Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению государственной статистической отчетности по форме N 2 (профтех) "Отчет профессионально-технического учебного заведения о приеме учеников и слушателей" на 1 сентября ____ года

Госкомстат, Министерство образования и науки
Форма, Приказ, Инструкция от 03.08.2000 № 259/364
действует с 03.09.2000

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення державної статистичної звітності за формою N 2 (профтех)
"Звіт професійно-технічного навчального закладу про приймання учнів та слухачів"
на 1 вересня __________ року

1. Загальні положення

1.1. Державна статистична звітність за формою N 2 (профтех) поширюється на всі професійно-технічні навчальні заклади другого та третього атестаційних рівнів (надалі - ПТНЗ), що розташовані на території України незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

1.2. Статистичні дані щодо філій та інших відокремлених структурних підрозділів ПТНЗ включаються до звіту навчального закладу, до складу якого вони входять незалежно від їх місця розташування.

1.3. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою, друкованим текстом, підписується директором і скріплюється печаткою ПТНЗ, у ньому наводяться прізвище, ім'я та по батькові директора училища, прізвище виконавця та номери їх телефонів.

2. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт складається за станом на 1 вересня поточного року та подається ПТНЗ незалежно від підпорядкування та форм власності Міністерству освіти і науки України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 вересня.

2.2. Якщо після відправлення у звіт вносились зміни, то слід терміново повідомити про це адресатів.

3. Порядок складання звіту

3.1. Усі показники заповнюються за даними облікової документації, яка ведеться у ПТНЗ.

3.1.1. Титульна сторінка

У рамці кодів (графи 1 - 11) графа 2 заповнюється ПТНЗ, графи 3, 6, 8, 11 заповнюються територіальним органом управління професійно-технічною освітою за участю територіальних органів статистики з використанням відповідних загальнодержавних класифікаторів.

У рядку "Республіка, область, місто" - указується назва республіки, області, міста, де розташований ПТНЗ (наприклад, Автономна Республіка Крим, Київська область, м. Севастополь).

У графі "Коди" цього рядка проставляється двозначний код республіки, області, міста відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Професійно-технічний навчальний заклад (ПТНЗ)" вказується назва ПТНЗ відповідно до його статуту (наприклад, професійно-технічне училище N 15 м. Комсомольська Полтавської області).

У графі "Коди" цього рядка проставляється код у вигляді п'ятизначного набору символів у такому порядку:

- для вищих професійних училищ (надалі - ВПУ) - перший символ - "В",

наприклад, ВПУ N 1, м. Рівне - В0001,

ВПУ N 70, м. Жовті Води Донецької області - В0070,

ВПУ N 123, м. Краматорськ - В0123;

- для вищих художніх професійно-технічних училищ (надалі - ВХПТУ) - перші символи - "ВХ",

наприклад, ВХПТУ N 20, м. Черкаси - ВХ020;

- для вищих училищ-агрофірм - перші символи - "ВА",

наприклад, Балинське ВПУ-агрофірма N 1, с. Балин Хмельницької області - ВА001;

- для вищих комерційних професійно-технічних училищ - перші символи - "ВК",

наприклад, вище професійно-комерційне училище N 1, м. Херсон - ВК001;

- для професійно-технічних училищ (надалі - ПТУ) перший символ - "0",

наприклад, ПТУ N 2, м. Севастополь - 00002,

ПТУ N 42, м. Краматорськ - 00042,

ПТУ N 107, м. Донецьк - 00107;

- для художніх професійно-технічних училищ (надалі - ХПТУ) - перший символ - "Х",

наприклад, ХПТУ N 12, м. Львів - Х0012;

- для училищ-агрофірм - перший символ - "А",

наприклад, Ічнянське училище-агрофірма N 1, м. Ічня Чернігівської області - А0001;

- для центрів - перший символ - "Ц" (при кодуванні центрів, які не мають номерів, після символу "Ц" та відповідної кількості нулів проставляється умовний номер, починаючи з одиниці, який присвоюється регіональним органом управління професійно-технічною освітою у порядку черговості створення центрів),

наприклад, центр професійно-технічної освіти N 1, м. Харків - Ц0001,

міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців звільнених у запас, м. Київ - Ц0001,

міжрегіональний центр підготовки та перепідготовки спеціалістів автосервісу, м. Київ - Ц0002,

модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців, м. Черкаси - Ц0001;

- для Всеукраїнської державної вищої школи художнього моделювання N 1, м. Львів - перші символи "ХМ" - ХМ001;

- для професійних училищ соціальної реабілітації - перші символи - "С9",

наприклад, професійне училище соціальної реабілітації, м. Охтирка Сумської області - С9000;

- для професійно-технічних училищ при виправно-трудових колоніях - перші символи - "Т8",

наприклад, ПТУ N 44 при виправно-трудовій колонії, м. Самбір Львівської області - Т8044;

- для професійно-технічних училищ, які безпосередньо не підпорядковані Міністерству освіти і науки України - перший символ - "І",

наприклад, ПТУ N 12 Рівненської АЕС, м. Кузнецовськ Рівненської області - І0012.

