Идет загрузка документа (198 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о корреспонденции субсчетов бухгалтерского учета для отображения основных хозяйственных операций бюджетных учреждений

Государственное казначейство Украины
Приказ, Инструкция от 10.07.2000 № 61
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ

Наказ Державного казначейства України
від 10 липня 2000 року N 61

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 серпня 2000 р. за N 497/4718

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України
 від 26 квітня 2001 року N 63
,
 від 6 червня 2001 року N 97
,
 від 19 липня 2001 року N 122
,
 від 10 серпня 2001 року N 143
,
 від 27 травня 2002 року N 90
,
 від 23 грудня 2002 року N 236
,
 від 15 вересня 2003 року N 181
,
 від 9 грудня 2003 року N 224
,
 від 14 лютого 2005 року N 28

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 26 червня 2013 року N 611)

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і завдань, покладених на Державне казначейство України Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590, з метою забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку із застосуванням вимог нового Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ (додається).

2. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ довести до відома органів Державного казначейства України.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади Інструкцію про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ довести до відома підвідомчих установ та організацій.

 

Голова 

О. І. Кірєєв 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ

1. Ця Інструкція спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку, установлених Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що затверджений наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183.

2. Інструкція роз'яснює основні господарські операції бюджетних установ з надходження, збереження і використання основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, запасів, зобов'язань та інших операцій з розрахунків, надходження і витрачання бюджетних коштів установ відповідно до затверджених кошторисів.

3. При проведенні бухгалтерських записів бюджетними установами застосовуються субрахунки (рахунки другого порядку), установлені Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, виходячи із загальнодержавних та галузевих потреб управління, контролю, аналізу та звітності. Господарські операції установ можуть відображатися за допомогою додаткових субрахунків (рахунків третього, четвертого й ін. порядків), з обов'язковим збереженням номерів субрахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ (рахунків другого порядку).

4. Кореспонденція субрахунків, що не наведена в цій Інструкції, визначається установою, виходячи з норм даної кореспонденції субрахунків та нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ.

N з/п 

Зміст операції 

Номери субрахунків 

за дебетом 

за кредитом 

1 

2 

3 

4 

1. Облік необоротних активів 

1.1 

Оприбуткування земельних ділянок, будинків та споруд, машин і обладнання, білизни, постільних речей, одягу, взуття, транспортних засобів, інструментів, виробничого (включаючи пристрої) і господарського інвентарю, робочих і продуктивних тварин, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання з науковою метою, книг, що включаються до бібліотечного фонду, програм для електронних обчислювальних машин та інших необоротних активів (вартість без податку на додану вартість (далі - ПДВ) та сум без копійок):  

  

  

що сплачені шляхом попередньої оплати 

101 - 122 

364 

що сплачені після їх отримання 

101 - 122 

675 

Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ): 

  

  

при оплаті коштами загального фонду 

801, 802 

401 

при оплаті коштами спеціального фонду 

811 - 813 

401 

Сума ПДВ: 

  

  

при оплаті коштами загального фонду 

801, 802 

364, 675 

при оплаті коштами спеціального фонду: 

  

  

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

811 - 813 

364, 675 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641 

364, 675 

1.2 

Списання сум копійок з придбаних необоротних активів 

801, 802
 811 - 813 

364, 675 

1.3 

Безоплатне отримання необоротних активів (крім централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів) 

101 - 122 

364 

Водночас проводиться другий запис 

812 

401,
131 - 133 

1.4 

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів 

101 - 122 

401, 131 - 133 

1.5 

Отримання необоротних активів установою-замовником придбаних за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою 

104 - 122 

684 

Водночас проводиться другий запис 

811, 812 

401 

1.6 

Безоплатна передача необоротних активів за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей та внутрішнього переміщення в межах головного розпорядника бюджетних коштів 

401,
131 - 133 

101 - 122 

1.7 

Реалізація будинків, споруд

131, 401 

103 

На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до Державного бюджету України 

