Идет загрузка документа (166 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм государственной статистической отчетности по вопросам профессионально-технического образования и инструкций относительно их заполнения

Госкомстат, Министерство образования и науки
Форма, Приказ, Инструкция от 03.08.2000 № 259/364
действует с 03.09.2000

Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань професійно-технічної освіти та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Державного комітету статистики України,
Міністерства освіти і науки України
від 3 серпня 2000 року N 259/364

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 серпня 2000 р. за N 532/4753

На виконання пункту 24 розділу I Заходів реалізації Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, пункту 4 Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.98 N 971, з метою удосконалення державної статистичної звітності та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення (надалі - форми та інструкції), що додаються:

1.1. N 1 (профтех) "Звіт професійно-технічного навчального закладу про підсумки роботи";

1.2. N 1 (профтех) - зведена "Зведений звіт про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів";

1.3. N 2 (профтех) "Звіт професійно-технічного навчального закладу про приймання учнів та слухачів";

1.4. N 2 (профтех) - зведена "Зведений звіт про приймання учнів та слухачів до професійно-технічних навчальних закладів".

2. Увести в дію форми державної статистичної звітності та інструкції, зазначені в:

пунктах 1.1, 1.2, починаючи зі звіту за 1999/2000 навчальний рік;

пунктах 1.3, 1.4, починаючи зі звіту на початок 2000/01 навчального року.

3. Поширити зазначені форми та інструкції на професійно-технічні навчальні заклади другого та третього атестаційних рівнів (надалі - заклади) незалежно від форм власності та підпорядкування.

4. Управлінню соціальної статистики (Калачова І. В.) у 5-денний термін подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Установити, що забезпечення бланками форм та інструкцій, збір, обробка та контроль за достовірністю статистичної інформації в усіх зазначених закладах здійснюються Міністерством освіти і науки України.

6. Міністерству освіти і науки України забезпечити подання Держкомстату України зведеної інформації як у цілому в Україні, так і в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в установлені терміни.

7. Скасувати накази Міністерства статистики України від 09.11.92 N 189 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по професійно-технічних училищах" та від 11.11.92 N 193 "Про затвердження форм державної статистичної звітності по професійно-технічних учбових закладах".

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держкомстату України Власенко Н. С. і заступника Міністра освіти і науки України Огнев'юка В. О.

 

В. о. Голови Державного
комітету статистики України
 

 
В. А. Головко
 

Міністр освіти і науки України 

В. Г. Кремень 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення державної статистичної звітності за формою N 1 (профтех)
"Звіт професійно-технічного навчального закладу про підсумки роботи"
за ______________________навчальний рік

1. Загальні положення

1.1. Державна статистична звітність за формою N 1 (профтех) поширюється на всі професійно-технічні навчальні заклади другого та третього атестаційних рівнів (надалі - ПТНЗ), що розташовані на території України незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

1.2. Статистичні дані щодо філій та інших відокремлених структурних підрозділів ПТНЗ включаються до звіту навчального закладу, до складу якого вони входять незалежно від їх місця розташування.

1.3. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою, друкованим текстом, підписується директором і скріплюється печаткою ПТНЗ, у ньому наводяться прізвище, ім'я та по батькові директора училища, прізвище виконавця та номери їх телефонів.

2. Порядок та строки подання звіту

2.1. Звіт складається за станом на 1 вересня поточного року та подається ПТНЗ незалежно від підпорядкування та форм власності Міністерству освіти і науки України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 вересня.

2.2. Якщо після відправлення до звіту вносились зміни та доповнення, то слід терміново повідомити про це адресатів.

3. Порядок складання звіту

3.1. Усі показники заповнюються за даними облікової документації, яка ведеться у ПТНЗ.

3.1.1. Титульна сторінка

У рамці кодів (графи 1 - 11) графа 2 заповнюється ПТНЗ, графи 3, 6, 8, 11 заповнюються територіальним органом управління професійно-технічною освітою за участю територіальних органів статистики з використанням відповідних загальнодержавних класифікаторів.

У рядку "Республіка, область, місто" - указується назва республіки, області, міста, де розташований ПТНЗ (наприклад, Автономна Республіка Крим, Київська область, м. Севастополь).

У графі "Коди" цього рядка проставляється двозначний код республіки, області, міста відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Професійно-технічний навчальний заклад (ПТНЗ)" вказується назва ПТНЗ відповідно до його статуту (наприклад, професійно-технічне училище N 15 м. Комсомольська Полтавської області).

