Идет загрузка документа (170 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения льготной продажи акций акционерных обществ

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 03.07.2000 № 1368
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

Наказ Фонду державного майна України
від 3 липня 2000 року N 1368

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2000 р. за N 428/4649
 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 25 серпня 2005 року N 2422
,
 від 8 травня 2012 року N 628
,
 від 16 квітня 2014 року N 1104
,
 від 9 жовтня 2014 року N 2408
,
від 6 вересня 2017 року N 1415

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 497)

На виконання підпункту 1 пункту 60 Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", та статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (зі змінами та доповненнями) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств (додається).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

2.1. Положення про порядок проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств, затверджене наказом Фонду державного майна України від 08.07.97 N 705 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.08.97 за N 325/2129.

2.2. Порядок проведення продажу акцій відкритих акціонерних товариств за номінальною вартістю, затверджений наказом Фонду державного майна України від 30.04.99 N 797 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.99 за N 350/3643.

2.3. Порядок додаткового придбання акцій відкритого акціонерного товариства його керівництвом за їх номінальною вартістю за грошові кошти, затверджений наказом Фонду державного майна України від 19.05.99 N 906 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.06.99 за N 349/3642.

3. Директору Департаменту систем продажу акцій В. Красовському забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С. Лєдомську.

 

Голова Фонду 

О. Бондар 

 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ПІЛЬГОВОГО ПРОДАЖУ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

(У тексті Порядку нумерацію розділів арабськими цифрами замінено нумерацією римськими цифрами; у тексті Порядку та додатках до нього слова "статутний фонд" у всіх відмінках та числах замінено словами "статутний капітал" у відповідних відмінках та числах; слова "відкрите акціонерне товариство" у всіх відмінках та числах замінено словами "акціонерне товариство" у відповідних відмінках та числах; слова "орган приватизації" у всіх відмінках та числах замінено словами "державний орган приватизації" у відповідних відмінках та числах; абревіатуру "ВАТ" замінено абревіатурою "АТ"; слова "комісія з продажу акцій" у всіх відмінках та числах замінено словами "комісія з пільгового продажу акцій" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Фонду державного майна України від 8 травня 2012 року N 628)

(У тексті Порядку посилання на додатки 7 - 9 замінено відповідно посиланнями на додатки 6 - 8 згідно з наказом Фонду державного майна України від 16 квітня 2014 року N 1104)

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про акціонерні товариства", "Про депозитарну систему України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу".

(пункт 1.1 у редакції наказів Фонду
державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 від 16.04.2014 р. N 1104
,
 від 09.10.2014 р. N 2408)

1.2. Цей порядок установлює механізм проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств (далі - АТ), створених у процесі приватизації та корпоратизації, за грошові кошти.

(пункт 1.2 в редакції наказу Фонд
 державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

1.3. У Порядку терміни вживаються у такому значенні:

комісія - комісія з пільгового продажу акцій, яка створюється для організації та проведення пільгового продажу акцій за наказом державного органу приватизації з метою виконання плану розміщення акцій (плану приватизації) в частині проведення пільгового продажу акцій;

(абзац другий пункту 1.3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

договір-доручення про пільговий продаж акцій АТ (далі - договір-доручення) - двостороння угода про проведення пільгового продажу акцій АТ, яка укладається державним органом приватизації (в особі голови комісії) з АТ (в особі голови правління);

заява на пільгове придбання акцій АТ (далі - заява) - документ, складений заявником або його представником, що засвідчує бажання заявника придбати акції, які запропоновані до пільгового продажу на умовах, зафіксованих у цьому Порядку;

заявник - працівник або колишній працівник АТ, який відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" має право на пільгове придбання акцій АТ;

(абзац п'ятий пункту 1.3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

завершення пільгового продажу акцій АТ - видання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) та видання державним органом приватизації наказу про завершення пільгового продажу акцій;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
абзац шостий пункту 1.3 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

приймання заяв на пільгове придбання акцій - процедура, яка передбачає реєстрацію в книзі реєстрації заяв кількості акцій після оплати їх вартості, які заявник бажає придбати;

(пункт 1.3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628,
у зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий
вважати відповідно абзацами восьмим та дев'ятим)

емітент - юридична особа, яка від свого імені випускає акції і виконує обов'язки, що випливають з умов їх випуску;

перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах - документ, складений емітентом, що включає усіх покупців, які придбали акції за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій, із зазначенням у цьому документі відомостей, які повинні відповідати відомостям про заявників, зазначеним у книзі реєстрації заяв.