У рядку "Атестаційний рівень ПТНЗ" указується атестаційний рівень ПТНЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.99 N 956.

У графі "Коди" цього рядка проставляється цифра, яка відповідає атестаційному рівню ПТНЗ.

У рядку "Місцезнаходження ПТНЗ" указується поштовий індекс, назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, де розташований ПТНЗ.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Підпорядкування ПТНЗ" указується повна назва установи, якій підпорядкований ПТНЗ.

У рядку "Форма власності ПТНЗ" указується назва форми власності ПТНЗ.

У рядку "Філія (філії) ПТНЗ" указуються назва та номер філії (філій) відповідно до статуту ПТНЗ, до структури якого вона (вони) входить (входять).

У графі "Коди" цього рядка проставляється шестизначний набір символів у такому порядку: символ - "Ф", відповідна кількість нулів, номер ПТНЗ, номер філії,

наприклад, Васильківська філія N 1 ПТУ N 2, м. Українка Київської області - Ф00021;

Хмельницька філія N 2 ПТУ N 20, м. Вінниця - Ф00202.

У рядку "Місцезнаходження філії (філій) ПТНЗ" указуються поштовий індекс, назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, де розташована (розташовані) філія (філії) ПТНЗ.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Основне підприємство - замовник кадрів" указується повна назва основного підприємства-замовника, для якого замовляється підготовка робітничих кадрів.

У рядку "Підпорядкування основного підприємства - замовника кадрів" указується назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковані підприємства - замовники кадрів незалежно від їх підпорядкованості та форм власності.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до коду Системи позначень об'єктів державного, господарського та інших видів управління (СПОДУ).

3.1.2. Розділ 1. Прийнято випускників шкіл

У графах 1 - 4 та 7 за переліком показників рядків 1 - 20 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа випускників шкіл із зазначенням їх відповідного рівня середньої освіти.

Сума даних граф 1 - 4 за переліком показників рядків 1 - 20 повинна дорівнювати даним графи 7. 

У рядках 1 - 20 за переліком показників граф 1 - 4 та 7 зазначаються дані про випускників шкіл, які прийняті на навчання у ПТНЗ, що звітується, тобто:

- у рядку 1 - загальна кількість, з них:

- у рядку 2 - понад державне замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб;

у тому числі з рядка 1:

за договорами (направленнями) (рядки 3 - 5), тобто:

- у рядку 3 - з підприємствами, організаціями незалежно від їх підпорядкування та форм власності;

- у рядку 4 - із службою зайнятості;

- у рядку 5 - з громадянами;

сума даних рядків 3 - 5 за переліком показників граф 1 - 4 та 7 повинна дорівнювати даним рядка 1;

за статтю (рядки 6, 7), тобто:

- у рядку 6 - чоловіків,

- у рядку 7 - жінок;

сума даних рядків 6 та 7 за переліком показників граф 1 - 4 та 7 повинна дорівнювати даним рядка 1;

за соціальним станом (рядки 8 - 11), тобто:

- у рядку 8 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків,

- у рядку 9 - які мають одного з батьків,

- у рядку 10 - з неблагополучних сімей,

- у рядку 11 - з малозабезпечених сімей;

- у рядку 12 - з фізичними та розумовими вадами;

- у рядку 13 - з числа демобілізованих з військової служби;

за галузевими напрямками економіки України (рядки 14 - 20), тобто:

- у рядку 14 - для промисловості,

- у рядку 15 - для сільського господарства,

- у рядку 16 - для транспорту,

- у рядку 17 - для зв'язку,

- у рядку 18 - для будівництва,

- у рядку 19 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 20 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 14 - 20 за переліком показників граф 1 - 4 та 7 повинна дорівнювати даним рядка 1.

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" до малозабезпеченої сім'ї належить сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.

3.1.3. Розділ 2. Прийнято незайнятого населення

У графах 1 - 7 за переліком показників рядків 21 - 39 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа незайнятого населення із зазначенням їх відповідного рівня освіти.

Сума даних граф 1 - 6 за переліком показників рядків 21 - 39 повинна дорівнювати даним графи 7.

