Идет загрузка документа (1483 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке составления в 2000 году месячных отчетов и квартального отчета учреждениями и организациями, основная деятельность которых осуществляется за счет средств государственного и/или местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ, Инструкция от 23.03.2000 № 23
редакция действует с 11.08.2000

Про затвердження Інструкції про порядок складання у 2000 році місячних звітів та квартального звіту установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
від 23 березня 2000 року N 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 квітня 2000 р. за N 233/4454

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного казначейства України
 від 10 липня 2000 року N 62

У зв'язку із запровадженням Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 N 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" та інших нормативно-правових актів, з метою встановлення єдиних вимог до порядку складання у 2000 році місячних звітів та квартального звіту установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок складання у 2000 році місячних звітів та квартального звіту установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (додається).

2. Установити, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, установи, організації та підприємства, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів у 2000 році, місячні звіти та звіт за квартал складають відповідно до умов даної Інструкції.

3. Вимоги до складання та подання місячних і квартальних звітів, що викладені в даній Інструкції, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади довести до відома підвідомчих установ і організацій.

 

В. о. Голови 

О. С. Даневич 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок складання у 2000 році місячних та квартальних звітів установами й організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 N 17 "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" та інших нормативно-правових актів, на 2000 рік установлюються форми фінансової місячної звітності та звітності за квартал згідно з цією Інструкцією.

1. Терміни, які використовуються в цій Інструкції, мають таке визначення.

Асигнування - повноваження розпоряднику бюджетних коштів на взяття зобов'язань та витрачання бюджетних коштів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, яке надано відповідно до бюджетного призначення.

Загальний фонд кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації - кошти, що надходять із загального фонду бюджету, за рахунок якого утримується ця установа чи організація.

Депозитні суми - кошти, що не належать бюджетній установі, надходять у тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов перераховуються за призначенням. Вони не відносяться до коштів спеціального фонду.

Інші власні надходження - власні надходження, які не входять до складу спеціальних коштів та коштів, отриманих на виконання окремих доручень. До них належать кошти (в т. ч., що раніше спрямовувались на відновлення касових видатків):

- плата за утримання дітей в дошкільних закладах;

- плата за навчання в державних школах естетичного виховання дітей;

- кошти, які надходять на харчування дітей в інтернатах при школах та в групах подовженого дня;

- плата за користування гуртожитком при вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти;

- кошти, які залишаються навчальним закладам професійно-технічної освіти від сум, що надійшли за роботи, виконані учнями, і за договорами щодо підготовки кадрів та підвищення кваліфікації робітників;

- кошти працівників за харчування, отримане за місцем роботи та спецконтингенту;

- кошти за розрахунками за формений одяг, який видають працівникам деяких міністерств (інших центральних органів виконавчої влади) і підвідомчих їм установ;

- кошти, що надходять як часткова компенсація вартості спортивної форми, яка видається згідно з чинним законодавством спортсменам, учням спортивних закладів;

- кошти, одержані від реалізації путівок до санаторно-курортних закладів та закладів відпочинку;

- кошти, одержані на утримання установ та закладів у порядку пайової участі;

- відрахування від госпрозрахункових установ та організацій, які знаходяться у віданні установ, якщо це передбачено чинним законодавством;

- грошові надходження від реалізації продукції та послуг установами державної сортовипробувальної мережі, державними проектно-розвідувальними станціями хімізації сільського господарства та машиновипробувальними станціями;

- кошти, що надходять від діяльності закладів громадського харчування, які належать бюджетним установам та організаціям.

Інші доходи - кошти спеціального фонду бюджету, які включаються до кошторису установи, що передбачені статтею 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік", крім власних надходжень, а саме:

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

- 10 відсотків коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

- збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

- 90 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації (продажу) об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

- плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів;

- надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

- 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

- збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

- платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;

- надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, що належить Державному бюджету України;

- надходження до Фонду соціального страхування України;

- 90 відсотків портового (адміністративного) збору.

Кошти установ, що відносяться до інших доходів, надходять від головних розпорядників коштів згідно з розподілом за схемою бюджетного фінансування.

Кошти на виконання окремих доручень (суми за дорученнями) - кошти, які бюджетні установи та організації отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень та/або використання за цільовим призначенням, що визначено стороною, яка надає ці кошти.

Надходження асигнувань - асигнування загального фонду, які фактично надійшли на рахунок установи і використання яких здійснюється згідно з кошторисом доходів та видатків установи.

План асигнувань із загального фонду бюджету установи - помісячний розподіл видатків, затверджених у кошторисі для загального фонду, за скороченою формою економічної класифікації, який регламентує взяття установою зобов'язань протягом року.

Спеціальний фонд кошторису доходів і видатків бюджетної установи та організації - кошти, що надходять на конкретну мету відповідно до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" та витрачаються на відповідні видатки за рахунок цих надходжень.

Спеціальний фонд складається з власних надходжень (спеціальні кошти, кошти на виконання окремих доручень, інші власні надходження), субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня та інших доходів спеціального фонду.

Спеціальні кошти - доходи бюджетних установ і організацій, які вони отримують від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, що здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, і використовуються за цільовим призначенням згідно з кошторисом доходів та видатків.

Субвенції, одержані з інших бюджетів - кошти, виділені з бюджетів інших рівнів органам державної влади, які утримуються за рахунок державного бюджету, для виконання делегованих законами України повноважень органів місцевого самоврядування або інших, визначених законодавством, функцій.

2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, установи, організації, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (крім визначених у п. 3 та 4 цієї Інструкції), місячні та квартальний звіти про виконання кошторисів доходів та видатків у 2000 році подають у такому обсязі:

Форми місячної звітності:

N 2мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)";

N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України";

N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";

N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями";

N 4-3 "Звіт про депозитні суми";

N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";

N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів";

N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)";

N 7м "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ".

Форми квартальної звітності:

N 1 "Баланс";

N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)";

N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України";

N 3 "Звіт про виконання плану по штатах та контингентах";

N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";

N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями";

N 4-3 "Звіт про депозитні суми";

N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень";

N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів";

N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)";

N 4-1-зведена "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів";

N 4-4-зведена "Звіт про рух інших власних надходжень";

N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ";

пояснювальна записка до квартального звіту.

3. Установи та організації Міністерства оборони України, Державного комітету України у справах охорони державного кордону, Державного комітету України по матеріальних резервах, Фонду соціального страхування України та Пенсійного фонду України складають та подають до органів Державного казначейства місячні та квартальні звіти в обсягах, передбачених у п. 2 цієї Інструкції, крім форми N 1 "Баланс". Оскільки, згідно з наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 20.12.99 за N 890/4183, установи і організації вищезазначених міністерств з 1 січня 2000 року не переведені на бухгалтерський облік згідно з міжнародними стандартами, то форма N 1 "Баланс", затверджена наказом Державного казначейства України від 23.03.2000 N 23 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 20.04.2000 за N 233/4454, протягом 2000 року ними не подається. Установи та організації цих міністерств, які мають відомчі форми балансу, затверджені в минулі роки у встановленому порядку, подають їх до органів Державного казначейства України.

4. Госпрозрахункові підприємства, що отримують кошти загального фонду бюджету, складають періодичну звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формами N 2мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" (місячна) та N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" (квартальна), а що отримують кошти спеціального фонду - складають звітність форми N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)". Інші форми звітності про використання бюджетних коштів, у тому числі й форма N 1 "Баланс" госпрозрахунковими підприємствами, установами і організаціями до органів Державного казначейства України не подаються.

Громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання, а на окремі програми, про витрачання бюджетних коштів подають також лише форму N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" та форму N 2мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)".

5. Форма N 1 "Баланс" (додаток 1) складається на підставі звірених даних аналітичного та синтетичного обліку на кінець кварталу. Залишки на рахунках обліку на початок року повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року в Балансі за попередній рік згідно з Рекомендаціями щодо визначення бюджетними установами вступного сальдо Балансу 2000 року (додаток 2).

Установи складають єдиний Баланс (форма N 1) за всіма коштами загального і спеціального фондів, у тому числі й на мобілізаційну підготовку галузі.

Кожна установа заповнює в Балансі тільки ті рядки, які стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.

Актив

Розділ I. Необоротні активи

У розділі 1 "Необоротні активи" відображається вартість матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для довготривалого використання і не призначених для реалізації або витрачання протягом одного року.

Рядки 110, 120, 130 "Залишкова вартість". Показується залишкова вартість необоротних активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу.

Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми зносу необоротних активів.

Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість придбання, спорудження, виготовлення необоротних активів з урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.

Розділ II. Оборотні активи

Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення грошових коштів і їх еквівалентів, призначених для реалізації або використання протягом року.

Рядок 200 "Виробничі запаси". Показується вартість запасів сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального обладнання, що призначені для науково-дослідних робіт і капітального будівництва.

Рядок 210 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі". Застосовується для відображення вартості тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, хутрових звірів, незалежно від їх вартості.

Рядок 220 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Показується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Рядок 230 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для відображання вартості: реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп, фотоприладдя, паперу, продуктів харчування, медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки та ін.); будівельних матеріалів для поточного ремонту; всіх видів палива, пального і мастильних матеріалів, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол і т. д.); поворотної тари та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки і т. п.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших видів кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрива та інших матеріалів.

Рядок 240 "Продукція". Показується вартість готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств.

