Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка присвоения идентификационного номера Международной морской организации судам, имеющим право плавания под Государственным флагом Украины

Минтранс
Порядок, Приказ от 14.06.2000 № 316
редакция действует с 11.09.2018

Про затвердження Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України

Наказ Міністерства транспорту України
від 14 червня 2000 року N 316

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 липня 2000 р. за N 388/4609

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства інфраструктури України
від 1 листопада 2011 року N 487
,
 від 16 серпня 2016 року N 278
,
від 6 серпня 2018 року N 354

Відповідно до статей 3, 10 Кодексу торговельного мореплавства України та пункту 4.14 Положення про Інспекцію Головного державного реєстратора флоту, з метою виконання вимог Міжнародної конвенції про захист людського життя на морі (СОЛАС - 74) та своєчасного інформування зацікавлених міжнародних організацій про зміни реєстраційних суднових даних, що стосуються вимог ідентифікації суден, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України (додається).

2. Головному державному реєстратору флоту (Павлов Л. В.) забезпечити співробітництво з зацікавленими міжнародними організаціями щодо ідентифікації суден та опублікування Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту Севрюкова В. В.

 

Міністр 

Л. М. Костюченко 

 

Порядок
присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України

(У тексті Порядку слова "Інспекція ГДРФ" у всіх відмінках замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 1 листопада 2011 року N 487)

(У тексті Порядку слово "Укрморрічінспекція" замінено словом "Укртрансбезпека" згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 16 серпня 2016 року N 278)

(У тексті Порядку слова "Державна служба України з безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Державна служба морського та річкового транспорту України", "Морська адміністрація" у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 6 серпня 2018 року N 354)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 3, 10 Кодексу торговельного мореплавства України з метою виконання правила 3 глави X СОЛАС - 74 щодо надання ідентифікаційних номерів Міжнародної морської організації (ІМО) усім пасажирським суднам валовою місткістю 100 од. і більше та всім вантажним суднам валовою місткістю 300 од. і більше, а також виконання Системи ідентифікаційних номерів суден ІМО, ухваленої на п'ятнадцятій Асамблеї Міжнародної морської організації 19 листопада 1987 року (резолюція ІМО А.600(15)).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487)

1.2. Порядок встановлює вимоги щодо присвоєння ідентифікаційного номера ІМО торговельним суднам, які мають право плавання під Державним прапором України, з морським класом або класом змішаного району плавання, наданим класифікаційним товариством, та поширюється на типи та категорії суден, передбачені резолюцією ІМО А.600(15).

1.3. Цей Порядок не поширюється на судна, що використовуються для рибного та іншого морського промислу.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Ідентифікаційний номер ІМО - це номер, який складається із семи цифр та використовується на міжнародному рівні для ідентифікації суден з метою підвищення безпеки на морі та запобігання забрудненню, а також надання допомоги в запобіганні морському шахрайству.

2.2. ІМО - Міжнародна морська організація.

3. ПРИСВОЄННЯ СУДНАМ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА ІМО

3.1. Ідентифікаційний номер присвоюється:

- новим суднам під час побудови або первинної реєстрації судна, передбаченої відповідно до Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1069;

- суднам, які перебувають в експлуатації, під час їх перереєстрації, зміни суднових реєстраційних документів, шляхом внесення змін та доповнень у Державний судновий реєстр України, відповідно до статті 30 Кодексу торговельного мореплавства України та пункту 29 Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України.

3.2. З метою отримання ідентифікаційного номера ІМО для судна, що має право плавання під Державним прапором України, власник судна, судновласник або фрахтувальник звертається до Державної служби морського та річкового транспорту України з письмовою заявою та анкетами встановленого зразка (додатки 1 і 2), розробленими та рекомендованими Регістром судноплавства Ллойда, відповідно до вимог резолюції ІМО А.600(15).

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства інфраструктури України від 01.11.2011 р. N 487
,
 від 16.08.2016 р. N 278)

3.3. Записи в анкетах виконуються українською та англійською мовами. Відповідальність за повноту та точність даних, поданих для отримання ідентифікаційного номера ІМО, несе особа, яка звернулась за присвоєнням ідентифікаційного номера ІМО. До анкети додаються копії документів, які підтверджують достовірність поданих даних про судно та його власника.

3.4. Після перевірки даних про судно, зазначених власником, судновласником або фрахтувальником, з даними, внесеними до Державного суднового реєстру України, Морська адміністрація звертається у двотижневий термін за присвоєнням ідентифікаційного номера ІМО в Міжнародну морську організацію. Після надходження повідомлення про присвоєння ідентифікаційного номера ІМО Морська адміністрація у 5-денний термін повідомляє заявника про таке присвоєння.

3.5. Номер ІМО вноситься в Державний судновий реєстр України та суднові документи відповідно до вимог Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України.

