Идет загрузка документа (182 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка регистрации источников ионизирующего излучения и формы регистрационной карточки

Министерство здравоохранения, Минэкобезопасности
Порядок, Приказ от 18.01.2000 № 15/7
Утратил силу

Про затвердження Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання та форми реєстраційної картки

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
Міністерства охорони здоров'я України
від 18 січня 2000 року N 15/7

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2000 р. за N 171/4392

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 22 вересня 2000 року N 144/224

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 15 червня 2015 року N 111/337)

На виконання пункту 5 Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 року N 847, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 року N 1919, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, що додається.

2. Затвердити форму реєстраційної картки, що додається.

3. Державній адміністрації ядерного регулювання України - у п'ятиденний термін після підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Державній адміністрації ядерного регулювання України - у 20-денний термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та розсилку до державних органів, які причетні до діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання та зазначені в розділі 5 Порядку реєстрації джерел іонізуючого випромінювання.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України - Шевчука В. Я.

 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки
України
 

 
 
В. Я. Шевчук
 

Міністр охорони здоров'я України 

В. Ф. Москаленко 

 

Аркуш погодження
Форми реєстраційної картки

Міністерство внутрішніх справ України 

  

Служба безпеки
 України
 

Т. в. о. Голови
 Ю. В. Землянський
 

Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
України
 

 
 
Заступник Міністра
 В. І. Холоша
 

Державний комітет
 статистики України
 

Заступник Голови
 Н. С. Власенко
 

 

Порядок реєстрації джерел іонізуючого випромінювання

Порядок втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України,
 Міністерства охорони здоров'я України
 від 22 вересня 2000 року N 144/224)

Форма реєстраційної картки

1. Загальні положення

1.1. РК має заголовок "Реєстраційна картка ДІВ".

1.2. Кожний запис в РК має свій номер та назву1. Наприклад, запис "4) Активність на дату виготовлення, МБк" має номер 4 і назву " Активність на дату виготовлення, МБк".

1.3. На кожне ДІВ (набір метрологічних еталонних (зразкових) ДІВ) заповнюється одна РК. У залежності від ДІВ, РК може включати різну кількість сторінок. Усі сторінки РК наскрізь нумеруються реєстрантом у верхньому правому куточку сторінки.

1.4. Сторінки РК мають бути прошиті (жорстко скріплені) реєстрантом.

2. Склад реєстраційної картки

2.1. РК складається з двох блоків. Кожний блок має свій номер та назву:

блок N 1 "Технічні характеристики джерела іонізуючого випромінювання"2;

блок N 2 "Відомості про місцезнаходження ДІВ, прилад з ДІВ, реєстранта, операцію з ДІВ"3.

Кожний блок починається з власних номера та назви. Кожний блок складається з окремих записів.

2.2. Блок N 1 "Технічні характеристики джерела іонізуючого випромінювання" передбачає заповнення однієї з таких форм:

форма 1.1 "Закрите джерело (за винятком наборів зразкових джерел)";

форма 1.2 "Відкрите джерело"; 

форма 1.3 "Набір закритих зразкових джерел";

форма 1.4 "Генератор радіонуклідів";

форма 1.5 "Генератор нейтронів";

форма 1.6 "Радіоактивне джерело - медичній виріб (набір медичних виробів)";

форма 1.7 "Нестандартне джерело".

Кожна заповнена форма починається з власних номера та назви.

Для кожного окремого джерела (набору метрологічних еталонних (зразкових) джерел; наборів медичних джерел) заповнюється тільки одна форма, яка відповідає його типу. Таким чином, число заповнених реєстрантом форм збігається з числом ДІВ, які реєструються.

____________
1 Запис - одиниця конкретної інформації в РК (наприклад: активність, номер паспорта, адреса тощо). Поняття "Запис" аналогічне поняттю "Поле" в базах даних.

2 Блок N 1 включає записи за N 1 - 50, які описують основні характеристики ДІВ.

3 Блок N 2 включає записи, починаючи з N 51. Записи за N 51 - 100 описують місцезнаходження ДІВ; виробника ДІВ, пристрій (установку), що комплектуються ДІВ, тощо. Записи за N 101 - 200 описають реквізити реєстранта. Записи за N 151 - 200 описують етап життєвого циклу ДІВ. Записи за номерами більше 200 призначені для службових відміток. 

