Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 16 ноября 1999 года N 279 и утвержденное им Положение о порядке проведения операций уменьшения внешних государственных долговых обязательств с использованием казначейских векселей

Минфин
Приказ от 01.02.2000 № 21
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 листопада 1999 року N 279 та затвердженого ним Положення про порядок проведення операцій зменшення зовнішніх державних боргових зобов'язань з використанням казначейських векселів

Наказ Міністерства фінансів України
від 1 лютого 2000 року N 21

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2000 р. за N 94/4315

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 31 жовтня 2011 року N 1365)

У зв'язку з ліквідацією спеціалізованого державного підприємства "Укрспецфін" відповідно до Указу Президента України від 24 грудня 1999 року N 1618 "Про скасування постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1998 року N 1573 та від 6 березня 1999 року N 321" НАКАЗУЮ:

1. Пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 16.11.99 N 279 "Про затвердження Положення про порядок проведення операцій зменшення зовнішніх державних боргових зобов'язань з використанням казначейських векселів" виключити.

2. Затвердити зміни до Положення про порядок проведення операцій зменшення зовнішніх державних боргових зобов'язань з використанням казначейських векселів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 1999 року N 279 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 1999 року за N 838/4131, що додаються.

 

Міністр

І. О. Мітюков

 

Зміни до Положення про порядок проведення операцій зменшення зовнішніх державних боргових зобов'язань з використанням казначейських векселів

1. Пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Держказначейство на підставі довідки про залікову вартість Паперів протягом двох робочих днів готує рішення про забезпечення видатків казначейськими векселями (додаток 5) на суму, визначену в цій довідці, та подає його на затвердження Міністру фінансів або виконуючому обов'язки Міністра фінансів.

Після затвердження рішення про забезпечення видатків казначейськими векселями Держказначейство протягом двох робочих днів виписує на зазначену суму казначейські векселі та здійснює іменний індосамент на суб'єкта господарювання без фактичної їх видачі. Крім того, Держказначейство видає суб'єктам господарювання довідку про право володіння казначейськими векселями (виписку з реєстру казначейських векселів) та складає акт приймання-передавання зазначених векселів у встановленому порядку.

Зазначені векселі виписуються в межах сум, передбачених у Державному бюджеті за статтею "Обслуговування зовнішнього державного боргу" та за підрозділом III "Зовнішнє фінансування" розділу III "Класифікація фінансування бюджету", а також у межах надходжень, за рахунок яких законом України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачається погашення та обслуговування державного зовнішнього боргу.

Випуск векселів здійснюється окремо за статтею "Обслуговування зовнішнього державного боргу" та за підрозділом III "Зовнішнє фінансування" розділу III "Класифікація фінансування бюджету".

Подальший обіг та погашення казначейських векселів здійснюються у встановленому законодавством порядку. Погашення казначейських векселів здійснюється Держказначейством шляхом зарахування суми векселя у сплату його держателем заборгованості з податків, зборів (обов'язкових та інших платежів), що в повному обсязі надходять до державного бюджету".

2. Додаток 2 до п. 4.1 Положення викласти в такій редакції:

 

Механізм розрахунку залікової вартості Паперів, які є предметом договору купівлі-продажу відповідно до Положення

Залікова вартість Паперів визначається за формулою

 

 

де ЗВЦП - залікова вартість цінних паперів, які є предметом договору купівлі-продажу, у валюті випуску цінних паперів;

ДХД - величина річної дохідності, визначена в розмірі 45 % річних;

КП - кількість платежів з погашення, що мають бути здійснені за цінними паперами, які є предметом договору купівлі-продажу;

СПk - сума k-го платежу з погашення цінних паперів, які є предметом договору купівлі-продажу у валюті випуску цінних паперів;

ДПk - кількість днів у періоді від дати договору купівлі-продажу цінних паперів до дати k-го платежу з погашення цінних паперів, які є предметом договору купівлі-продажу;

КК - кількість купонних платежів, що мають бути здійснені за цінними паперами, які є предметом договору купівлі-продажу;

СКk - сума k-го купонного платежу за цінними паперами, які є предметом договору купівлі-продажу у валюті випуску цінних паперів;

ДКk - кількість днів у періоді від дати договору купівлі-продажу цінних паперів до дати k-го купонного платежу за цінними паперами, які є предметом договору купівлі-продажу;

НОМ - сума платежів з погашення, що мають бути здійснені за цінними паперами, які є предметом договору купівлі-продажу у валюті випуску цінних паперів;

КДПК - кількість днів у періоді з дати останньої попередньої сплати купонного платежу до дати договору купівлі-продажу;

КС - ставка купону, що визначена умовами випуску цінних паперів, які є предметом договору купівлі-продажу.

Кількість днів у періоді визначається на підставі фактичної кількості днів у періоді.

 

Приклад розрахунку

Дата операції: 9 листопада 1999 року

Опис цінних паперів:

Емітент 

Дата останньої
попередньої
сплати купонного
платежу 

Остання дата платежу
з погашення 

Валюта 

ISIN 

Chase Manhattan Bank Luxembourg S.A.

26.02.99 

26.02.01 

DEM 

DE0001976850 

КП = 1 (один платіж з погашення);

КК = 2 (два платежі з виплати купонів);

НОМ = 1000;

КС = 16 %.

Дата платежу 

СКк
-----
СПк
 

Опис 

ДПк
-----
ДКк

Опис 

1+ДХД

26.02.00 

160 

Купонний платіж СК1

109

Кількість днів у періоді ДК1

1,45 

1,119073586

142,98 

26.02.01 

160 

Купонний платіж СК2

475

Кількість днів у періоді ДК2

1,45 

1,632736547

97,99 

26.02.01 

1000 

Платіж з погашення СП1

475

Кількість днів у періоді ДП2

1,45 

1,632736547 

612,47 

РАЗОМ 

612,47 

240,97 

 

 

 

КДПК 

 

  

  

  

  

256 

  

  

  

  

НОМ

.

______ 

.

КС 

1000 

.

______ 

.

0,16 

113,78

 

 

360 

 

  

  

  

  

360 

  

  

  

  

Ціна = 612,47 + 240,97 - 113,78 = 739,66 німецької марки."

 

Заступник начальника
Управління зовнішнього боргу

 
М. І. Бланк

Опрос