364, 675
 811 

711 
642 

1.8 

Зміна вартості необоротних активів: 

  

  

після проведення індексації, дооцінки 

101 - 122 

401, 131 - 133 

уцінки 

401,
131 - 133 

101 - 122 

1.9 

Списання необоротних активів, які стали непридатними на підставі виправдних документів, та у разі реалізації 

401,
131 - 133 

103 - 122 

1.10 

Списання необоротних активів унаслідок недостачі, установленої при інвентаризації, тощо 

401,
131 - 133 

104 - 122 

Водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб 

363 

711 

1.11 

Списання недостач необоротних активів, установлених при інвентаризації 

401,
131 - 133 

104 - 122 

Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені 

05 

1.12 

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації 

103 - 122
 811 

711
401 

1.13 

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва 

141 - 143 

402 

1.14 

Прийняття в експлуатацію об'єктів капітального будівництва на підставі акта 

103 - 122 

401 

Водночас проводиться списання сум за незавершеним капітальним будівництвом 

402 

141 - 143 

1.15 

Нарахування суми зносу в останній робочий день грудня 

401 

131 - 133 

2. Облік запасів 

2.1 

Оприбуткування виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, у тому числі за операціями з централізованого постачання установою-закупником (вартість без ПДВ): 

  

  

що сплачені шляхом попередньої оплати рахунку 

201 - 218
 231 - 239 

361, 362, 364 

що сплачені після їх отримання 

201 - 218, 231 - 239 

675 

Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду 

801, 802 

361, 362, 364, 675 

Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду: 

  

  

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

811 - 813 

361, 362, 364, 675 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641 

361, 362, 364, 675 

2.2 

Отримані установою-замовником виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси від установи-закупника за операціями з централізованого постачання 

201 - 218, 231 - 239 

683, 684 

2.3 

Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтвердних документів, крім отриманих за операціями з централізованого постачання 

801, 802, 811 - 813 

201 - 218, 231 - 236, 238, 239 

2.4 

Передані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси, закуплені шляхом централізованого постачання з балансу установи-закупника на баланс установи-замовника 

683, 684 

201 - 218, 231 - 239 

2.5 

Списуються використані виробничі запаси, матеріали, продукти харчування, медикаменти та інші запаси установою-замовником, придбані за операціями з централізованого постачання. Акти про списання передаються установі-закупнику 

683, 684 

201 - 218, 231 - 239 

2.6 

Згідно з отриманими актами від установи-замовника на фактичні видатки відносяться суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів установою-закупником 

801, 802, 813 

683, 684 

2.7 

Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги 

231 - 236, 238, 239 

364 

2.8 

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації 

231 - 236, 238, 239 

711 

2.9 

Відображена вартість сум переоцінки виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування: 

  

  

дооцінка 

201 - 218, 231 - 236 
238, 239 

441 

уцінка 

441 

201 - 218, 231 - 236
 238, 239 

2.10 

Списання недостач виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування у межах установлених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з централізованого постачання 

801, 802, 811 - 813, 431, 432, 683, 684 

201, 204, 205, 231 - 236, 238, 239 

2.11 

Списання виявлених недостач і втрат виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування, придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з централізованого постачання 

801, 802, 811 - 813, 431, 432, 683, 684 

231 - 236, 238, 239 

Водночас проводиться другий запис: 

  

  

на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб 

363 

711 

коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах 

05 

2.12 

Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ): 

  

  

що сплачені шляхом попередньої оплати 

221 

361, 362, 364 

що сплачені після їх отримання 

221 

675 

Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ) 

801, 802
 811 - 813 

411 

Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів: 

  

  

придбаних за рахунок коштів загального фонду 

801, 802 

361, 362, 364, 675 

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду: 

  

  

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

811 - 813 

361, 362, 364, 675 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641 

361, 362, 364, 675 

2.13 

Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупника, придбані за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок коштів загального фонду кошторису або за рахунок інших надходжень спеціального фонду кошторису, якщо установа-закупник є бюджетною установою 

