Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка таможенного контроля и таможенного оформления энергоносителей, перемещаемых через таможенную границу Украины морским и речным транспортом

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 29.02.2000 № 117
Утратил силу

Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом

Наказ Державної митної служби України
від 29 лютого 2000 року N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 квітня 2000 р. за N 243/4464 

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 30 травня 2005 року N 445)

Відповідно до статті 9 Митного кодексу України, з метою встановлення єдиного підходу до здійснення митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом (додається).

2. Правовому управлінню (Мельник М. В.), Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню справами (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та розсилку наказу до митних органів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

Голова Служби 

Ю. П. Соловков 

ПОГОДЖЕНО:  

  

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва  

  

 

Порядок
митного контролю та митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України морським та річковим транспортом

Цей Порядок установлює єдині норми та правила, які діють при переміщенні через митний кордон України енергоносіїв, і спрямований на запобігання незаконному їх переміщенню.

Цей Порядок розроблено відповідно до законів України, Митного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, інших нормативно-правових актів.

Цей Порядок не змінює існуючого технологічного процесу переміщення енергоносіїв морським та річковим транспортом (далі - суднами закордонного плавання) та в морських портах, підприємствах, що забезпечують транспортування, зберігання та накопичування суднових партій енергоносіїв, а встановлює єдиний порядок виконання митних процедур при переміщенні енергоносіїв через митний кордон України в пунктах пропуску, визначених Кабінетом Міністрів України, зонах митного контролю відповідних підприємств, розташованих у морських (річкових) портах, діє на митній території України, включаючи об'єкти в морській економічній зоні, і підлягає виконанню всіма органами виконавчої влади та їх посадовими особами, а також усіма юридичними і фізичними особами.

Терміни, що вживаються в цьому Порядку:

судна закордонного плавання - будь-які плавзасоби, що перебувають на митній території України або відбувають з цієї території;

енергоносії - нафта, нафтопродукти, скраплений газ та олива, які переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання;

перевізник - суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який здійснює переміщення енергоносіїв суднами закордонного плавання та несе відповідальність за їх збереження під час транспортування (юридична особа, що фактично переміщує енергоносії суднами закордонного плавання або є відповідальною за використання судна закордонного плавання);

митне оформлення - процедура розміщення енергоносіїв у відповідному митному режимі і завершення дії цього режиму відповідно до вимог митного законодавства України;

митний контроль при переміщенні енергоносіїв суднами закордонного плавання - сукупність заходів, які здійснюють посадові особи митних органів України, щодо забезпечення дотримання митного законодавства України, а також іншого законодавства України і міжнародних договорів України, контроль за виконанням яких покладений на митні органи України;

коносамент - документ, що підтверджує наявність та зміст договору морського перевезення вантажу й укладається в письмовій формі;

вантажний маніфест - перелік коносаментів;

генеральний акт - документ, який визначає кількість місць та масу зданих судном і прийнятих портом імпортних, реекспортних і транзитних вантажів у цілому за результатами розвантаження судна;

акт-повідомлення - документ, який визначає кількість місць та масу зданих судном і прийнятих портом імпортних, реекспортних і транзитних вантажів за кожним окремим коносаментом;

суднова партія енергоносіїв - партія вантажу енергоносіїв, яка формується на підприємстві зберігання, транспортування, у порту для навантаження на судно за його вантажомісткістю та оформляється встановленими судновими документами;

експедитор - суб'єкт підприємницької діяльності, який надає комплекс послуг, пов'язаних з підготовкою та відправленням вантажів, проведенням взаєморозрахунків, контролем за проходженням та отриманням вантажів, і діє за дорученням власника вантажу;

загальна вантажна митна декларація - заява, потрібна для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, виключення випадків понаднормативного простою суден, що містить відомості про енергоносії, мету їх переміщення через митний кордон України на суднах закордонного плавання і застосовується відповідно до актів законодавства щодо оформлення вантажних митних декларацій (далі - ВМД) у випадках, передбачених цим Порядком;

незалежні сюрвейні експертизи - дослідження, що можуть здійснюватись вимірювальними лабораторіями й експертними організаціями, які мають відповідні повноваження;