(абзац дев'ятий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628,
 від 16.04.2014 р. N 1104)

Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПІЛЬГОВОГО ПРОДАЖУ АКЦІЙ АТ

2.1. Пільговий продаж акцій АТ - першочерговий продаж акцій на неконкурентних засадах особам, зазначеним у частинах першій та другій статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" за фіксованою ціною.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 08.05.2012 р. N 628)

2.2. Рішення про продаж акцій АТ приймається відповідним державним органом приватизації після реєстрації випуску акцій цього АТ та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, відкритий державному органу приватизації в обраного ним зберігача (у разі випуску акцій у бездокументарній формі). Підставою для прийняття такого рішення є затверджений державним органом приватизації план розміщення акцій (план приватизації) АТ.

2.3. Голова правління АТ у 5-денний строк після реєстрації випуску акцій АТ та зарахування цих акцій на рахунок у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) видає наказ про призначення представників підприємства до складу комісії, форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку, та передає цей наказ разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію АТ, копією свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копією договору про обслуговування емісії цінних паперів та копією глобального сертифіката з відміткою депозитарної установи про його депонування до державного органу приватизації.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.4. У 10-денний строк після отримання від АТ документів, зазначених у п. 2.3, відповідний державний орган приватизації видає наказ про пільговий продаж акцій АТ згідно з додатком 2, яким затверджує склад комісії та зобов'язує її провести пільговий продаж акцій у встановлені терміни.

(абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

Комісія, як правило, складається з 5 - 9 осіб. До складу комісії входять: голова комісії, який повинен бути представником державного органу приватизації, та члени комісії - представники державного органу приватизації та акціонерного товариства, запропоновані головою правління АТ. Від акціонерного товариства до складу комісії обов'язково повинні входити: голова правління або його заступник, головний бухгалтер або його заступник та начальник відділу кадрів. У разі відсутності на підприємстві посади начальника відділу кадрів до складу комісії включається відповідальний працівник, який виконує його функції. Усі зміни щодо складу комісії вносяться наказами державного органу приватизації.

(абзац другий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

Комісія припиняє свою роботу за рішенням відповідного державного органу приватизації після завершення пільгового продажу акцій.

(абзац третій пункту 2.4 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

2.5. Голова комісії забезпечує:

контроль за дотриманням у роботі комісії вимог чинного законодавства;

контроль за організацією та проведенням пільгового продажу акцій;

абзац четвертий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 08.05.2012 р. N 628,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, сьомий
вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим, шостим)

контроль за додержанням термінів продажу акцій у межах, установлених планом розміщення акцій;

своєчасне оформлення та подання на затвердження до державного органу приватизації протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій;

(абзац п'ятий пункту 2.5 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

своєчасне подання до відповідного підрозділу державного органу приватизації у двох примірниках затвердженого протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, для визначення розміру пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі товариства, та видачі розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації);

(абзац шостий пункту 2.5 в редакції наказів Фонду
 державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422
,
 від 16.04.2014 р. N 1104)

абзац восьмий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 08.05.2012 р. N 628)

абзац дев'ятий пункту 2.5 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 08.05.2012 р. N 628)

підготовку та здачу у місячний строк документів до архіву Фонду державного майна України після завершення пільгового продажу.

(пункт 2.5 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 абзац сьомий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.6. На голову комісії як представника державного органу приватизації покладається персональна відповідальність за організацію та проведення пільгового продажу акцій АТ відповідно до плану розміщення акцій АТ.

