Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Перечня документов, направляемых в Фонд государственного имущества Украины инициаторами создания хозяйственных обществ, в том числе предприятий с иностранными инвестициями, в уставные капиталы которых передается имущество, имущественные права и другие активы, являющиеся государственной собственностью

Фонд государственного имущества
Перечень, Приказ от 03.03.2000 № 433
редакция действует с 06.11.2018

Про затвердження Переліку документів, які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Фонду
 державного майна України від 21.06.2011 р. N 932)

Наказ Фонду державного майна України
від 3 березня 2000 року N 433

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 березня 2000 р. за N 196/4417 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
від 21 червня 2011 року N 932
,
 від 11 травня 2012 року N 648
,
від 19 вересня 2018 року N 1214

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" засновником господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю, з боку держави виступає Фонд державного майна України.

Для впорядкування роботи зі створення господарських товариств НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 21.06.2011 р. N 932)

1. Уповноважити Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності проводити роботу з опрацювання документів щодо створення господарських товариств за участю держави в особі Фонду державного майна України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 21.06.2011 р. N 932
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 11.05.2012 р. N 648)

2. Затвердити Перелік документів, які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю (додається).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 21.06.2011 р. N 932)

Встановити, що ініціатори - державні підприємства, установи та організації, відповідні суб'єкти управління та недержавні учасники (засновники), в тому числі іноземні інвестори, подають до Фонду державного майна України документи згідно з Переліком.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 11.05.2012 р. N 648)

3. Вартість вкладів усіх засновників до статутного капіталу господарського товариства визначається за результатами проведення незалежної оцінки.

Управлінню з питань оціночної діяльності за поданням Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності здійснювати рецензування звітів про оцінку майна, яке вноситься до статутних капіталів створюваних господарських товариств, та надавати рецензію і погоджені висновки про вартість майна, що належить державі та іншим засновникам (у разі наявності загального висновку, зазначеного у рецензії, відповідно до абзацу другого або третього пункту 67 Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 N 1440), до Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Фонду державного майна України від 11.05.2012 р. N 648)

(пункт 3 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 21.06.2011 р. N 932)

4. Створення господарського товариства погоджується з Антимонопольним комітетом України в установленому порядку.

5. Прийняте рішення про участь Фонду державного майна у господарському товаристві оформлюється відповідним наказом.

6. Скасувати наказ Фонду державного майна від 06.09.94 N 552 "Про порядок створення спільних підприємств за участю держави".

7. Департаменту міждержавних майнових відносин та власності за кордоном вжити заходів щодо реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Глушка С. М.

 

Голова Фонду 

О. Бондар 

 

Перелік документів,
які подаються до Фонду державного майна України ініціаторами створення господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, до статутних капіталів яких передається майно, майнові права та інші активи, що є державною власністю

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 21.06.2011 р. N 932)

1. Письмове звернення фізичної або юридичної особи, яка бажає виступити засновником господарського товариства, про намір створення господарського товариства.

(пункт 1 у редакції наказу Фонду
 державного майна України від 19.09.2018 р. N 1214)

2. Проект засновницького договору господарського товариства.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Фонду державного майна України від 11.05.2012 р. N 648)

3. Проект статуту господарського товариства.

4. Техніко-економічне обґрунтування або бізнес-план створення та діяльності господарського товариства.

5. Письмова згода відповідного уповноваженого органу управління на створення господарського товариства, передачу об'єктів державної власності до його статутного капіталу із зазначенням структури вкладу, обсягу державних корпоративних прав та складу недержавних співзасновників товариства.

(пункт 5 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 21.06.2011 р. N 932)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 19.09.2018 р. N 1214,
у зв'язку з цим пункти 7 - 9
 вважати відповідно пунктами 6 - 8)

6. Звіт про оцінку майна, що вноситься засновниками до статутного капіталу господарського товариства (крім випадків здійснення внесків у грошовій формі).

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 21.06.2011 р. N 932)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 19.09.2018 р. N 1214,
у зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 7)

7. Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, повідомлення про відкриття рахунків в установах банків - для юридичних осіб, які бажають виступити засновниками господарського товариства, а для фізичних осіб - копії паспорта та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Фонду державного майна України від 21.06.2011 р. N 932
,
у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 19.09.2018 р. N 1214)

У разі створення підприємств з іноземними інвестиціями
(для іноземних інвесторів):

1. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземного інвестора в країні місцезнаходження. Цей документ повинен бути нотаріально засвідчений, перекладений українською мовою і легалізований у встановленому порядку.

2. Довідка від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок іноземного інвестора в країні його місцезнаходження, перекладена на українську мову і легалізована в установленому порядку.

 

Начальник відділу спільних підприємств
та контролінгу інвестиційних проектів
 

 
О. Наконечний
 

Опрос