Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция о порядке применения Норм естественных убылей спирта этилового при хранении, перемещении, транспортировке железнодорожным, водным и автомобильным транспортом

Госспецмонополия
Приказ, Инструкция от 10.02.2000 № 14
действует с 11.03.2000

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок застосування Норм природних втрат спирту етилового при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом

1. Загальні положення

1.1. Норми природних втрат спирту етилового (далі - норми втрат спирту) - це максимально допустима величина їх природних втрат у процесі виробництва, транспортування і зберігання.

1.2. Інструкція про порядок застосування Норм природних втрат спирту етилового при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом розроблена з метою вдосконалення механізму здійснення державного контролю за зберіганням, переміщенням, транспортуванням спирту етилового залізничним, водним і автомобільним транспортом і поширюється на всі суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, які його виробляють, зберігають, використовують та транспортують.

1.3. Норми природних втрат спирту етилового при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним і автомобільним транспортом (далі - Норми) застосовуються при зберіганні, переміщенні, транспортуванні залізничним, водним, автомобільним транспортом усіх сортів спирту етилового неденатурованого і денатурованого, напівфабрикатів та спиртоводних сумішей, якщо на них не встановлені окремі норми.

1.4. Норми встановлені для двох кліматичних зон у залежності від пори року: весняно-літньої, рахуючи з 1 квітня до 30 вересня; осінньо-зимової - з 1 жовтня до 31 березня включно.

При застосуванні зазначених Норм слід враховувати, що до південної зони відносяться Миколаївська, Херсонська, Одеська області, Автономна Республіка Крим та райони - Маріупольський (Донецька обл.), Мелітопольський (Запорізька обл.).

1.5. Норми є граничнодопустимі та застосовуються тільки у випадках фактичної нестачі спирту етилового (далі - спирт). Забороняється списання спирту за даними нормами до встановлення фактичних втрат.

1.6. Фактичні втрати визначаються шляхом порівняння фактичної наявності спирту з даними бухгалтерського обліку.

1.7. При виявленні надлишків або відсутності втрат спирту їх списання не проводиться, а виявлені надлишки спирту оприбутковуються.

1.8. Розрахунок норм втрат спирту проводиться в декалітрах (далі - дал) безводного спирту (далі - б. с.) з точністю до сотих частин, тисячні частини декалітра менше 0,005 відкидаються, а 0,005 і більше приймаються за одну соту декалітра.

2. Внутрішньоскладські операції

А. Норми втрат спирту при його зберіганні

2.1. Норми втрат спирту встановлюються в залежності від місця розміщення резервуарів, ємкостей, цистерн (далі - цистерни) та бочок згідно з пунктом 1 Норм, а саме:

для цистерн, розміщених у закритих приміщеннях, норми втрат спирту обчислюються згідно з нормами, передбаченими для закритих спиртосховищ, спиртобаз, складів;

для цистерн, розміщених поза будівлями (на відкритих площадках), - згідно з нормами, передбаченими для відкритих спиртосховищ, спиртобаз, відкритих площадок.

2.2. Норми втрат спирту нараховуються згідно з операціями, передбаченими Раціональними схемами спиртоприймального відділення, спиртосховища та пристанційної спиртобази, затвердженими Держхарчопромом України 19 грудня 1996 року.

2.3. Норми втрат спирту при його зберіганні обчислюються в дал б. с. з квадратного метра поверхні випаровування спирту цистерни (далі - дзеркало випаровування).

2.4. У вертикальних циліндричних цистернах для визначення норм втрат спирту приймається дзеркало випаровування, розраховане по нижньому поясу цистерни.

Дзеркало випаровування вертикальних циліндричних цистерн обчислюється за формулою:

F = П х D2 : 4, 

де:

F - дзеркало випаровування, м2;

D - діаметр цистерни по нижньому поясу, м;

П - відношення довжини кола цистерни до її діаметра (3,14). 

2.5. Для горизонтальних циліндричних або конічних цистерн при розрахунку норм втрат спирту дзеркало випаровування приймається у розмірі 0,87 від площі дзеркала випаровування, обрахованого по діаметру цистерни, що відповідає 0,8 її місткості і не залежить від ступеня фактичного наповнення цистерни. 