фактичний контроль - комплекс заходів, спрямованих на визначення фактичних показників кількості, якості та відповідності найменувань енергоносіїв, заявлених у ВМД, найменуванням енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, шляхом перевірки документів, показників приладів, використання технічних засобів митного контролю, проведення контрольних замірів, відбору проб енергоносіїв, отримання відомостей про їх обсяги, у тому числі із застосуванням випробних лабораторій;

вантажний список - перелік транспортних засобів, на яких енергоносії прибули в зону митного контролю для навантаження на судно закордонного плавання;

бункер - запас енергоносіїв (нафтопродуктів), потрібний для живлення головного двигуна та допоміжних агрегатів, що забезпечують життєдіяльність судна закордонного плавання.

Загальні положення

Енергоносії, які переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, підлягають митному контролю та митному оформленню відповідно до законодавства України.

Митний контроль енергоносіїв здійснюється виключно в пунктах пропуску через державний кордон України, визначених Кабінетом Міністрів України. У цих пунктах установлюються зони митного контролю.

Митний контроль та митне оформлення енергоносіїв, що переміщуються на суднах закордонного плавання, здійснюється Центральною енергетичною митницею (далі - ЦЕМ) або за погодженням з нею іншими митницями.

При переміщенні енергоносіїв на суднах закордонного плавання через митний кордон України застосовуються загальні ВМД (ЗВМД) та ВМД, за якими енергоносії оформлено у відповідних режимах. 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснюють операції з енергоносіями, що переміщуються на суднах закордонного плавання в режимах експорту, імпорту, транзиту, проводять декларування в Центральній енергетичній митниці або за погодженням з нею в іншій митниці.

1. Митний контроль

1.1. Перелік документів, потрібних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначається цим Порядком.

1.2. Енергоносії, які переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, перебувають під митним контролем з моменту їх фактичного надходження на митну територію України і до закінчення митного оформлення відповідно до митного режиму випуску у вільне використання або вивезення за межі митної території України.

1.3. Зони митного контролю у пунктах пропуску через митний кордон України визначаються Центральною енергетичною митницею або іншими митницями, що оформлюють енергоносії, на територіях морських та річкових портів, вузлів обліку, нафтопродуктосховищ, а також в інших місцях, де переміщуються або зберігаються енергоносії, що підлягають митному контролю та митному оформленню.

1.4. Митний контроль за відповідністю заявлених у документах відомостей про енергоносії, що переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, фактичній кількості та якості здійснюється на суднах в зонах митного контролю шляхом перевірки цих документів і проведення фактичного контролю енергоносіїв.

1.5. Установлення фактичної кількості та якості енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, здійснюється митним органом на підставі власних вимірів або документів, що надаються для цього митними або випробними лабораторіями, які мають відповідні повноваження. 

1.6. Підрозділи ЦЕМ або іншої митниці (за узгодженням з ЦЕМ), які здійснюють фактичний контроль енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, кожного дня надсилають до Центральної енергетичної митниці інформацію в електронному вигляді чи засобами оперативного зв'язку про результати митного оформлення та про випадки затримки енергоносіїв і суден закордонного плавання.

1.7. При здійсненні контролю за відповідністю коду енергоносіїв, заявленого у ВМД, кодові їх за ТН ЗЕД, а також заявленої митної вартості  використовуються в разі потреби висновки митних лабораторій, отримані на підставі експертизи відібраних митницею проб. 

1.8. З метою нарахування збору за перебування вантажу під митним контролем у випадках, коли здійснюється накопичення суднової партії енергоносіїв для експорту, термін перебування вантажу під митним контролем обчислюється з моменту пред'явлення митниці суднової партії енергоносіїв та потрібних для митного оформлення документів і до завершення митного оформлення ВМД на цю партію.

1.9. При митному контролі та митному оформленні енергоносіїв, які зберігаються як суднова партія, ураховуються норми природних втрат та похибок вимірювання.

2. Митне оформлення

2.1. Для митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України суднами закордонного плавання, суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності подаються митниці документи, передбачені цим Порядком.