2.2.1. Форма 1.1 "Закрите джерело (за винятком наборів зразкових джерел)" блоку N 1 складається з таких записів: 

1) Дата заповнення форми 1.1 "Закрите джерело"4

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

____________
4 Інструкція з заповнення РК наведена в розділі 3.

2) Ідентифікаційний номер ДІВ у Регістрі (якщо ДІВ реєструється в Регістрі вперше, - заповнюється службовою особою Регістру)

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) Радіонуклід (радіонукліди), що містяться в ДІВ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) Активність на дату виготовлення, МБк

  

  

  

  

5) Керма-еквівалент джерела, нГр*м2(1 нГр*м2/с, приблизно дорівнює 2 мг-екв. Ra)5

  

____________
5 Запис 5 заповнюється, якщо в паспорті ДІВ не вказана активність.

Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання на відстані 1 м від робочої поверхні, сЗв/с

  

Потужність експозиційної дози гамма-випромінювання на відстані 1 м від робочої поверхні в А/кг

  

6) Дата виготовлення

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

Чи вказана дата виготовлення ДІВ на оболонці (капсулі)?

ТАК 


НІ 


НЕВІДОМО 


7) Тип ДІВ

  

Чи вказаний тип ДІВ на оболонці (капсулі)? 

ТАК 


НІ 


НЕВІДОМО 


Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

8) Номер ДІВ

  

Чи вказаний номер ДІВ на оболонці (капсулі)? 

ТАК 


НІ 


НЕВІДОМО 


9) ДІВ упаковане в контейнер типу6

____________
6 Заповнюється, якщо ДІВ упаковане в контейнер.

  

10) Номер контейнера з ДІВ7

____________
7 Заповнюється, якщо ДІВ упаковане в контейнер.

  

11) Номер паспорта ДІВ

  

12) Номер сертифіката ДІВ

  

13) Дата закінчення терміну експлуатації відповідно до паспорта (сертифіката) заводу-виготовлювача

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

14) Номер сертифіката, згідно з яким продовжено строк служби ДІВ

  

15) Дата закінчення терміну експлуатації відповідно до сертифіката, згідно з яким продовжено строк служби ДІВ

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

16) Повна назва організації, яка видала сертифікат, згідно з яким продовжено строк служби ДІВ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17) Етап життєвого циклу ДІВ

Перебуває в експлуатації 

  

Зберігається виробником з метою постачання 

  

Зберігається постачальником 

  

Зберігається у користувача 

  

Передане для технічного обслуговування 

  

Перебуває на технічному обслуговуванні 

  

Підготовлене для передачі на захоронення (довгострокове зберігання)  

  

Передане на захоронення (довгострокове зберігання) на спеціалізоване підприємство 

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати етап життєвого циклу ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

18) Інформація, яка важлива для ідентифікації ДІВ, але не описується записами 1 - 17 (заповнюється реєстрантом при потребі) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

19) - 50) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

2.2.2. Форма 1.2 "Відкрите джерело" блоку N 1 складається з таких записів:

1) Дата заповнення форми 1.2 "Відкрите джерело"8

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

____________
8 Інструкція з заповнення РК наведена в розділі 3

2) Ідентифікаційний номер ДІВ у Регістрі (якщо ДІВ реєструється в Регістрі вперше, - заповнюється службовою особою)

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) Радіонуклід (радіонукліди), що містяться в ДІВ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) Питома активність на дату заповнення форми на відкрите ДІВ, МБк/кг

  

  

  

  

5) Хімічна сполука або назва виробу ____________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

6) Фізичний (агрегатний) стан

Рідкий 

  

Твердий 

  

Газоподібний 

  

Сипучий 

  

Інше _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

  

7) Тип ДІВ

Медичний біологічний препарат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інше

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8) Тип упаковки

Флакон 

  

Ампула 

  

Пенал 

  

Контейнер 

  

Капсула 

  

 

 

 

 

Інше

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9) Маркування упаковки (реєстрант подає точну копію напису на упаковці)

  

10) Етап життєвого циклу ДІВ

Використовується 

  

Зберігається виробником з метою постачання 

  

Зберігається постачальником 

  

Зберігається користувачем 

  

Підготовлене для передачі на захоронення  

  

Підготовлене для утилізації 

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати статус ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

11) Інформація, яка важлива для ідентифікації ДІВ, але не описується записами 1 - 10 (заповнюється реєстрантом у разі потреби) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12) - 50) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

2.2.3. Форма 1.3 " Набір закритих зразкових джерел" блоку N 1 заповнюється тільки, якщо джерела були придбані та перебувають на бухгалтерському обліку як один виріб. Форма 1.3 блоку N 1 складається з таких записів: 

1) Дата заповнення форми 1.3 "Набір зразкових джерел"9

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

____________
9 Інструкція з заповнення РК наведена в розділі 3.

2) Ідентифікаційний номер набору ДІВ в Регістрі (якщо ДІВ реєструється в Регістрі вперше, - заповнюється службовою особою)

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) Характеристика (назва) набору

Тип набору 

Назва набору 

Кількість ДІВ 

Код ЗКП 

Сумарна активність на дату виготовлення, Бк  

Зразкові спектрометричні альфа-джерела 

ОСАИ 

  

