 2-го етапу конкурсу.

3.12. Після проведення першого етапу конкурсу до відома всіх учасників конкурсу в письмовому вигляді доводиться інформація щодо пропозицій попереднього переможця, строку надходження листів про наміри подання додаткових пропозицій та часу і місця приймання додаткових пропозицій.

3.13. Якщо протягом п'яти робочих днів після проведення першого етапу конкурсу від учасників не надійдуть листи щодо намірів подання додаткових пропозицій, то орган приватизації оголошує попереднього переможця остаточним переможцем без обов'язкового проведення додаткового засідання конкурсної комісії.

3.14. За наявності листів щодо намірів подання додаткових пропозицій проводиться наступне засідання конкурсної комісії, яка розглядає додаткові пропозиції учасників конкурсу та визначає остаточного переможця. Додаткові пропозиції подаються конкурсній комісії в запечатаних конвертах до початку засідання конкурсної комісії.

3.15. Господарське товариство, до складу якого ввійшло не менше ніж 50 відсотків працівників об'єкта, майно якого приватизується, що підтверджується документами, поданими разом із заявою про приватизацію, користується пріоритетним правом на придбання цього об'єкта за рівних запропонованих умов іншими учасниками конкурсу.

3.16. Після закінчення конкурсу внесені покупцями грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта в десятиденний строк повертаються всім учасникам конкурсу. Покупцю, який придбав об'єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації.

(пункт 3.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

Розділ 4
Оформлення договорів купівлі-продажу об'єктів групи Ж

4.1. Протягом трьох тижнів з дня затвердження результатів конкурсу, аукціону або з дати затвердження оцінки об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, за наявності відповідних документів між продавцем та покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу.

(абзац перший пункту 4.1 у редакції наказу
 Фонду державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

Державний орган приватизації відповідно до пунктів 2 - 4 статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" оформляє в тижневий термін проект договору купівлі-продажу та надсилає його на ознайомлення покупцю. Якщо покупець протягом 7 днів не надає відповіді щодо прийняття пропозиції органу приватизації або не погоджується з умовами договору купівлі-продажу, то орган приватизації приймає рішення про скасування результатів конкурсу, аукціону та приймає рішення про повторне оголошення конкурсу, аукціону або про зміну способу приватизації.

У договорі купівлі-продажу обов'язково зазначаються всі зобов'язання покупця щодо виконання умов конкурсу, аукціону чи викупу та запропоновані покупцем у ході конкурсу зобов'язання щодо подальшої експлуатації об'єкта.

4.2. Оплата за придбаний об'єкт здійснюється в строк, визначений частиною 5 статті 23 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

4.3. Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню, державній реєстрації та в місячний строк реєстрації місцевою радою народних депутатів. Вступ покупця у права власності відбувається згідно з статтею 22 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

До повного розрахунку за об'єкт новий власник не має права відчужувати, передавати в заставу об'єкт або окреме майно, що входить до його складу.

4.4. У триденний строк після сплати повної вартості придбаного об'єкта приватизації вповноважений представник органу приватизації і новий власник підписують акт приймання-передавання приватизованого об'єкта.

(пункт 4.1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 10.08.2006 р. N 1245)

4.5. Протягом 20 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу орган приватизації публікує інформацію про підсумки конкурсу, аукціону або здійснення викупу в інформаційних бюлетенях та місцевій пресі. Інформація має містити: назву об'єкта, його місцезнаходження, відомості про переможця конкурсу, аукціону та остаточну ціну продажу.

4.6. Питання щодо зміни організаційно-правової форми придбаного об'єкта вирішуються покупцем самостійно після повної оплати за об'єкт.

Розділ 5
Зміна способів приватизації об'єктів групи Ж

5.1. Якщо про участь в аукціоні, конкурсі подав заяву один покупець, орган приватизації може прийняти рішення про приватизацію об'єкта шляхом викупу цим покупцем. При цьому покупець нову заяву не подає.

5.2. Якщо об'єкт групи Ж двічі виставлявся на аукціон, конкурс, але не був проданий, то орган приватизації може прийняти рішення про продаж індивідуально визначеного майна після ліквідації цього об'єкта (підприємства, установи, організації, закладу) відповідно до чинного законодавства.

5.3. Розташовані в сільській місцевості об'єкти освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури, які утримуються за рахунок коштів господарських товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації, за рішенням органу приватизації можуть бути безкоштовно передані у власність такому підприємству. Обов'язковою умовою передачі є збереження функціонального призначення об'єкта. Зазначена передача здійснюється шляхом оформлення договору відповідно до вимог глави 55 Цивільного кодексу України та акта приймання-передавання.

 

Директор Департаменту
продажу цілісних майнових
комплексів та активів
підприємств

 
 
 
В. Зеленський
 

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 11.01.2001 р. N 25,
 в редакції наказу Фонду державного майна України
 від 05.08.2004 р. N 1627)

Опрос