Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке обеспечения, учета и эксплуатации мебели, инвентаря и предметов хозяйственного назначения уголовно-исполнительных учреждений, специальных воспитательных учреждений, следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Приказ, Инструкция от 06.05.2000 № 84
Утратил силу

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю і предметів господарчого призначення кримінально-виконавчих установ, спеціальних виховних установ, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України

(назва із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250
,
 від 10.11.2009 р. N 258)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18 вересня 2007 року N 250
,
 від 10 листопада 2009 року N 258

Інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 27 липня 2012 року N 1118/5)

1. Забезпечення кримінально-виконавчих установ, спеціальних виховних установ, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України меблями, інвентарем та устаткуванням здійснюється в межах табельної належності.

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250
,
 від 10.11.2009 р. N 258)

Табель належності меблів, інвентарю та предметів господарчого використання (додаток 1) затверджується начальником територіального органу управління Департаменту, виходячи з норм належності, штатної чисельності приміщень.

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250)

Витяг з табеля належності меблів, інвентарю та предметів господарчого використання повинен знаходитись у приміщенні, де експлуатується дане майно.

2. У територіальних органах управління Департаменту, кримінально-виконавчих установах, спеціальних виховних установах, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України призначаються відповідальні особи, які стежать за належною експлуатацією інвентарного майна, що перебуває в експлуатації, його утриманням і своєчасним ремонтом.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250
,
 від 10.11.2009 р. N 258)

3. Вибракування і списання майна відбувається один раз на рік на день інвентаризації. Нове майно зі строком експлуатації більше 1 року 6 місяців, видане в користування одноразово, списанню протягом першого року експлуатації не підлягає.

4. Майно, що підлягає вибракуванню і списанню, вилучається і зберігається в окремих приміщеннях. Зберігання майна, що стало не придатним до експлуатації, разом з новим забороняється.

5. При визначенні вартості майна, яке втрачено, стало не придатним для подальшої експлуатації або якого не вистачає згідно з табелем належності меблів, інвентарю та предметів господарчого використання, ураховується фактичне зношення цього майна залежно від тривалості експлуатації. Якщо немає можливості встановити дату первинної видачі майна в користування, то тривалість його експлуатації обчислюється:

- для втраченого (якого не вистачає) майна - від дати останньої видачі такого майна в експлуатацію;

- для не придатного до експлуатації майна, яке не вислужило встановлених строків експлуатації, - від дати найдавнішої видачі такого майна в експлуатацію.

6. Інвентарні предмети, строки експлуатації яких закінчились, але за своїм якісним станом придатні до подальшого використання, з обліку не списуються і перебувають в експлуатації до повного зношення.

7. Ремонт меблів, інвентарю та устаткування проводиться силами та засобами кримінально-виконавчої установи, спеціальної виховної установи, слідчого ізолятора Державної кримінально-виконавчої служби України. Дозволяється здавати майно в ремонт на інші підприємства.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250
,
 від 10.11.2009 р. N 258)

8. Майно, строк експлуатації якого закінчився і воно не придатне для подальшого використання, списується з обліку за актом, затвердженим начальником територіального органу управління Департаменту. Списані предмети розбираються, придатні деталі використовуються як ремонтний матеріал, непридатні металеві деталі здаються в металобрухт, скляні - знищуються, дерев'яні - використовуються як дрова, тканини використовуються як ганчір'я.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250)

9. Майно, що знаходиться в кримінально-виконавчих установах, спеціальних виховних установах, слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України, незалежно від часу отримання, належить обліку за строками експлуатації. При видачі майна зі складу в користування кримінально-виконавча установа, спеціальна виховна установа, слідчий ізолятор Державної кримінально-виконавчої служби України ставить на кожному отриманому предметі напис (тавро), де зазначено час видачі в користування (місяць, рік) і найменування кримінально-виконавчої установи, спеціальної виховної установи, слідчого ізолятора Державної кримінально-виконавчої служби України. У кожному приміщенні складається та вивішується опис майна з позначенням відповідальної особи за його експлуатацію.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250
,
 від 10.11.2009 р. N 258)

10. Видавати майно іншим юридичним або фізичним особам в тимчасове чи постійне користування забороняється.

 

Начальник управління 
матеріально-технічного забезпечення
полковник внутрішньої служби 

 
  
В. М. Романенко
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань у _____________________ 

ТАБЕЛЬ
належності меблів, інвентарю та предметів господарчого використання

N
з/п 

Найменування приміщень,
устаткування, реманенту та майна 

Одиниця
виміру 

Кількість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник відділу інтендантського та комунально-побутового забезпечення

__________________
Підпис

"___"_______________ ____ р. 

 

Начальник управління
матеріально-технічного забезпечення
 полковник внутрішньої служби 

 
 
В. М. Романенко
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 18.09.2007 р. N 250)

Опрос