Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи заключений об обоснованности причин превышения сроков расчетов в иностранной валюте субъектам внешнеэкономической деятельности, которым предоставлены полномочия на осуществление международных передач товаров военного назначения, при исполнении ими внешнеэкономических договоров (контрактов) по поставке товаров специального назначения

Государственная служба экспортного контроля Украины (1)
Порядок, Приказ от 26.01.2000 № 14
Утратил силу

Про затвердження Порядку видачі висновків про обґрунтованість причин перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення

Наказ Державної служби експортного контролю України
від 26 січня 2000 року N 14

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 лютого 2000 р. за N 71/4292

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби експортного контролю України
 від 13 липня 2006 року N 245)

У відповідності до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.94 N 882 "Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення" та до пункту 1 Змін і доповнень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.99 N 1782 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі висновків про обґрунтованість причин перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення, що додається.

2. Відділу розробки проектів законодавчих та нормативних актів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Легейду О. С.

4. Наказ довести до співробітників Служби.

 

Голова Служби 

В. О. Губенко 

 

ПОРЯДОК
видачі висновків про обґрунтованість причин перевищення термінів розрахунків в іноземній валюті суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення

Цей Порядок розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.94 N 882 "Про Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення" та постанов Кабінету Міністрів України від 25.09.99 N 1782 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" і від 17.01.2000 N 51 "Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України".

1. Цей Порядок визначає механізм розгляду Державною службою експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль України) звернень суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надані повноваження на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, при виконанні ними зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з поставки товарів спеціального призначення (далі - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності), про надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів взаєморозрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), пов'язаними з поставками товарів спеціального призначення, що здійснювалися за дозволами Держекспортконтролю України. До операцій резидентів, які здійснюються під час виконання договорів поставки товарів спеціального призначення, належать операції щодо міжнародних передач товарів військового призначення, визначені у Положенні про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50; 1999 р., N 24, ст. 1107), та операції щодо поставки продукції згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Для отримання висновку Держекспортконтролю України щодо обґрунтованості причин перевищення терміну взаєморозрахунків суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності - резидент, що є стороною відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту), повинен подати до Держекспортконтролю України такі документи:

лист-звернення про надання висновку щодо обґрунтованості перевищення терміну взаєморозрахунків у довільній формі з обов'язковими відомостями про:

стан виконання (на момент звернення) зовнішньоекономічного договору (контракту), при виконанні якого виникла потреба отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на продовження терміну повернення валютної виручки;

обґрунтування потреби продовження встановленого терміну повернення валютної виручки за зовнішньоекономічним договором (контрактом), із зазначенням суми заборгованості та строку, потрібного для завершення розрахунків, та перспективи вирішення питання;

копії документів, що засвідчують здійснення зовнішньоекономічної операції (платіжні документи, вантажні митні декларації, коносамент);

копії документів, які підтверджують причини, що призвели до затримки в проведенні розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом), та вжиті заходи щодо своєчасного повернення валютних коштів (якщо вони вживались);

довідку МЗЕЗторгу про відсутність обмежень, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12), у суб'єкта господарської діяльності і в його іноземного контрагента на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та про відповідність зовнішньоекономічного договору (контракту) законодавству України.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у поданих ним документах, згідно з чинним законодавством України.

3. Розгляд листів-звернень про надання висновку Держекспортконтролю України щодо обґрунтованості перевищення термінів взаєморозрахунків (за умови подання повного пакета зазначених вище документів) здійснюється Комісією Держекспортконтролю України з питань продовження термінів розрахунків в іноземній валюті при виконанні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічних договорів (контрактів), пов'язаних з поставками товарів спеціального призначення (надалі - Комісія).

4. Комісія на своєму засіданні приймає рішення стосовно обґрунтованості причин перевищення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності терміну взаєморозрахунків. Рішення Комісії оформлюються письмово у вигляді протоколу. Функції робочого органу Комісії, пов'язані з підготовкою протоколу та оформленням висновків за рішенням Комісії, покласти на відділ забезпечення діяльності в режимах експортного контролю, економічної експертизи та аналізу Головного управління державної експертизи.

5. Рішення щодо надання зазначеного висновку Держекспортконтролю України ухвалюється не пізніше ніж у десятиденний термін з моменту подання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності повного пакета документів.

6. У разі прийняття Комісією негативного рішення щодо надання зазначеного висновку Держекспортконтролю України відділ забезпечення діяльності в режимах експортного контролю, економічної експертизи та аналізу Головного управління державної експертизи направляє суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності лист про відмову.

7. У разі прийняття позитивного рішення Комісія визначає період можливого перевищення терміну взаєморозрахунків для суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

8. Висновок Держекспортконтролю України готується відділом забезпечення діяльності в режимах експортного контролю, економічної експертизи та аналізу Головного управління державної експертизи та надається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності у десятиденний термін з моменту подання ним всіх необхідних документів - для розгляду.

9. Прийняті згідно з пунктом 3 цього Порядку документи заявнику не повертаються.

 

Заступник Голови Служби 

О. Гришуткін 

Опрос