  

  

  

Стандартні зразки ізотопного складу урану  

СОИСУ 

  

  

  

  

Зразкові альфа-джерела з U-234 

  

  

  

  

Зразкові альфа-джерела з U-238 

набір 2
набір 2аи 

  

  

  

Зразкові альфа-джерела з Pu-239 

  

  

  

  

Інші зразкові альфа-джерела з радіонуклідами _____________ 

__________________________

(вказати радіонукліди)

 

  

  

  

  

  

Зразкові бета-джерела з Sr-90+Y-90 

  

  

  

  

Інші зразкові бета-джерела з радіонуклідами _____________ 

__________________________

(вказати радіонукліди) 

  

  

  

  

Зразкові спектрометричні гамма- джерела  

ОСГИ 

  

  

не вказується 

Стандартні зразки - спектрометричні гамма-джерела 

СОСГИ-М
Комплект А 

  

  

  

СОСГИ-М
Комплект Б 

  

Інші зразкові гамма-джерела з радіонуклідами _____________ 

__________________________

(вказати радіонукліди) 

  

  

  

  

Зразкові спектрометричні джерела конверсійних електронів  

ОСИКЭ 

  

  

не вказується 

Інші зразкові джерела з радіонуклідами _____________ 

__________________________

(вказати радіонукліди) 

  

  

  

  

4) Дата виготовлення

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

5) Номер набору ДІВ

  

Номери джерел: _____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

6) ДІВ упаковане в упаковку __________________________________,

яка має маркування (реєстрант наводить точну копію напису на упаковці)

________________________________________

7) Номер паспорта (свідоцтва) набору ДІВ

  

8) Номер сертифіката набору ДІВ

  

9) Дата закінчення терміну експлуатації відповідно до паспорта (сертифіката) заводу-виготовлювача

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

10) Номер сертифіката, згідно з яким продовжено строк служби ДІВ

  

11) Дата закінчення терміну експлуатації відповідно до сертифіката, згідно з яким продовжено строк служби ДІВ

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

12) Повна назва організації, яка видала сертифікат, згідно з яким продовжено строк служби ДІВ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13) Етап життєвого циклу ДІВ

Перебуває в експлуатації 

  

Зберігається виробником з метою постачання 

  

Зберігається постачальником 

  

Зберігається в користувача 

  

Передане для технічного обслуговування 

  

Перебуває на технічному обслуговуванні 

  

Підготовлене для передачі на захоронення (довгострокове зберігання)  

  

Передане на захоронення (довгострокове зберігання) на спеціалізоване підприємство 

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати етап життєвого циклу ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

14) Інформація, яка важлива для ідентифікації набору ДІВ та його місцезнаходження, але не описується записами 1 - 13 (заповнюється реєстрантом у разі потреби) __________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

15) - 50) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

2.2.4. Форма 1.4 "Генератор радіонуклідів" блоку N 1 складається з таких записів: 

1) Дата заповнення форми 1.4 "Генератор радіонуклідів"10

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

____________
10 Інструкція з заповнення РК наведена в розділі 3.

2) Ідентифікаційний номер ДІВ у Регістрі (якщо ДІВ реєструється в Регістрі вперше, - заповнюється службовою особою)

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) Материнський радіонуклід, що міститься в генераторі

  

  

  

  

  

  

4) Активність материнського радіонукліда на дату виготовлення, МБк

  

5) Дочірній радіонуклід, що міститься в генераторі

  

  

  

  

  

  

6) Максимальна питома активність радіоактивної речовини з дочірнім радіонуклідом, МБк/кг

  

7) Хімічна сполука або назва речовини, що виробляється ____________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8) Потужність виробництва радіоактивної речовини з дочірнім радіонуклідом, кг/годину

  

9) Тип генератора радіонуклідів

  

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

10) Марка генератора радіонуклідів

  

11) Модель генератора радіонуклідів

  

12) Заводський номер генератора радіонуклідів

  

13) Дата виготовлення генератора радіонуклідів

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

14) Маркування генератора радіонуклідів (реєстрант наводить точну копію напису на корпусі (кожусі) приладу)

  

15) Номер паспорта генератора радіонуклідів

  

16) Номер сертифіката генератора радіонуклідів

  

17) Етап життєвого циклу ДІВ

Експлуатується 

  

Зберігається  

  

Підготовлене для передачі на утилізацію 

  

Підготовлене для передачі на захоронення 

  

Ліквідоване санкціонованим шляхом  

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати статус ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

18) Інформація, яка важлива для ідентифікації ДІВ, але не описується записами 1 - 17 (заповнюється реєстрантом у разі потреби) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

19) - 50) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

2.2.5. Форма 1.5 "Генератор нейтронів" блоку N 1 складається з таких записів:

