Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета коммерческих банков Украины

Национальный банк
Постановление от 14.06.2000 № 244
Утратил силу

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 280)

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1.1. У групі рахунків 120 "Кошти до запитання в Національному банку України" рахунок 1202 А "Обов'язкові резерви страхування вкладів фізичних осіб" виключити.

1.2. У розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України":

увести групу рахунків 144 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції";

увести рахунок 1440 А "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік боргових цінних паперів, випущених Національним банком України і віднесених банком до портфеля на інвестиції.

За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості придбаних цінних паперів.

За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості проданих, погашених цінних паперів, випущених Національним банком України";

увести рахунок 1446 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, випущеними Національним банком України, що придбані з дисконтом. Дисконт амортизується протягом часу до погашення цінних паперів.

За кредитом рахунку проводяться суми дисконту при придбанні цінних паперів, випущених Національним банком України.

За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту при нарахуванні доходів за звітний період та суми неамортизованого дисконту при продажу";

увести рахунок 1447 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, випущеними Національним банком України, що придбані з премією. Премія амортизується протягом часу до погашення цінних паперів.

За дебетом рахунку проводяться суми премії при придбанні цінних паперів, випущених Національним банком України, з премією.

За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії на зменшення доходів звітного періоду та неамортизованої премії при продажу";

увести рахунок 1448 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, випущеними Національним банком України.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати, а також суми сплаченого при купівлі боргових цінних паперів, випущених Національним банком України, накопиченого процента.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх отриманні".

1.3. У групу рахунків 150 "Кошти до запитання в інших банках":

увести рахунок 1505 А "Кошти в розрахунках платіжними картками" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів для здійснення банками розрахунків за допомогою платіжних карток.

Відкривається на балансі комерційних банків - учасників платіжної системи.

За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь банку, його клієнтів, кореспондентів при здійсненні розрахунків за допомогою платіжних карток, а також внесення або поповнення залишку коштів на картковому рахунку банку.

За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, операціями клієнтів і кореспондентів, які здійснюються за допомогою платіжних карток".

1.4. У групі рахунків 152 "Кредити, які надані іншим банкам":

назву рахунку 1520 А "Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків" змінити на "Овердрафт за рахунками інших банків" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: використовується для відображення дебетових залишків за рахунками інших банків (рахунки 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків", 1605 "Кошти в розрахунках платіжними картками інших банків") і відкривається в разі укладення договору про режим функціонування цих рахунків. На рахунку обліковуються суми дебетових залишків за цими рахунками на кінець операційного дня.

За дебетом рахунку проводяться суми дебетових залишків за рахунками банків. Дебетові залишки переносяться на цей рахунок автоматично при закритті операційного дня.

За кредитом рахунку проводяться суми, що повертаються на рахунки банків при відкритті операційного дня. Проводки можуть виконуватися автоматично";

характеристику рахунку 1523 А "Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам" змінити на АП (активно-пасивний) та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що надані комерційним банкам, крім кредитів, які обліковуються за рахунками 1520 - 1522. За цим рахунком обліковуються, наприклад, враховані банком прості векселі, що емітовані комерційними банками. Неамортизований дисконт за врахованими векселями обліковується за окремим контрактивним аналітичним рахунком.

За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів, а також проводиться амортизація дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості, а також суми, що перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями";

характеристику рахунку 1524 А "Довгострокові кредити, які надані іншим банкам" змінити на АП (активно-пасивний) та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що надані іншим комерційним банкам (міжбанківські кредити). За цим рахунком обліковуються, наприклад, субординовані кредити, які надані іншим банкам, враховані банком векселі, платниками за якими є комерційні банки. Неамортизований дисконт за врахованими векселями обліковується за окремим контрактивним аналітичним рахунком.

За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів, а також проводиться амортизація дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості, а також суми, що перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями".

1.5. У групу рахунків 160 "Кошти до запитання інших банків":

увести рахунок 1605 П "Кошти в розрахунках платіжними картками інших банків" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів інших банків для здійснення банками розрахунків за допомогою платіжних карток.