Дзеркало випаровування для горизонтальних циліндричних цистерн обчислюється за формулою:

F = 0,87 х D х L,

де:

F - дзеркало випаровування, м2;

D - діаметр цистерни, м;

L - довжина цистерни, м;

0,87 - постійний коефіцієнт.

Для горизонтальних конічних цистерн дзеркало випаровування обчислюється за формулою:

F = 0,87 х (D + d) : 2 х L,

де:

F - дзеркало випаровування, м2;

d - діаметр мінімального перетину, м;

D - діаметр максимального перетину, м;

L - довжина цистерни, м;

0,87 - постійний коефіцієнт.

2.6. Дзеркало випаровування для кожної цистерни є величина постійна і вказується на цистерні.

2.7. Норми втрат спирту при зберіганні підраховуються для кожної цистерни окремо і сумуються за сортами спирту.

2.8. При зберіганні спирту в цистернах, бочках норми втрат нараховуються у відсотках до кількості спирту, що зберігається, обрахованого в б. с. за кожний повний місяць зберігання. За час неповного місяця зберігання норми втрат нараховуються в розмірі 1/30 місячної норми за кожну добу зберігання.

Приклад. Визначити граничнодопустимі втрати спирту при зберіганні в горизонтальній конічній цистерні з діаметром мінімального перетину 2,1 м, діаметром максимального перетину 3,2 м, довжиною 5,3 м, що зберігався у закритому приміщенні у південній зоні з 1 липня до 17 листопада (пункт 1 Норм).

Визначаємо площу дзеркала випаровування спирту:

F = 0,87 х (3,2 + 2,1) : 2 х 5,3 = 12,2 (м2);

визначаємо граничнодопустимі втрати спирту:

а) при зберіганні в липні, серпні, вересні: 0,027 х 12,2 х 3 = 0,99 (дал);

б) при зберіганні в жовтні: 0,009 х 12,2 = 0,11 (дал);

в) при зберіганні 17 діб у листопаді: 0,009 х 12,2 х 17 : 30 = 0,06 (дал);

усього: 0,99 + 0,11 + 0,06 = 1,16 (дал).

2.9. При визначенні норми втрат спирту при його зберіганні в бочках день наливу і зливу рахується за 1 добу.

Приклад. Визначити граничнодопустимі втрати спирту при зберіганні 100 дал б. с. у бочках. Спирт був залитий у бочки 2 травня, злитий 19 травня і зберігався в південній кліматичній зоні (пункт 2 Норм).

Граничнодопустимі втрати спирту становлять:

0,12 : 100 х 1 : 30 х 100 х 17 = 0,07 (дал б. с.).

Б. Норми втрат при одноразових переміщеннях спирту в спиртосховищах, спиртобазах

2.10. Норми втрат спирту при переміщеннях розповсюджуються на:

а) переміщення спирту з приймальних мірників у цистерни для зберігання;

б) переміщення спирту із цистерн для зберігання у відпускні мірники;

в) переміщення спирту із цистерни в цистерну через мірники при інвентаризації.

2.11. Норми втрат спирту встановлюються на одне переміщення у відсотках від кількості спирту, що переміщується, і обчислюються в дал б. с. в залежності від способу переміщення: насосом або самопливом.

2.12. При довжині спиртопроводу понад 100 м на кожні 10 м трубопроводу при внутрішньоскладських операціях, зазначених у пункті 3 Норм, застосовуються норми втрат спирту, визначені у пункті 4 Норм у залежності від способу його переміщення: насосом або самопливом.

Підставою для застосування зазначених норм втрат спирту є акт про вимірювання довжини трубопроводу, складений комісією підприємства і затверджений його керівником. Цей акт зберігається в бухгалтерії підприємства.

Приклад. Визначити граничнодопустимі втрати спирту при переміщенні 1000 дал б. с. насосом на відстань 180 м у весняно-літній період із спиртосховища на виробництво у південній кліматичній зоні (пункт 3 Норм).

Визначаємо норми втрат спирту:

0,035 + 0,008 х (180 - 00) : 10 = 0,099 (%)

визначаємо граничнодопустимі втрати спирту:

1000,00 х 0,099 : 100 = 0,99 дал б. с.

2.13. На спиртових заводах розрахунок норми природних втрат спирту при зберіганні проводиться, починаючи від спиртового мірника, по якому спирт приймається з виробництва і передається у цистерну спиртосховища, бази.