1) Дата заповнення форми 1.5 "Генератор нейтронів"11

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

____________
11 Інструкція з заповнення РК наведена в розділі 3.

2) Ідентифікаційний номер ДІВ у Регістрі (якщо ДІВ реєструється в Регістрі вперше, - заповнюється службовою особою)

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) Радіонуклід, що міститься в генераторі нейтронів

  

  

  

  

  

  

4) Активність на дату виготовлення генератора нейтронів, МБк

  

5) Енергія нейтронів, Мев

  

6) Потік нейтронів, нейтронів/секунду

  

7) Прискорювальна напруга, кВ

  

8) Тип генератора нейтронів

  

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

9) Марка генератора нейтронів

  

10) Модель генератора нейтронів

  

11) Заводський номер генератора нейтронів

  

12) Дата виготовлення генератора нейтронів

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

13) Маркування генератора нейтронів(реєстрант наводить точну копію напису на корпусі (кожусі) приладу)

  

14) Номер паспорта генератора нейтронів

  

15) Номер сертифіката генератора нейтронів

  

16) Радіонукліди, що створюються шляхом активації елементів конструкції генератора нейтронів

Радіонуклід 

Період напіврозпаду, години 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17) Дата закінчення терміну експлуатації

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

18) Етап життєвого циклу генератора нейтронів

Перебуває в експлуатації 

  

Зберігається  

  

Підготовлений для передачі на утилізацію 

  

Підготовлений для передачі на захоронення 

  

Викрадений 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутній з невідомих причин  

  

Інше (вписати статус ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

19) Інформація, яка важлива для ідентифікації ДІВ, але не описується записами 1 - 18 (заповнюється реєстрантом у разі потреби) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

20) - 50) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

2.2.6. Форма 1.6 "Радіоактивне джерело - медичній виріб (набір медичних виробів)" блоку N 1 складається з записів:

1) Дата заповнення форми 1.6 "Радіоактивне джерело - медичній виріб (набір медичних виробів)"12

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

____________
12 Інструкція з заповнення РК наведена в розділі 3.

2) Ідентифікаційний номер ДІВ (виробу, набору виробів медичного призначення) в Регістрі (якщо ДІВ реєструється в Регістрі вперше, - заповнюється службовою особою)

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) Радіонуклід (радіонукліди), що містяться в ДІВ (виробі, комплекті виробів)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) Максимальна активність одного виробу, Бк

  

  

5) Потужність дози на поверхні виробу, мкГр/годину

  

6) Кількість виробів, штук (заповнюється реєстрантом тільки для наборів джерел)

  

7) Форма та розміри виробу, мм ____________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8) Хімічна сполука виробу _________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9) Тип ДІВ

Голка 

  

Буси 

  

Аплікатура 

  

Дріт 

  

  

  

  

  

  

  

Інше

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

10) Маркування виробу (реєстрант наводить точну копію напису на виробі)

  

11) Тип упаковки

  

12) Маркування упаковки(реєстрант наводить точну копію напису на упаковці)

  

13) Етап життєвого циклу ДІВ

Використовується 

  

Зберігається виробником з метою постачання 

  

Зберігається постачальником 

  

Зберігається користувачем 

  

Підготовлене для передачі на захоронення  

  

Підготовлене для утилізації 

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати статус ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

14) Інформація, яка важлива для ідентифікації ДІВ, але не описується записами 1 - 13 (заповнюється реєстрантом у разі потреби) _____________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

15) - 50) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

2.2.7. Форма 1.7 "Нестандартне джерело" блоку N 1 заповнюється тільки, якщо джерело не відповідає типам, для яких призначені форми 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, або джерело виявлено в незаконному обігу. Форма 1.7 складається з записів:

1) Дата заповнення форми 1.7 "Нестандартне джерело"13

____________
13 Інструкція з заповнення РК наведена в розділі 3.

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

2) Ідентифікаційний номер ДІВ у Регістрі (якщо ДІВ реєструється в Регістрі вперше, - заповнюється службовою особою)

х 

  

  

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3) Радіонуклід (радіонукліди), що містяться в ДІВ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4) Активність на дату виготовлення (або виявлення в незаконному обігу), МБк

  

  

  

  

5) Дата виготовлення (створення)

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

6) Назва ДІВ

  

7) Номер ДІВ

  

8) Маркування ДІВ (реєстрант наводить точну копію напису на ДІВ)

  

9) ДІВ упаковане в контейнер типу14

____________
14 Заповнюється, якщо ДІВ упаковане в контейнер.

  

10) Номер контейнера з ДІВ

  

11) Номер паспорта (свідоцтва) ДІВ

  

12) Номер сертифіката ДІВ

  