2.7. Комісія протягом десяти днів з дня затвердження її складу розглядає та затверджує (протокольно) списки осіб, які мають право на пільгове придбання акцій (форма списків установлена в додатку 3), а саме:

працівників підприємств, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 1);

(абзац другий пункту 2.7 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

інших осіб, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 2).

(абзац третій пункту 2.7 у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

абзац четвертий пункту 2.7 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

До працівників підприємства належать особи, які на постійній основі працюють на цьому підприємстві і для яких це підприємство є основним місцем роботи.

Згідно із Законом України "Про ветеринарну медицину" спеціалісти ветеринарної медицини, які подали заяву до комісії, за власним вибором можуть включатися до списку 2 одного із сільськогосподарських підприємств, у зоні обслуговування яких знаходиться підприємство, що приватизується.

Абзац сьомий пункту 2.7 виключено 

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

Списки осіб, які мають право на пільгове придбання акцій, формуються на дату видачі наказу про пільговий продаж акцій.

(пункт 2.7 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628,
у зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий
вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим)

Списки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою державного органу приватизації.

(абзац сьомий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 09.10.2014 р. N 2408,
від 06.09.2017 р. N 1415)

Персональна відповідальність за оформлення списків згідно з установленою формою та за наявність у списках усієї інформації, передбаченої цією формою, покладається на голову комісії з пільгового продажу акцій АТ.

(абзац восьмий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

Персональна відповідальність за повноту списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій, достовірність наведеної у списках інформації, відповідність списків вимогам чинного законодавства, поінформованість громадян, унесених до списків, про терміни та умови пільгового продажу акцій покладається на голову правління АТ.

2.8. У ході проведення пільгового продажу акцій комісія:

контролює дотримання термінів проведення пільгового продажу акцій;

розглядає звернення громадян з питань придбання акцій на пільгових умовах, вирішує спірні питання та приймає відповідні рішення згідно із чинним законодавством України;

затверджує (протокольно), на підставі звернень громадян або правління АТ та наданих ними підтверджувальних документів, додатки до списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій;

(абзац четвертий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

веде протоколи своїх засідань;

складає та підписує протоколи про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій, які подає на затвердження до відповідного державного органу приватизації;

(абзац шостий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

пропонує зміни до плану розміщення акцій;

несе відповідальність за належне оформлення документів та за достовірність інформації, наведеної у цих документах.

2.9. Пункт 2.9 виключено

(згідно з наказом Фонд державного
 майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.28 уважати пунктами 2.9 - 2.27)

2.9. Голова правління АТ у 10-денний строк з дня затвердження списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій, повинен поінформувати громадян, внесених до цих списків, про початок пільгового продажу акцій, обов'язково зазначаючи умови, термін та місце прийому заяв.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

2.10. Державний орган приватизації (в особі голови комісії) у 5-денний строк з дня створення комісії укладає з АТ (в особі голови правління) договір-доручення згідно з додатком 4. У договорі-дорученні державний орган приватизації доручає голові правління АТ: організовувати приймання заяв на придбання акцій у ході їх пільгового продажу, акумулювати грошові кошти в установленому порядку, а також формувати перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 від 16.04.2014 р. N 1104)

2.11. Після підписання договору-доручення голова правління повинен забезпечити:

своєчасне надання достовірної інформації про пільговий продаж акцій державному органові приватизації та громадянам, які мають право придбати акції у ході їх пільгового продажу;

можливість без будь-яких обмежень подати заяву на придбання акцій під час пільгового продажу акцій громадянам, унесеним до списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій;

приймання заяв за встановленою у додатку 5 формою та перевірку їх щодо повноти та правильності заповнення;

(абзац четвертий пункту 2.11 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

ведення обліку заяв громадян на пільгове придбання акцій та виданих платіжних доручень;

оформлення розпоряджень про зарахування всієї кількості придбаних акцій на рахунки в цінних паперах, відкриті в обраних цими фізичними особами депозитарних установах;

(пункт 2.11 доповнено новим абзацом шостим згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104
,
 у зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим
)

акумулювання відповідно до встановленого порядку та гарантоване збереження грошових коштів, отриманих в оплату за акції.