У рядках 21 - 39 за переліком показників граф 1 - 7 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа незайнятого населення, тобто:

- у рядку 21 - загальна кількість, у тому числі:

за договорами (направленнями) (рядки 22, 23), тобто:

- у рядку 22 - із службою зайнятості,

- у рядку 23 - з громадянами;

сума даних рядків 22 та 23 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 21;

за статтю (рядки 24, 25), тобто:

- у рядку 24 - чоловіків,

- у рядку 25 - жінок;

сума даних рядків 24 та 25 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 21;

- у рядку 26 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків;

- у рядку 27 - з фізичними та розумовими вадами;

за напрямами навчання (рядки 28 - 30), тобто:

- у рядку 28 - на первинне професійне навчання,

- у рядку 29 - на перепідготовку,

- у рядку 30 - на підвищення кваліфікації;

сума даних рядків 28 - 30 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 21;

за формами навчання (рядки 31, 32), тобто:

- у рядку 31 - за денною,

- у рядку 32 - за вечірньою (змінною);

сума даних рядків 31 та 32 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 21;

за галузевими напрямками економіки України (рядки 33 - 39), тобто:

- у рядку 33 - для промисловості,

- у рядку 34 - для сільського господарства,

- у рядку 35 - для транспорту,

- у рядку 36 - для зв'язку,

- у рядку 37 - для будівництва,

- у рядку 38 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 39 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 33 - 39 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 21.

3.1.4. Розділ 3. Прийнято працівників

У графах 1 - 7 за переліком рядків 40 - 58 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа працюючого населення (працівників) із зазначенням їх відповідного рівня освіти.

Сума даних граф 1 - 6 за переліком показників рядків 40 - 58 повинна дорівнювати даним графи 7.

У рядках 40 - 58 за переліком показників граф 1 - 7 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів, прийнятих на навчання у ПТНЗ, що звітується, з числа працюючого населення (працівників), тобто:

- у рядку 40 - загальна кількість, з них:

за договорами (направленнями) (рядки 41, 42), тобто:

- у рядку 41 - з підприємствами та організаціями незалежно від їх підпорядкування та форм власності;

- у рядку 42 - з громадянами;

сума даних рядків 41 та 42 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

за статтю (рядки 43, 44), тобто:

- у рядку 43 - чоловіків,

- у рядку 44 - жінок;

сума даних рядків 43 та 44 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

- у рядку 45 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків,

- у рядку 46 - з фізичними та розумовими вадами;

за напрямами навчання (рядки 47 - 49), тобто:

- у рядку 47 - на первинне професійне навчання,

- у рядку 48 - на перепідготовку,

- у рядку 49 - на підвищення кваліфікації;

сума даних рядків 47 - 49 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

за формами навчання (рядки 50, 51), тобто:

- у рядку 50 - за денною,

- у рядку 51 - за вечірньою (змінною);

сума даних рядків 50 та 51 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 40;

за галузевими напрямками економіки України (рядки 52 - 58), тобто:

- у рядку 52 - для промисловості,

- у рядку 53 - для сільського господарства,

- у рядку 54 - для транспорту,

- у рядку 55 - для зв'язку,

- у рядку 56 - для будівництва,

- у рядку 57 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 58 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 52 - 58 за переліком показників граф 1 - 7 повинна дорівнювати даним рядка 40.

З метою контролю введення даних у кінці звіту підраховується сума даних з показників усіх рядків і проставляється у рядку під назвою "Контрольна сума" (рядок 59).

 

Начальник управління змісту
професійно-технічної освіти
 

 
М. М. Берізко
 

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

коди 

  

  

  

  

80.22.0 

  

  

  

  

  

  

форми
документа
за ДКУД 

організації
складача -
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

території
за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду
економічної
діяльності
за КВЕД 

форми
власності
за КФВ 

організаційно-
правової форми
господарювання
за КОПФГ 

міністерства,
іншого
центрального
органу
виконавчої
влади за СПОДУ 

організації
вищого
рівня
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

КС 

10 

11 

 

КОДИ

  

   

Республіка, область, місто 

  

Професійно-технічний навчальний заклад (ПТНЗ) __________________
 

  

Атестаційний рівень ПТНЗ  

  

Місцезнаходження ПТНЗ ___________
 

  

Підпорядкування ПТНЗ 

 Х  

Форма власності ПТНЗ 

 Х  

Філія (філії) ПТНЗ 

  

Місцезнаходження філії (філій) ПТНЗ _________________________________
 

  

Основне підприємство - замовник кадрів ____________________________
 

 
 Х  

Підпорядкування основного підприємства - замовника кадрів ______ 
 

  


 

  

Форма N 2 (профтех)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держкомстату України і МОН України  
03.08.2000 р. N 259/364 

Поштова - 1 раз на рік

Подають професійно-технічні навчальні заклади незалежно від підпорядкування та форм власності Міністерству освіти і науки України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 вересня. 