221 - 222 

411 

2.14 

Отримані установою-замовником малоцінні та швидкозношувані предмети від установи-закупника, придбані за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, якщо установа-закупник є бюджетною установою 

221 - 222 

684 

Водночас проводиться другий запис 

811, 812 

411 

2.15 

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих як гуманітарна допомога 

221 

364 

Водночас проводиться другий запис 

812 

411 

2.16 

Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів: 

 

 

вартість до 10 грн. включно за одиницю (комплект) 

411 

221/1 

вартість більше 10 грн. за одиницю (комплект) 

221/2 

221/1 

2.17 

Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації 

221 
811 

711 
411 

2.18 

Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що не використовуються установою 

411 

221 

На суму коштів від реалізації проводиться запис 

364, 675 

711 

2.19 

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, які стали непридатними  

411 

221 

2.20 

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбору необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи 

231, 234, 235, 238, 239 

711 

2.21 

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації недостач і втрат 

411 

221 

Водночас проводиться другий запис на суму, яка віднесена на рахунок винних осіб 

363 

711 

2.22 

Списання недостач малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених при інвентаризації 

411 

221 

Водночас проводиться другий запис, коли винні особи не встановлені 

05 

2.23 

Придбання тварин для відгодівлі: 

  

  

за попередньою оплатою 

212 

313, 323, 364 

за оплатою після отримання тварин 

212 

313, 323, 675 

2.24 

Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю 

211 

711, 822 

2.25 

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі 

711, 822 

211, 212 

2.26 

Оприбуткування м'ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами 

251 

211 - 218 

3. Облік операцій з грошовими коштами 

3.1 

Отримання асигнувань із загального фонду: 

  

  

установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету 

311, 321 

701 

установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету 

311, 321 

702 

3.2 

Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень) 

316, 326 

713 

3.3 

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня 

701, 702, 713 

311, 312, 316, 321, 322, 326 

3.4 

Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у поточному році 

701, 702, 713 

311, 312, 316, 321, 322, 326 

3.5 

Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до чинного законодавства України 

313, 323 

364, 674 

3.6 

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (в т. ч. надходження у натуральній формі) 

301, 302, 314, 318, 324 

712 

3.7 

Витрачання спонсорських та благодійних внесків 

364, 675 

314, 318, 324 

3.8 

Перерахування частини отриманих доходів відповідно до чинного законодавства України установі нижчого рівня  

711, 712 

313, 314, 318, 323, 324 

3.9 

Перерахування сум постачальникам згідно з пред'явленими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо: 

  

  

у порядку планових платежів 

361 

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 

шляхом попередньої оплати 

364 

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 

після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг 

675 

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 

3.10 

Перерахування до Державного бюджету України податків та інших платежів відповідно до чинного законодавства України 

641, 642 

311, 313, 321, 323  

3.11 

Перераховані кошти установі-закупнику за матеріальні цінності за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою 

684 

313, 314
 323, 324 

3.12 

Перераховані кошти для проведення операцій з централізованих закупівель матеріальних цінностей за власними надходженнями установою-замовником установі-закупнику, коли остання є госпрозрахунковою установою 

364, 675 

313, 314, 323, 324 

3.13 

Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки 

801, 802, 811 - 813 

361, 364, 675 

3.14 

Оприбуткування бланків суворої звітності (акредитиви, чекові книжки, талони на бензин, мазут, харчування, путівки в будинки відпочинку, санаторії, турбази, повідомлення на поштові перекази, митні марки, бланки трудових книжок та вкладиші до них тощо), вартість бланків (без ПДВ) 

331 

311, 313, 321, 323, 364, 675 

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08 

08 

3.15 

Видача в підзвіт бланків суворої звітності (талони на бензин, бланки трудових книжок тощо) 