Рядок 250 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума дебіторської заборгованості юридичних чи фізичних осіб. Сума рядка утворюється з таких складових:

251 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані роботи та надані послуги. У цьому ж рядку відображається дебіторська заборгованість установ за роботи з капітального будівництва;

252 "Розрахунки із податків та платежів". Показується сума переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

253 "Розрахунки із страхування". Показується дебіторська заборгованість перед бюджетною установою Пенсійного фонду України, органів соціального страхування, Державного фонду сприяння зайнятості населення та інших органів, що проводять страхування;

254 "Розрахунки з відшкодування завданих збитків". Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, сумами збитків від псування матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;

255 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Застосовується для відображення дебіторської заборгованості батьків за утримання дітей в дитячих закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах; працівників за формений одяг та харчування;

256 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 251 - 255, і в тому числі за розрахунками з підзвітними особами.

Рядок 260 "Короткострокові векселі одержані". Показується сума короткострокових векселів, що отримані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України.

Рядок 270 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що знаходиться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, в повідомленнях на поштові перекази, в бланках трудових книжок і вкладишах до них та в інших грошових документах.

Рядок 280 "Грошові кошти в дорозі". Показується сума коштів, перерахована в останні дні звітного періоду на реєстраційні/поточні рахунки установи, але про що немає підтвердження у отримувача. Зарахування коштів і документальне підтвердження про ці операції буде в наступному звітному періоді.

Рядок 290 "Рахунки в банках". Відображається залишок невикористаних коштів, що зберігається установою на поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких складових:

291 "Рахунки загального фонду". Показується сума коштів на поточному рахунку в банку на звітну дату, що отримана із загального фонду бюджету на утримання установи;

292 "Рахунки спеціального фонду". Показується сума коштів спеціального фонду, що обліковується в банку на звітну дату;

293 "Рахунки для обліку депозитних сум". Показуються депозитні суми, що обліковуються в установі банку на звітну дату;

294 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку іноземної валюти, що належить установі й знаходиться на поточному рахунку в банку на звітну дату. Сума коштів відображається у звіті в національній валюті України;

295 "Інші поточні рахунки". Показується сума коштів, яка знаходиться на поточних рахунках на звітну дату, відкритих на ім'я установи, і не ввійшла в рядки 291, 292, 293, 294.

Сума коштів цього рядка роз'яснюється в пояснювальній записці до квартального звіту шляхом розпису за видами коштів та переліком банків.

Рядки 291, 292 застосовуються установами, які згідно з нормативно-правовими актами Президента України або Кабінету Міністрів України (чи з інших причин) не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.

Рядок 300 "Рахунки в казначействі". Показується залишок невикористаних коштів, які знаходяться на реєстраційному рахунку в органі Державного казначейства України. Сума рядка утворюється з таких складових:

301 "Рахунки загального фонду". Призначений для відображення залишку невикористаних коштів, отриманих із загального фонду бюджету, що знаходиться на реєстраційному рахунку, відкритому в органі Державного казначейства України на ім'я установи;

302 "Рахунки спеціального фонду". Показується залишок невикористаних коштів спеціального фонду установи, що зберігається на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства України;

303 "Рахунки для обліку депозитних сум". Показуються депозитні суми, що обліковуються в органах Державного казначейства України на звітну дату.

Рядок 310 "Каса". Показується сума коштів, що знаходиться в касі установи в національній та іноземній валюті на звітну дату.

Розділ III. Витрати

Розділ III "Витрати" відображає фактичні видатки і витрати бюджетних установ протягом бюджетного року.

Рядок 320 "Видатки загального фонду". Показується сума фактичних видатків, проведених установою за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів на утримання установи та інші заходи, що передбачені загальним фондом кошторису даної установи.

Рядок 330 "Видатки спеціального фонду". Відображаються фактичні видатки спеціального фонду. Сума рядка утворюється з таких складових:

331 "Видатки за спеціальними коштами". Призначений для відображення фактичних видатків спеціального фонду установи, в частині спеціальних коштів;

332 "Видатки за коштами на виконання окремих доручень". Показується сума фактичних видатків установи за коштами, отриманими на виконання окремих доручень, і в тому числі благодійних та спонсорських внесків, гуманітарної допомоги;

333 "Видатки за іншими власними надходженнями". Показується сума фактичних видатків спеціального фонду установи в частині інших власних надходжень;

334 "Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів". Призначений для відображення фактичних видатків, проведених за рахунок субвенцій з бюджетів інших рівнів;

335 "Видатки за іншими доходами". Відображає фактичні видатки за іншими доходами спеціального фонду, що надійшли на ім'я установи від головних розпорядників коштів шляхом розподілу.

Рядок 340 "Виробничі витрати". Показується сума виробничих витрат на: випуск готових виробів у виробничих (учбових) майстернях; видавництво друкованої продукції і надання послуг; незавершене виробництво продукції; науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами з підприємствами та установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за рахунок державного бюджету; операції з заготівлі й переробки матеріалів господарським способом.

Рядок 350 "Баланс" складається із суми рядків, що мають десяткові ознаки (110 + 120 + 130 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310 + 320 + 330 + 340).

Пасив

Розділ I. Власний капітал

Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум фондів бюджетних установ і визначення результатів діяльності за рік. Фонди бюджетних установ складаються з фонду у необоротних активах і фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах.

Рядок 360 "Фонд у необоротних активах". Показується сума вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться в безпосередньому розпорядженні установи, з вирахуванням нарахованого зносу.

Рядок 370 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах". Відображається сума фонду в малоцінних і швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує один рік.

Рядок 380 "Результат виконання кошторису за загальним фондом". Визначає результат діяльності установи з надання державних послуг згідно з кошторисом установи за загальним фондом у цілому за бюджетний рік.

Рядок 390 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". Передбачений для відображення результату діяльності установи з реалізації продукції, надання послуг, іншої діяльності, відповідно до кошторису установи за спеціальним фондом за бюджетний рік.

Рядок 400 "Результати переоцінок". Показується результат переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів.

Розділ II. Зобов'язання

У розділі II "Зобов'язання" відображаються поточні та довгострокові зобов'язання бюджетних установ.

Рядок 410 "Довгострокові зобов'язання". Показуються зобов'язання установи, що не характерні для її діяльності (суми кредитів, одержані в установах банків і інших одержаних позик, суми виданих векселів і випущених фінансових зобов'язань), погашення яких буде проведено після завершення поточного року.

Рядок 420 "Короткострокові позики". Показуються короткострокові позики, одержані установою у відповідності до чинного законодавства.

Рядок 430 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки.

Рядок 440 "Короткострокові векселі видані". Показується сума векселів, виданих установою згідно з нормативно-правовими актами України, термін сплати яких встановлено протягом одного бюджетного року.

Рядок 450 "Кредиторська заборгованість". Відображається вся сума кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких складових:

451 "Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами науково-дослідні роботи, надані послуги, реалізовані готові вироби. Крім того відображається кредиторська заборгованість з підприємствами і організаціями за капітальним будівництвом та за роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

452 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Показується кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; перед робітниками і службовцями за формений одяг та харчування; за харчування дітей в інтернатах при школах;

453 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається кредиторська заборгованість установи з податків та платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;

454 "Розрахунки із страхування". Показується заборгованість перед Пенсійним фондом України, органами соціального страхування, Державним фондом сприяння зайнятості населення та іншими організаціями зі страхування;

455 "Розрахунки із заробітної плати". Показуються суми за розрахунками з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

456 "Розрахунки зі стипендіатами". Відображаються суми розрахунків зі студентами і аспірантами вузів, науково-дослідних установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за стипендіями;

457 "Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками з працівниками за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за перерахуванням заробітної плати шляхом безготівкового перерахування на особистий вклад працівника в установу банку, за утриманням членських профспілкових внесків, суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами;

458 "Розрахунки за депозитними сумами". Показуються суми, які за станом на звітну дату надійшли на ім'я установи і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням;

459 "Розрахунки за іншими операціями". Показуються суми кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями, що не ввійшли в рядки 451 - 458, у тому числі за розрахунками з підзвітними особами.

Розділ III. Доходи

У розділі III "Доходи" відображаються всі доходи бюджетної установи, які вона отримує на виконання кошторису доходів і видатків. У залежності від джерел утворення доходів, у формах фінансової звітності вони відображаються при фактичному надходженні коштів або при нарахуванні доходу за надані послуги. При цьому до доходів включаються "Грошові кошти в дорозі".

Рядок 460 "Доходи загального фонду". Показуються асигнування, що фактично надійшли на рахунок установи із загального фонду бюджету та "Грошові кошти в дорозі".

Рядок 470 "Доходи спеціального фонду". Відображаються нараховані доходи (доходи за спеціальними коштами, доходи за іншими власними надходженнями) або доходи, що фактично надійшли на рахунок установи (кошти на виконання окремих доручень, субвенції, одержані з інших бюджетів, інші доходи) спеціального фонду кошторису установи. Сума рядка утворюється з таких складових:

471 "Доходи за спеціальними коштами". Показується сума нарахованих установою доходів за послуги, що надаються на платній основі;

472 "Доходи за коштами на виконання окремих доручень". Призначений для відображення сум коштів, отриманих на виконання окремих доручень;

473 "Доходи за іншими власними надходженнями". Показується сума нарахованих установою доходів за іншими власними надходженнями;

474 "Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів". Відображається сума субвенцій, одержаних на ім'я установи з бюджету іншого рівня;

475 "Інші доходи". Застосовується для відображення інших доходів спеціального фонду установи, що надійшли за розподілами головних розпорядників коштів з урахуванням "Грошових коштів у дорозі";

476 "Кошти батьків за надані послуги". Показуються кошти, які нараховані за утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів;

477 "Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду". Показуються доходи спеціального фонду установи, що спрямовані на покриття дефіциту загального фонду;

478 "Доходи за витратами майбутніх періодів". Відображаються отримані установою доходи, але які будуть витрачені у майбутньому році.