2.12. Працівники та колишні працівники АТ, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій АТ, вносяться до списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій (списки 1, 2), та реалізують своє право шляхом безпосереднього подання до комісії заяв на пільгове придбання акцій. Одночасно із заявою на пільгове придбання акцій до комісії надається інформація про відкритий заявником рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі (номер та дата відкриття рахунку; код за ЄДРПОУ, найменування та місцезнаходження депозитарної установи, реквізити ліцензії на провадження депозитарної діяльності).

(пункт 2.12 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.13. Приймання заяв на пільгове придбання акцій здійснюється протягом двох місяців з дати затвердження відповідним державним органом приватизації наказу про пільговий продаж акцій АТ. Фондом державного майна України може бути продовжено зазначені строки приймання заяв на пільгове придбання акцій. У зв'язку з цим відповідно до законодавства в плані приватизації (плані розміщення акцій) можуть бути встановлені інші строки проведення пільгового продажу акцій.

(пункт 2.13 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

2.14. Пункт 2.14 виключено

(згідно з наказом Фонд державного
 майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

2.15. Пункт 2.15 виключено

(згідно з наказом Фонд державного
 майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 у зв'язку з цим пункти 2.16 - 2.27 уважати пунктами 2.14 - 2.25)

2.14. Для придбання акцій АТ на пільгових умовах заявник має право використати готівкові кошти шляхом їх переказу через установи банків або безготівкові кошти шляхом їх перерахування з власного рахунку (в тому числі з використанням платіжної картки) через установи банків.

Перерахування коштів за придбані акції відбувається відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" на відповідний рахунок АТ, відкритий для акумулювання коштів від приватизації.

(пункт 2.14 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.15. Пункт 2.15 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104
,
 у зв'язку з цим пункти 2.16 - 2.25
 вважати відповідно пунктами 2.15 - 2.24
)

2.15. Після оплати заявлених акцій та надання до комісії підтвердних документів заява реєструється в книзі реєстрації заяв на пільгове придбання акцій, форма якої встановлена в додатку 6. Книга реєстрації заяв повинна бути пронумерована, прошнурована.

(пункт 2.15 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
від 16.04.2014 р. N 1104
,
 від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

2.16. Заява вважається прийнятою, якщо в 10-денний строк після подання заяви її не відхилили та не повернули заявнику.

(пункт 2.16 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

2.17. Комісія в 5-денний строк після закінчення встановленого строку приймання заяв на пільгове придбання акцій:

(абзац перший пункту 2.17 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

аналізує заяви, що надійшли від заявників, які мають право на пільгове придбання акцій, на відповідність цих заяв вимогам чинного законодавства. У разі виявлення розбіжностей комісія інформує про це відповідних заявників та вживає заходів до усунення виявлених розбіжностей;

(абзац другий пункту 2.17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

оформляє та підписує протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій, форму якого наведено в додатку 7. Протокол повинен бути підписаний не менш як 2/3 складу комісії, у тому числі головою комісії та членами комісії, участь яких у її роботі є обов'язковою відповідно до пункту 2.4 цього розділу;

(абзац третій пункту 2.17 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

передає у п'яти примірниках підписаний протокол засідання про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій на затвердження до відповідного державного органу приватизації.

(абзац четвертий пункту 2.17 із змінами, внесеними згідно з
 
наказами Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628,
 від 16.04.2014 р. N 1104)

абзац п'ятий пункту 2.17 виключено 

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

2.18. Відповідний державний орган приватизації у 5-денний строк розглядає протокол засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій та приймає рішення про його затвердження. Один примірник затвердженого протоколу державний орган приватизації передає до АТ, а чотири залишає у себе.