Відкривається в розрахунковому банку установам комерційних банків - учасників платіжної системи.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів з клірингового рахунку після зведення результатів клірингу, а також внесення або поповнення залишку коштів на його картковому рахунку.

За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку - власника рахунку за власними операціями і операціями його клієнтів".

1.6. У групі рахунків 162 "Кредити, які отримані від інших банків":

назву рахунку 1620 П "Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках" змінити на "Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: використовується для відображення кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами в розрахунках платіжними картками (1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках", 1505 А "Кошти в розрахунках платіжними картками") і відкривається в разі укладення відповідного договору про режим роботи цих рахунків. За рахунком обліковуються суми кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами банків у розрахунках платіжними картками на кінець операційного дня.

За кредитом рахунку проводяться суми кредитових залишків за рахунками НОСТРО та коштами банків у розрахунках платіжними картками. Кредитові залишки переносяться на цей рахунок автоматично при закритті операційного дня.

За дебетом рахунку проводяться суми, що повертаються на рахунки НОСТРО та рахунки, за якими обліковуються кошти в розрахунках платіжними картками, при відкритті операційного дня. Проводки можуть виконуватися автоматично".

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

2.1. У групі рахунків 202 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями":

назву рахунку 2027 А "Опротестовані векселі суб'єктів господарської діяльності" змінити на "Прострочена заборгованість суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік не погашеної в строк заборгованості за врахованими векселями.

За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за врахованими векселями.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за врахованими векселями, а також суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості".

2.2. У групі рахунків 210 "Кредити, які надані центральним органам державного управління":

характеристику рахунків 2100 А "Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління" та 2105 А "Довгострокові кредити, які надані центральним органам державного управління" змінити відповідно на АП (активно-пасивний) та викласти призначення рахунків у такій редакції:

"Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються враховані банком прості фінансові векселі, що емітовані центральними органами державного управління, та всі інші кредити, які надані центральним органам державного управління. Неамортизований дисконт за врахованими векселями обліковується за окремим контрактивним аналітичним рахунком.

За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів, а також проводиться амортизація дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості, а також суми, що перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями".

2.3. У групі рахунків 211 "Кредити, які надані місцевим органам державного управління":

характеристику рахунків 2110 А "Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління" та 2115 А "Довгострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління" змінити відповідно на АП (активно-пасивний) та викласти призначення рахунків у такій редакції:

"Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються всі кредити, що надані місцевим органам державного управління. Неамортизований дисконт за врахованими векселями обліковується за окремим контрактивним аналітичним рахунком.

За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів, а також проводиться амортизація дисконту за врахованими векселями.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості, а також суми, що перераховані на рахунки пролонгованої, простроченої та сумнівної заборгованості; проводяться суми неамортизованого дисконту за врахованими векселями".

2.4. У розділі 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України":

назву групи рахунків 253 "Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";

назву рахунку 2530 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік власних надходжень установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, в тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, що отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій.

За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.

За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціального фонду Державного бюджету України за дорученнями клієнтів";

назву рахунку 2538 П "Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету" змінити на "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, в тому числі: спеціальних коштів бюджетних установ і організацій; коштів, що отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ і організацій.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат при їх сплаті".

2.5. Назву групи рахунків 255 "Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя";

назву рахунку 2551 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік власних надходжень установ і організацій, які утримуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, що отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій.

За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим.

За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим за дорученнями клієнтів";

назву рахунку 2553 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів обласних бюджетів" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік власних надходжень установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів обласних бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, що отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій.

За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів обласних бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів обласних бюджетів за дорученнями клієнтів";

назву рахунку 2555 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік власних надходжень установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі: спеціальні кошти бюджетних установ і організацій; кошти, що отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інші власні надходження бюджетних установ і організацій.

За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів.

