Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 14.06.2000 № 244
Утратил силу

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України 

Постанова Правління Національного банку України
від 14 червня 2000 року N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 липня 2000 р. за N 397/4618

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 280)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення бухгалтерського обліку деяких видів операцій у комерційних банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами і доповненнями), що додаються.

2. Затвердити зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі змінами і доповненнями), що додаються.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська).

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1.1. У групі рахунків 120 "Кошти до запитання в Національному банку України" рахунок 1202 А "Обов'язкові резерви страхування вкладів фізичних осіб" виключити.

1.2. У розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України":

увести групу рахунків 144 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції";

увести рахунок 1440 А "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції";

увести рахунок 1446 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції";

увести рахунок 1447 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції";

увести рахунок 1448 А "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції".

1.3. У групу рахунків 150 "Кошти до запитання в інших банках" увести рахунок 1505 А "Кошти в розрахунках платіжними картками".

1.4. У групі рахунків 152 "Кредити, які надані іншим банкам":

назву рахунку 1520 А "Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків" змінити на "Овердрафт за рахунками інших банків";

характеристику рахунку 1523 А "Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам" змінити на АП (активно-пасивний);

характеристику рахунку 1524 А "Довгострокові кредити, які надані іншим банкам" змінити на АП (активно-пасивний).

1.5. У групу рахунків 160 "Кошти до запитання інших банків" увести рахунок 1605 П "Кошти в розрахунках платіжними картками інших банків".

1.6. У групі рахунків 162 "Кредити, які отримані від інших банків":

назву рахунку 1620 П "Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках" змінити на "Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках".

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

2.1. У групі рахунків 202 "Рахунки суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями" назву рахунку 2027 А "Опротестовані векселі суб'єктів господарської діяльності" змінити на "Прострочена заборгованість суб'єктів господарської діяльності за врахованими векселями".

2.2. У групі рахунків 210 "Кредити, які надані центральним органам державного управління" характеристику рахунків 2100 А "Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління" та 2105 А "Довгострокові кредити, які надані центральним органам державного управління" змінити відповідно на АП (активно-пасивний).

2.3. У групі рахунків 211 "Кредити, які надані місцевим органам державного управління" характеристику рахунків 2110 А "Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління" та 2115 А "Довгострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління" змінити відповідно на АП (активно-пасивний).

2.4. У розділі 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України":

назву групи рахунків 253 "Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";

назву рахунку 2530 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";

назву рахунку 2538 П "Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету" змінити на "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України".

2.5. Назву групи рахунків 255 "Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя";

назву рахунку 2551 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим";

назву рахунку 2553 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів обласних бюджетів";

назву рахунку 2555 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів";

назву рахунку 2558 П "Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з бюджетів України" змінити на "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя".

2.6. У групу рахунків 280 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами" увести рахунок 2801 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів".

2.7. У групі рахунків 292 "Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку" характеристику рахунку 2920 П "Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат" змінити на АП (активно-пасивний).

3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

3.1. У групу рахунків 330 "Цінні папери власного боргу, емітовані банком" увести рахунок 3301 П "Акцепти, що надані за переказними векселями".

3.2. У групі рахунків 340 "Господарські матеріали" рахунок 3408 АП "Результати переоцінки вартості господарських матеріалів" виключити.

3.3. У розділі 37 "Суми до з'ясування та транзитні рахунки" змінити назву розділу на "Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки";

увести групу рахунків 370 "Клірингові рахунки";

увести рахунок 3705 АП "Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками".

3.4. У розділі 39 "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку":

назву групи рахунків 390 "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку";

назву рахунку 3900 А "Рахунки, що відкриті в установах банку, які розташовані в Україні" змінити на "Рахунки, що відкриті в установах банку";

назву рахунку 3901 П "Рахунки, що відкриті для установ банку, які розташовані в Україні" змінити на "Рахунки, що відкриті для установ банку";

назву рахунку 3902 А "Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки за коштами, що надані установам банку";

назву рахунку 3903 П "Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки за коштами, що отримані від установ банку";

назву рахунку 3904 А "Нараховані доходи за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні" змінити на "Нараховані доходи за коштами, що надані установам банку";

назву рахунку 3905 П "Нараховані витрати за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні" змінити на "Нараховані витрати за коштами, що отримані від установ банку".

4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи":

4.1. У групу рахунків 443 "Капітальні вкладення в операційні основні засоби" увести рахунок 4439 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг".

4.2. У групу рахунків 453 "Капітальні вкладення у неопераційні основні засоби" увести рахунок 4539 КА "Амортизовані завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, що прийняті в оперативний лізинг".

5. У класі 5 "Капітал банку":

У групу рахунків 510 "Результати переоцінки" увести рахунок 5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів".

6. У класі 6 "Доходи":

6.1. У групі рахунків 605 "Процентні доходи за цінними паперами":

характеристику рахунків 6054 П "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж" змінити на АП (активно-пасивний);

увести рахунок 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції".

6.2. У групі рахунків 649 "Інші небанківські операційні доходи" назву рахунку 6490 П "Позитивний результат від продажу основних засобів" змінити на "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".

7. У класі 7 "Витрати":

7.1. У групі рахунків 742 "Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів" назву рахунку 7421 А "Витрати на утримання орендованих основних засобів та нематеріальних активів" змінити на "Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг".

7.2. У групі рахунків 749 "Інші небанківські операційні витрати" назву рахунку 7490 А "Негативний результат від продажу основних засобів" змінити на "Негативний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".

8. У класі 9 "Позабалансові рахунки":

8.1. У групу рахунків 900 "Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам" увести рахунок 9003 А "Авалі, що надані за банки".

8.2. У групу рахунків 902 "Гарантії, надані клієнтам" увести рахунок 9023 А "Авалі, що надані за клієнтів".

8.3. У групі рахунків 950 "Отримана застава" назву рахунку 9500 П "Застава, за якої предмет застави залишається у заставника" змінити на "Застава, за якої предмет застави залишається у заставодавця";

назву рахунку 9501 П "Застава, за якої предмет застави передається банку" змінити на "Застава, за якої предмет застави передається на зберігання заставодержателю";

увести рахунок 9502 П "Застава, за якої предмет застави передається третім особам".

8.4. У групу рахунків 970 "Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управлінні" увести рахунок 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)".

8.5. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими операціями" назву рахунку 9803 А "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників" змінити на "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у платників, та ті, за якими стягнення коштів зупинено";

назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку" змінити на "Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у банків, та ті, за якими стягнення коштів зупинено".

8.6. У групі рахунків 984 "Операції за основними засобами" назву рахунку 9840 А "Орендовані основні засоби" змінити на "Основні засоби, прийняті в оперативний лізинг".

 

Заступник директора Департаменту
- начальник управління методології
бухгалтерського обліку
комерційних банків
 

 
 
 
М. І. Часник
 

Опрос