Рядок 480 "Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт". Показуються доходи науково-дослідних установ, професійно-технічних училищ, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт, готової друкованої продукції, а також науково-дослідних робіт за договорами.

Рядок 490 "Баланс" складається із суми рядків, що мають десяткові ознаки (360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480).

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"

Ця довідка призначена для відображення операцій, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів установи за загальним фондом:

- залишку на початок року асигнувань загального фонду;

- асигнувань із загального фонду бюджету, що надійшли установам протягом бюджетного року;

- коштів, отриманих установою від продажу чи демонтажу необоротних активів (крім будівель і споруд), та залишених, відповідно до чинного законодавства, у її розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових засобів того ж призначення і т. п.;

- суми надлишків матеріалів, виявлених під час проведення інвентаризації;

- курсових різниць;

- списання дебіторської заборгованості.

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ" (в частині інших доходів)

Ця довідка призначена для відображення коштів, що відносяться до інших доходів спеціального фонду:

- залишку на початок року коштів інших доходів спеціального фонду;

- коштів, що фактично надійшли від вищестоящої установи (за розподілами), як інші доходи спеціального фонду з урахуванням "Грошових коштів у дорозі";

- коштів, що надійшли безпосередньо на ім'я установи (одержаних без розподілу) як інші доходи спеціального фонду.

6. Форма N 2мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" (додаток 3) складається установами, що отримують кошти з Державного бюджету України або місцевих бюджетів у розрізі кодів економічної і функціональної класифікації видатків.

Зведений звіт форми N 2мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" головними розпорядниками коштів до Державного казначейства України не подається, крім головних розпорядників, установи яких не перейшли на казначейське обслуговування.

7. Форма N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" (додаток 4) складається установами, що отримують кошти із загального фонду бюджету і витрачають їх згідно з кошторисом доходів і видатків. Звіт складається в розрізі кодів економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків. Крім того, складається зведений звіт форми N 2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків.

Суми відновлених видатків за анульованими взаємозаліками чи вексельними розрахунками або іншими негрошовими операціями минулих років відображаються в графі 9 "Фактичні видатки" окремими формами N 2, складеними за новою бюджетною класифікацією видатків. Ці форми враховуються у зведеному звіті форми N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)".

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" звіту форми N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" проставляються затверджені в кошторисі річні асигнування установи із загального фонду, з урахуванням унесених протягом року змін до кошторисів.

У графі 5 "План асигнувань на звітний період" проставляються місячні планові асигнування установи за звітний період наростаючим підсумком з початку року. При цьому планові асигнування відображаються тільки за такими кодами економічної класифікації видатків: 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", 1120 "Нарахування на заробітну плату", 1340 "Поточні трансферти населенню", 5000 "Інші видатки".

У графі 6 "Ліміти асигнувань на звітний період" проставляються лімітовані асигнування у тому випадку, якщо вони будуть уведені.

У графі 7 "Надійшло асигнувань за звітний період" показуються асигнування загального фонду, які фактично надійшли на ім'я установи, за мінусом сум залишків коштів на реєстраційних/поточних рахунках, що були невикористані та перераховані до бюджету.

У графі 8 "Касові видатки" показуються касові видатки установи, проведені за всіма видами операцій.

У графі 9 "Фактичні видатки" показуються фактичні видатки установ, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою і стипендіями тощо.

Установи, які для виконання своїх функцій, покладених на додаткові структури, отримують кошти з інших бюджетів (якщо на виконання додаткових функцій передбачено бюджетні призначення інших бюджетів, а не додаткові обсяги асигнувань у зв'язку із недоотриманням з бюджету, за рахунок якого утримується установа), у 2000 році складають форми N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" окремо за кожним бюджетом. Такі форми подаються органам Державного казначейства України та фінансовим органам окремо за кожним бюджетом.

8. Форма N 2-валюта "Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України" (додаток 5) складається установами, що отримують асигнування з загального фонду бюджету в іноземній валюті.

9. Форми N 3 звітів про виконання планів по штатах і контингентах відображають показники про мережу, штати і контингенти установи. Окремі установи подають звіт за спеціально для них затвердженими формами:

- форма N 3-1 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ";

- форма N 3-2 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів" (складається за кожним кодом функціональної класифікації 070201, 070301, 070601, 070602, 070701, 070501 окремо:

- про державне замовлення;

- про кошти юридичних або фізичних осіб);

- форма N 3-4 "Звіт про виконання плану щодо штатів і контингентів закладів охорони здоров'я і соціального забезпечення";

- форма N 3-19 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і заходів";

- форма N 3-дс "Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів".

10. Звіти форми N 4 про надходження і використання коштів спеціального фонду складаються за формою єдиного зразка (додатки 6, 7, 9, 10, 11), але окремо за кожним видом коштів спеціального фонду, в розрізі кодів функціональної класифікації видатків:

N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів" (додаток 6);

N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями" (додаток 7);

N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень" (додаток 9);

N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" (додаток 10);

N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" (додаток 11).

У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна сума планового надходження за даним видом спеціального фонду, затверджена у "Зведенні показників спеціального фонду кошторису на рік", що є додатком до кошторису доходів і видатків на рік, з урахуванням змін, внесених протягом року.

У графах 5 "Залишок на початок року" та 9 "Залишок на кінець звітного періоду" в рядку 010 "Всього протягом року" форм N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень" показуються загальні суми залишків (грошових коштів на поточних або реєстраційних рахунках) без розподілу за кодами економічної класифікації. Залишки повинні відповідати випискам з реєстраційних/поточних рахунків на ці дати.

У графах 5 "Залишок на початок року" та 9 "Залишок на кінець звітного періоду" в рядку 010 "Всього протягом року" форми N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" залишок проставляється з розподілом за кодами економічної класифікації видатків. Загальна сума рядка 010 "Всього протягом року" повинна відповідати залишку за випискою з реєстраційного/поточного рахунку на звітну дату.

У графах 5 "Залишок на початок року" та 9 "Залишок на кінець звітного періоду" форми N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" записуються загальні суми залишків за розподілом за кодами економічної класифікації видатків. При цьому загальна сума рядка 010 "Всього протягом року" повинна відповідати залишку за випискою з реєстраційного/поточного рахунку на звітну дату.

У графі 6 "Надійшло протягом року" відображаються суми надходжень доходів спеціального фонду за даним видом на реєстраційні/поточні рахунки у звітному періоді. Сума зменшується на кошти, що повернені фізичним і юридичним особам; перераховані вищестоящим чи нижчестоящим установам; спрямовані, згідно з депозитними договорами, на рахунки в установи банків. Доходи відображаються, як отримані, тими установами, яким вони надійшли безпосередньо для здійснення видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.

У графі 7 "Касові видатки" відображаються суми касових видатків за кодами економічної класифікації.

У рядках 660 "Платежі до бюджету", 670 "Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та ПДВ)", 680 "Податок на прибуток" та 690 "Податок на додану вартість" відображаються суми податків, які сплачені за звітний період.

У графі 8 "Фактичні видатки" показуються фактичні видатки установ, тобто дійсні витрати, що оформлені та підтверджуються відповідними документами, в тому числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і не виплаченою заробітною платою і стипендіями тощо.

У місячних звітах форми N 4 графа 8 не заповнюється.

11. Форма N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів" (додаток 6) складається бюджетними установами, що отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, яка здійснюється відповідно до діючих нормативно-правових актів, і використовують їх за цільовим призначенням, згідно з кошторисом доходів та видатків установи.

12. Форма N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями" (додаток 7) складається в розрізі кодів функціональної класифікації видатків бюджетними установами, що отримують кошти від юридичних, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень.

13. Форма N 4-3 "Звіт про депозитні суми" (додаток 8) складається бюджетними установами на ім'я яких, відповідно до чинного законодавства, надходять кошти фізичних або юридичних осіб для тимчасового зберігання і які з настанням відповідних умов перераховуються за призначенням. Форма N 4-3 складається без розбивки за кодами економічної класифікації видатків.

У графах 2 "Залишок на початок року" та 5 "Залишок на кінець звітного періоду" відображаються суми, які залишилися на реєстраційних/поточних рахунках бюджетних установ на початок року і звітну дату.

У графі 3 "Надійшло протягом року" показуються всі суми юридичних або фізичних осіб, які надійшли на ім'я установи.

У графі 4 "Перераховано" відображаються суми, які були перераховані за призначенням.

14. Форма N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень" (додаток 9) складається бюджетними установами, які отримують доходи, що відносяться до інших власних надходжень, і використовують їх згідно з затвердженими кошторисами доходів і видатків.

15. Форма N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів" (додаток 10) складається установами, що для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій отримують додаткові кошти з бюджетів інших рівнів - субвенції.

16. Форма N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)" (додаток 11) складається бюджетними установами, які за розподілами головних розпорядників коштів отримують кошти, що відносяться до інших доходів спеціального фонду.

17. При перерахуванні коштів, відповідно до визначеного порядку, нижчестоящою установою вищестоящій або навпаки, ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як зменшення доходів у звіті форми N 4 за видом коштів, у залежності від джерела утворення.

