Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовой акт, утвержденный приказом Министра обороны Украины от 14 апреля 1998 г. N 152

Минобороны
Приказ от 25.05.2000 № 150
Утратил силу

Про внесення змін і доповнень до нормативно-правового акта, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 р. N 152

Наказ Міністра оборони України
від 25 травня 2000 року N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 червня 2000 р. за N 338/4559

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністра оборони України
 від 14 квітня 1998 року N 152
згідно з
 наказом Міністерства оборони України
 від 5 червня 2014 року N 360)

З метою подальшого вдосконалення організації роботи щодо прийому до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни та доповнення до Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838 (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра оборони України.

3. Наказ розіслати до з'єднань та військових комісаріатів.

 

Міністр оборони України
генерал армії України
 

 
О. І. Кузьмук
 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та фахових вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року N 152, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за N 398/2838

1. У шостому абзаці підпункту 1.4 слова "...відповідно до Тимчасового положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, затвердженого Указом Президента України від 13 травня 1993 року N 174/93" замінити словами "...відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

2. У підпункті 3.1.1:

слова і цифри "до 15 вересня" замінити словами і цифрами "до 15 серпня";

слова "Національної гвардії України" вилучити;

останнє слово абзацу "відомствами" замінити на слова "центральними органами виконавчої влади".

3. У підпункті 3.1.2 останнє речення викласти в такій редакції: "Замовлення на підготовку військових фахівців готується до 1 жовтня та затверджується спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України".

4. У підпункті 3.1.3 після слів: "а слухачами - Головним управлінням кадрів Міністерства оборони України" додати слова "з конкурсним розрахунком для кандидатів на навчання у вищі військові навчальні заклади (далі - ВВНЗ) оперативно-тактичного рівня 3 особи на 2 місця" і далі - за текстом.

5. Підпункт 3.2.1 викласти в такій редакції:

"3.2.1. Підготовка генералів та офіцерів Збройних Сил України оперативно-стратегічного рівня здійснюється в Національній академії оборони України.

На навчання приймаються генерали та офіцери з числа кандидатів, які внесені до Перспективного плану підготовки генералів, адміралів і офіцерів для комплектування посад оперативно-стратегічної ланки, затвердженого відповідними посадовими особами, мають оперативно-тактичний рівень підготовки й не менше двох років займають посади, комплектування яких передбачається наявністю зазначеного рівня підготовки:

віком до 42 років - зі штатно-посадовою категорією полковник (капітан 1-го рангу);

віком до 45 років - зі штатно-посадовою категорією генерал-майор (контр-адмірал) і вище.". 

6. Підпункт 3.2.3 викласти в такій редакції:

"3.2.3. Для підготовки офіцерів полкової ланки на факультети (відділення) з денною формою навчання та на факультети (відділення) заочної форми навчання до ВВНЗ приймаються:

командири військових частин, заступники командирів (начальники штабів) бригад та їм рівні зі штатною категорією полковник (капітан 1-го рангу) віком не старші 43 років тільки на заочну форму навчання;

командири батальйонів, дивізіонів, ескадрилей, кораблів 2-го рангу, старші помічники командирів кораблів 1-го рангу, начальники служб військових частин та їм рівні зі штатною категорією підполковник (капітан 2-го рангу) віком не старші 38 років на факультети (відділення) з денною формою навчання, а на факультети (відділення) із заочною формою навчання - не старші 41 року;

заступники командирів (начальники штабів) батальйонів, дивізіонів, ескадрилей, штурмани ескадрилей, офіцери бойового управління, фахівці виховної роботи, старші помічники командирів кораблів 2-го рангу, командири бойових частин кораблів 1-го і 2-го рангу, командири підрозділів, військових частин спеціального призначення зі штатною категорією майор (капітан 3-го рангу), начальники служб полкової та батальйонної ланки, командири бойових частин (служб) зі штатною категорією капітан (капітан-лейтенант та їм рівні), командири учбових рот (батарей), командири курсантських рот віком не старші 35 років після проходження служби на посадах офіцерського складу не менше 4 років на факультети (відділення) з денною формою навчання, а на факультети (відділення) із заочною формою навчання - не старші 38 років;

в окремих випадках за рішенням приймальної комісії ВВНЗ можливе приймання офіцерів за штатною категорією капітан тільки на очну форму навчання за умови, якщо вони віком не старші 32 років, вислуга на офіцерських посадах не менше 5 років та мають висновок в останній атестації про придатність до призначення на вищі посади".