За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів за дорученнями клієнтів";

назву рахунку 2558 П "Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з бюджетів України" змінити на "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі: спеціальних коштів бюджетних установ і організацій; коштів, що отримані бюджетними установами і організаціями на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ і організацій.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат до часу їх сплати.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат при їх сплаті".

2.6. У групі рахунків 256 "Кошти позабюджетних фондів" призначення рахунку 2560 П "Державні позабюджетні фонди" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів державних позабюджетних фондів, які створюються відповідно до чинного законодавства, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів, що отримані від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.

За кредитом рахунку проводяться суми надходжень до фондів, а також суми, що отримані банком від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України і органів соціального захисту населення.

За дебетом рахунку проводяться суми за дорученням фондів, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій і здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України і органів соціального захисту населення".

2.7. У групі рахунків 257 "Кошти до виплати" призначення рахунку 2570 П "Кошти для виплати пенсій, заробітної плати та прирівняних до неї платежів" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів для виплати із Державного бюджету України заробітної плати та прирівняних до неї платежів, які перераховує Державне казначейство України своїм підвідомчим органам, установам та організаціям, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсії з Державного бюджету України.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надходять від органів Державного казначейства України установам та організаціям, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, для виплати заробітної плати та прирівняних до неї платежів та суми, що отримані банком від Державного казначейства України за операціями щодо виплати пенсій.

За дебетом рахунку проводяться суми видатків (заробітна плата та прирівняні до неї платежі) за дорученням клієнтів як готівкою, так і перерахування на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій".

2.8. У групі рахунків 260 "Кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності" призначення рахунку 2604 П "Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської діяльності" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів до запитання Міністерства зв'язку за переказними операціями та інших коштів за окремими рішеннями Уряду України, а також коштів, що надаються з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя за окремими рішеннями Уряду Автономної Республіки Крим та відповідних державних адміністрацій.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахунку проводяться суми витрат і перерахувань згідно з режимом роботи рахунків".

2.9. У групу рахунків 280 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами":

увести рахунок 2801 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік сум заборгованості клієнтів у разі авансування або нестачі попередньо депонованих ними коштів для купівлі-продажу цінних паперів за їх дорученням.

За дебетом рахунку проводяться суми авансування або перевищення вартості цінних паперів над сумою попередньо депонованих клієнтами коштів.

За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на погашення авансів".

2.10. У групі рахунків 288 "Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" призначення рахунків викласти в такій редакції:

"Призначення рахунків: облік сум сумнівної щодо погашення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

За дебетом рахунків проводяться суми сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості за операціями з клієнтами банку, списання безнадійної заборгованості в установленому порядку, а також у разі покращання фінансового стану дебітора, віднесення заборгованості у зворотному порядку на відповідні рахунки".

2.11. У групі рахунків 290 "Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" призначення рахунку 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами клієнтів. За цим рахунком обліковуються, наприклад, суми, що списані з поточного рахунку клієнта для купівлі цінних паперів. За цим рахунком також обліковуються суми коштів, що перераховані клієнтами для оплати векселів, за якими банк є особливим платником (доміциліатом). За цим рахунком не обліковуються суми, що депоновані в довірче управління.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від або для клієнтів за розрахунками за цінними паперами.

За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що використані або перераховані на інші рахунки".

2.12. У групі рахунків 292 "Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку":

характеристику рахунку 2920 П "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат" змінити на АП (активно-пасивний) та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік транзитних оборотів, що пов'язані з виконанням операцій за допомогою платіжних карток через банкомат.

За дебетом рахунку проводяться суми готівкових коштів, що видані клієнту через банкомат з урахуванням комісійних.

За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надходять з відповідних рахунків установ банків на оплату послуг, що надані держателям платіжних карток через банкомат".

3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

3.1. У групу рахунків 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком" увести рахунок 3301 П "Акцепти, що надані за переказними векселями" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік акцептів, що надані за переказними векселями.

За кредитом рахунку проводяться суми наданих акцептів.

За дебетом рахунку проводяться суми оплати за наданими акцептами переказних векселів".

