Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка пользования Государственным регистром источников ионизирующего излучения

Минэкобезопасности, Министерство промышленной политики Украины (1)
Порядок, Приказ от 18.01.2000 № 17/21
Утратил силу

Про затвердження Порядку користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
Міністерства промислової політики України
від 18 січня 2000 року N 17/21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за N 167/4388

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України,
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 8 червня 2015 року N 110/580)

Відповідно до пункту 3 Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації та пункту 4 Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1919), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України у п'ятиденний термін після підписання подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України - Шевчука В. Я.

 

Міністр охорони навколишнього
природного середовища та ядерної
безпеки України
 

 
 
В. Я. Шевчук
 

Міністр промислової політики
України
 

 
В. М. Гуреєв
 

 

ПОРЯДОК
користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 3 Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації та пункту 4 Програми заходів щодо створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.97 N 847 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1919).

1.2. Порядок визначає правила та умови користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання (далі - Регістр), визначає обсяг інформації, яка може бути отримана з Регістру, встановлює види взаємодії Регістру з державними органами, юридичними та фізичними особами, порядок унесення запитів до Регістру, їх форму і зміст.

1.3. Порядок поширюється на власників джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), юридичних та фізичних осіб, за якими ДІВ закріплені на правах повного господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні і користуванні на інших підставах, а також на інших юридичних та фізичних осіб, що звертаються до Регістру за наданням послуг.

1.4. У цьому Порядку використовуються такі визначення та скорочення:

користувачі - юридичні особи (підприємства, установи або організації будь-якої форми власності та господарювання) і фізичні особи, що звертаються до Регістру для отримання його послуг;

реєстрант - юридична особа (підприємство, установа або організація будь-якої форми власності та господарювання) або фізична особа, яка звертається до Регістру для здійснення акту реєстрації ДІВ;

технічні характеристики ДІВ - характеристики, які включені в сертифікат (паспорт) на ДІВ: номери ДІВ та сертифіката (паспорта), тип ДІВ, радіонуклідний склад, активність, тип випромінювання, тип ампули чи фасування, дата виготовлення, визначений термін використання.

головний реєстровий центр Регістру - ГРЦ.

2. Послуги Регістру

2.1. Головним завданням Регістру є надання довідкової та аналітичної інформації органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки з метою забезпечення обліку ДІВ та контролю за розміщенням та переміщенням ДІВ, проведенням аналізу їх кількісного і якісного складу (крім ДІВ, які є у Збройних силах), прогнозування їх накопичення, обсягів обслуговування, потреби у виробничих потужностях підприємств - виробників ДІВ та спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами.

2.2. Регістр надає дані про власників ДІВ, про юридичних та фізичних осіб, за якими ДІВ закріплені на праві повного господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні і користуванні на інших підставах, а також про місцезнаходження, кількість, активність і типи ДІВ.

2.2.1. Регістр надає інформацію про юридичні адреси і телефони:

виробників ДІВ;

реєстрантів, що використовують або зберігають ДІВ із визначеними технічними характеристиками;

власників ДІВ, які можуть надавати послуги щодо використання іонізуючого випромінювання в практичній діяльності користувачів;

організацій, що виконують перезарядку ДІВ та їх технічне обслуговування;

організацій, що виконують роботи з продовження терміну використання ДІВ;

спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами, які мають право на проведення захоронення ДІВ;

постачальників (у тому числі експортерів та імпортерів) ДІВ.

2.2.2. Регістр надає інформацію про наявність дозволів на здійснення діяльності з ДІВ, терміни їх дії, дозволені види діяльності.

2.2.3. Регістр надає інформацію про власника ДІВ за технічними характеристиками ДІВ у разі їх знайдення або втрати.