2.2. Як одна партія декларуються обсяги енергоносіїв, що переміщуватимуться через митний кордон України за одним коносаментом (іншими документами) або за одним зовнішньоекономічним договором (контрактом). У разі перевантаження транзитних енергоносіїв на інші види транспорту обсяг партії визначається відповідно до виду транспорту.

2.3. Декларування енергоносіїв здійснюється шляхом подання декларантом митниці, яка здійснює митний контроль та митне оформлення:

при експорті та імпорті - ВМД або загальної ВМД та ВМД;

при транзиті - ВМД.

Загальна ВМД та ВМД заповнюються відповідно до встановленого порядку.

2.4. Загальна ВМД подається митниці декларантом на запланований обсяг енергоносіїв до переміщення їх через митний кордон на суднах закордонного плавання не раніше ніж за місяць до планової поставки енергоносіїв.

ВМД, за якою енергоносії оформлено у відповідному режимі, подається до митного оформлення в термін дії загальної ВМД.

2.5. При митному оформленні енергоносіїв, що ввозяться на суднах закордонного плавання, декларантом подаються такі документи:

а) у режимі імпорту:

попередня вантажна митна декларація на підакцизні товари (АД або ПД) у випадках, передбачених чинним митним законодавством;

ВМД;

оригінал і копія коносамента (або інших документів наданих перевізником, що підтверджують отримання вантажу для перевезення);

інвойс (рахунок-фактура);

екологічна декларація;

сертифікат про походження товару;

сертифікат якості країни-виробника;

генеральний акт та акти-повідомлення;

зовнішньоекономічний договір (контракт);

сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання);

копія довідки про декларування валютних цінностей;

платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

копія облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

документи, що засвідчують особу декларанта;

б) у режимі транзиту:

ВМД;

копія коносамента (або інших документів, наданих перевізником, що підтверджують отримання вантажу для перевезення);

інвойс (рахунок-фактура);

екологічна декларація;

документи, що підтверджують надання фінансової гарантії при транзиті підакцизних товарів;

генеральний акт та акти-повідомлення;

документи, що засвідчують повноваження експедитора або особи, уповноваженої власником на перевезення енергоносіїв.

2.6. При вивезенні енергоносіїв, які були накопичені як суднова партія, декларантом подаються такі документи:

а) у разі оформлення енергоносіїв за загальною ВМД у режимі експорту:

загальна ВМД для планованої кількості енергоносіїв, що завантажуються на судна (судно) закордонного плавання;

лист-зобов'язання власника енергоносіїв про проведення декларування в режимі експорту в установлений термін;

товаросупровідні документи;

зовнішньоекономічний договір (контракт);

акт про прийняття фактичної кількості енергоносія, що надійшов до місця здійснення митного контролю;

б) у разі оформлення енергоносіїв за ВМД у режимі експорту:

ВМД;

оригінал і копія коносамента (або інших документів, наданих перевізником, що підтверджують отримання вантажу для перевезення);

інвойс (рахунок-фактура);

сертифікат про походження товару;

сертифікат якості країни-виробника;

в) у разі пропуску енергоносіїв у режимі експорту, оформлених іншими митницями:

ВМД, оформлені іншими митницями;

оригінал і копія коносамента (або інших документів, наданих перевізником, що підтверджують отримання вантажу для перевезення);

акт про прийняття фактичної кількості енергоносія, що надійшов до місця здійснення митного контролю;

г) у разі пропуску енергоносіїв у режимі транзиту за межі митної території України:

ВМД, оформлені іншими митницями;

оригінал і копія коносамента (або інших документів, наданих перевізником, що підтверджують отримання вантажу для перевезення);

акт про прийняття фактичної кількості енергоносія, що надійшов до місця здійснення митного контролю;

інвойс (рахунок-фактура);

документи, що підтверджують надання фінансової гарантії при транзиті підакцизних товарів.

2.7. При переміщенні суднами закордонного плавання в режимі транзиту сирої нафти, яка надходить на територію України трубопровідним транспортом, при митному оформленні, крім документів, зазначених у пп. 2.5, 2.6 цього Порядку, подаються документи, передбачені Порядком митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, затвердженим наказом Держмитслужби від 17.08.98 N 512 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції 01.12.99 за N 769/3209.