Установою - отримувачем коштів вони відображаються як надходження доходів та використання згідно з кошторисами, за формою N 4, за видом коштів спеціального фонду, в залежності від джерела утворення.

18. Звіт форми N 4-1-зведена "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів" (додаток 12) складається загальний за всіма функціями, але окремо за кожним видом спеціальних коштів, а звіт форми N 4-4-зведена "Звіт про рух інших власних надходжень" (додаток 13) - загальний за всіма функціями, але окремо за кожним видом інших власних надходжень.

Звіти форм N 4-1-зведена та N 4-4-зведена подаються вищестоящій установі і не подаються до органів Державного казначейства України.

Звіти форм N 4-1-зведена та N 4-4-зведена складаються за касовим принципом відображення видатків. При цьому підсумок граф "Всього" форм N 4-1-зведена, N 4-4-зведена повинен відповідати касовим видаткам форм N 4-1 чи N 4-4.

19. Кожна бюджетна установа складає та подає тільки ті форми N 4 звітів про кошти спеціального фонду, які застосовуються в даній установі за їх видами спеціального фонду.

20. Кошти, які надходять на ім'я установ і згідно з чинним законодавством відносяться на відшкодування касових видатків (за телефонні переговори, за комунальні послуги зданих в оренду приміщень тощо), відображаються у відповідних формах про виконання кошторису доходів і видатків установи (форма N 2, форми N 4) як зменшення касових видатків за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вони були проведені.

21. Кошти від реалізації матеріальних цінностей (крім будівель і споруд), що відповідно до чинних законодавчо-нормативних актів залишаються в розпорядженні установи, у формі N 2 або відповідній формі N 4, в залежності від виду коштів, за якими були придбані ці цінності, відображаються як відновлення касових видатків.

22. Звіти форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (додаток 14) та форми N 7м "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ" (додаток 15) складаються установами про фактичну заборгованість на підставі даних бухгалтерського обліку. Звіти складаються окремо за коштами, отриманими із загального та спеціального фондів кошторису в розрізі кодів функціональної класифікації видатків. Звіти складаються про заборгованість бюджетних установ, як за видатками, так і за нарахованими і неотриманими доходами.

У формі N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" у графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляються дані кошторису установи, з розподілом за кодами економічної класифікації, з урахуванням змін, унесених до кошторисів доходів та видатків, відповідно до чинного законодавства.

У графах 7, 10 "у т. ч. прострочена заборгованість" форми N 7 та графі 6 "у т. ч. прострочена заборгованість" форми N 7м проставляються суми простроченої заборгованості. Прострочена заборгованість - це заборгованість, яка залишилась на обліку після строку, встановленого для оплати.

Прострочена кредиторська заборгованість може вважатися виправданою тільки в разі недоотримання бюджетних асигнувань або коштів, у межах бюджетних призначень кошторису. Інші причини, в тому числі такі, які стали наслідком укладання угод на суму більше ніж передбачено кошторисними призначеннями, є порушенням чинного законодавства, про що необхідно відмітити в пояснювальній записці.

У форму N 7 включається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок винних осіб, та іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку. Ця заборгованість відображається за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким вона була проведена при виконанні кошторису (придбані матеріальні цінності, отримана готівка в банку тощо).

23. Заборгованість на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у звітах форми N 7м "Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ" та форми N 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" не враховуються. Ці кошти відображаються у формі N 1 "Баланс" і за ними складається окремий звіт за формою N 7-ВК (Чорнобиль) "Звіт про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення", що затверджена наказом Міністерства статистики України від 18 лютого 1994 N 30.

При наявності кредиторської заборгованості з виплат допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вона відображається у формі N 1 "Баланс" і у пояснювальній записці.

24. У Пояснювальній записці необхідно відобразити наступне:

- основні фактори, що вплинули на виконання кошторису доходів і видатків установи;

- зміни у фінансовому стані установи за звітний період;

- стан дебіторської заборгованості (загальну кількість дебіторів, кількість дебіторів, заборгованість кожного з яких перевищує 10 % загальної суми дебіторської заборгованості, а також строки погашення цієї заборгованості);

- стан кредиторської заборгованості (поточного року, що перевищує кошторисні призначення, заборгованість з виплат допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи тощо);

- реструктуризовану заборгованість;

- анульовані протоколи взаємозаліків і відмінені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у зведених квартальних звітах така інформація подається у вигляді таблиць, де вказується дата і номер протоколу (векселя), загальна сума, підприємства-учасники, в рахунок якої заборгованості проведено);

- розшифровку поточних рахунків, що знаходяться в установах банків, підстави для наявності цих рахунків, із зазначенням залишків на цих рахунках та виду коштів (за установами, що переведені на казначейське обслуговування);

- суму коштів спеціального фонду, яка була направлена на погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду;

- операції з отриманої гуманітарної допомоги.

25. Звіти складаються в національній валюті України, враховуючи всі операції з надходження й витрачання коштів, проведені як у національній, так і в іноземній валюті. При цьому операції, здійснені в іноземній валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату здійснення операцій в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.

Якщо установою протягом звітного періоду були проведені видатки за коштами загального і спеціального фондів, що надійшли в іноземній валюті та в натуральній формі, то за такими операціями складаються окремі форми N 4 в розрізі видів спеціального фонду. Такі форми передаються до органів Державного казначейства України для врахування цих даних у зведених звітах за територією і візуються органами Державного казначейства України для подання вищестоящим установам.

Відповідальність за законність та правильність відображення в звітах вищезазначених операцій несуть розпорядники бюджетних коштів.

26. Звіти складаються в гривнях, а зведені звіти - у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

27. Правильність складання квартальних фінансових звітів установлюється шляхом перевірки та порівняння показників у відповідних формах фінансових звітів (додаток 16).

28. При казначейській формі виконання кошторисів доходів і видатків звіти форм N 2мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)", N 2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)", N 4-1 "Звіт про надходження і використання спеціальних коштів", N 4-2 "Звіт про надходження і використання сум за дорученнями", N 4-4 "Звіт про рух інших власних надходжень", N 4-5 "Звіт про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів", N 4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)", N 4-3 "Звіт про депозитні суми" (при казначейському обслуговуванні) візуються органом Державного казначейства України, в якому відкриті реєстраційні рахунки установи (з проставленням підпису, печатки або штампа).

29. Зведені квартальні звіти міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також обласні Державні адміністрації, як головні розпорядники бюджетних коштів, подають до Державного казначейства України.

Для складання зведених звітів вищестоящі органи приймають від підвідомчих установ, що перейшли на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків, звіти, завізовані в органах Державного казначейства України.

Зведена звітність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установи та організації яких повністю переведені на казначейське виконання видатків, повинна дорівнювати аналогічним зведеним звітним даним органів Державного казначейства України за кодами відомчої класифікації видатків цих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

30. Вищенаведений порядок поширюється на всіх головних розпорядників коштів, визначених законом про Державний бюджет України на поточний рік.

31. Зведені звіти головних розпорядників коштів візуються в управлінні оперативно-касового планування видатків державного бюджету Державного казначейства України.

32. Термін подання місячних та квартальних звітів установлюється органами, до яких ці звіти подаються, в межах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".

33. Міністерство фінансів України, Державне казначейство України та їх територіальні органи відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності про виконання кошторисів доходів і видатків та використання бюджетних коштів припиняють перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням про це керівників зазначених органів.

34. Вищенаведений порядок складання місячних та квартальних фінансових звітів установами, які утримуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, головні розпорядники бюджетних коштів доводять до відома підпорядкованих установ.

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

БАЛАНС

на 1 _________________ 200_ р.        Дата 

  

  

Коди 

Установа __________________________________ 

за ЄДРПОУ

 

 


Код відомчої класифікації видатків  __________

за СПОДУ 

Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня 

  

 Одиниця виміру _____________ 

АКТИВ 

Код рядка 

На початок року 

На кінець кварталу 

1 

2 

3 

4 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Нематеріальні активи  

  

  

  

Залишкова вартість  

110 

  

  

Знос 

111 

  

  

Первісна вартість  

112 

  

  

Основні засоби  

  

  

  

Залишкова вартість  

120 

  

  

Знос  

121 

  

  

Первісна вартість 

122 

  

  

Інші необоротні матеріальні активи  

  

  

  

Залишкова вартість  

130 

  

  

Знос  

131 

  

  

Первісна вартість  

132 

  

  

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Виробничі запаси  

200 

  

  

Тварини на вирощуванні і відгодівлі  

210 

  

  

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

220 

  

  

Матеріали і продукти харчування  

230 

  

  

Продукція  

240 

  

  

Дебіторська заборгованість 

250 

  

  

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги  

251 

  

  

Розрахунки із податків та платежів  

252 

  

  

Розрахунки із страхування  

253 

  

  

Розрахунки з відшкодування завданих збитків  

254 

  

  

Розрахунки за спеціальними видами платежів  

255 

  

  

Розрахунки за іншими операціями  

256 

  

  

Короткострокові векселі одержані  

260 

  

  

Інші кошти  

270 

  

  

Грошові кошти в дорозі  

280 

  

  

Рахунки в банках 

290 

  

  

Рахунки загального фонду  

291 

  

  

Рахунки спеціального фонду  

292 

  

  

Рахунки для обліку депозитних сум 

293 

  

  

Рахунки в іноземній валюті 

294 

  

  

Інші поточні рахунки  

295 

  

  

Рахунки в казначействі 

300 

  

