Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о санитарно-карантинном подразделении в пункте пропуска через государственную границу Украины в международном аэропорту

Министерство здравоохранения
Положение, Приказ от 23.02.2000 № 31
действует с 28.08.2000

ПОЛОЖЕННЯ
про санітарно-карантинний підрозділ у пункті пропуску через державний кордон України в міжнародному аеропорту

1. Загальні положення

1.1. Санітарно-карантинний підрозділ (далі - СКП) у міжнародному аеропорту України є структурним підрозділом відділу особливо небезпечних інфекцій відповідної територіальної (республіканської, обласної, міської) санітарно-епідеміологічної станції.

1.2. СКП у міжнародних аеропортах України створюється після прийняття Кабінетом Міністрів України акта про відкриття пункту пропуску через державний кордон. Рішення про утворення СКП приймається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями на підставі подання головного державного санітарного лікаря відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту та за погодженням з Головним державним санітарним лікарем України.

1.3. Основним завданням СКП є запобігання занесенню і розповсюдженню на території України інфекційних хвороб, зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України та затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1999 р. N 696.

1.4. Категорійність і штатні нормативи СКП в міжнародному аеропорту визначаються МОЗ України в установленому порядку залежно від обсягів роботи пункту пропуску через державний кордон.

1.5. СКП працює у взаємодії з іншими контрольними службами, які здійснюють прикордонний, митний, ветеринарний, фітосанітарний та екологічний контроль, проводять інструктаж їх співробітників з питань профілактики інфекційних хвороб, зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України.

У своїй діяльності СКП керується законодавством України, нормативно-правовими актами МОЗ, наказами Головного державного санітарного лікаря України, Правилами санітарної охорони території України, Порядком медичного (санітарного) огляду в пунктах пропуску через державний кордон України та цим Положенням.

1.6. СКП очолює завідуючий. Завідуючий та інші працівники СКП призначаються на посаду та звільняються з посади головним державним санітарним лікарем відповідної адміністративної території або відповідного виду транспорту.

1.7. Допуск працівників СКП у зони прикордонного і митного контролю здійснюється згідно з режимними правилами, що регламентують порядок допуску в ці зони осіб, які забезпечують медичний (санітарний) огляд у пунктах пропуску через державний кордон.

1.8. Працівники СКП під час виконання своїх службових обов'язків повинні носити формений одяг та мати розпізнавальний знак на одязі, зразок якого затверджується Головним державним санітарним лікарем України.

1.9. Утримання СКП здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених на утримання закладів санепідслужби за відповідними бюджетами.

1.10. Організаційно-методичне керівництво роботою СКП забезпечує відділ особливо небезпечних інфекцій, до складу якого він входить, консультативно-методичну допомогу СКП надають відділ особливо небезпечних інфекцій Українського центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду, Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І. І.Мечникова, а також Кримська протичумна станція. 

1.11. СКП здійснює свою роботу згідно з:

планом роботи відповідної санітарно-епідеміологічної станції, територіальними комплексними програмами і планами захисту населення від інфекційних хвороб, що затверджені місцевими органами виконавчої влади;

планом первинних протиепідемічних заходів у разі виявлення хворих або осіб з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою, погодженим з адміністрацією аеропорту, та погодженим і затвердженим з відповідними установами і службами в аеропорту (Держкомкордон, Держмитслужба, МВС, транспортна служба та інші), головним лікарем відповідного лікувально-профілактичного закладу та затвердженим головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції.

1.12. Медичний (санітарний) огляд працівники СКП проводять згідно з пунктом 28 Правил санітарної охорони території України. Інші заходи щодо запобігання занесенню і розповсюдженню інфекційних хвороб, зазначені в пункті 1 Правил санітарної охорони території України, здійснюються згідно з пунктами 30, 31, 32, 36, 42 - 51, а також з пунктами 52 - 57 розділу "Спеціальні протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і розповсюдженню інфекційних хвороб, зазначених у пункті 1 Правил санітарної охорони території України".

1.13. СКП здійснює контроль за виконанням адміністрацією аеропорту, власниками літаків або уповноваженими органами (особами), установами і службами, розташованими в аеропорту (прикордонного, митного та ін.), вимог, зазначених у пунктах 22 - 25, 27, 33 Правил санітарної охорони території України.

1.14. Адміністрація аеропорту забезпечує:

1.14.1. Утримання в належному стані та ремонт приміщення, де розміщується персонал, який здійснює медичний (санітарний) огляд, а також приміщення для тимчасової ізоляції хворих (особи з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою, зазначеною у пункті 1 Правил санітарної охорони території України). Ці приміщення повинні перебувати на території аеропорту і бути забезпечені необхідним оснащенням та обладнані засобами постійного телетайпного (телефонного) зв'язку.

1.14.2. Пред'явлення командирами повітряних суден, незалежно від форми власності, медико-санітарної частини загальної декларації літака, заповненою санітарною частиною та інших документів на вимогу працівників СКП.

1.14.3. Своєчасне повідомлення працівників СКП про наявність інформації про осіб з підозрою на інфекційне захворювання на борту повітряного судна, яке прибуває, а також про час прильоту (відльоту) транспортних засобів; надання списків пасажирів та членів екіпажу.

1.14.4. Виділення у розпорядження працівників СКП транспортних засобів для оперативного проведення медичного (санітарного) огляду і тимчасової ізоляції хворих (осіб з підозрою на зараження будь-якою інфекційною хворобою, зазначеною у пункті 1 Правил санітарної охорони території України).

1.14.5. Утримання у належному санітарному стані аеропорту, транспортних засобів і території пункту пропуску через державний кордон.

1.14.6. Недопущення забруднення довкілля (території аеропорту) господарсько-побутовими стоками, а також сміттям.

1.14.7. Виділення санітарної стоянки, обладнаної огорожею, системами водопостачання і каналізації, освітленням, засобами телефонного радіозв'язку, дезінфекційними засобами і дезінфекційною апаратурою (у розрахунку на 1 - 2 транспортні засоби).

1.15. Облік роботи СКП проводиться згідно з формами, установленими Міністерством охорони здоров'я України.

1.16. При потребі працівники СКП можуть бути залучені до проведення профілактичних і протиепідемічних заходів у вогнищах інфекційних захворювань, які виникли в зоні обслуговування санітарно-епідеміологічної станції, до складу якої входять СКП.

1.17. Завідуючий СКП, лікарі-епідеміологи, помічники епідеміологів працюють згідно з посадовими інструкціями, розробленими відповідно до цього Положення та Порядку медичного (санітарного) огляду в пунктах пропуску через державний кордон України та затвердженими головним лікарем санітарно-епідеміологічної станції, до складу якої входить СКП.

 

Начальник управління профілактики інфекційних захворювань 

 
 
Л. М. Мухарська 

Опрос