3.2. У групі рахунків 340 "Господарські матеріали" рахунок 3408 АП "Результати переоцінки вартості господарських матеріалів" виключити.

3.3. У групі рахунків 358 "Сумнівна дебіторська заборгованість" призначення рахунку 3580 А "Сумнівна дебіторська заборгованість" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік інших активів, сумнівних щодо повернення. Якщо повернення сум заборгованості неможливе, то після закінчення строку позовної давності вони мають бути списані.

За дебетом рахунку проводяться суми сумнівної дебіторської заборгованості.

За кредитом рахунку проводяться суми погашення сумнівної заборгованості, списання безнадійної заборгованості в установленому порядку, а також у разі покращання фінансового стану дебітора, віднесення заборгованості у зворотному порядку на відповідні рахунки".

3.4. У групі рахунків 366 "Субординований борг банку" призначення рахунку 3660 П "Субординований борг банку" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік коштів, що залучені на умовах субординованого боргу на підставі довгострокової угоди.

За кредитом рахунку проводяться суми зарахування субординованого боргу.

За дебетом рахунку проводяться суми повернення субординованого боргу відповідно до діючих угод або після задоволення претензій всіх інших кредиторів банку".

3.5. У розділі 37 "Суми до з'ясування та транзитні рахунки" назву розділу змінити на "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки";

увести групу рахунків 370 "Клірингові рахунки";

увести рахунок 3705 АП "Клірингові рахунки за розрахунками з платіжними картками" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік взаємних грошових зобов'язань між учасниками платіжної системи за результатами клірингу при здійсненні розрахунків платіжними картками. Відкривається на балансі розрахункового банку.

Залишків за рахунком на кінець місяця не повинно бути.

За дебетом і за кредитом рахунку проводяться суми за результатами клірингу, які на кінець дня або звітного періоду відносяться на відповідні рахунки".

3.6. У розділі 39 "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку":

назву групи рахунків 390 "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку";

назву рахунку 3900 А "Рахунки, що відкриті в установах банку, які розташовані в Україні" змінити на "Рахунки, що відкриті в установах банку";

назву рахунку 3901 П "Рахунки, що відкриті для установ банку, які розташовані в Україні" змінити на "Рахунки, що відкриті для установ банку";

назву рахунку 3902 А "Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки за коштами, що надані установам банку";

назву рахунку 3903 П "Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку";

назву рахунку 3904 А "Нараховані доходи за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні" змінити на "Нараховані доходи за коштами, що надані установам банку" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами, наданими установам банку. Доходи враховуються у тому періоді, до якого вони належать, незалежно від дати їх отримання, та відображаються за відповідними рахунками класу 6 як доходи за операціями з філіями (групи 608, 618, 638, 648).

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх отриманні";

назву рахунку 3905 П "Нараховані витрати за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні" змінити на "Нараховані витрати за коштами, що отримані від установ банку" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами, отриманими від установ банку. Витрати мають враховуватися у тому періоді, до якого вони належать, та відображаються за відповідними рахунками класу 7 як витрати за операціями з філіями (групи 708, 718, 738, 748).

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат за коштами, отриманими від установ банку до часу їх сплати.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів при їх сплаті".

4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи":

4.1. У групі рахунків 443 "Капітальні вкладення в операційні основні засоби":

призначення рахунку 4432 А "Незавершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік незавершених капітальних вкладень лізингоодержувача за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За дебетом рахунку проводяться суми незавершених капітальних вкладень за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За кредитом рахунку проводяться суми списання після закінчення робіт незавершених капітальних вкладень за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг, на рахунок 4438 А "Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг";

призначення рахунку 4438 А "Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік завершених капітальних вкладень лізингоодержувача за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За дебетом рахунку проводяться суми завершених капітальних вкладень за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За кредитом рахунку проводяться суми списання амортизованих завершених капітальних вкладень за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг, у кореспонденції з рахунком 4439 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг";

увести рахунок 4439 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік нарахованої амортизації на завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованої амортизації на завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг, до закінчення строку амортизації чи строку лізингу залежно від того, який з цих періодів коротший.