  

Рахунки загального фонду  

301 

  

  

Рахунки спеціального фонду  

302 

  

  

Рахунки для обліку депозитних сум 

303 

  

  

Каса  

310 

  

  

III. ВИТРАТИ 

  

  

  

Видатки загального фонду 

320 

  

  

Видатки спеціального фонду 

330 

  

  

Видатки за спеціальними коштами  

331 

  

  

Видатки за коштами на виконання окремих доручень  

332 

  

  

Видатки за іншими власними надходженнями  

333 

  

  

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів

334 

  

  

Видатки за іншими доходами 

335 

  

  

Виробничі витрати  

340 

  

  

БАЛАНС 

350 

  

  

ПАСИВ 

Код рядка 

На початок року 

На кінець кварталу 

2 

3 

4 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

  

  

  

Фонд у необоротних активах  

360 

  

  

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах  

370 

  

  

Фінансовий результат 

  

  

  

Результат виконання кошторису за загальним фондом  

380 

  

  

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390 

  

  

Результати переоцінок  

400 

  

  

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

  

  

  

Довгострокові зобов'язання  

410 

  

  

Короткострокові позики  

420 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

430 

  

  

Короткострокові векселі видані 

440 

  

  

Кредиторська заборгованість 

450 

  

  

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги  

451 

  

  

Розрахунки за спеціальними видами платежів  

452 

  

  

Розрахунки із податків та платежів  

453 

  

  

Розрахунки із страхування  

454 

  

  

Розрахунки із заробітної плати  

455 

  

  

Розрахунки зі стипендіатами  

456 

  

  

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями  

457 

  

  

Розрахунки за депозитними сумами 

458 

  

  

Розрахунки за іншими операціями  

459 

  

  

III. ДОХОДИ 

  

  

  

Доходи загального фонду  

460 

  

  

Доходи спеціального фонду  

470 

  

  

Доходи за спеціальними коштами  

471 

  

  

Доходи за коштами на виконання окремих доручень 

472 

  

  

Доходи за іншими власними надходженнями  

473 

  

  

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів  

474 

  

  

Інші доходи (713/3) 

475 

  

  

Кошти батьків за надані послуги 

476 

  

  

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477 

  

  

Доходи за витратами майбутніх періодів  

478 

  

  

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт  

480 

  

  

БАЛАНС 

490 

  

  

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"

ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"
(в частині інших доходів)

Керівник

Головний бухгалтер
"___" _______________ 200_ р.
(число,           місяць,                 рік)

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо визначення бюджетними установами вступного сальдо Балансу 2000 року

Залишок за Балансом на початок 2000 року (графа 3) 

Залишок за Балансом на кінець 1999 року (графа 4)

Показники 

Код
рядка 

Код рядка 

Показники 

1 

2 

3 

4 

АКТИВ 

  

  

АКТИВ 

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Нематеріальні активи  

  

  

  

Залишкова вартість  

110 

  

  

Знос  

111 

540  

Знос основних засобів (020) (в частині зносу, нарахованого на нематеріальні активи) 

Первісна вартість 

112 

010 

Основні засоби (010 - 019 (в частині вартості нематеріальних активів) 

Основні засоби  

  

  

  

Залишкова вартість  

120 

  

  

Знос  

121 

540  

Знос основних засобів (020) (в частині зносу, нарахованого на основні засоби) 

Первісна вартість  

122 

010 

Основні засоби (010 - 019) (в частині вартості основних засобів за мінусом вартості нематеріальних активів, вартості музейних цінностей, експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, інвентарної тари) 

Інші необоротні матеріальні активи  

  

  

  

Залишкова вартість  

130 

  

  

Знос 

131 

540  

Знос основних засобів (020) (в частині зносу, нарахованого на інвентарну тару) 

Первісна вартість  

132 

Част. 010 +
част. 040 +
част. 080 

Основні засоби (010 - 019) (в частині вартості музейних цінностей, експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, інвентарної тари) + Матеріали тривалого використання для наукових досліджень і на лабораторному дослідженні (043) (в частині вартості матеріалів тривалого використання для наукових цілей) + Малоцінні і швидкозношувані предмети (070, 071) (в частині вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких становить більше одного року)  

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ 

  

  

  

Виробничі запаси  

200 

Част. 040 + 050 + 390 + 400 

Матеріали тривалого використання для наукових досліджень і на лабораторному дослідженні (043) (в частині вартості сировини та матеріалів короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва) + Спецобладнання для госпдоговірних науково-дослідних робіт (044) + Обладнання до установки (040) + Будівельні матеріали для капітального будівництва (041) 

Тварини на вирощуванні і відгодівлі 

210 

060 

Молодняк тварин і тварини на відгодівлі (050) 

Малоцінні та швидкозношувані предмети  

220 

Част. 080 

Малоцінні і швидкозношувані предмети (070, 071) (в частині вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких становить менше одного року) 

Матеріали і продукти харчування 

230 

070 

Матеріали і продукти харчування (060 - 069) 

Продукція  

240 

020 + 030 

Вироби виробничих (учбових) майстерень (030) + Продукція підсобних (учбових) сільських господарств (031) 

Дебіторська заборгованість 

250 

  

  

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги  

251 

240 + 241 + 250 + 251 + 260 + 410 

Розрахунки по частковій оплаті замовлень на дослідно-конструкторські розробки по бюджетній тематиці (152) + Розрахунки з замовниками за виконані роботи і надані послуги по позабюджетних коштах (153) + Розрахунки з замовником по науково-дослідних роботах, які підлягають оплаті (154) + Розрахунки з замовником по авансах на науково-дослідні роботи (155) + Розрахунки з залученими співвиконавцями для виконання госпдоговірних робіт (156) + Розрахунки з постачальниками і підрядниками (150) 

Розрахунки із податків та платежів  

252 

Дописували 

Розрахунки по платежах у бюджет (173) 

Розрахунки із страхування  

253 

290 + 321 + 322 

Розрахунки по соціальному страхуванню (171) + Розрахунки по страхових внесках до Пенсійного фонду (198) + Розрахунки з Державним фондом сприяння зайнятості населення (199) 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків  

254 

280 

Розрахунки по недостачах (170) 

Розрахунки за спеціальними видами платежів  

255 

300 

Розрахунки по спеціальних видах платежів (172) 

Розрахунки за іншими операціями  

256 

270 + 310 + 320  

Розрахунки з підзвітними особами (160) + Розрахунки з іншими дебіторами (178) + Розрахунки в порядку планових платежів (179) 

Короткострокові векселі одержані 

260 

Част. 230 

Векселі отримані (134) (в частині векселів отриманих) 

Інші кошти  

270 

Част. 230 

Інші грошові кошти (130 - 132) (в частині акредитивів, лімітованих чекових книжок, грошових документів) 

Грошові кошти в дорозі  

280 

Част. 230 

Інші грошові кошти (133) (в частині коштів в дорозі) 

Рахунки в банках 

290 

  

  

Рахунки загального фонду
Примітка. Застосовується для установ, що не переведені на казначейське обслуговування 

291 

140 + 150 + 170 

Профінансовано на видатки установ (090, 091) + Профінансовано на капітальні вкладення (093) + Поточні рахунки по місцевих бюджетах (100, 101) 

Рахунки спеціального фонду
Примітка. Застосовується для установ, що не переведені на казначейське обслуговування 

292 

160 + 190 + 200 + 210 

Профінансовано за рахунок інших бюджетів (096) + Поточний рахунок сум за дорученнями (110) + Поточний рахунок по спеціальних коштах (111) + Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах (112) 

Рахунки для обліку депозитних сум 

293 

210 

Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах (112) (в частині депозитних сум) 

Рахунки в іноземній валюті  

294 

Дописували 

Валютний рахунок (116) + Транзитний валютний рахунок (117) 

Інші поточні рахунки  

295 

180 

Кошти замовника на спеціальному рахунку в банку для розрахунків з підрядником по капітальних вкладеннях (109) 

Рахунки в казначействі 

300 

  

  

Рахунки загального фонду
Примітка. Застосовується для установ, що переведені на казначейське обслуговування 

301 

140 + 150 + 170 

Профінансовано на видатки установ (090, 091) + Профінансовано на капітальні вкладення (093) + Поточні рахунки по місцевих бюджетах (100, 101) 

Рахунки спеціального фонду
Примітка. Застосовується для установ, що переведені на казначейське обслуговування 

302 

160 + 190 + 200 + 210 

Профінансовано за рахунок інших бюджетів (096) + Поточний рахунок сум за дорученнями (110) + Поточний рахунок по спеціальних коштах (111) + Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах (112) 

Рахунки для обліку депозитних сум 

303 

210 

Поточний рахунок по інших позабюджетних коштах (112) (в частині депозитних сум) 

Каса  

310 

220 

Каса (120) + Каса в іноземній валюті (121) 

III. ВИТРАТИ 

  

  

  

Видатки загального фонду  

320 

330 + 420 

Видатки по бюджету на утримання установ та інші заходи (200) + Видатки по бюджету на капітальні вкладення (203) 

Видатки спеціального фонду 

330 

  

  

Видатки за спеціальними коштами  

331 

360 + 374 + 430 

Видатки по спеціальних коштах (211) + Видатки за рахунок коштів виробничої діяльності (217) + Видатки по спеціальних коштах на капітальні вкладення і придбання обладнання (212)  

Видатки за коштами на виконання окремих доручень 

332 

  

  

Видатки за іншими власними надходженнями 

333 

370 

Видатки по інших коштах (213) 

