Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке регулирования и анализа деятельности коммерческих банков

Национальный банк
Постановление от 15.03.2000 № 106
Утратил силу

Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків

Постанова Правління Національного банку України
від 15 березня 2000 року N 106

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2000 р. за N 197/4418

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 28 серпня 2001 року N 368)

Відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та заслухавши інформацію Департаменту пруденційного нагляду щодо необхідності внесення змін до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, Правління ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести такі зміни до розділу 2 "Визначення окремих термінів" Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.04.98 N 141 та зареєстрованої Міністерством юстиції України 15.05.98 за N 323/2763 (із змінами і доповненнями до неї):

Термін "інсайдер" викласти в такій редакції:

"Інсайдер - особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому становищу, участі у капіталі банку, родинним зв'язкам і має можливість використовувати своє становище у власних інтересах.

Інсайдери поділяються на фізичних та юридичних осіб:

1. Фізичні особи:

а) засновники, акціонери (учасники) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку;

б) керівники банку (голова та члени Ради акціонерів, президент, віце-президенти, Голова Правління та члени Правління, заступники Голови Правління, головний бухгалтер та його заступники, начальники структурних підрозділів);

в) контролери:

особа, яка за дорученням засновника, акціонера (учасника) банку, що володіє істотною часткою капіталу банку, має право голосу на загальних зборах банку або його філій;

особа, яка має право та можливість впливати на прийняття рішень з питань діяльності банку, його філій та дочірніх підприємств;

особа, яка є працівником державних органів і відповідно до своїх посадових обов'язків здійснює контроль за діяльністю банків;

г) асоційовані особи:

дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти, рідні брати та сестри тих керівників банку і установ - засновників, акціонерів (учасників) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку;

керівники банку, які мають право та можливість впливати на діяльність банку, його філій та дочірніх підприємств;

ґ) особи, споріднені в межах некорпоративних установ, а саме: керівники і контролери та асоційовані з ними особи та які обіймають керівні посади в установах, що пов'язані з банком фінансовими інтересами.

Під "фінансовим інтересом" маються на увазі відносини, за яких установа має частку в статутному капіталі банку не менше 10 відсотків.

2. Юридичні особи:

а) засновники, акціонери (учасники) банку, які володіють істотною часткою капіталу банку і мають право та можливість впливати на прийняття рішень щодо діяльності банку, його філій та дочірніх підприємств;

б) споріднена (асоційована) установа щодо установи - засновника, акціонера (учасника) банку (установа, яка має фінансовий інтерес);

в) асоційована установа:

установа, у якій керівником є дружина (чоловік), діти, батьки, брати й сестри керівників та контролерів банку, а також його установ-засновників, акціонерів (учасників) банку та які володіють істотною часткою капіталу банку;

установа, у якій банк володіє істотною часткою капіталу;

установа, у якій власником істотної частки є особа, яка водночас є власником істотної частки банку;

г) некорпоративні установи, з якими керівники та контролери банку споріднені.

Керівники та контролери банку вважаються спорідненими з іншою установою, зареєстрованою в Україні або за кордоном, якщо вони:

обіймають керівні посади в спорідненій установі та мають фінансовий інтерес до цієї установи;

або їх асоційовані особи, як визначено вище, разом утримують частку в статутному капіталі банку не менше 10 відсотків;

є особами, які мають право приймати керівні рішення, що впливають на діяльність цієї установи.

"Істотна частка" в капіталі банку означає:

фізична або юридична особа прямо чи опосередковано володіє не менше 10 відсотками акцій з правом голосу іншої юридичної особи;

або:

фізична або юридична особа має здатність вчиняти значний вплив на прийняття рішень з питань діяльності цієї юридичної особи через укладені угоди чи іншим шляхом.

Особа вважається такою, що має здатність вчиняти значний вплив на прийняття рішень з питань діяльності цієї юридичної особи, якщо відомі факти, що вказують на змогу особи:

мати принаймні одного представника в Раді чи Правлінні юридичної особи чи рівноцінного спостережного органу (чи через володіння акціями, чи через домовленість з власниками акцій);

або:

брати участь у прийнятті рішень, незважаючи на те, чи має вона на це відповідні повноваження та чи має домінуючий вплив.

Дві та більше особи вважаються такими, що разом володіють акціями юридичної особи, якщо вони є власниками таких акцій, а також:

одночасно є членами Ради, Правління, власниками істотних часток чи законними представниками однієї і тієї самої юридичної особи; 

або одна з цих осіб надала іншій кредит для придбання акцій юридичної особи;

або вони є близькими родичами (чоловік, дружина, діти, брати, сестри та батьки)".

2. Зобов'язати керівників комерційних банків, підрозділів центрального апарату та установ Національного банку України взяти до керівництва в роботі зазначені зміни до Інструкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.04.98 N 141, і дотримуватися їх вимог.

3. Постанова набуває чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Я. Ф. Солтиса, Департамент пруденційного нагляду (В. О. Зінченко), Управління нагляду за великими банками (Ю. О. Герасименко), Операційне управління (В. Д. Щуцький) та начальників територіальних управлінь Національного банку України. 

 

В. о. Голови 

П. М. Сенищ 

Опрос