(пункт 2.18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.19. У 10-денний строк після затвердження державним органом приватизації протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій голова правління АТ забезпечує:

(абзац перший пункту 2.19 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

проведення розрахунків з державним органом приватизації;

(абзац другий пункту 2.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

формування переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах (додаток 8), відповідно до протоколу засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій.

(абзац третій пункту 2.19 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422
,
у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.20. У 3-денний строк після проведення оплати за акції відповідно до затвердженого протоколу голова правління АТ за своїм підписом надає до державного органу приватизації три примірники переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, складеного в алфавітному порядку, у паперовому вигляді та на електронному носії (диску). Переліки повинні бути пронумеровані, прошнуровані. Два примірники державний орган приватизації залишає у себе, один повертає АТ.

(пункт 2.20 в редакції наказів Фонду
 державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422
,
 від 16.04.2014 р. N 1104
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Фонду
 державного майна України від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

2.21. У 10-денний строк після отримання оплати за акції та переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, державний орган приватизації видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації).

(пункт 2.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.22. У 10-денний строк після отримання розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на рахунки у цінних паперах власників акцій товариства - фізичних осіб голова правління АТ забезпечує інформування фізичних осіб товариства про завершення пільгового продажу акцій.

(абзац перший пункту 2.22 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

абзац другий пункту 2.22 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

абзац третій пункту 2.22 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

абзац четвертий пункту 2.22 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

абзац п'ятий пункту 2.22 виключено

(абзац п'ятий пункту 2.22 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 виключено згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

2.23. Пункт 2.23 виключено

(пункт 2.23 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
виключено згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104
,
 у зв'язку з цим пункт 2.24 вважати пунктом 2.23
)

2.23. Акції, не реалізовані під час пільгового продажу, підлягають розміщенню іншими способами відповідно до затвердженого в установленому порядку уточненого плану розміщення акцій.

(пункт 2.23 у редакції наказу Фонду
державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

Розділ ІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Емітент відповідає за збереження документів, які є підставою для здійснення облікової операції депозитарною установою щодо зміни власника акцій товариства - фізичної особи за підсумками приймання заяв працівників та колишніх працівників АТ, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій АТ, зокрема:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

списків осіб, які мають право на пільгове придбання акцій (списки 1, 2);

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

абзац третій пункту 3.1 виключено 

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 25.08.2005 р. N 2422)

розрахункових документів, які підтверджують проведення платежу за придбані акції;

(абзац третій пункту 3.1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

заяв працівників та колишніх працівників АТ, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій АТ та скористались цим правом, книги реєстрації цих заяв;

(абзац четвертий пункту 3.1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

переліку фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, сформованого за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій.

(абзац п'ятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з 
наказом Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

3.2. Контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав акціонерів у процесі пільгового продажу акцій здійснюють Фонд державного майна України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104)

3.3. Ухилення від виконання, несвоєчасне або неналежне виконання розпоряджень та рішень державного органу приватизації в межах вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність емітента та його керівника згідно з чинним законодавством.

  

Начальник відділу пільгового
продажу акцій
 

 
С. Комзюк
 

 

НАКАЗ N _______

м. __________ 

"___" _______________ ____ р. 

З метою реалізації плану розміщення (плану приватизації) АТ "___________________________________________________", затвердженого наказом ________________________________, та організованого проведення пільгового продажу акцій

НАКАЗУЮ:

1. Призначити для роботи в комісії з пільгового продажу акцій таких працівників:

N з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Посада 

  

  

  

  

і т. ін. 

  

  

2. Відділу кадрів скласти списки:

працівників підприємств, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 1);

інших осіб, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" (список 2).

абзац четвертий пункту 2 додатка 1 виключено

Відповідальний ________________________________.

Строк ___________ днів.

3. Пункт 3 виключено

3. Керівникам підрозділів підприємства організувати належний контроль і провести роз'яснювальну роботу з метою сприяння проведенню пільгового продажу акцій.

