Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по проведению государственной инвентаризации источников ионизирующего излучения

Минэкобезопасности, Министерство промышленной политики Украины (1)
Приказ, Инструкция от 18.01.2000 № 16/22
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України,
Міністерства промислової політики України
від 18 січня 2000 року N 16/22

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2000 р. за N 187/4408

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства промислової політики України
від 30 січня 2014 року N 31/27)

Відповідно до пункту 3 Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання і Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 (із змінами і доповненнями, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1919), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання (далі - Інструкція), що додається.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України в п'ятиденний термін після підписання подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Державній адміністрації ядерного регулювання України у 20-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити доведення Інструкції до Міністерства охорони здоров'я України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій через тиражування та розсилку.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України - Шевчука В. Я.

 

Міністр охорони навколишнього
 природного середовища та ядерної
 безпеки України
 

 
 
В. Я. Шевчук
 

Міністр промислової політики
України
 

 
В. М. Гуреєв
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністерство охорони здоров'я України 

  

 

Інструкція
з проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 3 Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 (із змінами і доповненнями, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1919).

1.2. Інструкція визначає порядок організації та проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) і встановлює процедуру збору та документування первинної інформації про власників ДІВ, а також про юридичні та фізичні особи, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи знаходяться у їх володінні і користуванні на інших підставах; місцезнаходження ДІВ; кількість, активність і типи ДІВ; порядок передачі вказаної інформації до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр).

Державна інвентаризація ДІВ проводиться з метою первісного заповнення бази даних Регістру і завершується 30 грудня 2000 року.

Державній інвентаризації підлягають ДІВ, що містять радіоактивну речовину.

1.3. Інструкція поширюється на підприємства, установи, організації, на фізичних осіб, що здійснюють діяльність з ДІВ, а також на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації (далі - місцеві державні адміністрації).

2. Організація проведення державної інвентаризації ДІВ

2.1. Державна інвентаризація ДІВ проводиться на всій території України, у юридичних та фізичних осіб, які використовують у своїй діяльності ДІВ, прилади, апарати й устаткування, що вміщують у собі ДІВ, на підприємствах, в установах і організаціях (крім ДІВ, які є у Збройних Силах).

2.2. Державна інвентаризація ДІВ не проводиться на підприємствах, в установах та організаціях, які використовують у рамках практичної діяльності тільки ті ДІВ, що звільнені від регулюючого контролю згідно з пунктом 9.4 Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97).

2.3. Мінекобезпеки здійснює організацію навчання представників місцевих державних адміністрацій та забезпечення методичної підтримки.

2.4. Місцеві державні адміністрації забезпечують проведення державної інвентаризації ДІВ на підпорядкованій їм території.

2.5. Місцеві державні адміністрації залучають до організації проведення державної інвентаризації ДІВ спеціалістів у галузі безпеки поводження з ДІВ, радіаційної безпеки та протирадіаційного захисту, представників Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою та територіальних органів (Республіканського комітету по охороні навколишнього середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим, державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві і Севастополі) Мінекобезпеки, обласних органів Держсанепідемнагляду МОЗ.

2.6. При плануванні діяльності з проведення державної інвентаризації ДІВ місцеві державні адміністрації використовують відомості про підприємства, установи, організації, що розташовані на території адміністративно-територіальних утворень і діяльність яких пов'язана з використанням ДІВ, які одержують від територіальних органів Мінекобезпеки та обласних органів Держсанепідемнагляду МОЗ.

2.7. Роботи з організації проведення державної інвентаризації ДІВ місцевими державними адміністраціями рекомендується проводити в таких напрямах:

доведення до відома юридичних (керівників підприємств, установ, організацій) та фізичних осіб інформації щодо мети й завдань державної інвентаризації ДІВ та обов'язковості реєстрації ДІВ згідно з Програмою заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та Положенням про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 (із змінами і доповненнями, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1919);

складання графіка проведення державної інвентаризації ДІВ на підприємствах, в установах, організаціях;

ознайомлення юридичних та фізичних осіб з порядком проведення державної інвентаризації ДІВ, з формою ведення документації та графіком проведення інвентаризації;

надання розпоряджень керівникам підприємств, установ, організацій щодо проведення державної інвентаризації ДІВ;

організації навчання голів інвентаризаційних комісій підприємств, установ і організацій правилам заповнення документів за результатами державної інвентаризації ДІВ згідно з вимогами даної Інструкції та Формою реєстраційної картки (далі - Реєстраційна картка), затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2000 N 15/7, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.03.2000 за N 171/4392;

участі в роботі інвентаризаційних комісій підприємств, установ і організацій;

отримання документів, оформлених за результатами державної інвентаризації ДІВ, здійснення їх перевірки на відповідність вимогам даної Інструкції та вищезгаданої Реєстраційної картки;

здійснення вибіркової перевірки достовірності результатів державної інвентаризації ДІВ;

передачі документів підприємств, установ, організацій, а також фізичних осіб, складених за результатами державної інвентаризації ДІВ, до обласного реєстрового центру.