13) Дата закінчення терміну експлуатації

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

14) Основні технічні характеристики нестандартного ДІВ

Характеристика (зразкове, контрольне, робоче)______________

Випромінювання (альфа, бета, гамма, нейтронне, рентгенівське, мьоссбауерівське)

______________________________

Область використання ________________________________________

Номер технічних умов ________________________________________

Габаритні розміри, мм:

d (діаметр) 

  

h (висота) 

  

  

  

  

  

15) Додаткові технічні дані зазначеного ДІВ (заповнюється реєстрантом тільки для джерел гамма- випромінювання)

Потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання на відстані 1 м від робочої поверхні, сЗв/с _______________________

16) Додаткові технічні дані зазначеного ДІВ (заповнюється реєстрантом тільки для джерел альфа-випромінювання та бета-випромінювання)

Іонізаційний струм (тільки для джерел бета-випромінювання), мкА

Площа активної поверхні (тільки для зразкових джерел альфа-випромінювання та бета-випромінювання), см2 _____________

Зовнішнє випромінювання з активної поверхні в кут 2п (тільки для зразкових джерел альфа-випромінювання та бета-випромінювання), част/сек ____________________________

17) Додаткові технічні дані зазначеного ДІВ (заповнюється реєстрантом тільки для джерел альфа-випромінювання)

Потік енергії - випромінювання, Вт ________________

Площа активної поверхні (тільки для зразкових ДІВ), см2 _____________

Зовнішнє випромінювання з активної поверхні в кут 2п част/сек (тільки для зразкових ДІВ)

______________________________________________

18) Додаткові технічні дані зазначеного джерела нейтронів

Зовнішнє випромінювання, нейтр/сек _______________

19) Етап життєвого циклу ДІВ

Перебуває в експлуатації 

  

Зберігається виробником з метою постачання 

  

Зберігається постачальником 

  

Зберігається у користувача 

  

Передане для технічного обслуговування 

  

Перебуває на технічному обслуговуванні 

  

Підготовлене для передачі на захоронення (довгострокове зберігання)  

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати етап життєвого циклу ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

20) Інформація, яка важлива для ідентифікації ДІВ, але не описується записами 1-19 (заповнюється реєстрантом у разі потреби) _____________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

21) - 50) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

2.3. Блок N 2 "Відомості про місцезнаходження ДІВ, прилад з ДІВ, реєстранта, операцію з ДІВ"15

____________
15 Блок N 2 включає записи, починаючи з N 51. Записи за N 51 - 100 описують місцезнаходження ДІВ; виробника ДІВ, пристрій (установку), що комплектуються ДІВ, тощо. Записи за N 101 - 200 описують реквізити реєстранта. Записи за N 151 - 200 описують етап життєвого циклу ДІВ. Записи за номерами більше 200 призначені для службових відміток.

51) Місцезнаходження ДІВ (для ДІВ, яке призначене для нестаціонарної (мобільної) установки, вказується місце зберігання)

Область _____________________________________________

Район (місто обласного підпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий індекс _____________________

Назва міста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулиці _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________

Номер приміщення (кімнати) ___________________________

Телефон відповідальної за зберігання особи _______________

Телефакс ____________________________________________ 

Прив'язка до місцевості (заповнюється, якщо адреса не визначена)

_____________________________________________________ 

52) Чи призначене ДІВ для використання у складі пристрою (установки)

ТАК 


НІ 


53) Чи призначене ДІВ для використання в складі мобільної установки (пристрою)

 

 

 

 

ТАК 


НІ 


Якщо ДІВ входить до складу мобільної установки, вказати:

Марка автомобіля

  

Номер автомобіля

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54) Виробник ДІВ

Країна виробництва __________________________________

Назва виробника _____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

55) Юридична або фізична особа, від якої реєстрант отримав ДІВ

Назва _______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Країна ______________________________________________

Адреса _____________________________________________

____________________________________________________

Телефон ____________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта __________________ 

56) Дата отримання ДІВ

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

57) Юридична або фізична особа, якій реєстрант передав ДІВ16

____________
16 Якщо ДІВ переведено до категорії РАВ, указуються реквізити спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ.

Назва ______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Країна _____________________________________________

Адреса _____________________________________________

___________________________________________________

Телефон ___________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта __________________ 

58) Дата передачі ДІВ

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

59) Тип пристрою (установки, приладу), до складу якого входить ДІВ17

____________
17 Дані в записах 59 - 69 не наводяться реєстрантом, якщо ДІВ не призначене для використання та не використовується у складі пристрою (приладу, установки).