Голова правління 

_______
(підпис) 

_________________________
(прізвище та ініціали) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 від 16.04.2014 р. N 1104
,
 від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

НАКАЗ N ____

м. __________ 

"___" _______________ ____ р. 

Про пільговий продаж акцій АТ

"____________________________"

З метою реалізації плану розміщення акцій (плану приватизації) АТ "_______________________________", затвердженого наказом _____________________ від "___" _______ ______р., N______, та керуючись Порядком проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з пільгового продажу акцій АТ "____________________" у складі:

Голова комісії - 

____________________________________________
                       (прізвище та ініціали)                          (посада) 

Члени комісії: 

____________________________________________
                      (прізвище та ініціали)                           (посада)
____________________________________________ 

2. Провести пільговий продаж акцій АТ "______________________" згідно з планом розміщення акцій (планом приватизації) товариства за ціною ______ грн. за акцію працівникам та колишнім працівникам товариства, які відповідно до статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" мають право на пільгове придбання акцій сумарною номінальною вартістю _________ грн. кожному.

3. На уповноваженого представника _______________________________
                                                                                                    (назва державного органу приватизації

покладаються повноваження відповідно до пункту 2.5 Порядку проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств.

4. Видати довіреність _____________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові голови комісії) 

на право представляти інтереси ____________________________________
                                                                                                    (назва державного органу приватизації

під час пільгового продажу акцій АТ "_____________________________".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на __________________.

Керівник державного органу приватизації 

__________________
(підпис) 

______________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628,
 від 16.04.2014 р. N 1104)

 

Списки осіб, що мають право на пільгове придбання акцій АТ "__________________"

Список 1

Працівники підприємства, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини першої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна":

 N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 Посада 

Серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий 

Домашня адреса 

 Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Голова правління 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Начальник відділу кадрів 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Представник державного органу приватизації 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Список 2

Інші особи, які мають право на пільгове придбання акцій відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про приватизацію державного майна":

 N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

 Посада 

Серія, номер документа, що посвідчує особу, ким і коли виданий 

Домашня адреса 

 Примітки 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

Голова правління 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Начальник відділу кадрів 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Представник державного органу приватизації 

_________
(підпис) 

____________________
(ініціали, прізвище) 

Список 3

Список 3 додатка 3 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 25 серпня 2005 року N 2422)

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 08.05.2012 р. N 628)

 

Додаток 4 виключено 
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 25 серпня 2005 року N 2422,
у зв'язку з цим додатки 5 - 11 уважати додатками 4 - 10)

 

ДОГОВІР-ДОРУЧЕННЯ ПРО ПІЛЬГОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ АТ "_______________________"

______________________________ ____________________________ області
              (назва державного органу приватизації

(надалі - Довіритель) в особі голови комісії з пільгового продажу акцій, який діє на підставі довіреності від "___" _______________ ____ р., N ______, і АТ "____________________" (надалі - Повірений) в особі голови правління ________________________, який діє на підставі статуту, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Довіритель доручає, а Повірений бере на себе зобов'язання щодо здійснення пільгового продажу акцій АТ "___________________________" у кількості _________ шт., номінальною вартістю однієї акції ________ грн., за ціною ______ грн. за акцію особам, унесеним до списків 1, 2.

1.2. Договір є підставою для банківської установи, яка обслуговує Повіреного, на відкриття балансового рахунку для акумулювання грошових коштів.

1.3. З метою виконання умов цього договору керівнику Повіреного, його заступникам, головному бухгалтеру та його заступникам надається право підпису розрахункових документів.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ДОВІРИТЕЛЬ:

2.1.1. Передає право прийняття та обліку в установленому порядку заяв на пільгове придбання акцій АТ.

2.1.2. Надає право здійснення розрахунків за придбані акції згідно з чинним законодавством.

