Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выдачи органом государственного пожарного надзора предприятиям, учреждениям, организациям, арендаторам и предпринимателям разрешения на начало работы

МВД
Положение, Приказ от 26.10.1994 № 580
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від
26 жовтня 1994 року N 580

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 1994 р. за N 257/467

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 24 березня 1998 року N 190

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 12 березня 2001 року N 191)

Додатково див. рішення
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
 від 30 червня 2000 року N 17-72/6

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи (додається).

2. Начальникам ГУМВС України в Криму, м. Києві та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі організувати вивчення в підрозділах внутрішніх справ цього Положення та забезпечити його якісне і повне виконання.

 

 

Перший заступник Міністра
генерал-майор міліції

 
Л. В. Бородіч

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 26 жовтня 1994 р. N 580

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 1994 р. за N 257/467

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОГО ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ ПІДПРИЄМСТВАМ, УСТАНОВАМ, ОРГАНІЗАЦІЯМ, ОРЕНДАРЯМ ТА ПІДПРИЄМЦЯМ ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ

1. Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи (надалі - Положення) відповідає вимогам Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та іншим нормативним актам. Дія Положення поширюється на підприємства, установи, організації, орендарів та підприємців незалежно від форм власності і видів діяльності.

2. Положення визначає порядок одержання власником підприємства, установи, організації, орендарем, підприємцям або уповноваженим ним органом (надалі - власником) дозволу від органів державного пожежного нагляду на початок роботи новоствореного підприємства, експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, жилих та інших об'єктів, у разі впровадження нових технологій, передачі у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренди будь-яких приміщень або їх частину, будівель та споруд (надалі - новостворене підприємство).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.03.98 р. N 190) 

3. Дозвіл, виданий органом державного пожежного нагляду, є офіційним документом, який дозволяє експлуатацію новоствореного підприємства за умов пожежної безпеки за вказаною адресою. Одночасно він є однією з підстав дозволу на початок роботи підприємства, установи та організації, який видається органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці.

4. Дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства видають центральний, територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду.

Центральним органом державного пожежного нагляду видаються дозволи на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств.

Новостворені підприємства, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами державного пожежного нагляду, визначаються головними інспекторами з пожежного нагляду Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя в залежності від пожежної небезпеки цих підприємств.

5. Для одержання дозволу на початок роботи новоствореного підприємства власник зобов'язаний подати відповідному органу державного пожежного нагляду заяву згідно з додатком N 1 до Положення.

Підставою для видачі дозволу на початок роботи є позитивні висновки експертизи підприємства з оцінки стану пожежної безпеки, що здійснюють органи державного пожежного нагляду або інші юридичні чи фізичні особи, які одержали у встановленому порядку відповідну ліцензію.

Органи державного пожежного нагляду мають право в разі потреби вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, продукції, речовин та матеріалів, аналізу пожежної безпеки робочих місць і навколишнього середовища, пред'явлення ліцензій та сертифікатів, якщо їх одержання передбачено законодавством.

У разі прийняття в експлуатацію об'єкта державною приймальною комісією у встановленому порядку дозвіл не оформляється.

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства 
внутрішніх справ України від 24.03.98 р. N 190) 

6. Отримавши заяву і копії необхідних документів, зазначених у пункті 5 цього Положення, орган державного пожежного нагляду протягом 5 днів приймає рішення про видачу постійного чи тимчасового дозволу на початок роботи новоствореного підприємства за формою згідно з додатком N 2 або про відмову у видачі дозволу, про що заявник письмово повідомляється із зазначенням підстав відмови.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.03.98 р. N 190) 

7. Тимчасовий дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства може видаватися в разі невиконання окремих нормативних вимог з пожежної безпеки. У цих випадках вказуються термін дії дозволу та умови для забезпечення пожежної безпеки.

Місцеві органи державного пожежного нагляду мають право видавати тимчасовий дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства терміном не більше одного року, центральний та територіальні органи державного пожежного нагляду - до трьох років.

8. Заява власника та оформлений дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства реєструються в журналі згідно з додатком N 3. Дозволу присвоюється номер, під яким він зареєстрований в журналі.