У графі "Коди" цього рядка проставляється код у вигляді п'ятизначного набору символів у такому порядку:

- для вищих професійних училищ (надалі - ВПУ) - перший символ - "В",

наприклад, ВПУ N 1, м. Рівне - В0001,
 
ВПУ N 70, м. Жовті Води Донецької області - В0070, 
 
ВПУ N 123, м. Краматорськ - В0123; 

- для вищих художніх професійно-технічних училищ (надалі - ВХПТУ) - перші символи - "ВХ",

наприклад, ВХПТУ N 20, м. Черкаси - ВХ020;

- для вищих училищ-агрофірм - перші символи - "ВА",

наприклад, Балинське ВПУ-агрофірма N 1, с. Балин Хмельницької області - ВА001;

- для вищих комерційних професійно-технічних училищ - перші символи - "ВК",

наприклад, вище професійно-комерційне училище N 1, м. Херсон - ВК001;

- для професійно-технічних училищ (надалі - ПТУ) - перший символ - "0",

наприклад, ПТУ N 2, м. Севастополь - 00002,

ПТУ N 42, м. Краматорськ - 00042,

ПТУ N 107, м. Донецьк - 00107;

- для художніх професійно-технічних училищ (надалі - ХПТУ) - перший символ - "Х",

наприклад, ХПТУ N 12, м. Львів - Х0012;

- для училищ-агрофірм - перший символ - "А",

наприклад, Ічнянське училище-агрофірма N 1, м. Ічня Чернігівської області - А0001;

- для центрів - перший символ - "Ц" (при кодуванні центрів, які не мають номерів, після символу "Ц" та відповідної кількості нулів проставляється умовний номер, починаючи з одиниці, який присвоюється регіональним органом управління професійно-технічною освітою у порядку черговості створення центрів),

наприклад, центр професійно-технічної освіти N 1, м. Харків - Ц0001,

міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців звільнених у запас, м. Київ - Ц0001,

міжрегіональний центр підготовки та перепідготовки спеціалістів автосервісу, м. Київ - Ц0002,

модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців, м. Черкаси - Ц0001;

- для Всеукраїнської державної вищої школи художнього моделювання N 1, м. Львів - перші символи "ХМ" - ХМ001;

- для професійних училищ соціальної реабілітації - перші символи - "С9",

наприклад, професійне училище соціальної реабілітації, м. Охтирка Сумської області - С9000;

- для професійно-технічних училищ при виправно-трудових колоніях - перші символи - "Т8",

наприклад, ПТУ N 44 при виправно-трудовій колонії, м. Самбір Львівської області - Т8044;

- для професійно-технічних училищ, які безпосередньо не підпорядковані Міністерству освіти і науки України - перший символ - "І",

наприклад, ПТУ N 12 Рівненської АЕС, м. Кузнецовськ Рівненської області - І0012.

У рядку "Атестаційний рівень ПТНЗ" указується атестаційний рівень ПТНЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.99 N 956.

У графі "Коди" цього рядка проставляється цифра, яка відповідає атестаційному рівню ПТНЗ.

У рядку "Місцезнаходження ПТНЗ" указується поштовий індекс, назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, де розташований ПТНЗ.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97).

У рядку "Підпорядкування ПТНЗ" указується повна назва установи, якій підпорядкований ПТНЗ.

У рядку "Форма власності ПТНЗ" указується назва форми власності ПТНЗ.

У рядку "Філія (філії) ПТНЗ" указуються назва та номер філії (філій) відповідно до статуту ПТНЗ, до структури якого вона (вони) входить (входять).

У графі "Коди" цього рядка проставляється шестизначний набір символів у такому порядку: символ - "Ф", відповідна кількість нулів, номер ПТНЗ, номер філії,

наприклад, Васильківська філія N 1 ПТУ N 2, м. Українка Київської області - Ф00021;

Хмельницька філія N 2 ПТУ N 20, м. Вінниця - Ф00202.

У рядку "Місцезнаходження філії (філій) ПТНЗ" указуються поштовий індекс, назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, де розташована (розташовані) філія (філії) ПТНЗ.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ-ДК014-97). 

У рядку "Основне підприємство - замовник кадрів" указується повна назва основного підприємства-замовника, для якого замовляється підготовка робітничих кадрів.

У рядку "Підпорядкування основного підприємства - замовника кадрів" указується назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, якому підпорядковані підприємства - замовники кадрів незалежно від форм власності.

У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до коду Системи позначень об'єктів державного, господарського та інших видів управління (СПОДУ).

3.1.2. Таблиця N 1

Розділ 1. Рух контингенту учнів, слухачів протягом навчального року

У графах 1 - 6 за переліком показників рядків 1 - 22 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів - випускників шкіл із зазначенням їх відповідного рівня середньої освіти, які проходили первинну професійну підготовку у ПТНЗ, що звітується.

