Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке заполнения карточки регистрации - учета внешнеэкономического договора (контракта) (приложение 3)

Министерство экономики Украины (2)
Приказ, Инструкция от 29.06.2000 № 136
Утратил силу

Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (додаток 3)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 3 червня 2002 року N 165

Інструкція втратила чинність 
(згідно з наказом Міністерства економіки України
 від 15 грудня 2005 року N 505)

(У тексті Інструкції слова "Міністерство економіки України", "ТН ЗЕД" у всіх відмінках заміниено відповідно словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України" та "УКТ ЗЕД" у відповідних відмінках  згідно з наказом Міністерства  економіки та з питань європейської інтеграції України від 3 червня 2002 року N 165)

Ця Інструкція визначає єдиний порядок заповнення картки реєстрації - обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) (далі - картка реєстрації) і призначена для здійснення реєстрації контрактів Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України та уповноваженими ним Міністерством економіки Автономної Республіки Крим, відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1. Картка реєстрації оформляється за встановленою формою.

2. Картка реєстрації має бути виготовлена друкарськими пристроями персональних комп'ютерів відповідно до форми документа. Підчистки та виправлення в картці реєстрації не допускаються. Скорочення слів повинно відповідати вимогам діючих стандартів України.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати загальноукраїнським класифікаторам техніко-економічної інформації (ЗКТЕІ). Порядок отримання кодів ЗКТЕІ встановлюється чинними положеннями про введення в дію ЗКТЕІ.

4. Коди реквізитів, що підлягають обробці засобами обчислювальної техніки, розташовуються праворуч від назви.

5. У разі реалізації товару за валюту заповнюються реквізити 1 - 17 картки реєстрації.

6. У разі здійснення експорту товару у рамках бартерних (товарообмінних) операцій або операцій із зустрічною торгівлею заповнюються реквізити 1 - 27 картки реєстрації.

7. У реквізиті 1 зазначаються повна назва організації-експортера, місцезнаходження організації, телефон, телефакс, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), номери рахунків та банки експортера (повна назва банку, місцезнаходження, МФО).

8. У реквізиті 2 зазначаються назва іноземної організації, яка є контрагентом згідно з контрактом, юридична адреса організації, телефон, телефакс, номер рахунків та банк імпортера (повна назва банку, поштова адреса, МФО/Код).

9. У реквізиті 3 зазначається десятизначний код експортного товару згідно з УКТ ЗЕД.

(пункт 9 в редакції наказу Міністерства економіки
 та з питань європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

10. У реквізиті 4 зазначаються одиниця виміру експортного товару та її код.

11. У реквізиті 5 зазначається загальна кількість експортного товару, зазначеного в контракті.

12. У реквізиті 6 зазначається вартість експортного контракту у валюті контракту.

13. У реквізиті 7 зазначається вартість експортного контракту в доларах США.

14. У реквізиті 8 зазначаються назва країни, куди буде поставлено товар, і цифровий код за Загальноукраїнським класифікатором країн світу (ЗУККС).

15. У реквізиті 9 зазначаються повне або скорочене найменування країни, на території якої знаходиться фірма чи організація іноземного партнера, і код країни за ЗУККС.

16. У реквізиті 10 зазначаються назва країни виробника товару та її код за ЗУККС.

17. У реквізиті 11 зазначаються валюта контракту та її код.

18. У реквізиті 12 зазначаються валюта розрахунку та її код.

19. У реквізиті 13 зазначається базис експортних поставок відповідно до правил "ІНКОТЕРМС" у чинній редакції.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

20. У реквізиті 14 зазначаються повна назва характеру угоди, умови розрахунку та код операції.

21. У реквізиті 15 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника організації-заявника, посада та дата підпису.

22. У реквізиті 16 зазначаються організація, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка підписала картку реєстрації, посада та дата її підписання.

23. У реквізиті 17 зазначаються особливі умови щодо митного оформлення експортного товару та номери карток реєстрації - обліку, які були оформлені в рахунок цього зовнішньоекономічного договору (контракту) і за якими розпочалися зовнішньоекономічні операції.

(пункт 23 в редакції наказу Міністерства економіки
 та з питань європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

24. У реквізиті 18 зазначається десятизначний код імпортного товару згідно з УКТ ЗЕД.

(пункт 24 в редакції наказу Міністерства економіки
 та з питань європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

25. У реквізиті 19 зазначаються одиниця виміру імпортного товару та її код.

26. У реквізиті 20 зазначається загальна кількість імпортного товару, зазначеного в контракті.

27. У реквізиті 21 зазначається вартість імпортного товару у валюті контракту.

28. У реквізиті 22 зазначається вартість імпортного товару в доларах США.

29. У реквізиті 23 зазначаються назва країни, куди буде поставлено товар, і цифровий код за ЗУККС.

30. У реквізиті 24 зазначаються повне або скорочене найменування країни, на території якої знаходиться фірма чи організація іноземного партнера, і код країни за ЗУККС.

31. У реквізиті 25 зазначаються назва країни - виробника товару та її код за ЗУККС.

32. У реквізиті 26 зазначаються валюта контракту та її код.

33. У реквізиті 27 зазначається базис імпортних поставок відповідно до правил "ІНКОТЕРМС" у чинній редакції.

(пункт 33 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економіки та з питань європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

34. Номер картки реєстрації - обліку має 12 знаків і формується таким чином:

перші 4 знаки - код Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України чи уповноваженого ним органу;

5 знак - остання цифра року;

6 та 7 знаки - шифр типу зовнішньоекономічного договору (контракту);

8 - 12 знаки - порядковий номер картки реєстрації - обліку.

(пункт 34 в редакції наказу Міністерства економіки
 та з питань європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

35. Пункт 35 виключено 

(згідно з наказом Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

36. Пункт 36 виключено 

(згідно з наказом Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

37. Пункт 37 виключено 

(згідно з наказом Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

38. Пункт 38 виключено 

(згідно з наказом Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції України від 03.06.2002 р. N 165)

 

Заступник начальника управління
нетарифного регулювання та
контрактного обліку
 

 
 
Ю. С. Зацепін
 

Опрос