2.2.4. Регістр надає міністерствам та іншим центральним органам державної виконавчої влади України для виконання покладених на них завдань інформацію про переміщення ДІВ через державний кордон України:

при ввезенні - з зазначенням дат надходження повідомлень про початок та закінчення ввезення ДІВ, стану операції (завершена чи ні); технічних характеристик цих ДІВ; найменувань експортерів, їх юридичних адрес; інформації про дозволи на ввезення; про вихідну митницю;

при вивезенні - з зазначенням дат надходження повідомлень про початок та закінчення вивезення ДІВ; найменувань імпортерів та їх юридичних адрес; інформації про вхідну митницю, про дозволи на вивезення, стан операції (завершена чи ні);

при транзиті через територію України - із зазначенням дат надходження повідомлення про початок операції транзиту; терміну завершення операції транзиту; інформації про вхідну (вихідну) митницю; стан операції (завершена чи ні).

2.3. Регістр надає органам державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки огляди, звіти, прогнози, аналітичні та інші довідки про:

ДІВ, що перебувають на обліку, за: технічними характеристиками ДІВ; даними про виробника ДІВ; номерами та типами контейнерів ДІВ; типами та номерами приладів, апаратів чи установок, у складі яких ДІВ поставляється; кількісним та якісним складом ДІВ;

ДІВ, які придбані, використовуються або зберігаються окремими реєстрантами;

місцезнаходження та переміщення ДІВ;

ДІВ, терміни використання яких були продовжені (за визначений користувачем період); юридичні адреси власників цих ДІВ; організації, які виконали роботи з продовження терміну використання, та їх юридичні адреси;

передачу ДІВ спеціалізованим підприємствам по поводженню з радіоактивними відходами за визначений період, юридичні адреси власників цих ДІВ, юридичні адреси спеціалізованих підприємств, які прийняли ДІВ, технічні характеристики цих ДІВ;

прогнозування накопичення ДІВ за технічними характеристиками ДІВ;

прогнозування обсягів обслуговування ДІВ за технічними характеристиками ДІВ;

прогнозування потреб у продуктивності спеціалізованих підприємств з поводження з радіоактивними відходами.

3. Користування Регістром

3.1. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади України для виконання покладених на них завдань отримують інформацію від ГРЦ згідно з наданими ними офіційними запитами. Запити подаються за формою, наведеною в додатку 1. Інформація надається цим органам безкоштовно у формі і в терміни у відповідності до їх запитів. Якщо термін у запиті не вказаний, то інформація надається в термін не більше 10 днів.

3.2. Інші юридичні та фізичні особи, які не зазначені в пункті 3.1, подають запити: для юридичних осіб за формою, наведеною в додатку 2, для фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 3. Інформація цим користувачам надається на підставі договорів між ними та ГРЦ. Форми договорів, обсяги, характер, терміни надання інформації встановлюються за погодженням сторін.

3.3. Інформація з Регістру надається ГРЦ у письмовій формі на офіційному бланку Регістру та, за бажанням користувача, може дублюватися в електронному вигляді.

 

Начальник Управління Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України
 

 
 
В. С. Голубєв
 

 

Форма запиту державного органу виконавчої влади щодо отримання інформації з Регістру
(подається на офіційному бланку установи)

Просимо Державний регістр джерел іонізуючих випромінювань надати інформацію про

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

у вигляді ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Бажані терміни отримання інформації ____________________________________________ 

 

Посада 

Підпис 

Прізвище 

 

Форма запиту підприємства, установи, організації щодо отримання інформації з Регістру

(подається на офіційному бланку)

Просимо Державний регістр джерел іонізуючих випромінювань укласти договір з

___________________________________________________________________________

[назва організації (підприємства)]

щодо надання такої інформації: _________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Напрямки діяльності, що обумовлюють потребу отримання інформації, яка запитується:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Інформація, що запитується, буде використовуватися _______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Оплату зазначеної інформації гарантуємо відповідно до умов договору.

 

Посада 

підпис 

прізвище 

Головний бухгалтер 

підпис 

прізвище 

 

Форма запиту фізичної особи щодо отримання інформації з Регістру

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, адреса, паспортні дані, ідентифікаційний код)

____________________________________________________________________________

Прошу Державний регістр джерел іонізуючих випромінювань укласти договір зі мною
 щодо надання такої інформації: _________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Напрямки діяльності, що обумовлюють потребу отримання інформації, яка запитується:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Інформація, що запитується, буде використовуватися _______________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Оплату зазначеної інформації гарантую відповідно до умов договору.

 

Прізвище 

підпис 

____________ 

Опрос