У графах 7 - 9 за переліком показників рядків 1 - 22 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів з числа незайнятого населення, які проходили первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у ПТНЗ, що звітується, за договорами (направленнями) служби зайнятості або за власним бажанням.

У графах 10 - 12 за переліком показників рядків 1 - 22 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів з числа працівників підприємств, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності, які проходили первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у ПТНЗ, що звітується, за договорами (направленнями) підприємств або за власним бажанням.

У графах 14 - 15 за переліком показників рядків 1 - 22 зазначаються дані про кількість учнів, слухачів з числа незайнятого населення та працівників, які проходили професійну підготовку у ПТНЗ, що звітується, за денною або вечірньою (змінною) формами навчання.

Сума даних граф 1 - 4 за переліком показників рядків 1 - 22 повинна дорівнювати даним графи 5.

Сума даних граф 7 - 12 за переліком показників рядків 1 - 22 повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 14 та 15 за переліком показників рядків 1 - 22 повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 5 та 13 за переліком показників рядків 1 - 22 повинна дорівнювати даним графи 16.

У рядках 1 - 22 за переліком показників граф 1 - 16 зазначаються дані про рух контингенту учнів, слухачів ПТНЗ протягом навчального року, тобто:

- у рядку 1 - кількість учнів, слухачів на початок навчального року - перехідний контингент минулого навчального року (рядок 18 звіту за формою N 1 (профтех)) та кількість учнів, слухачів, які зараховані на навчання за станом на 1 вересня звітного навчального року (рядок 1 звіту за формою N 2 (профтех)). Як правило, дані рядка повинні відповідати сумі даних рядка 18 попереднього звіту за формою N 1 (профтех) та рядка 1 за формою N 2 (профтех) звітного навчального року. Наприклад, звітуючи за 1999/2000 навчальний рік, необхідно до перехідного контингенту учнів, слухачів 1998/1999 навчального року додати кількість учнів, слухачів, які зараховані на навчання у 1999/2000 навчальному році за станом на 1 вересня 1999 року;

- у рядках 2 - 5 - кількість учнів, слухачів, які прийняті на навчання протягом звітного навчального року без урахування тих, які зараховані на навчання за станом на 1 вересня звітного навчального року, тобто:

- у рядку 2 - загальна кількість, у тому числі:

за договорами (направленнями) (рядки 3 - 5), тобто:

- у рядку 3 - з підприємствами, організаціями незалежно від їх підпорядкування та форм власності,

- у рядку 4 - із службою зайнятості,

- у рядку 5 - з громадянами;

сума даних рядків 3 - 5 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 2;

за галузевими напрямками економіки України (рядки 6 - 12), тобто:

- у рядку 6 - для промисловості,

- у рядку 7 - для сільського господарства,

- у рядку 8 - для транспорту,

- у рядку 9 - для зв'язку,

- у рядку 10 - для будівництва,

- у рядку 11 - для торгівлі і громадського харчування,

- у рядку 12 - для житлово-комунального господарства і невиробничих видів побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 6 - 12 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 2;

- у рядках 13 - 17 - кількість учнів, слухачів, які вибули протягом звітного навчального року, тобто:

- у рядку 13 - загальна кількість учнів, слухачів, які вибули з різних причин, включаючи випускників (випуск) та тих, які не закінчили повного курсу навчання й не пройшли без поважних причин поетапної атестації і відраховані з ПТНЗ з довідкою відповідної форми, з них:

- у рядку 14 - кількість учнів, слухачів (випускників), яким було присвоєно відповідний рівень кваліфікації і видано документ установленого зразка (випуск), з них:

- у рядку 15 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків,

- у рядку 16 - з фізичними та розумовими вадами,

- у рядку 17 - за професіями, що на ринку праці характеризуються самозайнятістю (професії, пов'язані з народними промислами і ремеслами, автосервісом, будівельною справою, побутовим обслуговуванням населення, фермерством тощо, тобто ті, які дають змогу працювати у сфері підприємництва, займатися індивідуальною трудовою діяльністю);

- у рядку 18 - загальна кількість учнів, слухачів на кінець звітного навчального року (перехідний контингент), у тому числі:

- у рядку 19 - чоловіків,

- у рядку 20 - жінок;

- у рядку 21 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків;

- у рядку 22 - з фізичними та розумовими вадами.

Сума даних рядків 1 та 2 за переліком показників граф 1 - 16 за різницею даних рядка 13 повинна дорівнювати даним рядка 18.