3.6. У разі зміни даних про судно (зміна назви судна або власника судна, адреси власника, типу та призначення судна та інших даних), які вносяться до анкети ідентифікаційного номера ІМО, а також у випадках постійного або тимчасового виключення судна з Державного суднового реєстру України Морська адміністрація у 5-денний термін при наявності звернення власника, судновласника або фрахтувальника сповіщає про це зацікавлені міжнародні морські організації.

3.7. Заява про присвоєння судну ідентифікаційного номера ІМО не приймається в разі:

- подання заявником недостовірних даних про судно;

- якщо судно не має права плавання під Державним прапором України;

- відсутності чинних документів, передбачених статтею 35 Кодексу торговельного мореплавства України, які свідчать про здійснення класифікаційного та конвенційного нагляду за цим судном.

3.8. Ідентифікаційний номер ІМО, що надається судну, є постійним і не змінюється, незалежно від зміни власника судна та зміни реєстрації судна або інших обставин.

У випадку загибелі судна або за інших обставин, через які судно перестало існувати, його ідентифікаційний номер іншому судну не присвоюється

 

Заступник Головного державного
 реєстратора флоту
 

 
С. В. Майдан
 

 

TO ENABLE ASSIGNMENT OF IMO NUMBER, IN ACCORDANCE WITH RESOLUTION A.600(15), PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING DETAILS:

CURRENT SHIP NAME _______________________________________________________ 

FORMER NAME(S) ___________________________________________________________ 

FLAG ________________________                    PORT OF REGISTRY __________________ 

CALL SIGN ________  OFFICIAL NUMBER ______  CLASSIFICATION SOCIETY ______ 

TONNAGE (69 CONVENTION)     ˜ YES  ˜ NO          FISHING NUMBER _____________ 

GROSS _______________         NET ___________            DEADWEIGHT _______________ 

LENGHT OVERALL __________________ 

LENGHT B. P. _________________________ 

EXTREME BREADTH _________________ 

MOULDED BREADTH __________________ 

MOULDED DEPTH ___________________ 

DRAUGHT ____________________________ 

DATE OF KEEL LAYING ___ DATE OF LAUNCH ____ DATE OF COMPLETION _______ 

BULDER ________________________________ HULL N ____________________________ 

SHIP TYPE DESCRIPTION _____________________________________________________ 

REGISTREDED OWNER & ADDRESS
(Including Fax, Telephone & Telex Nos.) 

MANAGER & ADDRES 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

NUMBER OF MAIN ENGINES _________ 

ENGINE TYPE ________________________ 

ENGINE MANUFACTURER ___________________________________________________ 

TOTAL BHP _______________ 

NUMBER OF PROPELLERS _____________ 

STAMP 

Signature 

 

ДЛЯ НАДАННЯ СУДНУ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА ЗГІДНО З РЕЗОЛЮЦІЄЮ А.600(15) МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОСИМО ЗАЗНАЧИТИ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ:

СУЧАСНА НАЗВА СУДНА ____________________________________________________ 

ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА СУДНА _________________________________________________ 

ПРАПОР _________________ ПОРТ ПРИПИСКИ _________________________________ 

ПОЗИВНИЙ ______________       ОФІЦІЙНИЙ НОМЕР РЕЄСТРАЦІЇ ________________ 

НАЗВА КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА __________________________________ 

ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ З ОБМІРУ СУДЕН 1969 р. 

˜ ТАК   ˜ НІ 

РИБОЛОВНИЙ НОМЕР ________ 

ВАЛОВА _____________       ЧИСТА ______________     ДЕДВЕЙТ __________________ 

НАЙБІЛЬША ДОВЖИНА ______     ДОВЖИНА МІЖ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАМИ _______ 

НАЙБІЛЬША ШИРИНА __________________     ОСАДКА _________________________ 

ВИСОТА БОРТУ _____________       ШИРИНА ПО МІДЕЛЬ-ШПАНГОУТУ __________ 

ДАТА ЗАКЛАДЕННЯ КІЛЯ ______ ДАТА СПУСКУ _____ ДАТА ПОБУДОВИ ________ 

БУДІВНИК СУДНА ________________________      БУДІВЕЛЬНИЙ N _______________ 

 ТИП СУДНА ________________________________________________________________ 

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ВЛАСНИК СУДНА
(назва, адреса, факс, телефон, телекс) 

ФРАХТУВАЛЬНИК СУДНА ЗА БЕРБОУТ-ЧАРТЕРОМ
(назва, адреса, факс, телефон, телекс) 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОВНИХ ДВИГУНІВ ______   ТИП ДВИГУНІВ ____________________ 

ВИРОБНИК ДВИГУНІВ ______________________________________________________ 

ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ _____________    КІЛЬКІСТЬ ГВИНТІВ _________________ 

Примітка. Відповідальність за достовірність заявлених даних, а також за наслідки, які можуть виникнути через надання недостовірних даних, несе власник або фрахтувальник судна за бербоут-чартером.

 

 М. П. 

Підпис 

____________

Опрос