2.8. Особливості переміщення енергоносіїв у відповідних режимах ураховуються технологічними схемами митного оформлення, які узгоджуються з портом та затверджуються Центральною енергетичною митницею або митницями, у яких проводиться таке оформлення.

2.9. З метою запобігання простоюванню суден закордонного плавання, якими ввозяться енергоносії на митну територію України, та скорочення періоду їх митного оформлення вивантаження енергоносіїв з борту судна дозволяється здійснювати за умови подання капітаном судна копії коносамента (або інших документів, що підтверджують отримання вантажу для перевезення) та письмового звернення власника вантажу або особи, ним уповноваженої, до відповідної митниці про одержання згоди на зберігання енергоносіїв під митним контролем.

2.10. Звернення має містити таку інформацію:

підтвердження диспетчерською службою готовності до постановки судна під розвантаження;

письмову гарантію власника енергоносіїв або особи, ним уповноваженої, щодо подання оригіналів товаросупровідних документів (коносамента, сертифікатів, інвойсів), генерального акта та інших документів, що підтверджують факт прийняття енергоносіїв, потрібних для митного оформлення енергоносіїв у режимі випуску у вільний обіг.

2.11. Передання енергоносіїв на зберігання під митним контролем дозволяється здійснювати без заповнення декларації-зобов'язання та подання відповідної заяви, передбачених наказом Держмитслужби від 05.01.99 N 4 "Про затвердження порядку зберігання підприємствами товарів та інших предметів, увезених на митну територію України, під митним контролем", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27.01.99 за N 45/3338.

2.12. Митне оформлення запасів споживання (дизельного палива, мазуту, оливи) для бункерування суден закордонного плавання здійснюється відповідно до чинного законодавства. Митний контроль за суднами, що проводять бункерування, здійснюється митницею, у зоні діяльності якої була оформлена ВМД та завантажено судно. Підставою для оформлення ВМД є штурманська розписка про отримання бункера.

2.13. Оформлення енергоносіїв як запасів споживання здійснюється без застосування заходів нетарифного регулювання.

2.14. Енергоносії, які надійшли на митну територію України в режимі транзиту, можуть бути переміщені  на іноземні судна закордонного плавання, а також  українські судна, що перебувають в оренді (фрахті), яка (який) підтверджується декларантом поданням відповідних документів. 

3. Особливості митного оформлення енергоносіїв, що переміщуються на суднах закордонного плавання, у разі ввезення (вивезення) обсягів, відмінних від заявлених митниці

3.1. Фактичні обсяги енергоносіїв, що ввозяться на митну територію України (вивозяться за її межі) на суднах закордонного плавання, не повинні перевищувати обсяги, заявлені у ВМД або загальній ВМД.

3.2. У разі нездійснення ввезення (вивезення) енергоносіїв, оформлених за ВМД у відповідному режимі, така ВМД анулюється.

3.3. У разі ввезення енергоносіїв у кількості, меншій ніж заявлено в суднових документах (коносаментах або інших документах, наданих переввізником, що підтверджують отримання вантажу для перевезення), оформлення ВМД здійснюється на фактично переміщувану кількість енергоносіїв відповідно до поданих декларантом генеральних актів, актів-повідомлень та інших актів, що підтверджують фактичну кількість переміщуваних енергоносіїв.

4. Сплата митних платежів

4.1. Сплата митних платежів при митному оформленні енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, здійснюється на загальних підставах відповідно до законодавства України.

5. Прикінцеві положення

5.1. Для забезпечення здійснення митного контролю енергоносіїв, що переміщуються через митний кордон України на суднах закордонного плавання, декларант або вантажовласник зобов'язаний:

подавати митному органу документи, визначені цим Порядком;

сприяти в створенні зон митного контролю, допуску посадових осіб митниць до обладнання обліку та контролю енергоносіїв, документів їх фактичного обліку.

 

Начальник Управління нетарифного
регулювання
 

 
О. І. Пашинний
 

Опрос