Сума даних рядків 19 та 20 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 18.

Розділ 2. Підсумки випуску

У рядках 23 - 30 за переліком показників граф 1 - 16 зазначаються дані про результати випуску учнів, слухачів ПТНЗ, тобто: 

- у рядку 23 - загальна кількість учнів, слухачів, які були в списковому складі ПТНЗ на час розгляду питання про допуск їх до державних (випускних) кваліфікаційних іспитів та кваліфікаційної атестації і мали право на отримання документа про професійно-технічну освіту. До цієї категорії належать також учні, слухачі, які не закінчили повного курсу навчання і випускаються з ПТНЗ за результатами поетапної атестації,

- у рядку 24 - загальна кількість тих, які взяли участь у державних (випускних) кваліфікаційних іспитах та захисті дипломних проектів, з них отримали:

- у рядку 25 - свідоцтва про присвоєння кваліфікації відповідного рівня. До цієї категорії належать і учні, слухачі, які не завершили повного курсу навчання, але за результатами поетапної атестації здобули відповідну кваліфікацію, та учні, слухачі, які пройшли курсове навчання,

- у рядку 26 - дипломи про присвоєння кваліфікації відповідного рівня, з них:

- у рядку 27 - дипломи з відзнакою,

- у рядку 28 - дипломи молодшого спеціаліста. До цієї категорії належать учні, слухачі (випускники), які закінчили відповідний курс навчання у ПТНЗ третього атестаційного рівня і отримали кваліфікацію "молодший спеціаліст" та дипломи встановленого зразка,

- у рядку 29 (з рядка 24) - робітничу кваліфікацію з двох і більше професій,

- у рядку 30 (з рядка 24) - кваліфікаційний розряд (клас, категорію) нижче за встановлений навчально-програмними документами.

Сума даних рядків 25 та 26 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 14.

Сума даних граф 1 - 4 за переліком показників рядків 23 - 30 повинна дорівнювати даним графи 5.

Сума даних граф 7 - 12 за переліком показників рядків 23 - 30 повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 14 та 15 за переліком показників рядків 23 - 30 повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 5 та 13 за переліком показників рядків 23 - 30 повинна дорівнювати даним графи 16.

Розділ 3. Працевлаштування

У рядках 31 - 55 за переліком показників граф 1 - 16 зазначаються дані про результати працевлаштування учнів, слухачів ПТНЗ за професією, тобто: 

- у рядках 31 - 45 - дані про кількість випускників, які працевлаштовані, тобто:

- у рядку 31 - загальна кількість, з них:

- у рядку 32 - за договорами з підприємствами і організаціями незалежно від їх підпорядкування та форм власності,

- у рядку 33 - на підприємствах і організаціях за квотою, установленою для молоді відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та Положення про порядок бронювання на підприємствах, організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 N 578,

- у рядку 34 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків,

- у рядку 35 - з фізичними та розумовими вадами,

- у рядку 36 - за професіями, що на ринку праці характеризуються самозайнятістю (професії, пов'язані з народними промислами і ремеслами, автосервісом, будівельною справою, побутовим обслуговуванням населення, фермерством тощо, тобто ті, які дають змогу працювати у сфері підприємництва, займатися індивідуальною трудовою діяльністю),

- у рядках 37 - 43 (з рядка 31) - на підприємствах і організаціях за галузевими напрямками економіки України, тобто:

- у рядку 37 - у промисловості,

- у рядку 38 - у сільському господарстві,

- у рядку 39 - у транспорті,

- у рядку 40 - у зв'язку,

- у рядку 41 - у будівництві,

- у рядку 42 - у торгівлі і громадському харчуванні,

- у рядку 43 - у житлово-комунальному господарстві і невиробничих видах побутового обслуговування населення;

сума даних рядків 37 - 43 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 31;

- у рядках 44 - 45 (з рядка 31) - за статтю, тобто:

- у рядку 44 - чоловіків,

- у рядку 45 - жінок;

сума даних рядків 44 та 45 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 31;

- у рядках 46 - 48 - дані про кількість випускників, які продовжують навчання, тобто:

- у рядку 46 - загальна кількість, у тому числі:

- у рядку 47 - у вищих навчальних закладах,

- у рядку 48 - в інших навчальних закладах;

сума даних рядків 47 та 48 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 46;

- у рядку 49 - зазначаються дані про кількість випускників, які призвані на військову службу;

- у рядках 50 - 55 - дані про кількість випускників, які не працевлаштувалися, тобто:

- у рядку 50 - загальна кількість, з них:

- у рядку 51 - за договорами з підприємствами і організаціями,

- у рядку 52 - за квотою для молоді,

- у рядку 53 - сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків,

- у рядку 54 - з фізичними та розумовими вадами,

- у рядку 55 - звернулися за допомогою у працевлаштуванні до служби зайнятості.