9. Заява власника, копії дозволу або відмови в його видачі, а також документів, які були підставою для прийняття рішення, зберігаються постійно.

10. Власник може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу до вищестоячого органу державного пожежного нагляду у десятиденний термін з дня отримання письмового повідомлення про відмову. Скарга розглядається в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.

11. У разі невиконання умов дозволу орган, який його видав, або вищестоячий орган державного пожежного нагляду мають право скасувати цей дозвіл.

12. За початок роботи новоствореного підприємства без дозволу органів державного пожежного нагляду власник несе відповідальність згідно з законодавством.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.03.98 р. N 190) 

13. За збитки, завдані власникові у випадку відмови у видачі дозволу або його скасування, органи державного пожежного нагляду відповідальність не несуть.

14. Положення погоджено з Міністерством юстиції України, Державним комітетом України по нагляду за охороною праці, Державним комітетом України в справах містобудування і архітектури.

 

 

Начальник Управління Державної
пожежної охорони МВС України

 
В. І. Попков

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Положення про порядок видачі
органом державного пожежного
нагляду підприємствам, установам,
організаціям, орендарям та
підприємцям дозволу на початок
роботи

_____________________________________________________
(найменування органу держпожнагляду)

ЗАЯВА
про одержання дозволу на початок роботи

__________________________________________________________________
  (найменування підприємства, установи, організації, будівлі,
__________________________________________________________________
  споруди приміщення, устаткування, технології, продукції)
 
Заявник __________________________________________________________
      (власник підприємства або уповноважений ним орган)
__________________________________________________________________
Юридична адреса __________________________________________________
Телефон _____________ Телекс ________________ Телефакс ___________
 
Обгрунтування готовності будівель, споруд, приміщень, технології,
устаткування тощо до початку роботи за умовами пожежної безпеки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Перелік документів (копій документів), що додаються до заяви _____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Власник підприємства
або керівник уповноваженого
ним органу                   Підпис ___________
 
 
  М. П.                          Дата

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.03.98 р. N 190)

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Положення про порядок видачі
органом державного пожежного
нагляду підприємствам, установам,
організаціям, орендарям та
підприємцям дозволу на початок
роботи

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ

Назва органу державного пожежного нагляду,
який видав дозвіл на початок роботи

Дозвіл N __________ на початок роботи

   На підставі заяви від __________________ 199__ р. N _________
 
дозволяється робота ______________________________________________
          (найменування підприємства, організації, уста-
__________________________________________________________________
нови, споруди, приміщення, устаткування, технології, продукції)
 
_______________________________________ за вказаною в заяві адресою
 
з _____________ 199__ р.
 
   Умови дії дозволу:___________________________________________
            (вказати "постійно", а в разі невиконання
__________________________________________________________________
окремих нормативних вимог пожежної безпеки вказуються термін дії
__________________________________________________________________
дозволу та умови для забезпечення пожежної безпеки)
__________________________________________________________________
 
Дозвіл видано " "___________ 199__ р.
 
Посадова особа, яка видала дозвіл      Підпис ______________
 
    М. П.

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Положення про порядок видачі
органом державного пожежного
нагляду підприємствам, установам,
організаціям, орендарям та
підприємцям дозволу на початок
роботи

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв і дозволів на початок роботи підприємства, установи, організації тощо

    ________________________________________________
         (назва органу держпожнагляду)
 
***************************************************************
 N *Найменування під-  *   *Коротка харак-*Форма власності*
п/п*приємства, установи,*Адреса*теристика   *        *
  *організації, від  *   *приміщення та *        *
  *яких надійшла заява *   *виду робіт  *        *
***************************************************************
 1 *    2      *  3 *   4    *    5    *
***************************************************************
 
                       Продовження
**************************************************************
      ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ        *Мотиви *Примітка*
*********************************************відмови*    *
Видано дозвіл,*Строк дії*Відмовлено у видачі*    *    *
дата, посадова*дозволу *дозволу, дата,   *    *    *
особа     *     *посадова особа   *    *    *
**************************************************************
   6    *  7  *    8      *  9  *  10  *
**************************************************************
 
Примітка. Дозволу присвоюється номер згідно з порядковим номером
     записів у журналі.

____________

Опрос