Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок составления декларации о прибыли предприятия

Государственная налоговая администрация
Приказ от 15.02.2000 № 58
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 15 лютого 2000 року N 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2000 р. за N 120/4341

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державної податкової адміністрації України
 від 8 липня 1997 року N 214
згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
 від 16 вересня 2008 року N 596)

У зв'язку з прийняттям законодавчих актів щодо створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальних режимів інвестиційної діяльності на території України, Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" від 14 липня 1999 року N 934-XIV, а також керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (у редакції наказу від 21.01.98 N 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.98 за N 94/2534, зі змінами), що додаються.

2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А. П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В. О. у десятиденний термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України довести вказаний наказ через засоби масової інформації до відома платників податку на прибуток.

4. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби України" Кудрицькому Д. А. опублікувати зазначений наказ після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

5. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у триденний термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г. М.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

Зміни до Порядку складання декларації про прибуток підприємств

1. Підпункт 7.1.1 пункту 7.1 Порядку складання декларації про прибуток підприємства викласти в такій редакції:

"7.1.1. У рядках 41.1 - 41.7 додатка "П" визначається порядок нарахування податку на прибуток, у т. ч.:

за основною ставкою - 30 відсотків;

за ставкою 9 відсотків - для підприємств гірничо-металургійного комплексу, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.99 N 1820 "Про перелік підприємств гірничо-металургійного комплексу, які беруть участь в економічному експерименті" (із змінами та доповненнями) увійшли до названого переліку;

за ставкою 15 відсотків - для платника податку в разі продажу інноваційного продукту;

за ставкою 30 відсотків - у разі отримання платником податку - резидентом прибутку за межами митної території України (для проведення розрахунку заліку сплаченого податку за межами України);

за ставкою 15 відсотків - для підприємств - суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш" у разі використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвестиційних проектів у межах цієї зони;

за ставкою, наведеною у додатку "Т", - для суб'єктів вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку".

2. У рядку 41 "Податкове зобов'язання (додаток "П", рядок 41.4)" Декларації про прибуток підприємства цифри "41.4" замінити цифрами "41.7".

3. Додатки "П" і "Т" до Декларації про прибуток підприємства викласти в новій редакції, що додаються.

 

Заступник начальника Головного
управління прямих податків

 
Т. Б. Савченко

 

Назва підприємства ________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Податкове зобов'язання платника податку та зменшення податкового зобов'язання

  

Показники 

Код рядка 

За звітний квартал 

Наростаючим підсумком з початку звітного року 

Нарахований податок на прибуток 

  

  

  

1.1

(рядок 39 декларації - рядок 59 Додатка Т) х 30 : 100 

41.1 

  

  

1.2

рядок 39 декларації х 9 : 100

41.2 

  

  

1.3

рядок 37 декларації х 15 : 100 

41.3 

  

  

1.4

рядок 36.4 додатка О х 30 : 100 

41.4 

  

  

1.5

нараховано податку на прибуток суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш"

41.5 

  

  

1.6

нараховано податку на прибуток суб'єктами вільних економічних зон та територій пріоритетного розвитку (рядок 60 додатка Т) 

41.6 

  

  

1.7

всього нараховано податку на прибуток 

41.7 

  

  

2

Нарахований податок зменшується на (сума рядків з 42.1 до 42.6): 

42 

  

  

2.1

нараховані авансові внески 

42.1 

  

  

2.2

донараховану суму податку за актами перевірок поточного року 

42.2 

  

  

2.3

суму податку, нарахованого юридичною особою до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку 

42.3 

  

  

2.4

суму податку, сплаченого від прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном, якщо розмір податку на прибуток не більший визначеного граничного розміру заліку 

42.4 

  

  

2.5

суму податку, сплаченого з пасивного прибутку, якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом 

42.5 

  

  

2.6

суму податку на проценти з операцій з безстроковими цінними паперами, внесеного платником податку (емітентом) до бюджету 

42.6 

  

  

3

Вартість придбаних торгових патентів 

42.7 

  

  

4

Сума коштів та матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей в межах нарахованого податкового зобов'язання, але не більше фактично отриманого прибутку звітного періоду 

42.8 

  

  

5

Сплачена сума податку на дивіденди 

42.9 

  

  

6

Сума податку, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника: 

  

6.1

підлягає нарахуванню - за позитивного значення різниці між рядками (41.7 - 42 - 42.7 - 42.8 - 42.9) 

43 

  

  

6.2

підлягає зменшенню - за від'ємного значення різниці між рядками (41.7 - 42 - 42.7 - 42.9 + 45) 

44 

  

  

7

Залишок суми податку на дивіденди, не перекритий податком на прибуток, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди (позитивне значення різниці між рядками 42.9 - (41.7 - 42.7) 

45 

  

  

Керівник підприємства

___________________________________
(підпис, прізвище) 

Головний бухгалтер

___________________________________
(підпис, прізвище) 

 

Назва підприємства ________________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  

Розрахунок
податкового зобов'язання підприємства, що реалізує інвестиційний проект у вільній економічній зоні або на території пріоритетного розвитку

Назва інвестиційного проекту
____________________________________
____________________________________ 

Податковий період, у якому розпочато реалізацію інвестиційного проекту
 кв.  року 

Дата й номер договору (контракту) щодо умов реалізації інвестиційного проекту
. . . N _______________ 

Податковий період фактичного надходження інвестицій, передбачених договором (контрактом)
 кв.  року 

Дата й номер свідоцтва про реєстрацію підприємства як суб'єкта вільної економічної зони або території пріоритетного розвитку
. . . N ______________ 

Податковий період фактичного освоєння інвестицій згідно із договором (контрактом)
 кв.  року 