Сума даних рядків 31, 46, 49, 50 за переліком показників граф 1 - 16 повинна дорівнювати даним рядка 14 розділу "Рух контингенту учнів, слухачів протягом навчального року". 

Сума даних граф 1 - 4 за переліком показників рядків 31 - 55 повинна дорівнювати даним графи 5.

Сума даних граф 7 - 12 за переліком показників рядків 31 - 55 повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 14 та 15 за переліком показників рядків 31 - 55 повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 5 та 13 за переліком показників рядків 31 - 55 повинна дорівнювати даним графи 16.

Примітки: 1. Учні, які навчалися на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти і не закінчили повного курсу навчання, пройшли поетапну атестацію і випущені до встановленого терміну навчання, повинні бути переведені в групи без отримання повної загальної середньої освіти, відмічені в рядку 13 (графа 2) - вибули, у рядку 2 (графа 3) - прийняті, у рядку 13 (графа 3) - вибули і в рядку 14 (графа 3) - випущені.

2. Учні, які не закінчили повного курсу навчання або не пройшли поетапної атестації і відраховуються з ПТНЗ з довідкою відповідної форми, зазначаються в рядку 13 як такі, що вибули.

3.1.3. Таблиця N 2

Розділ 4. Випуск за професіями, спеціальностями, спеціалізаціями

У графі А зазначаються назви професій, спеціальностей та спеціалізацій, які отримали випускники.

У графах 1 - 16 зазначаються дані про кількість випускників за отриманими професіями.

У графах Б та В за переліком показників граф 1 - 16 зазначаються коди професій.

Назви та коди професій, спеціальностей та спеціалізацій, з яких проводилось навчання, зазначаються повністю, без скорочень і абревіатур згідно з Державним класифікатором України "Класифікатор професій ДК 003-95", затвердженим наказом Держкомстандарту України від 27 липня 1995 року N 257, та отриманими ліцензіями.

Якщо в ПТНЗ упроваджені інтегровані (згруповані) професії, інтеграція яких не передбачена "Класифікатором професій ДК 003-95", то необхідно зазначити назву та код кожної простої професії, а кількість випускників указати лише один раз.

Наприклад,

Овочівник 

- 6111 (код за КП), 15415 (код за ОКПДТР) 

  

Лаборант хіміко-бактеріо-
логічного аналізу 

 
- 8229.2 (код за КП), 13319 (код за ОКПДТР) 

} 30 (осіб) 

При кодуванні професій слід ураховувати належність професій до відповідної галузі.

У графах 1 - 6 за переліком показників граф А, Б та В зазначаються дані про кількість випускників ПТНЗ з числа випускників шкіл, які отримали первинну професійну підготовку в даному навчальному закладі.

У графах 7 - 9 за переліком показників граф А, Б та В зазначаються дані про кількість випускників ПТНЗ з числа незайнятого населення, які пройшли первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у даному навчальному закладі за договорами (направленнями) служби зайнятості або за власним бажанням.

У графах 10 - 12 за переліком показників граф А, Б та В зазначаються дані про кількість випускників ПТНЗ з числа учнів, слухачів, які пройшли первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації в даному навчальному закладі за договорами (направленнями) підприємств, організацій незалежно від їх підпорядкування та форм власності або за власним бажанням.

У графах 13 - 15 за переліком показників граф А, Б та В зазначаються дані про кількість учнів, слухачів з числа незайнятого населення та працівників, які проходили професійну підготовку за денною або вечірньою (змінною) формами навчання.

Сума даних граф 1 - 4 за переліком показників графи А повинна дорівнювати даним графи 5.

Сума даних граф 7 - 12 за переліком показників графи А повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 14 та 15 за переліком показників графи А повинна дорівнювати даним графи 13.

Сума даних граф 5 та 13 за переліком показників графи А повинна дорівнювати даним графи 16.

3.1.4. Таблиця N 3

Розділ 5. Навчально-матеріальна база

У рядках 1 - 2 за переліком показників граф 1 - 15 зазначаються дані, що характеризують власну навчально-матеріальну базу ПТНЗ та перелік робочих місць для проходження виробничого навчання та практики на виробництві.

Показники таблиці N 3 зазначаються за змістом.

У графі 4 зазначається кількість персональних електронно-обчислювальних машин, які є на балансі ПТНЗ.