  

Код ЗКП - ЗАГАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ

  

  

х 

  

  

  

  

х 

  

  

  

  

60) Марка

  

61) Модель

  

62) Заводський номер

  

63) Дата виготовлення

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

64) Маркування (реєстрант наводить точну копію напису на корпусі (кожусі) приладу)

  

65) Номер паспорта

  

66) Номер сертифіката

  

67) Етап життєвого циклу пристрою (установки) з ДІВ

Перебуває в експлуатації 

  

Зберігається виробником з метою постачання 

  

Зберігається постачальником 

  

Зберігається у користувача 

  

Передане для технічного обслуговування 

  

Перебуває на технічному обслуговуванні 

  

Підготовлене для передачі на захоронення (довгострокове зберігання)  

  

Ліквідоване санкціонованим шляхом 

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати етап життєвого циклу, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

68) Місцезнаходження пристрою (установки, приладу) (для нестаціонарної установки вказується місце зберігання)

Область _____________________________________________

Район (місто обласного підпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий індекс _____________________

Назва міста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулиці _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________

Номер приміщення (кімнати) ___________________________

Телефон відповідальної за зберігання особи_______________

Телефакс ____________________________________________ 

Прив'язка до місцевості (заповнюється, якщо адреса не визначена) _________

_____________________________________________________ 

69) Виробник пристрою (установки, приладу) з ДІВ

Країна виробництва __________________________________

Назва виробника _____________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

70) Юридична або фізична особа, від якої реєстрант отримав пристрій (установку, прилад)

Назва _______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Адреса ______________________________________________

____________________________________________________

Телефон ____________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта _________________ 

71) Чи є пристрій (установка) мобільним?

ТАК 


НІ 


72) Інформація, яка важлива для ідентифікації пристрою (установки, приладу) з ДІВ та його місцезнаходження, але не описується записами 56 - 68 (заповнюється реєстрантом у разі потреби)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

73) - 100) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

______________________________________________________

101) (ЮФ)18 Ознака реєстранта - юридичної особи
____________
18 Помітка Ю означає, що запис робиться реєстрантом - юридичною особою або підрозділом юридичної особи.

Помітка Ф означає, що запис робиться реєстрантом - фізичною особою.

Юридична особа 

  

Фізична особа 

  

102) (Ю) Повне найменування реєстранта - юридичної особи

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

103) (ЮФ) Ідентифікаційній код, одержаний в органах державної реєстрації

  

  

  

  

  

  

  

  

104) (ЮФ)Повна юридична адреса реєстранта

Країна ______________________________________________

Область _____________________________________________

Район (місто обласного підпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий індекс _____________________

Назва міста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулиці _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________

Номер приміщення (кімнати, офісу) _____________________

Телефон ____________________________________________

Телефакс ___________________________________________

Електронна пошта ____________________________________ 

105) (Ф) Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - реєстранта

Прізвище

Ім'я

По-батькові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

106) (Ю) Керівництво реєстранта - юридичної особи

Прізвище 

  

Ім'я 

  

По батькові 

  

Посада 

  

Телефон 1 

  

Телефон 2 

  

Телефакс 

  

Електронна пошта 

  

107) (Ю) Назва та адреса підрозділу реєстранта, в якому здійснюють діяльність з ДІВ

Назва підрозділу ______________________________________

____________________________________________________

Область _____________________________________________

Район (місто обласного підпорядкування) ________________

Адреса: 5-значний поштовий індекс _____________________

Назва міста (селища, села тощо) ________________________

Назва вулиці _________________________________________

Номер будинку ________ Номер корпусу _________________ 

Номер приміщення (кімнати, офісу)______________________

Телефон ____________________________________________ 

Телефакс ____________________________________________

Електронна пошта ____________________________________ 

108)(ЮФ) Ліцензія на діяльність з ДІВ
хто видав

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

номер 

  

  

  

  

  

 


  

  

  

термін дії ліцензії 

  

  

  

  

  

з: 

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  


  

  

по: 

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  


  

вид діяльності ____________________________________________________

_________________________________________________________________

109 - 150) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

151) Зміна відомостей про ДІВ (наводиться реєстрантом відповідно до повідомлень, які надсилалися до Регістру за формою 1 додатка 2)

Номер форми (блоку)
та номер запису, про
зміну якого подано
повідомлення до Регістру 

Дата
повідомлення 

Новий запис 

Дата
повідомлення 

Новий запис 

Форма 1.1, запис 9
Форма 1.1, запис 10
Форма 1.1, запис 17  

  

  

  

  

Форма 1.2, запис 10 

  

  

  

  

Форма 1.3, запис 6
Форма 1.3, запис 13 

  

  

  

  

Форма 1.4, запис 17 

  

  

  

  

Форма 1.5, запис 18 

  

  

  

  

Форма 1.6, запис 12
Форма 1.6, запис 13 

  

  

  

  

Форма 1.7, запис 9
Форма 1.7, запис 10
Форма 1.7, запис 19 

  

  

  

  

Записи блоку N 2
51
52
53
64
67
68
102
103
104
105
106
107
108 

  

  

  

  