7. У підпункті 3.4.4 речення "Кількість кандидатів визначається з розрахунку:

за спеціальностями командного профілю - два кандидати на одне навчальне місце;

з інших наукоємних спеціальностей - три кандидати на одне навчальне місце" з тексту вилучити.

8. Підпункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Приймальна комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, відповідними нормативно-правовими актами Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29 лютого 2000 року N 37, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 16 березня 2000 року за N 169/4390, Правилами прийому на перший курс відповідного ВВНЗ у поточному році.

Правила прийому до ВВНЗ розробляються приймальною комісією та подаються на затвердження начальнику Головного управління військової освіти Міністерства оборони України. Правила прийому до військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів узгоджуються з начальником Головного управління військової освіти Міністерства оборони України і затверджуються ректором вищого навчального закладу, до складу якого входить військовий навчальний підрозділ".

9. У підпункті 5.5 останнє речення викласти в такій редакції: "Результати приймання до ВВНЗ надсилаються до Головного управління військової освіти Міністерства оборони України (додаток 4) протягом десяти діб після проведення підсумкового засідання приймальної комісії".

10. Абзац другий підпункту 6.1 після слів "та усних робіт за творчими або оригінальними завданнями" доповнити словами "комплексних тестів".

11. Перше речення підпункту 6.2 після слів "творчих та професійних конкурсів, співбесід" доповнити словами "комплексного тестування".

12. Підпункт 6.9 викласти в такій редакції:

"6.9. Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється. Максимальна оцінка становить 70 балів. Рівень фізичної підготовки оцінюється як "залік" або "незалік". Для отримання оцінки "залік" вступнику слід набрати суму не менше 35 балів (з трьох вправ) згідно з таблицею нарахування балів. У разі отримання оцінки "незалік" вступник з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ відраховується. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом".

13. Підпункт 6.10 викласти в такій редакції:

"6.10. Сума балів, набрана кандидатом за результатами вступних випробувань, становить його рейтинг. Максимальне значення рейтингу становить 350 балів. Значення його складових частин, за винятком зазначених у пунктах 6.8, 6.9, установлює приймальна комісія вищого військового навчального закладу. При цьому визначається, яка кількість балів відповідає оцінкам чотирибальної системи ("2" - незадовільно, "3" - задовільно, "4" - добре, "5" - відмінно). Таблиці відповідності оцінок рейтингу наводяться в правилах прийому до ВВНЗ. Змінювати їх у період проведення приймання забороняється".

14. Підпункт 6.11 доповнити реченнями такого змісту: "Наказ про зарахування курсантів на навчання видається не пізніше двох діб з моменту підписання конкурсного списку. Початок первинної військово-професійної підготовки осіб, зарахованих на навчання як курсантів, здійснюється не пізніше двох діб з моменту зарахування".

15. Підпункт 6.13 викласти в такій редакції:

"6.13. Результати набору до ВВНЗ оформляються протоколом засідання приймальної комісії (додаток 6), у якому зазначаються умови зарахування (за результатами участі в конкурсі, поза конкурсом, за результатами співбесіди та інших), а також підстави для зарахування осіб, які не набрали прохідного бала. Зарахування кандидатів на навчання слухачами Національної академії оборони України та факультетів оперативно-тактичної підготовки ВВНЗ здійснюється наказами Міністра оборони України за поданням начальників ВВНЗ до 20 серпня року вступу на навчання.

Зарахування кандидатів на навчання до ВВНЗ слухачами факультетів тактичного рівня здійснюється до 1 серпня року вступу на навчання наказами начальників ВВНЗ".

 

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління військової освіти Міністерства оборони України
полковник
 

 
 
 
М. І. Науменко 

Опрос