У графі 16 зазначаються дані про кількість робочих місць для проходження виробничого навчання і практики на виробництві, виділених згідно з Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 N 992.

У графі 17 зазначаються дані про кількість робочих місць для проходження виробничого навчання і практики на виробництві, виділених згідно з п. 8 (абзац 2) зазначеного Порядку.

У графі 18 зазначаються дані про кількість робочих місць, фактично виділених підприємствами.

При заповненні показника "Характеристика забудови навчального закладу" проти потрібного показника проставляється цифра 1.

3.1.5. Таблиця N 4

Розділ 6. Працівники

У графі А наведено перелік посад працівників ПТНЗ;

- у графах 1 - 15 за переліком показників рядків графи А зазначаються дані за змістом таблиці, тобто:

- у графі 1 - кількість працівників, передбачених штатним розписом ПТНЗ на початок звітного навчального року;

- у графі 2 - кількість працівників, яка фактично була в ПТНЗ на початок звітного навчального року;

- у графі 3 - кількість працівників, які вибули з ПТНЗ протягом звітного навчального року;

- у графі 4 - кількість працівників на кінець звітного навчального року;

- у графах 5 - 7 - кількість працівників ПТНЗ, які мають відповідну робітничу кваліфікацію за фахом відповідного розряду (класу, категорії);

- у графі 8 - кількість працівників ПТНЗ, які мають робітничу кваліфікацію з двох і більше професій;

- у графах 9 - 13 - кількість працівників ПТНЗ, які підвищили рівень своєї кваліфікації у звітному періоді;

- у графі 14 - кількість працівників ПТНЗ, які підвищили кваліфікацію з питань безпеки життєдіяльності (охорони праці) у звітному періоді;

- у графі 15 - кількість працівників ПТНЗ, яких заплановано направити на підвищення кваліфікації у наступному звітному періоді.

Сума даних рядків 2 - 6, 8 за переліком показників граф 1 - 15 повинна дорівнювати даним рядка 1.

Сума даних рядків 1 та 10 за переліком показників граф 1 - 4 повинна дорівнювати даним рядка 11.

Сума даних граф 10 - 13 за переліком показників рядків 1 - 9 повинна дорівнювати даним графи 9.

З метою контролю введення даних у кінці кожної таблиці підраховується сума даних з показників усіх рядків і проставляється у рядках під назвою "Контрольна сума".

Примітка. Штатна чисельність майстрів виробничого навчання визначається згідно з кількістю навчально-виробничих груп учнів.

 

Начальник управління змісту
професійно-технічної освіти
 

 
М. М. Берізко
 

 
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

коди 

  

  

  

  

80.22.0 

  

  

  

  

  

  

форми
документа
за ДКУД 

організації
складача -
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

території
за КОАТУУ 

галузі за ЗКГНГ 

виду
економічної
діяльності
за КВЕД 

форми
власності
за КФВ 

організаційно-
правової форми
господарювання
за КОПФГ 

міністерства,
іншого
центрального
органу
виконавчої
влади за СПОДУ 

організації
вищого
рівня
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

КС 

10 

11 

 

КОДИ

  

 

Республіка, область, місто 

  

Професійно-технічний навчальний заклад (ПТНЗ) _____________________ 
 

  

Атестаційний рівень ПТНЗ  

  

Місцезнаходження ПТНЗ ____________
 

  

Підпорядкування ПТНЗ 

Х 

Форма власності ПТНЗ 

Х 

Філія (філії) ПТНЗ 

  

Місцезнаходження філії (філій) ПТНЗ ___
 

  

Основне підприємство - замовник кадрів __________________________________
 
 

 
Х 

Підпорядкування основного підприємства - замовника кадрів ______ 
 

  


  

Форма N 1 (профтех)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держкомстату України і МОН України 
03.08.2000 р. N 259/364 

Поштова - 1 раз на рік

Подають професійно-технічні навчальні заклади незалежно від підпорядкування та форм власності Міністерству освіти і науки України, Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 10 вересня. 