362 

331 

3.16 

Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта 

801, 802, 811 

331, 362 

Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку 

08 

3.17 

Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами 

301, 302 

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326 

3.18 

Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють 

362, 652, 661, 662, 671, 672 

301 

3.19 

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми 

221, 231 - 236, 238, 239, 331, 801, 802, 811 - 813, 823 

362 

3.20 

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи 

301, 302 

362 

3.21 

Віднесення на рахунок винних осіб виявлених недостач грошових коштів у касі установи 

363 

301, 302 

3.22 

Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення недостач, завданих збитків тощо 

301, 302, 311, 313, 321, 323 

363 

3.23 

Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 

301, 313, 323 

301, 364, 674 

3.24 

Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків 

301 

364, 801, 802, 811 - 813 

3.25 

Зарахування сум на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки коштів, які надійшли в касу установи 

313, 314, 323, 324 

301 

3.26 

Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків 

311, 321, 313, 323 

301, 364 

3.27 

Зарахування коштів на депозитний рахунок 

315, 325 

672 

3.28 

Повернення коштів з депозитного рахунку 

672 

315, 325 

3.29 

Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у т. ч. відходів від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством України залишаються у розпорядженні установи 

313, 323 

364, 675 

3.30 

Отримання асигнувань із загального фонду шляхом виданих векселів 

341 

701, 702 

3.31 

Погашення векселем кредиторської заборгованості за отримані матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги 

364, 675 

341 

3.32 

Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти 

364 

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 

3.33 

Проведення розрахунків з установою банку з придбання іноземної валюти:

 

 

зарахована іноземна валюта 

318

364 

списана вартість послуги за придбання валюти 

801, 802
811 - 813 

364

3.34 

Проведено розрахунок з Пенсійним фондом за придбану іноземну валюту: 

  

  

нарахований пенсійний збір 

801, 802
811 - 813 

651 

перерахований пенсійний збір 

651 

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 

3.35 

Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти 

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 

364 

3.36 

Отримана в касу готівка в іноземній валюті  

302 

318 

3.37 

Видано під звіт іноземну валюту 

362 

302 

3.38 

Проведений розрахунок за підзвітну суму: 

  

  

прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 

801, 802
811 - 813 

362 

повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу) 

302 

362 

відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження) 

362 

302 

3.39 

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу): 

  

  

при збільшенні курсу 

318 

442 

при зменшенні курсу 

442 

318 

3.40 

Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо 

364 

318 

3.41 

Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу) 

801, 802, 811 - 813 

364 

4. Власний капітал 

4.1 

Списуються остаточними оборотами отримані за поточний рік асигнування загального фонду бюджету 

701, 702 

431 

4.2 

Списуються остаточними оборотами доходи за коштами, отриманими як плата за послуги (надходження, що отримані установою згідно з кошторисом як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна), що згідно з кошторисом відносяться до поточного бюджетного року 

711 

432 

4.3 

Списуються доходи за іншими джерелами власних надходжень (надходження установи для виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України отримують бюджетні установи) 

712 

432 

4.4 

Списуються доходи за іншими надходженнями спеціального фонду 

713 

432 

4.5 

Списуються доходи, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо 

714 

432 

4.6 

Списуються доходи за коштами, отриманими як плата за послуги, що отримані в минулому бюджетному році, які були використані в поточному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 "Доходи за витратами майбутніх періодів" 

716 

432 

4.7 

Списуються доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 

721, 722, 723 

432 

4.8 

Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок коштів загального фонду бюджету 

431 

801, 802 

4.9 

Списуються видатки поточного року, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду 

432 

811, 812, 813 

4.10 

Списуються витрати (виробничих /навчальних/ майстерень, підсобних /навчальних/ сільських господарств, на науково-дослідні роботи за договорами, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими роботами
Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами, заключними оборотами за рік не списуються 

432 

821, 822, 823, 824, 825 

4.11 

Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів: 

  

  

дооцінка 

441 

431, 432 

уцінка 

431, 432 

441 

4.12 

Списуються нараховані курсові різниці: 