2.1.3. Видає розпорядження про проведення депозитарною установою облікової операції (списання) акцій АТ з рахунку у цінних паперах держави Україна (керуючий рахунком - державний орган приватизації) на підставі одержаних від Повіреного документів, що підтверджують оплату за акції.

2.2. ПОВІРЕНИЙ зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати в установленому порядку приймання та облік заяв на пільгове придбання акцій від осіб, внесених до списків 1, 2.

2.2.2. Акумулювати в установленому порядку грошові кошти в процесі пільгового продажу акцій. Кошти, сплачені громадянами за заявлені акції, повинні бути зараховані на акумуляційний рахунок Повіреного не пізніше дня закінчення приймання заяв.

2.2.3. Протягом 10 днів після затвердження протоколу про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій:

перерахувати грошові кошти Довірителю на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації;

сформувати перелік фізичних осіб, які придбали акції АТ на пільгових умовах, та передати їх Довірителю у трьох примірниках.

2.2.4. Пред'являти, на вимогу Довірителя, копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів та надавати Довірителю в будь-який момент відомості про виконані згідно з цим договором дії.

2.2.5. Підпункт 2.2.5 виключено

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За несвоєчасне перерахування грошових коштів на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації Повірений сплачує пеню у розмірі, що обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

3.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.3. У разі порушення Повіреним пп. 2.2.1 - 2.2.4 договору він розривається в односторонньому порядку, про що Повіреному повідомляється письмово і зазначається про конкретні порушення, допущені в роботі. Робоча та фінансова документація передається згідно з описом відповідальному представнику державного органу приватизації. Кошти перераховуються на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації.

3.4. Голова правління АТ несе персональну відповідальність за повноту списків осіб, що мають право на пільгове придбання акцій, достовірність наведеної у списках інформації, відповідність списків вимогам чинного законодавства, поінформованість громадян, внесених у списки, про терміни та умови пільгового продажу акцій, повноту та достовірність інформації, що міститься в переліку власників акцій, сформованому за підсумками приймання заяв на пільгове придбання акцій.

3.5. Питання, що виникли під час виконання цього договору, але не були врегульовані ним, оформляються змінами та доповненнями до цього договору.

4. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір набирає чинності з дня його підписання і втрачає чинність з моменту завершення виконання Довірителем та Повіреним узятих на себе зобов'язань.

4.2. Строки та умови виконання договору підлягають перегляду та змінам у разі внесення змін у законодавчі акти України та в інші документи щодо приватизації, які можуть вплинути на строки та умови виконання робіт за цим договором.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

АТ "_______________________" ___________________________________
                                                                                                           (місцезнаходження) 

р/р N __________ у _____________ банку м. ____________ МФО _________

Голова Правління  

__________________
підпис 

(прізвище та ініціали) 

Фонд державного майна (регіональне відділення) _______ _______________
                                                                                                                                       (місцезнаходження) 

р/р N _________ у ______________ банку м. ___________ МФО _________

Голова комісії з пільгового продажу акцій 

__________________
підпис 

(прізвище та ініціали) 

М. П. (за наявності) 

  

  

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 від 16.04.2014 р. N 1104
,
 від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

В комісію з пільгового продажу акцій
АТ _______________________ 

ЗАЯВА
на пільгове придбання акцій громадянином(кою) України

1   ОБ'ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

  
__________________________________________
(повна назва акціонерного товариства)

__________________________________________ 

Поштовий 
індекс
 

 

 

 

 

 


____________
(місцезнаходження) 


2 ПОКУПЕЦЬ

Прізвище    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Ім'я  |____|____|____|____|____|____|____|____|         По батькові |____|____|____|____|____|____| 

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 


   Адреса |____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|  Телефон |____|____|____|____|____|____|____| 

_________________________
(документ, що посвідчує особу) 

Серія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


виданий "___" ________________ ____ р. _________________________________
                                                                                                              (назва органу, що видав документ) 


3 УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА АБО ПРЕДСТАВНИК ПОКУПЦЯ (заповнювати тільки у разі потреби):