ЗВІТ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ
 за ______________ навчальний рік

1. РУХ КОНТИНГЕНТУ УЧНІВ, СЛУХАЧІВ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

НАЗВИ ПОКАЗНИКІВ 

N
рядка 

ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Разом (сума граф 5 та 13) 

На базі
повної
загальної серед-
ньої
освіти 

На базі базової загальної середньої освіти 

На базі
незавер-
шеної
базової
серед-
ньої
освіти 

Усього
(сума
граф 1 - 4) 

з них
понад
держав-
не
замовле-
ння за
рахунок
коштів
юридич-
них та
фізич-
них осіб 

Незайнятого населення 

Працівників 
 

Усього
(сума граф 7 - 12) 

у тому числі: 

З отрима-
нням
повної
загаль-
ної
серед-
ньої
освіти 

Без
отрима-
ння
повної
загаль-
ної
середньої освіти 

Перви-
нна
профе-
сійна
підго-
товка 

Пере-
підго-
товка 

Підви-
щення
квалі-
фікації 

Перви-
нна
профе-
сійна
підго-
товка 

Перепід-
готовка 

Підви-
щення
квалі-
фікації 

Денна
форма
нав-
чання 

Вечірня
(змінна)
форма
нав-
чання 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Кількість учнів, слухачів на початок навчального року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прийнято учнів, слухачів протягом навчального року - всього
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- за договорами:
з підприємствами, організаціями 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

із службою зайнятості 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з громадянами 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- за галузями (з рядка 2):
промисловість 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сільське господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зв'язок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

будівництво 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

торгівля і громадське харчування 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вибуло учнів, слухачів протягом навчального року - всього
з них: 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- випускників (випуск) - всього
з них: 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- з фізичними та розумовими вадами 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- за професіями, що характеризуються самозайнятістю 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість учнів, слухачів на кінець навчального року (перехідний контингент) - всього
у тому числі: 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- чоловіків 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- жінок 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість учнів, слухачів з числа перехідного контингенту (рядок 18):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків 

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- з фізичними та розумовими вадами 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. ПІДСУМКИ ВИПУСКУ

НАЗВИ ПОКАЗНИКІВ 

N
рядка 

ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Разом
(сума
граф 5
та 13) 

На базі повної загальної середньої освіти 

На базі базової загальної середньої освіти 

На базі незавершеної базової середньої освіти 

Усього (сума граф 1 - 4) 

з них понад
державне замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб 

Незайнятого населення 

Працівників 

Усього
(сума граф 7 - 12) 

У тому числі: 

З отриманням повної загальної середньої освіти 

Без отримання повної загальної середньої освіти 

Первинна професійна підготовка 

Пере-
підго-
товка 

Підви-
щення
квалі-
фікації 

Первинна
професійна
підготовка 

Пере-
підго-
товка 

Підвище-
ння кваліфі-
кації 

Денна
форма
навчання 

Вечірня
(змінна)
форма
навчання 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Кількість учнів, слухачів випускного курсу - всього 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Взяли участь у державних кваліфікаційних іспитах, захисті дипломних проектів - всього
з них: 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- кількість випускників, які отримали:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- свідоцтва 

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дипломи: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дипломи з відзнакою 

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

дипломи молодшого спеціаліста 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

робітничу кваліфікацію з двох і більше професій 

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

розряди (класи, категорії) нижче встановлених навчально-програмними документами 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

НАЗВИ ПОКАЗНИКІВ 

N
рядка 

ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Разом
(сума
граф 5 та 13) 

На базі повної
загальної
середньої
освіти 

На базі базової загальної середньої освіти

На базі
незавер-
шеної
базової середньої
освіти 

Усього
(сума
граф 1 - 4) 

з них
понад держав-
не
замовле-
ння за
рахунок
коштів
юриди-
чних та
фізич-
них осіб 

Незайнятого населення

Працівників 

Усього
(сума
граф 7 - 12) 

У тому числі: 

Первин-
на
профе-
сійна
підго-
товка 

Пере-
підго-
товка 

Підви-
щення квалі-
фікації 

Перви-
нна
профе-
сійна
підго-
товка 

Пере-
підго-
товка 

Підви-
щення
квалі-
фікації 

Денна
форма
навча-
ння 

Вечірня
(змінна)
форма
навчання 

3 отри-
манням
повної
загальної
середньої
освіти 

Без
отримання
повної
загальної
середньої
освіти 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Кількість випускників працевлаштованих за професією - всього
з них: 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- за договорами на підприємствах, в організаціях 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- за квотою для молоді на підприємствах, в організаціях 

33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків 

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- з фізичними та розумовими вадами 

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- випускників за професіями, що характеризуються самозайнятістю 

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- за галузями (з рядка 31):
промисловість 

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сільське господарство 

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

транспорт 

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зв'язок 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

будівництво 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

торгівля і громадське харчування 

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового і обслуговування населення 

43 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- за статтю (з рядка 31):
чоловіків 

44 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

жінок 

45 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість випускників, які продовжують навчання - всього
у тому числі: 

46 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- у вищих навчальних закладах 

47 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- в інших навчальних закладах 

48 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість випускників, які призвані на військову службу 

49 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кількість випускників, які не працевлаштувалися - всього
з них: 