3. Обов'язки і відповідальність юридичних та фізичних осіб щодо дотримання встановленого порядку проведення державної інвентаризації ДІВ

3.1. Юридичні та фізичні особи, на підприємствах, в установах, організаціях та на об'єктах яких проводиться державна інвентаризація ДІВ, зобов'язані своєчасно надавати достовірну інформацію щодо обліку та контролю ДІВ, сприяти проведенню державної інвентаризації ДІВ, дотримуватися порядку оформлення та передачі даних за результатами проведення державної інвентаризації ДІВ.

3.2. Юридичні (в особі керівників підприємств, установ і організацій) та фізичні особи, які порушують порядок проведення державної інвентаризації ДІВ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4. Порядок проведення державної інвентаризації ДІВ на об'єктах юридичних та фізичних осіб

4.1. Проведення державної інвентаризації ДІВ на об'єктах юридичних осіб (на підприємствах, в установах і організаціях) проводиться інвентаризаційними комісіями.

4.2. До складу інвентаризаційних комісій обов'язково входять:

посадова особа, відповідальна за радіаційну безпеку на підприємстві, в установі, організації;

посадова особа, відповідальна за приймання, зберігання і видачу ДІВ;

посадова особа, відповідальна за організацію та проведення радіаційного контролю;

представник бухгалтерії.

4.3. Голови інвентаризаційних комісій підприємств, установ і організацій проходять навчання правилам заповнення документів за результатами державної інвентаризації ДІВ, яке організовує місцева державна адміністрація.

4.4. Інвентаризаційні комісії підприємств, установ, організацій проводять:

перевірку даних прибутково-видаткових документів з обліку ДІВ та супровідні документи ДІВ;

перевірку наявності ДІВ у місцях використання та зберігання;

оформлення документів за результатами державної інвентаризації ДІВ;

передачу документів за результатами державної інвентаризації ДІВ до місцевої державної адміністрації.

4.5. Державна інвентаризація джерел іонізуючого випромінювання на АЕС проводиться за участю представників Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою.

5. ДІВ, які підлягають державній інвентаризації

5.1. Державній інвентаризації підлягають ДІВ, які перебувають або вироблені на території України, а також ті джерела, які ввезені чи вивезені через державний кордон України, за винятком транзиту ДІВ через територію України.

5.2. Державній інвентаризації підлягають закриті й відкриті радіонуклідні ДІВ, які відповідають таким умовам:

активність ДІВ вище рівня звільнення від регулюючого контролю згідно з додатком 3 Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання (далі - Порядок реєстрації), затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2000 N 15/7, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.03.2000 за N 171/4392;

питома активність ДІВ вище рівня звільнення від регулюючого контролю згідно з додатком 3 вищевказаного Порядку реєстрації;

період напіврозпаду радіонукліда становить більше 30 днів;

потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні ДІВ перевищує 1мкЗв/год.

5.3. У межах вимог, установлених пунктами 6.1, 6.2 цієї Інструкції, державній інвентаризації ДІВ підлягають:

закриті радіонуклідні ДІВ (за винятком наборів зразкових джерел);

відкриті радіонуклідні ДІВ (за винятком медичних виробів);

генератори радіонуклідів;

генератори нейтронів;

відкриті джерела - медичні вироби (набори медичних виробів);

прилади, апарати та установки, укомплектовані радіонуклідними ДІВ;

зразкові та контрольні ДІВ, що призначені для градуювання та перевіряння дозиметричної та радіометричної апаратури;

набори еталонних метрологічних ДІВ;

нестандартні та інші ДІВ (із змішаною або не суворо визначеною радіаційною характеристикою).

5.4. Не підлягають державній інвентаризації ДІВ:

контрольні джерела в складі радіометричної апаратури, для яких потужність еквівалентної дози на відстані 0,1 м від поверхні ДІВ не перевищує 1 мкЗв/год;

ДІВ, які є у Збройних Силах України;

ядерні матеріали;

джерела на збідненому урані;

технічні пристрої, що генерують іонізуюче випромінювання і до складу яких не входить радіоактивна речовина;

радіоактивні відходи, що утворюються в процесі поводження з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання при здійсненні виробничої, наукової, медичної та інших видів діяльності.

6. Вимоги до реєстрації наборів еталонних метрологічних ДІВ

6.1. Набір еталонних метрологічних ДІВ, складений підприємством-виробником, реєструється як одне ДІВ.

6.2. Загальна кількість наборів еталонних метрологічних ДІВ відмічається в акті про результати державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання (далі - Акт) за формою, наведеною у додатку.

6.3. На кожний набір еталонних метрологічних ДІВ заповнюється реєстраційна картка згідно з Формою реєстраційної картки, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.2000 N 15/7, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.03.2000 за N 171/4392;

6.4. Інформація про набір еталонних метрологічних ДІВ заноситься у форму 1.3 Реєстраційної картки.

7. Документи, які заповнюються за результатами проведення державної інвентаризації ДІВ

7.1. За результатами проведення державної інвентаризації ДІВ на підприємствах, в установах, організаціях та на об'єктах фізичних осіб заповнюються такі документи:

Акт згідно з додатком;

Реєстраційна картка на кожне ДІВ, яка є невід'ємним додатком до Акта.