2.14. В апаратних відділеннях і цехах ректифікації втрати спирту при його виробництві, переміщеннях входять до встановлених норм гранично-допустимих втрат спирту при ректифікації.

2.15. При інвентаризації спирту в процесі його переміщення, а також в аварійних випадках, які фіксуються актами, застосовуються такі норми втрат:

при переміщеннях у бочки - як при наливі в бочки із мірників;

при наливі із цистерни в цистерну - як при переміщеннях насосом або самопливом із цистерни в мірники.

3. Транспортні операції

В. Норми втрат спирту при його транспортуванні

3.1. Норми втрат спирту при його транспортуванні поширюються на такі операції:

а) налив спирту з відпускних мірників у вагони-цистерни, автоцистерни та контейнери, а також наповнення пристанційних цистерн у залежності від способу наливу: насосом або самопливом;

б) злив спирту з вагонів-цистерн, контейнерів у мірники або цистерни, з автоцистерн, контейнерів у мірники і з пристанційних цистерн та автоцистерн, контейнерів у вагони-цистерни, контейнери в залежності від способу зливу: насосом або сифоном, тобто при застосуванні насоса тільки для заповнення сифону;

в) наповнення з мірників бочок;

г) злив з бочок у мірники, цистерни, контейнери;

ґ) перекачування спирту в разі проходження залізницею з вагона-цистерни, контейнера у вагони-цистерни, контейнери іншої колії, а також в аварійних випадках, у разі проходження залізницею з вагона-цистерни, контейнера у вагон-цистерну, контейнер або цистерну.

3.2. При зазначених операціях норма втрат спирту дається на одне переміщення у відсотках від кількості спирту, що переміщується, у дал б. с.

3.3. При довжині спиртопроводу понад 100 м на кожні 10 м трубопроводу при транспортних операціях, зазначених у пунктах 5, 6 Норм, застосовуються норми втрат спирту, визначені в пункті 7 Норм, в залежності від способу його переміщення: насосом або самопливом.

Підставою для застосування зазначених норм втрат спирту є акт про вимірювання довжини трубопроводу, складений комісією підприємства, затверджений його керівником. Цей акт зберігається в бухгалтерії підприємства.

3.4. При транспортуванні спирту в автоцистернах, контейнерах, що перевозяться автотранспортом на відстань понад 50 км, списання втрат спирту проводиться відповідно до норм, встановлених для відстані від 0,5 км до 50 км, з нарахуванням до них втрат спирту на кожний наступний фактично пройдений кілометр у розмірі 0,0007 %, але не більше:

Період 

Південна зона,
у відсотках до кількості б. с. 

Решта території, яка не входить
у південну зону, у відсотках до кількості б. с. 

Жовтень - березень 

0,07 

0,06 

Квітень - вересень 

0,08 

0,07 

Приклад. Визначити граничнодопустимі втрати спирту при транспортуванні автотранспортом у цистернах (контейнерах) 1000 дал б. с. на відстань 80 км у весняно-літній період у південній кліматичній зоні.

Визначаємо норму втрат спирту:

0,04 + 0,0007 х (80 - 50) = 0,04 + 0,021 = 0,061 (%);

визначаємо граничнодопустимі втрати спирту:

1000,00 х 0,061 : 100 = 0,61 б.  с.

3.5. При транспортуванні в контейнерах, автоцистернах як у спеціалізованих, так і пристосованих на кузовах вантажних автомобілів норми втрат спирту обчислюються у відсотках від кількості перевезеного спирту, у перерахунку на дал б. с., при переміщенні його в залежності від відстані в один кінець. Відстань визначається за даними спідометра або за довідкою обласного автотранспортного управління Міністерства транспорту України.

3.6. При визначенні норм втрат спирту при його транспортуванні в бочках залізничним, автомобільним і водним транспортом день наливу і день зливу спирту приймається за одну добу.

3.7. При транспортуванні у вагонах-цистернах, контейнерах норми втрат спирту обчислюються в дал б. с. за кожну добу перебування спирту у вагоні-цистерні, контейнері, при цьому день наливу і день зливу рахується за одну добу.