Видатки за субвенціями, одержаними з інших бюджетів 

334 

340 

Видатки за рахунок інших бюджетів (202) 

Видатки за іншими доходами  

335 

  

  

Виробничі витрати  

340 

090 + 100 + 110 + 120 + 130 

Витрати виробничих (учбових) майстерень (080) + Витрати підсобних (учбових) сільських господарств (081) + Витрати на науково-дослідні роботи за договорами (082) + Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв (083) + Витрати по заготівлі і переробці матеріалів (084) 

БАЛАНС 

350 

440 - 540 - 380 

Баланс - Знос основних засобів (020) - Збитки (410) 

Залишок за Балансом на початок 2000 року (графа 3) 

Залишок за Балансом на кінець 1999 року (графа 4) 

Показники 

Код
рядка 

Код рядка 

Показники 

1 

2 

3 

4 

ПАСИВ 

  

  

ПАСИВ 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

  

  

  

Фонд у необоротних активах  

360 

530 + Част. 550 

Фонд в основних засобах (250) + Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах (260) (в частині малоцінних і швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких становить більше одного року) 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах  

370 

Част. 550 

Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах (260) (в частині малоцінних і швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких становить менше одного року) 

Фінансовий результат 

  

  

  

Результат виконання кошторису за загальним фондом  

380 

  

  

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом 

390 

730 - 380 

Прибуток (410) - Збитки (410) 

Результати переоцінок  

400 

  

  

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

  

  

  

Довгострокові зобов'язання  

410 

490 

Довгострокові кредити банку (248) 

Короткострокові позики  

420 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

430 

  

  

Короткострокові векселі видані  

440 

  

  

Кредиторська заборгованість 

450 

  

  

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги  

451 

551 + 552 + 553 + 560 + 570 + 740 

Розрахунки по частковій оплаті замовлень на дослідно-конструкторські розробки по бюджетній тематиці (152) + Розрахунки з замовниками за виконані роботи і надані послуги по позабюджетних коштах (153) + Розрахунки з замовником по науково-дослідних роботах, які підлягають оплаті (154) + Розрахунки з замовником по авансах на науково-дослідні роботи (155) + Розрахунки з залученими співвиконавцями для виконання госпдоговірних робіт (156) + Розрахунки з постачальниками і підрядниками (150) 

Розрахунки за спеціальними видами платежів  

452 

590 

Розрахунки по спеціальних видах платежів (172) 

Розрахунки із податків та платежів  

453 

600 

Розрахунки по платежах у бюджет (173) 

Розрахунки із страхування  

454 

580 + 681 + 682 

Розрахунки по соціальному страхуванню (171) + Розрахунки по страхових внесках до Пенсійного фонду (198) + Розрахунки з Державним фондом сприяння зайнятості населення (199) 

Розрахунки із заробітної плати  

455 

650 

Розрахунки з робітниками і службовцями (180) 

Розрахунки зі стипендіатами 

456 

660 

Розрахунки з стипендіатами (181) 

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями  

457 

670 

Розрахунки з робітниками і службовцями за безготівковими перерахунками (182 - 187) 

Розрахунки за депозитними сумами 

458 

610 

Розрахунки по депозитних сумах (174) 

Розрахунки за іншими операціями 

459 

Дописували + 630 + 640 + 680 

Розрахунки з підзвітними особами (160) + Розрахунки з депонентами (177) + Розрахунки з іншими кредиторами (178) + Інші розрахунки за виконані роботи (189) 

III. ДОХОДИ 

  

  

  

Доходи загального фонду 

460 

450 + 750 

Фінансування із бюджету на видатки і інші заходи (230, 140) + Фінансування з бюджету капітальних вкладень (231, 143) 

Доходи спеціального фонду  

470 

  

  

Доходи за спеціальними коштами  

471 

720 + 721 

Доходи по спеціальних коштах (400) + Доходи від виробничої діяльності професійно-технічних училищ (402) 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень 

472 

620 

Розрахунки по коштах, одержаних на видатки за дорученнями (176) 

Доходи за іншими власними надходженнями  

473 

480 

Інші кошти на утримання закладу (238) 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів 

474 

460 

Фінансування за рахунок інших бюджетів (232, 142) 

Інші доходи  

475 

  

  

Кошти батьків за надані послуги  

476 

470 

Кошти батьків на утримання дитячого закладу (236) 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду  

477 

461 

Джерела покриття дефіциту бюджету (233) 

Доходи за витратами майбутніх періодів  

478 

720а 

Доходи за наступними витратами (401) 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 

480 

690 + 700 + 710 

Реалізація виробів виробничих (учбових) майстерень (280) + Реалізація продукції підсобних (учбових) сільських господарств (281) + Реалізація науково-дослідних робіт за договорами (282) 

БАЛАНС 

490 

760 - 540 - 380 

Баланс - Знос основних засобів (020) - Збитки (410) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт про виконання
кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)

за станом на ________________ 200_ р.

  

  

Коди 

 Форма N 2мдб 

за ДКУД 

 

 

 

 

 


 

Установа _________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія _________________________________________  

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків __________________ 

за СПОДУ 

Галузь (вид діяльності) _____________________________  

за ЗКГНГ 

Періодичність: місячна 

  

 Одиниця виміру ________________ 

 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт про виконання
кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)

за станом на _________________ 200_ р. 

  

  

Коди 

Форма N 2 

 
за ДКУД 

 

 

 

 

 


Установа ________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія ________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків _________________ 

за СПОДУ 

Галузь (вид діяльності) ____________________________

за ЗКГНГ 

Код функціональної класифікації видатків __________ 

  

Періодичність: квартальна 

  

 Одиниця виміру _______ 

Показники 

Код економіч-
ної класифі-
кації видатків 

Код рядка 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

План асигну-
вань на звітний період 

Ліміти асигну-
вань на звітний період 

Надійшло асигну-
вань за звітний період 

Касові видатки 

Фактичні видатки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Поточні видатки 

1000 

010 

  

  

  

  

  

  

Видатки на товари і послуги 

1100 

020 

  

  

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

030 

  

  

  

  

  

  

Заробітна плата 

1111 

040 

  

  

  

  

  

  

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

050 

  

  

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату  

1120 

060 

  

  

  

  

  

  

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

1121 

070 

  

  

  

  

  

  

Збір на обов'язкове соціальне страхування 

1122 

080 

  

  

  

  

  

  

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 

1130 

090 

  

  

  

  

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

100 

  

  

  

  

  

  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

110 

  

  

  

  

  

  

Продукти харчування 

1133 

120 

  

  

  

  

  

  

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

130 

  

  

  

  

  

  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

140 

  

  

  

  

  

  

Оренда 

1136 

150 

  

  

  

  

  

  

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 

1137 

160 

  

  

  

  

  

  

Послуги зв'язку 

1138 

170 

  

  

  

  

  

  

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

180 

  

  

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

190 

  

  

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 

1150 

200 

  

  

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

210 

  

  

  

  

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

220 

  

  

  

  

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

230 

  

  

  

  

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

240 

  

  

  

  

  

  

Оплата природного газу 

1164 

250 

  

  

  

  

  

  

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 

1165 

260 

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

270 

  

  

  

  

  

  

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

280 

  

  

  

  

  

  

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

290 

  

  

  

  

  

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

300 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

310 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти населенню  

1340 

320 

  

  

  

  

  

  

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

330 

  

  

  

  

  

  

Стипендії 

1342 

340 

  

  

  

  

  

  

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 

1343 

350 

  

  

  

  

  

  

Інші поточні трансферти населенню  

1344 

360 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти за кордон 

1350 

370 

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

2000 

380 

  

  

  

  

  

  

Придбання основного капіталу 

2100 

390 

  

  

  

  

  

  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

400 

  

  

  

  

  

  

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2111 

410 

  

  

  

  

  

  

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2112 

420 

  

  

  

  

  

  

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

430 

  

  

  

  

  

  

Будівництво житла 

2121 

440 

  

  

  

  

  

  

Будівництво виробничих об'єктів 

2122 

450 

  

  

  

  

  

  

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2123 

460 

  

  

  

  

  

  

Будівництво адміністративних об'єктів 

2124 

470 

  

  

  

  

  

  

Інше будівництво 

2125 

480 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 

2130 

490 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

500 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 

2132 

510 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2133 

520 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2134 

530 

  

  

  

  

  

  

Реставрація пам'яток архітектури 

2135 

540 

  

  

  

  

  

  

Інший капітальний ремонт 

2136 

550 

  

  

  

  

  

  

Створення державних запасів і резервів 

2200 

560 

  

  

  

  

  

  

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

570 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти 

2400 

580 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

590 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

600 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти населенню 

2430 

610 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

620 

  

  

  

  

  

  

Нерозподілені видатки 

3000 

630 

  

  

  

  

  

  

Кредитування з вирахуванням погашення 

4000 

640 

  

  

  

  

  

  

Інші видатки* 

5000 

650 

  

  

  

  

  

  

Всього видатків поточного року 

  

660 

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється тільки за даними лімітованих асигнувань та планів асигнувань.