152) Операція з ДІВ

Операція з ДІВ 

Позначка 

1. Імпорт ДІВ 

  

2. Експорт ДІВ 

  

2.1. Експорт ДІВ без повернення в Україну 

  

2.2. Експорт ДІВ з поверненням в Україну 

  

3. Зміна власника ДІВ19 

  

3.1. Придбання 

  

3.2. Продаж 

  

3.3. Передача 

  

3.4. Інше:
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 

  

4. Зміна місцезнаходження ДІВ 

  

5. Продовження терміну експлуатації ДІВ 

  

6. Переведення ДІВ до категорії радіоактивних відходів 

  

7. Вивезення ДІВ за кордон України (повернення виробнику) 

  

8. ДІВ, які були переведені до категорії радіоактивних відходів, прийнято до спеціалізованого підприємства зі зберігання та захоронення РАВ  

  

9. Щорічна інвентаризація ДІВ 

  

10. Утрата ДІВ  

  

11. Крадіжка ДІВ 

  

12. Відсутність ДІВ з невідомих причин 

  

13. ЗНАЙДЕННЯ ДІВ 

  

153) Дата здійснення операції

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

154 - 200) Номери зарезервовано на випадок змін у Регістрі.

201) Код обласного реєстрового центру20 (записи з номерами більше 200 заповнюються службовою особою)

  

  

____________
19 Також маються на увазі особи, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління, особи, що користуються або володіють та несуть відповідальність за безпеку ДІВ на інших підставах.

20 Код обласного реєстрового центру відповідає номеру серії ліцензій на діяльність з ДІВ, які видає територіальній орган Мінекобезпеки.

202) Дата проведення реєстрації

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

203) Порядковий номер реєстрації _______________________________

204) Код службової особи21

____________
21 Установлюється Головним реєстровим центром.

  

  

  

205) Опис реєстраційної інформації

Назва 

Кількість
карток 

Кількість
сторінок 

Примітка 

Форма 1.1  

  

  

  

Форма 1.2  

  

  

  

Форма 1.3  

  

  

  

Форма 1.4  

  

  

  

Форма 1.5  

  

  

  

Форма 1.6  

  

  

  

Форма 1.7  

  

  

  

  

  

  

  

Блок N 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

206) Дата внесення реєстраційної інформації в Регістр

  

  

х 

  

  

х 

  

  

  

  

3. Інструкція з заповнення

3.1. Загальні вимоги щодо заповнення

3.1.1. Текстові частини РК заповнюються українською мовою, великими друкованими літерами, якщо в Інструкції не вказаний іншій спосіб. Усі назви, номери та інші реквізити ДІВ, які заповнюються відповідно до паспорта (або інших документів виробників (постачальників) щодо ДІВ), вказуються без перекладу, як вони вказані в документах на ДІВ, з використанням кирилиці або латинського алфавіту.

3.1.2. Записи РК супроводжуються примітками (зносками), в яких визначено:

- реєстрантом чи службовою особою робиться запис (відсутність відміток (зносок) означає, що запис робиться реєстрантом); 

- у яких випадках необов'язково робити запис (відсутність відміток (зносок) означає, що запис робиться обов'язково). 

3.1.3. Усі дати проставляються таким чином: число, місяць, рік. Наприклад:

х 

х 

(1 грудня 1999 року)   

 

  

х 

х 

 (18 червня 2002 року)  

 

  

3.1.4. Усі числові записи проставляються у тих одиницях вимірювання, які вказані в назві запису. Наприклад, у записі 3 форми 1.1 вказується число, яке дорівнює активності на дату виготовлення в МегаБеккерелях (МБк). Допускається вказувати числове значення як у звичайній так і степеневій формі. Наприклад:

2530 


 
або 

2.53 * 10


  

0.016 


 
або 

1.6 * 10-2 


  

3.1.5. Ідентифікаційний номер ДІВ (запис 2 будь-якої форми) в Регістрі при первинній реєстрації заповнюється службовою особою Регістру таким чином: перша позиція заповнюється відповідно до другої цифри номера "форми блоку N 1", третя та четверта позиції заповнюються двозначним кодом обласного реєстрового центру, останні 12 - порядковий номер реєстрації окремої одиниці ДІВ у даному обласному реєстровому центрі22.

____________
22 Окремою одиницею ДІВ вважається виріб. Для наборів зразкових ДІВ - один набір. Для відкритих ДІВ - конкретна поставка речовини. 