3.8. При транспортуванні спирту з однієї кліматичної зони до іншої застосовуються норми втрат спирту, що встановлені для зони одержувача, незалежно від тривалості пробігу цистерни, контейнера по території тієї чи іншої кліматичних зон.

3.9. При операціях, пов'язаних із транспортуванням спирту з однієї кліматичної зони до іншої, застосовуються такі норми втрат спирту:

а) при операціях наливу залізничних цистерн, контейнерів застосовуються норми, що встановлені для зони відправника;

б) при операціях зливу залізничних цистерн, контейнерів - норми, що встановлені для зони одержувача спирту.

3.10. У випадку прибуття спирту на станцію призначення в несправних залізничних цистернах, контейнерах або з порушеними пломбами відправника норми втрат спирту обчислюються за кожну добу проходження відповідно до пункту 11 Норм. 

3.11. Природні втрати спирту при його наливі з мірників спиртосховища, спиртобази в автоцистерни, залізничні цистерни, контейнери, при транспортуванні спирту в автоцистернах до пристанційної бази, операціях при заповненні залізничних цистерн, контейнерів на пристанційній базі зараховуються на відправника, якщо інше не передбачено умовами договору.

3.12. Природні втрати спирту при проходженні його залізницею, зливі з залізничної цистерни, контейнера в мірники на станції призначення, у пристанційну цистерну вантажоодержувача, при зливі спирту з мірників в автоцистерну вантажоодержувача, транспортуванні спирту в автоцистерні, контейнері та зливі його в мірники підприємства-одержувача зараховуються на вантажоодержувача, якщо інше не передбачено умовами договору.

3.13. Розрахунок норм втрат спирту при його наливі у залізничні цистерни, автоцистерни, контейнери, бочки та зливі з них проводиться у відсотках від загальної кількості дал б. с., зазначеного в акті про відвантаження і приймання спирту, незалежно від кількості переміщень.

Приклад. Визначити граничнодопустимі втрати спирту при наповненні його насосом із мірників у залізничну цистерну на 60 т (тип цистерни 62), переміщенні спирту залізницею протягом 8 діб, зливі спирту з цистерни після її прибуття на станцію призначення в автоцистерни насосом, перевезенні спирту в автоцистернах до підприємства-одержувача на відстань 30 км і зливі спирту з автоцистерни в мірники самопливом (пункти 5, 6, 9, 11 Норм).

У залізничну цистерну відповідно до акта про відвантаження і приймання спирту (форма N П - 24) через мірники відправником залито 6939,49 дал б. с.

Операції щодо переміщення спирту (відвантаження, транспортування і приймання спирту) зроблені в літню пору року на території, що не входить у південну зону.

Граничнодопустимі втрати спирту становлять:

при наливі залізничної цистерни насосом (пункт 4 Норм):

(6939,49 х 0,053) : 100 = 3,68 (дал б. с.);

при проходженні залізничної цистерни (пункт 9 Норм):

8 х 0,3 = 2,4 (дал б. с.);

при зливі з залізничної цистерни в автоцистерни насосом (пункт 5 Норм):

(6939,49 х 0,10) : 100 = 6,94 (дал б. с.);

під час перевезення в автоцистернах на відстань 30 км (пункт 8 Норм):

(6939,49 х 0,03) : 100 = 2,08 (дал б. с.);

при зливі з автоцистерн у мірники самопливом (пункт 5 Норм):

(6939,49 х 0,04) : 100 = 2,78 дал (б. с.).

втрати спирту при його прийманні становлять:

3,68 + 2,4 + 6,94 + 2,08 + 2,78 = 17,88 (дал б. с.).

4. Норми втрат спирту на промивку тари

4.1. Норми втрат спирту на промивку тари (пункти 13, 14, 15) регламентують його витрати на промивку залізничних і автомобільних цистерн, контейнерів та бочок, в яких до заповнення спиртом знаходилась рідина, яка може зіпсувати його органолептичні або фізико-хімічні показники.

4.2. Залишки спирту від промивки тари (невиправний брак) здаються комісією підприємства за актом для подальшої промислової переробки.

4.3. Списання зазначених втрат проводиться відповідно до діючої нормативної документації з обліку спирту.

 

Начальник відділу контролю за
зберіганням та транспортуванням спирту і
алкогольних напоїв Держспецмонополії
України
 

 
 
 
Ю. А. Бабенко
 

Опрос