50 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- випускників, працевлаштування яких було передбачено: договорами на підприємствах, в організаціях

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

квотою для молоді на підприємствах, в організаціях 

52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків 

53 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- з фізичними та розумовими вадами 

54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- звернулися за працевлаштуванням до служби зайнятості 

55 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольна сума (сума рядків 1 - 55) 

56 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. ВИПУСК ЗА ПРОФЕСІЯМИ, СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ, СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ

НАЗВИ ПРОФЕСІЙ,
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 

Коди професій за класифікатором професій ДК 003-95 

ПЕРВИННА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ 

Разом
(сума граф 5 та 13) 

На базі повної загальної середньої освіти 

На базі базової загальної середньої освіти 

На базі незавершеної базової середньої освіти 

Усього (сума граф 1 - 4) 

з них понад державне замовлення за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб 

Незайнятого населення 

Працівників 

Усього (сума граф 7 - 12) 

у тому числі: 

З отриманням повної загальної середньої освіти 

Без отримання повної загальної середньої освіти 

Первинна професійна підготовка 

Пере-
підго-
товка 

Підвищення кваліфікації 

Первинна професійна підготовка 

Пере-
підго-
товка 

Підвищення кваліфікації 

Денна форма навчання 

Вечірня (змінна) форма навчання 

за КП 

за ОКПДТР 

А 

Б 

В 

6

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

НАЗВИ ПОКАЗНИКІВ 

N
рядка 

Кабінети 

ПЕОМ 

Лабора-
торії 

Навча-
льно-
вироб-
ничі
майстерні 

Полігони 

Авто-
трак-
торо-
дроми 

Загальна кількість місць 

Навчально-
вироб-
ничі
ділянки
на
підприє-
мствах 

Робочі місця для проходження виробничого навчання, практики на виробництві 

Усього 

У тому чисті 

навчальних 

в гуртожитках 

в їдальнях 

за
проектом
забудови 

фактично
вико-
ристо-
вується 

за
проектом 

фактично
викори-
стовує-
ться для
прожива-
ння учнів,
слухачів 

за
проектом 

фактично
вико-
ристо-
вується
для
харчу-
вання
учнів,
слухачів 

заплановано
виділити за
рішеннями
місцевих
органів
виконавчої
влади
(згідно з
переліками) 

заплановано
виділити за
укладеними з підприємствами прямими договорами 

фактично виділено підприє-
мствами 

З предметів
проф-
тех-
циклу 

З них елек-
тронно-
обчислю-
вальної
техніки і
автома-
тизації
вироб-
ництва 

А 

Б 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Кількість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Створено протягом звітного року 

  

  

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Не вистачає 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольна сума (сума рядків 1 - 3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика забудови навчального закладу:*

- комплексна забудова 

_______ 

- пристосовані будівлі (приміщення) 

_______ 

____________
* Проти потрібного показника проставляється цифра - 1

 

6. ПРАЦІВНИКИ

НАЗВИ ПОСАД 

N
рядка 

Кількість на початок навчального року 

Вибуло протягом навчального року 

Кількість на кінець навчального року 

Мають відповідну робітничу кваліфікацію за фахом 

Мають робітничу кваліфікацію з двох і більше професій 

Підвищення кваліфікації 

Усього 

з них 

Заплановано на наступний звітний період 

За штатним розписом 

Фактично 

3 розряд (3 клас) 

4 розряд (2 клас) 

5 і вище розряд (1 клас) 

у ВНЗ після-
дипломної
освіти 

у НМЦ, (НМК) ПТО 

на підприємствах, в установах, організаціях (шляхом стажування) 

в інших установах та навчальних закладах 

з питань безпеки життє-
діяль-
ності (охорони праці) 

А 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1. Педагогічні працівники - всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в тому числі:  
- директор 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- заступники директора 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- старші майстри 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- майстри виробничого навчання* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- викладачі
з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

професійно-технічного циклу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- інші педагогічні працівники 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Із загальної кількості педагогічних працівників (рядок 1)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- жінок 

9  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Працівники, які не беруть безпосередньої у часті у навчально-виховній роботі 

10 

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

3. Усього працівників 

11 

  

  

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Контрольна сума (сума рядків 1 - 11) 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* - Штатна чисельність майстрів виробничого навчання визначається згідно з кількістю навчально-виробничих груп учнів.

 

  

М. П. 

  

"___"_______________ 20__ р. 

  

Директор ______________________
             (підпис, прізвище, ім'я та по батькові) 

______________________________
(прізвище та телефон виконавця) 

  

_______________________________
(телефон) 

____________  

Опрос