 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт про використання асигнувань із загального фонду з міжнародної діяльності України

за станом на ___________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 2-валюта 

 
за ДКУД 

 

 

 

 

 


Установа ________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія ________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків _________________ 

за СПОДУ 

Галузь (вид діяльності) ____________________________

за ЗКГНГ 

Код функціональної класифікації видатків __________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна 

  

Одиниця виміру ____________

 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт про надходження
і використання спеціальних коштів

за станом на ________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 4-1 

 
за ДКУД 

 

 

 

 


Установа __________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків ___________________ 

за СПОДУ 

Код функціональної класифікації видатків ____________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна 

  

 Одиниця виміру _______ 

Показники 

КЕК 

Код рядка 

Затвер-
джено кошто-
рисом на рік 

Залишок на початок року 

Надійшло протягом року 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Всього протягом року 

х 

010 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки 

1000 

020 

  

х 

х 

  

  

х 

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

х 

х 

  

  

х 

Заробітна плата 

1111 

050 

  

х 

х 

  

  

х 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

х 

х 

  

  

х 

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

  

х 

х 

  

  

х 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

1121 

080 

  

х 

х 

  

  

х 

Збір на обов'язкове соціальне страхування 

1122 

090 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 

1130 

100 

  

х 

х 

  

  

х 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

110 

  

х 

х 

  

  

х 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

120 

  

х 

х 

  

  

х 

Продукти харчування 

1133 

130 

  

х 

х 

  

  

х 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

140 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

150 

  

х 

х 

  

  

х 

Оренда 

1136 

160 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 

1137 

170 

  

х 

х 

  

  

х 

Послуги зв'язку 

1138 

180 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

190 

  

х 

х 

  

  

х 

Видатки на відрядження 

1140 

200 

  

х 

х 

  

  

х 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 

1150 

210 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

220 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата теплопостачання 

1161 

230 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

240 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата електроенергії 

1163 

250 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата природного газу 

1164 

260 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 

1165 

270 

  

х 

х 

  

  

х 

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

280 

  

х 

х 

  

  

х 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

290 

  

х 

х 

  

  

х 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

300 

  

х 

х 

  

  

х 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

310 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

320 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти населенню  

1340 

330 

  

х 

х 

  

  

х 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

340 

  

х 

х 

  

  

х 

Стипендії 

1342 

350 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 

1343 

360 

  

х 

х 

  

  

х 

Інші поточні трансферти населенню  

1344 

370 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2111 

420 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2112 

430 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

440 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво житла 

2121 

450 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво виробничих об'єктів 

2122 

460 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2123 

470 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво адміністративних об'єктів 

2124 

480 

  

х 

х 

  

  

х 

Інше будівництво 

2125 

490 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 

2130 

500 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

510 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 

2132 

520 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2133 

530 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2134 

540 

  

х 

х 

  

  

х 

Реставрація пам'яток архітектури 

2135 

550 

  

х 

х 

  

  

х 

Інший капітальний ремонт 

2136 

560 

  

х 

х 

  

  

х 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

570 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

580 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти 

2400 

590 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

600 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

610 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

620 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

630 

  

х 

х 

  

  

х 

Нерозподілені видатки 

3000 

640 

  

х 

х 

  

  

х 

Кредитування з вирахуванням погашення 

4000 

650 

  

х 

х 

  

  

х 

Платежі до бюджету 

7000 

660 

  

х 

х 

  

  

х 

Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість) 

7100 

670 

  

х 

х 

  

  

х 

Податок на прибуток 

7200 

680 

  

х 

х 

  

  

х 

Податок на додану вартість 

7300 

690 

  

х 

х 

  

  

х 

____________
* Заповнюється тільки у квартальних звітах.

 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт
про надходження і використання сум за дорученнями

за станом на ____________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 4-2 

 
за ДКУД 

 

 

 

 


Установа __________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків ___________________ 

за СПОДУ 

Код функціональної класифікації видатків ____________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна 

  

 Одиниця виміру _______

Показники 

КЕК 

Код рядка 

Затвер-
джено кошто-
рисом на рік 

Залишок на початок року 

Надійшло протягом року 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Всього протягом року 

х 

010 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки 

1000 

020 

  

х 

х 

  

  

х 

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

х 

х 

  

  

х 

Заробітна плата 

1111 

050 

  

х 

х 

  

  

х 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

х 

х 

  

  

х 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

070 

  

х 

х 

  

  

х 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

1121 

080 

  

х 

х 

  

  

х 

Збір на обов'язкове соціальне страхування 

1122 

090 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 

1130 

100 

  

х 

х 

  

  

х 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

110 

  

х 

х 

  

  

х 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

120 

  

х 

х 

  

  

х 

Продукти харчування 

1133 

130 

  

х 

х 

  

  

х 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

140 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

150 

  

х 

х 

  

  

х 

Оренда 

1136 

160 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 

1137 

170 

  

х 

х 

  

  

х 

Послуги зв'язку 

1138 

180 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

190 

  

х 

х 

  

  

х 

Видатки на відрядження 

1140 

200 

  

х 

х 

  

  

х 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 

1150 

210 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

220 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата теплопостачання 

1161 

230 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

240 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата електроенергії 

1163 

250 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата природного газу 

1164 

260 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 

1165 

270 

  

х 

х 

  

  

х 

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

280 

  

х 

х 

  

  

х 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

290 

  

х 

х 

  

  

х 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

300 

  

х 

х 

  

  

х 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

310 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

320 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти населенню  

1340 

330 

  

х 

х 

  

  

х 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

340 

  

х 

х 

  

  

х 

Стипендії 

1342 

350 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 

1343 

360 

  

х 

х 

  

  

х 

Інші поточні трансферти населенню  

1344 

370 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2111 

420 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2112 

430 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

440 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво житла 

2121 

450 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво виробничих об'єктів 

2122 

460 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2123 

470 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво адміністративних об'єктів 

2124 

480 

  

х 

х 

  

  

х 

Інше будівництво 

2125 

490 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 

2130 

500 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

510 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 

2132 

520 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2133 

530 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2134 

540 

  

х 

х 

  

  

х 

Реставрація пам'яток архітектури 

2135 

550 

  

х 

х 

  

  

х 

Інший капітальний ремонт 

2136 

560 

  

х 

х 

  

  

х 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

570 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

580 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти 

2400 

590 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

600 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

610 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

620 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

630 

  

х 

х 

  

  

х 

Нерозподілені видатки 

3000 

640 

  

х 

х 

  

  

х 

Кредитування з вирахуванням погашення 

4000 

650 

  

х 

х 

  

  

х 

Платежі до бюджету 

7000 

660 

  

х 

х 

  

  

х 

Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість) 

7100 

670 

  

х 

х 

  

  

х 

Податок на прибуток 

7200 

680 

  

х 

х 

  

  

х 

Податок на додану вартість 

7300 

690 

  

х 

х 

  

  

х 

____________
* Заповнюється тільки у квартальних звітах.

 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт
про депозитні суми

за станом на ____________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 4-3 

 
за ДКУД 

 

 

 

 


Установа __________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків ___________________ 

за СПОДУ 

Код функціональної класифікації видатків ____________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна 

  

 Одиниця виміру _______

 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт про рух
інших власних надходжень

за станом на ____________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 4-4 

 
за ДКУД 

 

 

 

 


Установа __________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків ___________________ 

за СПОДУ 

Код функціональної класифікації видатків ____________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна 

  

 Одиниця виміру _______

Показники 

КЕК 

Код рядка 

Затвер-
джено кошто-
рисом на рік 

Залишок на початок року 

Надійшло протягом року 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Всього протягом року 

х 

010 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки 

1000 

020 

  

х 

х 

  

  

х 

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

х 

х 

  

  

х 

Заробітна плата 

1111 

050 

  

х 

х 

  

  

х 

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

х 

х 

  

  

х 

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

  

х 

х 

  

  

х 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

1121 

080 

  

х 

х 

  

  

х 

Збір на обов'язкове соціальне страхування 

1122 

090 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 

1130 

100 

  

х 

х 

  

  

х 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

110 

  

х 

х 

  

  

х 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

120 

  

х 

х 

  

  

х 

Продукти харчування 

1133 

130 

  

х 

х 

  

  

х 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

140 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

150 

  

х 

х 

  

  

х 

Оренда 

1136 

160 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 

1137 

170 

  

х 

х 

  

  

х 

Послуги зв'язку 

1138 

180 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

190 

  

х 

х 

  

  

х 

Видатки на відрядження 

1140 

200 

  

х 

х 

  

  

х 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 

1150 

210 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

220 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата теплопостачання 

1161 

230 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

240 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата електроенергії 

1163 

250 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата природного газу 

1164 

260 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 

1165 

270 

  

х 

х 

  

  

х 

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

280 

  

х 

х 

  

  

х 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

290 

  

х 

х 

  

  

х 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

300 

  

х 

х 

  

  

х 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

310 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

320 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти населенню  

1340 

330 

  

х 

х 

  

  

х 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

340 

  

х 

х 

  

  

х 

Стипендії 

1342 

350 

  

х 

х 

  

  

х 

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 

1343 

360 

  

х 

х 

  

  

х 

Інші поточні трансферти населенню  

1344 

370 

  

х 

х 

  

  

х 

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2111 

420 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2112 

430 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

440 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво житла 

2121 

450 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво виробничих об'єктів 

2122 

460 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2123 

470 

  

х 

х 

  

  

х 

Будівництво адміністративних об'єктів 

2124 

480 

  

х 

х 

  

  

х 

Інше будівництво 

2125 

490 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 

2130 

500 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

510 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 

2132 

520 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2133 

530 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2134 

540 

  

х 

х 

  

  

х 

Реставрація пам'яток архітектури 

2135 

550 

  

х 

х 

  

  

х 

Інший капітальний ремонт 

2136 

560 

  