ЗВІТ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРО ПРИЙМАННЯ УЧНІВ ТА СЛУХАЧІВ
на 1 вересня ________________ року

НАЗВИ ПОКАЗНИКІВ 

N
рядка 

На базі
повної
загальної
середньої
освіти 

На базі базової загальної середньої освіти 

На базі
незавер-
шеної
базової
загальної
середньої
освіти 

На базі вищої освіти 

Усього
(сума
граф 1 - 6) 

Молодших
спеціаліс-
тів,
бакалаврів 

Спеціа-
лістів 

З отрима-
нням повної
загальної
середньої
освіти 

Без отри-
мання
повної
загальної
середньої
освіти 

А 

Б 

1. Прийнято випускників шкіл - всього
з них: 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

- понад державне замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

у тому числі (з рядка 1):
- за договорами:  

  

  

  

  

  

  

  

  

з підприємствами, організаціями 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

із службою зайнятості 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

з громадянами 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

- за статтю:
чоловіків 

 

  

  

  

  

 
Х 

 
Х 

  

жінок 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

із загальної кількості прийнятих випускників шкіл (рядок 1):  

  

  

  

  

  

  

  

  

сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

які мають одного з батьків 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

з неблагополучних сімей 

10 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

з малозабезпечених сімей 

11 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

з фізичними та розумовими вадами 

12 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

демобілізованих з військової служби 

13 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

- за галузями (з рядка 1): промисловість 

14 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

сільське господарство 

15 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

транспорт 

16 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

зв'язок 

17 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

будівництво 

18 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

торгівля і громадське харчування 

19 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення 

20 

  

  

  

  

Х 

Х 

  

2. Прийнято незайнятого населення - всього
у тому числі: 

21 

  

  

  

  

  

  

  

- за договорами:
із службою зайнятості 

 
22 

  

  

  

  

  

  

  

з громадянами 

23 

  

  

  

  

  

  

  

- за статтю:
чоловіків 

 
24 

  

  

  

  

  

  

  

жінок 

25 

  

  

  

  

  

  

  

- із загальної кількості прийнятого незайнятого населення (рядок 21):  

  

  

  

  

  

  

  

  

сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків 

26 

  

  

  

  

  

  

  

з фізичними та розумовими вадами 

27 

  

  

  

  

  

  

  

- за напрямами навчання:
первинна професійна підготовка 

 
28 

  

  

  

  

  

  

  

перепідготовка 

29 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення кваліфікації 

30 

  

  

  

  

  

  

  

- за формами навчання: денною 

31 

  

  

  

  

  

  

  

вечірньою (змінною) 

32 

  

  

  

  

  

  

  

- за галузями:
промисловість 

33 

  

  

  

  

  

  

  

сільське господарство 

34 

  

  

  

  

  

  

  

транспорт 

35 

  

  

  

  

  

  

  

зв'язок 

36 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво 

37 

  

  

  

  

  

  

  

торгівля і громадське харчування 

38 

  

  

  

  

  

  

  

житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення 

39 

  

  

  

  

  

  

  

3. Прийнято працівників - всього
у тому числі: 

40 

  

  

  

  

  

  

  

- за договорами:
з підприємствами, організаціями 

 
41 

  

  

  

  

  

  

  

з громадянами 

42 

  

  

  

  

  

  

  

- за статтю:
чоловіків 

 
43 

  

  

  

  

  

  

  

жінок 

44 

  

  

  

  

  

  

  

- із загальної кількості прийнятих працівників (рядок 40):  

  

  

  

  

  

  

  

  

сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків 

45 

  

  

  

  

  

  

  

з фізичними та розумовими вадами 

46 

  

  

  

  

  

  

  

- за напрямами навчання:
первинна професійна підготовка 

 
47 

  

  

  

  

  

  

  

перепідготовка 

48 

  

  

  

  

  

  

  

підвищення кваліфікації 

49 

  

  

  

  

  

  

  

- за формами навчання:
- денною 

 
50 

  

  

  

  

  

  

  

вечірньою (змінною) 

51 

  

  

  

  

  

  

  

- за галузями:
промисловість 

 
52 

  

  

  

  

  

  

  

сільське господарство 

53 

  

  

  

  

  

  

  

транспорт 

54 

  

  

  

  

  

  

  

зв'язок 

55 

  

  

  

  

  

  

  

будівництво 

56 

  

  

  

  

  

  

  

торгівля і громадське харчування 

57 

  

  

  

  

  

  

  

житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення 

58 

  

  

  

  

  

  

  

Контрольна сума (сума рядків 1 - 58) 

59 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

М. П. 

  

"___"_______________ 20__ р. 

  

Директор ______________________
                (підпис, прізвище, ім'я та по батькові) 

______________________________
(прізвище та телефон виконавця) 

  

_______________________________
(телефон) 

____________

Опрос