7.2. Інформація про відкриті ДІВ у пункті 1 Акта має відповідати кількості записів про відкриті ДІВ у журналі обліку.

Інформація про відкриті ДІВ у пункті 2 Акта має відповідати кількості заповнених на відкриті ДІВ Реєстраційних карток.

8. Оформлення документів за результатами державної інвентаризації ДІВ та заходи у разі виявлення втрачених, зниклих або незареєстрованих ДІВ

8.1. Інформація щодо виявленої в процесі проведення державної інвентаризації ДІВ невідповідності фактичної наявності ДІВ до облікових даних (у випадках втрати, зникнення ДІВ або відсутності реєстрації) відображається в Акті в розділі 3 "Відповідність фактичної наявності радіонуклідних ДІВ обліковим даним".

8.2. У випадку виявлення втрати або зникнення ДІВ терміново інформуються територіальні органи Мінекобезпеки, Міністерства внутрішніх справ України, Держсанепідемнагляду МОЗ.

8.3. У разі виявлення незареєстрованих ДІВ (знайдення) інвентаризаційна комісія приймає рішення щодо взяття ДІВ на баланс підприємства, установи, організації і заповнює реєстраційні картки на них.

9. Порядок затвердження, передачі та зберігання документів, оформлених за результатами державної інвентаризації ДІВ

9.1. Акти про результати державної інвентаризації ДІВ на підприємстві, в установі, організації підписуються членами інвентаризаційної комісії підприємства, установи, організації та затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

9.1.1. Гриф затвердження має розміщуватися у правому верхньому кутку Акта і складатися з таких елементів: слово "ЗАТВЕРДЖУЮ", найменування посади, підпис, ініціали і прізвище особи, яка затвердила документ, дата затвердження. Підпис має бути скріплений гербовою печаткою.

9.2. Документи за результатами державної інвентаризації ДІВ складаються у двох примірниках, один з яких разом із супровідним листом передається до місцевої державної адміністрації, а другий залишається на підприємстві, в установі, організації, на об'єкті фізичної особи.

9.3. Інформація, що отримана за результатами проведення державної інвентаризації ДІВ, має зберігатися на підприємстві, в установі, організації не менше 10 років.

 

Начальник Управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 

 
 
В. С. Голубєв
 

 

АКТ
про результати державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання,

проведеної в __________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації для юридичної особи)

______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи)

______________________________________________________________________________

Комісія, що призначена наказом N _____ від "___" ______________ ____ р., у складі:

голови _______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

та членів комісії _______________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

_____________________________________________________________________________,

діючи згідно з вимогами Інструкції з проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання, провела державну інвентаризацію ДІВ, наявних на підприємстві (в установі, організації).

У процесі державної інвентаризації встановлено:

1. Згідно з бухгалтерськими обліковими даними на підприємстві, в установі, організації нараховується радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання всього ______________ шт., у тому числі:

закритих ДІВ (за винятком наборів зразкових джерел) __________ шт.;

відкритих ДІВ (за винятком медичних виробів) ___________________________________________ шт.;

генераторів радіонуклідів ___________________________________________________ шт.;

генераторів нейтронів ______________________________________________________ шт.;

відкритих джерел типу медичний виріб (набір медичних виробів) _________________ шт.;

приладів, апаратів та установок, що вкомплектовані радіонуклідними ДІВ __________ шт.;

зразкових та контрольних ДІВ, що призначені для градуювання та перевіряння дозиметричної та радіометричної апаратури ___________________________________ шт.;

наборів еталонних метрологічних ДІВ _________________________________________ шт.

2. Фактично в наявності радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання всього __________ шт., у тому числі:

закритих ДІВ (за винятком наборів зразкових джерел) ___________________________ шт.;

відкритих ДІВ (за винятком медичних виробів) _________________________________ шт.;

генераторів радіонуклідів ___________________________________________________ шт.;

генераторів нейтронів ______________________________________________________ шт.;

відкритих джерел типу медичний виріб (набір медичних виробів) _________________ шт.;

приладів, апаратів та установок, що вкомплектовані радіонуклідними ДІВ __________ шт.;

зразкових та контрольних ДІВ, що призначені для градуювання та перевіряння дозиметричної та радіометричної апаратури ___________________________________ шт.;

наборів еталонних метрологічних ДІВ _________________________________________ шт.

3. Відповідність фактичної наявності радіонуклідних ДІВ обліковим даним

______________________________________________________________________________

(відповідає, не відповідає - скільки і яких ДІВ не вистачає (згублені, втрачені),

______________________________________________________________________________

які не зареєстровані)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4. Заповнено реєстраційних карток усього ____________________ шт.

Додаток: реєстраційні картки - на _______ арк., 1 прим.

Голова комісії 

________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

Члени комісії 

________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

  

________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

  

________________________________ 

(прізвище, ініціали) 

_____________  

Опрос