х 

х 

  

  

х 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

570 

  

х 

х 

  

  

х 

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

580 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти 

2400 

590 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

600 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

610 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

620 

  

х 

х 

  

  

х 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

630 

  

х 

х 

  

  

х 

Нерозподілені видатки 

3000 

640 

  

х 

х 

  

  

х 

Кредитування з вирахуванням погашення 

4000 

650 

  

х 

х 

  

  

х 

Платежі до бюджету 

7000 

660 

  

х 

х 

  

  

х 

Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість) 

7100 

670 

  

х 

х 

  

  

х 

Податок на прибуток 

7200 

680 

  

х 

х 

  

  

х 

Податок на додану вартість 

7300 

690 

  

х 

х 

  

  

х 

____________
* Заповнюється тільки у квартальних звітах.
 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт
про використання субвенцій, одержаних з інших бюджетів

за станом на ____________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 4-5 

 
за ДКУД 

 

 

 

 


Установа __________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків ___________________ 

за СПОДУ 

Код функціональної класифікації видатків ____________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна 

  

 Одиниця виміру _______

Показники 

КЕК 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік 

Залишок на початок року 

Надійшло протягом року 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Всього протягом року 

х 

010 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки 

1000 

020 

  

  

  

  

  

  

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

  

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

  

  

  

  

  

Заробітна плата 

1111 

050 

  

  

  

  

  

  

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

  

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

  

  

  

  

  

  

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

1121 

080 

  

  

  

  

  

  

Збір на обов'язкове соціальне страхування 

1122 

090 

  

  

  

  

  

  

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 

1130 

100 

  

  

  

  

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

110 

  

  

  

  

  

  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

120 

  

  

  

  

  

  

Продукти харчування 

1133 

130 

  

  

  

  

  

  

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

140 

  

  

  

  

  

  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

150 

  

  

  

  

  

  

Оренда 

1136 

160 

  

  

  

  

  

  

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 

1137 

170 

  

  

  

  

  

  

Послуги зв'язку 

1138 

180 

  

  

  

  

  

  

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

190 

  

  

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

200 

  

  

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 

1150 

210 

  

  

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

220 

  

  

  

  

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

230 

  

  

  

  

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

240 

  

  

  

  

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

250 

  

  

  

  

  

  

Оплата природного газу 

1164 

260 

  

  

  

  

  

  

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 

1165 

270 

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

280 

  

  

  

  

  

  

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

290 

  

  

  

  

  

  

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

300 

  

  

  

  

  

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

310 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

320 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти населенню  

1340 

330 

  

  

  

  

  

  

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

340 

  

  

  

  

  

  

Стипендії 

1342 

350 

  

  

  

  

  

  

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 

1343 

360 

  

  

  

  

  

  

Інші поточні трансферти населенню  

1344 

370 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

  

  

  

  

  

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

  

  

  

  

  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

  

  

  

  

  

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2111 

420 

  

  

  

  

  

  

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2112 

430 

  

  

  

  

  

  

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

440 

  

  

  

  

  

  

Будівництво житла 

2121 

450 

  

  

  

  

  

  

Будівництво виробничих об'єктів 

2122 

460 

  

  

  

  

  

  

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2123 

470 

  

  

  

  

  

  

Будівництво адміністративних об'єктів 

2124 

480 

  

  

  

  

  

  

Інше будівництво 

2125 

490 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 

2130 

500 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

510 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 

2132 

520 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2133 

530 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2134 

540 

  

  

  

  

  

  

Реставрація пам'яток архітектури 

2135 

550 

  

  

  

  

  

  

Інший капітальний ремонт 

2136 

560 

  

  

  

  

  

  

Створення державних запасів і резервів 

2200 

570 

  

  

  

  

  

  

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

580 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти 

2400 

590 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

600 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

610 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти населенню 

2430 

620 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

630 

  

  

  

  

  

  

Нерозподілені видатки 

3000 

640 

  

  

  

  

  

  

Кредитування з вирахуванням погашення 

4000 

650 

  

  

  

  

  

  

Платежі до бюджету 

7000 

660 

  

  

  

  

  

  

Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість) 

7100 

670 

  

  

  

  

  

  

Податок на прибуток 

7200 

680 

  

  

  

  

  

  

Податок на додану вартість 

7300 

690 

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється тільки у квартальних звітах.
 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Звіт
про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)

за станом на ____________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 4-6 

 
за ДКУД 

 

 

 

 


Установа __________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків ___________________ 

за СПОДУ 

Код функціональної класифікації видатків ____________ 

  

Періодичність: місячна, квартальна 

  

 Одиниця виміру _______

Показники 

КЕК 

Код рядка 

Затверджено кошторисом на рік

 

Залишок на початок року 

Надійшло протягом року 

Касові видатки 

Фактичні видатки* 

Залишок на кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Всього протягом року 

х 

010 

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Поточні видатки 

1000 

020 

  

  

  

  

  

  

Видатки на товари і послуги 

1100 

030 

  

  

  

  

  

  

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

040 

  

  

  

  

  

  

Заробітна плата 

1111 

050 

  

  

  

  

  

  

Грошове утримання військовослужбовців 

1112 

060 

  

  

  

  

  

  

Нарахування на заробітну плату  

1120 

070 

  

  

  

  

  

  

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

1121 

080 

  

  

  

  

  

  

Збір на обов'язкове соціальне страхування 

1122 

090 

  

  

  

  

  

  

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ 

1130 

100 

  

  

  

  

  

  

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

1131 

110 

  

  

  

  

  

  

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

120 

  

  

  

  

  

  

Продукти харчування 

1133 

130 

  

  

  

  

  

  

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

140 

  

  

  

  

  

  

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

150 

  

  

  

  

  

  

Оренда 

1136 

160 

  

  

  

  

  

  

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель 

1137 

170 

  

  

  

  

  

  

Послуги зв'язку 

1138 

180 

  

  

  

  

  

  

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

190 

  

  

  

  

  

  

Видатки на відрядження 

1140 

200 

  

  

  

  

  

  

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення 

1150 

210 

  

  

  

  

  

  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

1160 

220 

  

  

  

  

  

  

Оплата теплопостачання 

1161 

230 

  

  

  

  

  

  

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

240 

  

  

  

  

  

  

Оплата електроенергії 

1163 

250 

  

  

  

  

  

  

Оплата природного газу 

1164 

260 

  

  

  

  

  

  

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв 

1165 

270 

  

  

  

  

  

  

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

280 

  

  

  

  

  

  

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

290 

  

  

  

  

  

  

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

300 

  

  

  

  

  

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

1310 

310 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

320 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти населенню  

1340 

330 

  

  

  

  

  

  

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

340 

  

  

  

  

  

  

Стипендії 

1342 

350 

  

  

  

  

  

  

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг 

1343 

360 

  

  

  

  

  

  

Інші поточні трансферти населенню  

1344 

370 

  

  

  

  

  

  

Поточні трансферти за кордон 

1350 

380 

  

  

  

  

  

  

Капітальні видатки 

2000 

390 

  

  

  

  

  

  

Придбання основного капіталу 

2100 

400 

  

  

  

  

  

  

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

410 

  

  

  

  

  

  

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2111 

420 

  

  

  

  

  

  

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм) 

2112 

430 

  

  

  

  

  

  

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

440 

  

  

  

  

  

  

Будівництво житла 

2121 

450 

  

  

  

  

  

  

Будівництво виробничих об'єктів 

2122 

460 

  

  

  

  

  

  

Будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2123 

470 

  

  

  

  

  

  

Будівництво адміністративних об'єктів 

2124 

480 

  

  

  

  

  

  

Інше будівництво 

2125 

490 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація 

2130 

500 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

510 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об'єктів, обладнання 

2132 

520 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2133 

530 

  

  

  

  

  

  

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2134 

540 

  

  

  

  

  

  

Реставрація пам'яток архітектури 

2135 

550 

  

  

  

  

  

  

Інший капітальний ремонт 

2136 

560 

  

  

  

  

  

  

Створення державних запасів і резервів 

2200 

570 

  

  

  

  

  

  

Придбання землі і нематеріальних активів 

2300 

580 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти 

2400 

590 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

600 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

610 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти населенню 

2430 

620 

  

  

  

  

  

  

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

630 

  

  

  

  

  

  

Нерозподілені видатки 

3000 

640 

  

  

  

  

  

  

Кредитування з вирахуванням погашення 

4000 

650 

  

  

  

  

  

  

Платежі до бюджету 

7000 

660 

  

  

  

  

  

  

Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість) 

7100 

670 

  

  

  

  

  

  

Податок на прибуток 

7200 

680 

  

  

  

  

  

  

Податок на додану вартість 

7300 

690 

  

  

  

  

  

  

____________
* Заповнюється тільки у квартальних звітах.
 

Керівник 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис) 

________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" _______________ 200_ р.
(число,             місяць,                   рік) 

 

Начальник управління методології
по виконанню бюджету, бухгалтерського
 обліку та звітності
 

 
 
О. О. Чечуліна
 

 

Зведений звіт
про надходження і використання спеціальних коштів

за станом на ____________________ 200_ р.

  

  

Коди 

Форма N 4-1-зведена 

 
за ДКУД 

 

 

 

 


Установа __________________________________________  

за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________

за КОАТУУ

Код відомчої класифікації видатків ___________________ 

за СПОДУ 

Код функціональної класифікації видатків ____________ 

  

Періодичність: річна, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня

  

 Одиниця виміру _______