За дебетом рахунку проводяться суми списання амортизованих завершених капітальних вкладень за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг в кореспонденції з рахунком 4438 А "Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг".

4.2. У групі рахунків 453 "Капітальні вкладення у неопераційні основні засоби":

призначення рахунку 4532 А "Незавершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік незавершених капітальних вкладень лізингоодержувача за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За дебетом рахунку проводяться суми незавершених капітальних вкладень за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За кредитом рахунку проводяться суми списання після закінчення робіт незавершених капітальних вкладень за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг, на рахунок 4538 А "Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг";

призначення рахунку 4538 А "Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік завершених капітальних вкладень лізингоодержувача за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За дебетом рахунку проводяться суми завершених капітальних вкладень за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За кредитом рахунку проводяться суми списання амортизованих завершених капітальних вкладень за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг, у кореспонденції з рахунком 4539 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг";

увести рахунок 4539 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік нарахованої амортизації на завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованої амортизації на завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг.

За дебетом рахунку проводяться суми списання амортизованих завершених капітальних вкладень за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг у кореспонденції з рахунком 4538 А "Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг".

5. У класі 5 "Капітал банку":

5.1. У групі рахунків 501 "Емісійні різниці" призначення рахунку 5010 П "Емісійні різниці" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення, включаючи позитивну різницю між офіційними обмінними курсами гривні до іноземних валют на дату підписання установчого договору (номінальна вартість) та дату фактичного внесення коштів як внеску в іноземній валюті до статутного капіталу банку. При подальшому викупі власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списується з цього ж рахунку в межах залишку.

За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці при первинному та подальшому розміщенні акцій.

За дебетом рахунку проводяться суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у разі викупу власних акцій у межах залишку".

5.2. У групу рахунків 510 "Результати переоцінки" увести рахунок 5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів" та викласти його призначення в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік результатів переоцінки нематеріальних активів.

За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки нематеріальних активів.

За дебетом рахунку проводяться суми уцінки нематеріальних активів або списання нематеріальних активів з балансу в межах нарахованих раніше сум за кожним нематеріальним активом окремо".

6. У класі 6 "Доходи":

6.1. У групі рахунків 605 "Процентні доходи за цінними паперами":

характеристику рахунків 6054 П "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж" змінити на АП (активно-пасивний);

увести рахунок 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції".

6.2. У групі рахунків 649 "Інші небанківські операційні доходи" назву рахунку 6490 П "Позитивний результат від продажу основних засобів" змінити на "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".

7. У класі 7 "Витрати":

7.1. У групі рахунків 742 "Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів" назву рахунку 7421 А "Витрати на утримання орендованих основних засобів та нематеріальних активів" змінити на "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг".

7.2. У групі рахунків 749 "Інші небанківські операційні витрати" назву рахунку 7490 А "Негативний результат від продажу основних засобів" змінити на "Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".

8. У класі 9 "Позабалансові рахунки":

8.1. У групу рахунків 900 "Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам" увести рахунок 9003 А "Авалі, що надані за банки" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік авалів, наданих за банки.

За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів.

За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем".

8.2. У групу рахунків 902 "Гарантії, надані клієнтам" увести рахунок 9023 А "Авалі, що надані за клієнтів" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік авалів, наданих за клієнтів (крім банків).

За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів.

За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем".

8.3. У групі рахунків 950 "Отримана застава" назву рахунку 9500 П "Застава, за якої предмет застави залишається у заставника" змінити на "Застава, за якої предмет застави залишається у заставодавця" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік застав усіх видів, за якими предмет застави залишається на зберіганні в заставодавця.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна під забезпечення наданих кредитів.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна при поверненні кредитів, у разі пошкодження заставленого майна, у разі реалізації заставленого майна тощо";

назву рахунку 9501 П "Застава, за якої предмет застави передається банку" змінити на "Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік застав усіх видів, за якими предмет застави передається на зберігання заставодержателю.