3.1.6. Якщо необхідно вказати радіонуклід (радіонукліди), що містяться в ДІВ, реєстрант, наприклад, вказує:

  

  

  

для фосфору-32

для срібла-110m

  

  

  

для вуглецю-14

  

для цезію-137,

тобто перші дві клітинки символ радіонукліда - латинськими великими літерами (якщо буква одна - заповнюється друга клітинка), наступні три - атомна вага (якщо цифра одна - заповнюється п'ята клітинка, якщо дві - заповнюється четверта та п'ята, якщо три цифри - заповнюється третя, четверта та п'ята клітинки), остання шоста - вказівка на метастабільній стан - тобто вказується (чи не вказується) велика латинська літера M). Якщо ДІВ включає суміш радіонуклідів - вказуються усі радіонукліди та, аналогічно, - активність для кожного.

3.1.7. У записі "Дата заповнення форми" реєстрант проставляє ту дату, коли він вносить інформацію до РК.

3.1.8. У всіх записах, що включають варіанти відповідей ТАК, НІ чи НЕВІДОМО, реєстрант закреслює правильний (той, що відповідає його ситуації) варіант відповіді.

3.1.9. У всіх записах, що включають різні варіанти відповідей, реєстрант робить помітку в графі навпроти правильної (тієї, що відповідає його ситуації) відповіді. Наприклад, у записі "Етап життєвого циклу ДІВ", якщо ДІВ перебуває в експлуатації, РК заповнюється так:

16) Етап життєвого циклу ДІВ

Перебуває в експлуатації 

Х 

Зберігається виробником з метою постачання 

  

Зберігається постачальником 

  

Зберігається у користувача 

  

Передане для технічного обслуговування 

  

Перебуває на технічному обслуговуванні 

  

Підготовлене для передачі на захоронення (довгострокове зберігання)  

  

Викрадено 

  

ЗНАЙДЕНО 

  

Відсутнє з невідомих причин  

  

Інше (вписати етап життєвого циклу ДІВ, якщо він не описується вищенаведеним) 

  

  

  

3.1.10. У всіх записах, що включають різні варіанти відповідей, але жодна відповідь не відповідає ситуації з ДІВ, що має місце в реєстранта, він користується графою "Інше" та наводить у цій графі стислий опис ситуації.

3.1.11. Такі записи, як: "дата виготовлення", "тип ДІВ", "номер ДІВ", "ДІВ упаковане в контейнер типу", "активність на дату виготовлення", "хімічна сполука та назва виробу", "тип упаковки", "номер набору", "номери джерел", "активність материнського радіонукліда на дату виготовлення", "максимальна питома активність радіоактивної речовини з дочірнім радіонуклідом", "потужність виробництва радіоактивної речовини з дочірнім радіонуклідом", "радіонуклід, що міститься в генераторі нейтронів", "активність на дату виготовлення генератора нейтронів", "енергія нейтронів", "потік нейтронів", "прискорювальна напруга", "радіонукліди, що створюються шляхом активації елементів конструкції генератора нейтронів", а також інші записи, що стосуються радіонуклідів, активності, типу, потужності дози, марки, моделі, заводського номера, дати закінчення терміну експлуатації, форми та розмірів ДІВ, упаковки ДІВ, робляться відповідно до паспортних даних або до інших документів, які замінюють (доповнюють) паспорт.

3.1.12. Якщо реєстранту з документів невідомо маркування на оболонці (капсулі) ДІВ, яке упаковане в контейнер, йому не потрібно відкривати контейнер тільки для того, щоб заповнити РК. Для відповідних записів вказується - "невідомо".

3.2. Вимоги щодо заповнення окремих записів

3.2.1. Запис 4 форми 1.1

Указується число - активність на дату виготовлення в МегаБеккерелях, МБк. Один МБк дорівнює 1.000.000 Бк.

Активність указується обов'язково. Якщо паспортні дані на ДІВ не включають даних про активність, то реєстрант обов'язково вказує керма-еквівалент джерела в нГр*м2/с (1 нГр*м2/с приблизно дорівнює 2 мг-екв. Ra) або потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання на відстані 1 м перпендикулярно від робочої поверхні в сЗв/с або потужність експозиційної дози гамма-випромінювання на відстані 1 м перпендикулярно від робочої поверхні в А/кг. 

3.2.2. Запис 7 форми 1.1 "Тип ДІВ"

Указується тип, як він указаний в паспорті, наприклад

ИГИ-Ц-4 

ИБН-12 

3.2.3. Запис 8 форми 1.1 "Номер ДІВ" Указується номер, як він указаний в паспорті, наприклад

384 

5ЛЕ 

3.2.4. Запис 5 форми 1.2 "Хімічна сполука або назва виробу" Указується, як вона вказана в паспорті (або іншому документі на ДІВ), наприклад: "розчин натрію мета-йодобензоату, міченого йодом-131 для ін'єкцій"; "натрію йодид-133 в капсулах".

 

Начальник Управління регулювання
радіоактивних матеріалів та пристроїв
Державної адміністрації ядерного
регулювання Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України
 

 
 
 
 
 
В. Голубєв
 

Опрос