  

  

додатній результат 

442 

431, 432 

від'ємний результат 

431, 432 

442 

4.13 

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності 

431, 432 

363, 364 

4.14 

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув 

364, 675 

431, 432 

4.15 

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув 

671 

431, 432 

5. Розрахунки із зобов'язань, не пов'язаних безпосередньо з діяльністю установи 

5.1 

Отримання довгострокового кредиту в установі банку 

319 

501 

5.2 

Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку 

501 

502 

5.3 

Перерахування з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів 

501, 502 

319 

5.4 

Отримання короткострокового кредиту в установі банку 

319 

601 

5.5 

Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку 

601 

602 

5.6 

Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку 

611 

501 

6. Розрахунки із заробітної плати 

6.1 

Нарахування заробітної плати працівникам, що перебувають і не перебувають у штаті установ 

801, 802, 811 - 813 

661 

6.2 

Нарахування стипендій 

801, 802, 811 

662 

6.3 

Нарахована допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

652 

661 

6.4 

Утримання із заробітної плати та стипендій податків та інших утримань 

661, 662 

641, 651 - 654, 663 - 668 

6.5 

Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за договорами добровільного страхування; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків та ін. 

661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 

6.6 

Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо 

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 

661, 662, 668 

6.7 

Нарахування внесків до пенсійного фонду 

801, 802, 811 - 813 

651 

6.8 

Нарахування внесків на державне соціальне страхування  

801, 802, 811 - 813 

652 

6.9 

Нарахування внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 

801, 802, 811 - 813 

653 

6.10 

Нарахування внесків з інших видів страхування 

801, 802, 811 - 813 

654 

6.11 

Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування  

651, 652, 653, 654 

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 

6.12 

Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи за договорами й разовими замовленнями 

801, 802, 811 

669 

6.13 

Утримання податків з гонорару 

669 

641 

6.14 

Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи 

661, 662, 669 

301 

6.15 

Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій 

661, 662 

671 

6.16 

Виплата з каси установи сум, що належать депонентам 

671 

301 

6.17 

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

328 

674 

6.18 

Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов'язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до чинного законодавства України 

674 

661 

6.19 

Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

301 

328 

6.20 

Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до чинного законодавства України 

661 

301 

7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції 

7.1 

Нарахування плати за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетної установи, від господарської та/або виробничої діяльності, визначені переліками послуг, що можуть надаватись бюджетними установами за плату, затвердженими Кабінетом Міністрів України для відповідної галузі 

364, 674 

711, 714, 741 

7.2 

Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи 

364 

711 

7.3 

Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до чинного законодавства України відносяться на відшкодування касових видатків 

364, 675 

801, 802, 811 

7.4 

Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості форменого одягу, завданих збитків тощо 

363, 364 

711 

7.5 

Нарахування податку на додану вартість та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до чинного законодавства України 

811 

641, 642 

7.6 

Надійшли кошти в іноземній валюті за надані послуги 

318 

711 

7.7 

Зараховані благодійні внески в іноземній валюті 

318 

712 

7.8 

Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ) 

811 

364, 675 

Сума ПДВ: 

  

  

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

811 

364, 675 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641 

364, 675 

7.9 

Надходження від підприємств на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки власних надходжень навчальних закладів системи професійно-технічної освіти за виконані учнями роботи в період виробничого навчання 

313, 323 

633 

7.10 

Пред'явлені рахунки замовникам за виконані для них роботи, надані послуги, виготовлені вироби учбово-виробничими майстернями 

633 

711, 721, 741 

7.11 

Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах 

674 

301 

7.12 

Надходження коштів для сплати іменних стипендій 

314, 324 

712 

7.13 

Нарахування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій 

812 

662 

7.14 

Виплата іменних стипендій 

662 

301, 314, 324 

7.15 

Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога  

812 

364, 675 

7.16 

Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду 

813 

316, 326, 364, 675 

7.17 

Отримані кошти установою-закупником для проведення централізованих закупівель від установи-замовника за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою 