За кредитом рахунку проводяться суми активів, отриманих у заставу.

За дебетом рахунку проводяться суми списання активів, отриманих у заставу, після повернення кредиту або при отриманні заставодержателем платежу (від реалізації застави)";

увести рахунок 9502 П "Застава, за якої предмет застави передається третім особам" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік усіх видів застав, що передаються на зберігання третім особам.

За кредитом рахунку проводяться суми активів, отриманих у заставу.

За дебетом рахунку проводяться суми списання застав після закінчення строку або при отриманні заставодержателем платежу (від реалізації застави)";

призначення рахунку 9510 А "Надана застава" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік активів, наданих заставодавцем під заставу, у сумі, обумовленій договором.

За дебетом рахунку проводяться суми активів, наданих у заставу.

За кредитом рахунку проводяться суми списання наданих у заставу активів після повернення кредиту або в разі реалізації заставленого майна".

8.4. У групу рахунків 970 "Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управлінні" увести рахунок 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів, що придбані банком згідно з договором доручення на купівлю або продаються згідно з договором доручення на продаж.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінних паперів, що придбані банком або передані банку для продажу.

За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, що реалізовані банком згідно з договором доручення на продаж або передані клієнтам відповідно до договору доручення на купівлю".

8.5. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими операціями" назву рахунку 9803 А "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників" змінити на "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у платників, та ті, за якими стягнення коштів зупинено" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік розрахункових документів, що не сплачені своєчасно через відсутність коштів у платників, та тих, за якими стягнення коштів у безспірному порядку зупинено відповідно до чинного законодавства України.

За дебетом рахунку проводяться суми не сплачених у строк платіжних вимог та інших документів, пред'явлених платникам у встановленому порядку.

За кредитом рахунку проводяться суми повної або часткової сплати документів або суми повернених документів";

назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку" змінити на "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у банку, та ті, за якими стягнення коштів зупинено" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік розрахункових документів, що не сплачені своєчасно з вини банку, та тих, за якими стягнення коштів у безспірному порядку зупинено відповідно до чинного законодавства України.

За дебетом рахунку проводяться суми не сплачених у строк платіжних документів із вини банку, та тих, за якими стягнення коштів у безспірному порядку зупинено відповідно до чинного законодавства України.

За кредитом рахунку проводяться суми списання сплачених або повернених документів".

8.6. У групі рахунків 981 "Інші документи і цінності" призначення рахунку 9819 А "Інші цінності і документи" викласти в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік цінностей і документів, які не враховуються на інших позабалансових рахунках, наприклад дорожні чеки, що отримані від емітентів на консигнацію; цінностей і документів, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні балансові та позабалансові рахунки, а також цінностей і документів, списаних з інших рахунків, але не виданих за призначеннями. На цьому рахунку цінності і документи враховуються за номінальною вартістю або за умовною оцінкою - 1 гривня.

За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих цінностей і документів.

За кредитом рахунку проводяться суми списання виданих і відісланих за призначенням цінностей і документів".

8.7. У групі рахунків 984 "Операції за основними засобами" назву рахунку 9840 А "Орендовані основні засоби" змінити на "Основні засоби, прийняті в оперативний лізинг" та викласти призначення рахунку в такій редакції:

"Призначення рахунку: облік лізингоодержувачем прийнятих в оперативний лізинг основних засобів за вартістю, визначеною договором оперативного лізингу.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості основних засобів, прийнятих в оперативний лізинг.

За кредитом рахунку проводяться суми списання вартості основних засобів, повернених лізингодавцю".

9. У розділі "Визначення окремих термінів":

9.1. Визначення терміну "Безвідкличні зобов'язання" викласти в такій редакції:

"Безвідкличні зобов'язання - це зобов'язання, що можуть бути скасовані лише за згодою особи, якій надається це зобов'язання".

9.2. Визначення терміну "Субординований борг" виключити.

 

Заступник директора Департаменту
- начальник управління
методології бухгалтерського обліку
комерційних банків
 

 
 
 
М. І. Часник
 

Опрос