Податковий період отримання першого прибутку
 кв.  року 

Обсяг інвестицій 

Передбачених інвестиційним проектом (у тис. дол. США) 

Фактично отриманих
(у тис. дол. США) 

усього 

у т. ч. від нерезидента

усього 

у т. ч. від нерезидента 

Коштами 

  

  

  

  

Матеріальними цінностями 

  

  

  

  

Нематеріальними активами  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

Одиниця виміру: у тис. грн. з одним десятковим знаком

  

Показники 

Код рядка

За звітний квартал 

Наростаючим підсумком з початку звітного року

I. Стадія освоєння залучених інвестицій  

Отримано інвестицій для реалізації інвестиційного проекту у вигляді: 

  

1.1 

коштів, у т. ч.: 

47.1 

  

  

1.2 

               з державного бюджету 

47.2 

  

  

1.3 

               з державних цільових фондів 

47.3 

  

  

1.4 

               з республіканського, місцевого бюджетів

47.4 

  

  

1.5 

               коштів населення 

47.5 

  

  

1.6 

               власних коштів підприємства 

47.6 

  

  

1.7 

               кредитів банківських установ 

47.7 

  

  

1.8 

               інших грошових внесків 

47.8 

  

  

1.9 

матеріальних цінностей 

47.9 

  

  

1.10 

нематеріальних активів 

47.10 

  

  

1.11 

Усього (сума рядків (47.1 + 47.9 + 47.10)) 

47.11 

  

  

Витрачено інвестицій 

  

2.1 

на придбання основних засобів 

48.1 

  

  

2.2 

на самостійне виготовлення основних засобів

48.2 

  

  

2.3 

на будівництво, реконструкцію та модернізацію виробничих об'єктів 

48.3 

  

  

2.4 

на будівництво, реконструкцію та модернізацію невиробничих об'єктів 

48.4 

  

  

2.5 

на поповнення оборотних коштів 

48.5 

  

  

2.6 

Інші потреби 

48.6 

  

  

2.7 

Усього (сума рядків ((48.1 - 48.6)) 

48.7 

  

  

Сума невикористаних інвестицій (+), сума іммобілізованих оборотних коштів (-) (рядок 47.11 - рядок 48.7)  

49 

  

  

Відчужено інвестицій 

50 

  

  

II. Стадія господарського використання залучених інвестицій 

Доходи від упровадження інвестиційного проекту (сума рядків (51.1 + 51.4 + 51.5)), у т. ч.

51 

  

  

5.1 

Вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) 

51.1 

  

  

5.2 

з неї на експорт 

51.2 

  

  

5.3 

з неї за бартерними угодами 

51.3 

  

  

5.4 

вартість товарів (робіт, послуг), вироблених для внутрішньогосподарського споживання (у діючих оптових цінах) 

51.4 

  

  

5.5 

інші види доходів 

51.5 

  

  

Витрати, проведені у зв'язку із впровадженням інвестиційного проекту: усього (сума рядків (52.1 - 52.5)), у т. ч. 

52 

  

  

6.1 

Проведені за рахунок інвестицій (у межах позитивного значення суми рядка 49) 

52.1 

  

  

6.2 

вартість придбаних матеріалів, сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів тощо 

52.2 

  

  

6.3 

заробітна плата працівникам та нарахування на соціальні заходи 

52.3 

  

  

6.4 

проценти за борговими зобов'язаннями 

52.4 

  

  

6.5 

інші виробничі витрати  

52.5 

  

  

Амортизаційні відрахування (сума рядків (53.1 - 53.3)), у т. ч.

53 

  

  

7.1 

на закуплені основні фонди 

53.1 

  

  

7.2 

на самостійно виготовлені основні фонди  

53.2 

  

  

7.3 

на нематеріальні активи 

53.3 

  

  

Прибуток (+), збиток (-) від господарського використання інвестицій (рядок 51 - рядок 52 - рядок 53) 

54 

  

  

Від'ємне значення об'єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього податкового кварталу від реалізації інвестиційного проекту, перенесене на наступні податкові квартали 

55 

  

  

10 

Прибуток з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування (якщо алгебраїчна сума рядків 54 та 55 має позитивне значення)

56 

  

  

11 

Від'ємне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступні податкові квартали (якщо алгебраїчна сума рядків 54 та 55 має від'ємне значення) 

57 

  

  

III. Результат від реалізації інвестиційного проекту

12 

Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає врахуванню при визначенні об'єкта оподаткування (рядок 1.11 додатка 1 або рядок 1.8 додатка 2 Розрахунку обчислення прибутку структурного підрозділу суб'єкта СЕЗ або ТПР, що подається разом з декларацією, у тих СЕЗ та ТПР, де не передбачено подання таких розрахунків, рядок 56 додатка Т в межах рядка 39 декларації), у т. ч. 

58 

  

  

12.1 

звільнений від оподаткування 

58.1 

  

  

12.2 

оподатковуваний прибуток  

58.2 

  

  

13 

Податок на прибуток, отриманий від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає сплаті, всього, у т. ч. 

59 

  

  

13.1 

рядок 58.2 х 15 : 100 

59.1 

  

  

13.2 

рядок 58.2 х 20 : 100 

59.2 

  

  

13.3 

рядок 58.2 х 30 : 100 

59.3 

  

  

14 

Прибуток до розподілу, всього (рядок 58 - рядок 59), з нього: 

60 

  

  

14.1 

прибуток, направлений на виплату інвесторам згідно з умовами договору 

60.1 

  

  

14.2 

реінвестований прибуток за рішенням інвесторів 

60.2 

  

  

 

Керівник підприємства

 ________________________________
(прізвище, ініціали) 

 
______________
(підпис) 

Головний бухгалтер

_________________________________
(прізвище, ініціали) 

______________
(підпис)  

М. П.

 

____________

Опрос