328 

684 

7.18 

Оплачені рахунки установою-закупником за централізоване придбання матеріальних цінностей за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою 

351, 364, 675 

328 

7.19 

Придбані матеріальні цінності установою-закупником за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою, до передачі установам-замовникам обліковуються на позабалансовому рахунку 

06 

-  

7.20 

Передані матеріальні цінності за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою, списуються з позабалансового рахунку установи-закупника  

-  

06 

7.21 

Після отримання підтвердження установою-закупником від установи-замовника факту отримання матеріальних цінностей, придбаних за операціями з централізованого постачання, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа-закупник є бюджетною установою, проводиться закриття розрахунків 

684 

351, 364, 675 

8. Облік операцій при виробництві продукції 

8.1 

Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва на склад 

241, 251 

821, 822 

8.2 

Реалізація готових виробів і продукції підсобних господарств 

721, 722 

241,251 

8.3 

Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи 

232, 239 

241, 251 

8.4 

Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам'ятників архітектури 

118 

231 

Водночас проводиться другий запис 

801, 802, 811 - 813 

401 

8.5 

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт за господарськими договорами (сума без ПДВ) 

203 

313, 323, 351, 364, 631 - 635, 675 

Сума ПДВ: 

  

  

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 

823 

313, 323, 351, 364, 631 - 635, 675 

якщо ПДВ включено до податкового кредиту 

641 

313, 323, 351, 364, 631 - 635, 675 

8.6 

Передача спеціального обладнання зі складу в науковий підрозділ для виконання робіт за господарськими договорами 

823 

203 

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02 

02 

8.7 

Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як: 

  

  

основні засоби 

104, 106
 811 

711 
131, 401 

малоцінні та швидкозношувані предмети 

221 
811 

711 
411 

матеріали 

231, 234 

711 

Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02 

02 

8.8 

Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку 

825 

231 - 236, 238, 239 

8.9 

Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки 

231 - 236, 238, 239 

825 

8.10 

Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки 

221 

825 

Водночас проводиться другий запис 

801, 811 

411 

8.11 

Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом 

106, 109, 113, 114 

825 

Водночас проводиться другий запис 

801, 811 

401 

8.12 

Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи за договорами 

313, 323 

634 

8.13 

Надходження авансів від замовників за договорами на виконання науково-дослідних робіт 

313, 323 

351 

8.14 

Надходження коштів від реалізації виробів і продукції 

313, 323 

241, 251, 364, 721, 722, 741 

8.15 

Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету 

632 

311, 321 

8.16 

Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт 

104, 221 

632 

Водночас проводиться другий запис 

801, 802 

401, 411 

8.17 

Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами 

635 

313, 323 

8.18 

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців 

823 

635 

8.19 

Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи за договорами відповідно до чинного законодавства України 

351 

634 

8.20 

Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт за вартістю, що передбачена в договорі 

634 

723 

8.21 

Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами 

821 - 823 

301, 313, 323, 362, 635 

8.22 

Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт за договорами 

821 - 823 

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 

8.23 

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві 

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239 

821 - 823 

8.24 

Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів 

825 

301, 313, 323, 362, 364, 675 

8.25 

Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів 

202, 204 

631 

8.26 

Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво 

631 

202, 204 

8.27 

Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва 

631 

311, 313, 319, 321, 323 

8.28 

Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт 

801, 802, 811 

631 

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності 

 
 
Н. І. Сушко
 

(Інструкція із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного казначейства України від 26.04.2001 р. N 63,
 від 06.06.2001 р. N 97
,
 від 19.07.2001 р. N 122
,
 від 10.08.2001 р. N 143
,
 від 27.05.2002 р. N 90
,
 від 23.12.2002 р. N 236
,
 від 15.09.2003 р. N 181
,
 від 09.12.2003 р. N 224
,
 в редакції наказу Державного
 казначейства України від 14.02.2005 р. N 28)

Опрос