Прізвище    |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

Ім'я  |____|____|____|____|____|____|____|____|         По батькові |____|____|____|____|____|____| 

Поштовий індекс 

 

 

 

 

 


    Адреса |____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|  Телефон |____|____|____|____|____|____|____| 

_________________________
(документ, що посвідчує особу) 

Серія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


виданий "___" ________________ ____ р. _________________________________
                                                                                                              (назва органу, що видав документ) 


4 Бажаю придбати акції за грошові кошти 

_____________________________________________________акцій
                                     (кількість штук цифрами та літерами) 

____________________________________________________ грн.
                    (сума номінальних вартостей цифрами та літерами) 

______________________________________________________грн.
                               (сума до сплати за акції цифрами та літерами) 

"___" _______________ ____ р.
(дата заповнення заяви) 

"___" _______________ ____ р.
(дата заповнення заяви) 

_____________________________
(підпис заявника або його уповноваженої особи) 

___________________________
(підпис особи, яка приймає заяву і засвідчує підпис заявника) 

_______________
(прізвище та ініціали) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

 КНИГА
реєстрації заяв на пільгове придбання акцій
АТ "___________________________"

Додаток 6 виключено

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 виключено згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104
,
 у зв'язку з цим додатки 7 - 9 вважати відповідно додатками 6 - 8
)

 

КНИГА
реєстрації заяв на пільгове придбання акцій
АТ "__________________________________________"

 

Голова правління АТ

____________________________
(підпис)

____________________________
(прізвище та ініціали)

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 08.05.2012 р. N 628
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Фонду
 державного майна України від 16.04.2014 р. N 1104
,
 від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

ПРОТОКОЛ N ______

засідання комісії про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій
АТ "_______________________ "

м. ______________ 

"___" ________________ ____ р. 

Присутні: 

голова комісії 

  

члени комісії 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій за гроші.

Приймання заяв на пільгове придбання акцій розпочато "___" ______________ ____ р. і проводилося згідно з Порядком проведення пільгового продажу акцій акціонерних товариств та планом розміщення акцій (планом приватизації), затвердженим наказом _________________________________ від "___" ______________ ___ р. N ________.

Кому реалізовано 

Номіна-
льна вартість однієї акції  

Запропо-
новано до продажу акцій (штук) 

Кількість сплачених акцій (штук)  

Сума номінальних вартостей сплачених акцій (грн.)  

Сума до сплати за акції (кошти на акумуляційно- му рахунку АТ

Залишок акцій (штук) 

За списком 1 

  

  

  

  

  

  

За списком 2 

  

  

  

  

  

  

Рядок виключено 

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

  

  

  

  

КОМІСІЯ УХВАЛИЛА:

1. Затвердити підсумки приймання заяв на пільгове придбання акцій.

2. У 10-денний строк після затвердження протоколу державним органом приватизації перевести кошти, які були накопичені на приватизаційному рахунку акціонерного товариства, на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації.

3. Голові правління АТ на підставі книги реєстрації заяв та цього протоколу з відміткою про надходження коштів на поточний рахунок для зарахування коштів від приватизації скласти та затвердити перелік фізичних осіб, які придбали акції і подати їх до відповідного державного органу приватизації.

Голова комісії 

__________________
підпис 

(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

__________________
підпис 

(прізвище та ініціали) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 від 16.04.2014 р. N 1104
,
 від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

ПЕРЕЛІК
фізичних осіб, які придбали акції АТ "__________________________________" на пільгових умовах

Голова правління АТ
            

_____________
(підпис)

___________________________
(прізвище та ініціали)

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Фонду державного майна України від 25.08.2005 р. N 2422,
 від 08.05.2012 р. N 628
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.04.2014 р. N 1104
,
 із змінами, внесеними згідно з
наказами Фонду
 державного майна України від 09.10.2014 р. N 2408
,
від 06.09.2017 р. N 1415)

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів N ___

Додаток 10 виключено
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 25 серпня 2005 року N 2422)

____________ 

Опрос