Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в Украине граждан, прошедших медицинскую или фармацевтическую подготовку в учебных заведениях зарубежных стран

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 19.08.1994 № 118-С
редакция действует с 12.07.2006

Про затвердження Порядку допуску до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн  

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 19 серпня 1994 року N 118-С

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 1994 р. за N 218/428

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 1 лютого 2000 року N 28-О
,
 від 27 червня 2006 року N 410

Відповідно до статті 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, що додається. 

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 27.06.2006 р. N 410)

2. Начальникам Головних управлінь та управлінь Міністерства охорони здоров'я України, керівникам установ, що підпорядковані МОЗ України, забезпечити дотримання порядку зарахування на посади лікарів, провізорів, медичного і фармацевтичного персоналу осіб, які пройшли медичну чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн.

3. Начальникам управлінь охорони здоров'я обласних (міських) Рад народних депутатів, міністру охорони здоров'я Республіки Крим, генеральним директорам (директорам) медичних підприємств (науково-виробничих об'єднань) прийняти затверджений Порядок до керівництва та виконання.

4. Посвідчення про допуск до медичної і фармацевтичної діяльності в Україні, видані громадянам до набуття чинності цього наказу, не обмінюються і сили не втрачають.

5. Наказ МОЗ СРСР від 29 вересня 1970 року N 632 "Про затвердження Правил допуску до медичної чи фармацевтичної діяльності в СРСР осіб, що отримали медичну чи фармацевтичну підготовку та звання в учбових закладах іноземних держав" вважати таким, що не застосовується.

 

 

Міністр

В. І. Мальцев

 

 

 

Порядок надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн

1. Цим Порядком визначаються правові та організаційні основи забезпечення прав осіб, що отримали освіту в іноземних країнах, на здійснення професійної діяльності в Україні.

2. Кваліфікаційні вимоги до осіб, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, визначаються відповідним довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3. Рішення про надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, приймається:

- Міністерством охорони здоров'я України - для лікарів і провізорів;

- Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Головними управліннями охорони здоров'я Дніпропетровської, Львівської, Харківської та Черкаської обласних державних адміністрацій, управлінням охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської та управліннями охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головним управлінням охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управлінням охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - УОЗ) - для фахівців з лікувальної справи (бакалаврів та молодших спеціалістів з медичною освітою);

- санітарно-епідеміологічними станціями Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - СЕС) - для фахівців з медико-профілактичної справи (бакалаврів та молодших спеціалістів з медичною освітою);

- обласними (міськими) виробничими об'єднаннями (підприємствами) "Фармація" (далі - ВО "Фармація") - для фахівців - фармацевтів (бакалаврів та молодших спеціалістів із фармацевтичною освітою).

4. Рішення про надання права на професійну діяльність в Україні приймається за заявою особи (далі - заявник), поданою відповідно до МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС та ВО "Фармація" чи за клопотанням закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності.

До заяви додаються завірені в установленому порядку копії:

а) довідки Міністерства освіти і науки України про визнання іноземного документа про освіту;

б) документа про освіту;

в) сертифіката лікаря (провізора) - спеціаліста;

г) документів про рівень кваліфікації (посвідчення про підвищення кваліфікації та наявність кваліфікаційної категорії за спеціальністю);

ґ) документа, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю;

д) документа, що засвідчує особу заявника.

5. Документи про освіту, рівень кваліфікації та інші документи, що подаються заявником, перекладаються на українську мову та засвідчуються в установленому порядку.

6. На підставі поданих документів у залежності від рівня кваліфікації визначаються додаткові умови, виконання яких дасть змогу встановити відповідність рівня кваліфікації заявника кваліфікаційним вимогам. Додатковими умовами можуть бути визначені:

- для лікарів (провізорів) - підготовка в інтернатурі, на курсах спеціалізації, стажування з присвоєнням (підтвердженням) звання лікаря (провізора) - спеціаліста, легалізація кваліфікаційної категорії;

- для фахівців - курси спеціалізації чи вдосконалення.

7. Підготовка лікарів (провізорів) в інтернатурі, на курсах первинної спеціалізації чи стажування та фахівців - на курсах спеціалізації чи удосконалення здійснюється у вищих медичних навчальних закладах (далі - ВМНЗ) I - IV рівнів акредитації на госпрозрахункових умовах.

Легалізація кваліфікаційної категорії здійснюється в Центральній атестаційній комісії МОЗ України згідно з чинним законодавством.

8. Після проходження заявником додаткових умов та представлення відповідних висновків комісій ВМНЗ до МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС, ВО "Фармація", ними приймаються одне з таких рішень:

а) про надання права на професійну діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, за умови присвоєння (підтвердження) звання лікаря (провізора) - спеціаліста чи легалізації кваліфікаційної категорії - для лікарів (провізорів), успішного проходження курсів - для фахівців;

б) про відмову в наданні права на професійну діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, за умови неприсвоєння (непідтвердження) звання лікаря (провізора) - спеціаліста, відмови в легалізації кваліфікаційної категорії для лікарів (провізорів), непроходження чи неуспішного проходження курсів для фахівців.

9. МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС, ВО "Фармація" на підставі рішення про надання права на професійну діяльність повідомляє заявника у письмовій формі у місячний термін.

10. Рішення про відмову в наданні права на професійну діяльність в Україні особі, яка пройшла медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, повідомляється заявнику в місячний термін письмово із зазначенням причин та визначенням додаткових умов, виконання яких дасть змогу досягти відповідності кваліфікаційним вимогам.

11. Процедура надання права на професійну діяльність в Україні особам, які пройшли медичну (фармацевтичну) підготовку в навчальних закладах іноземних країн, здійснюється протягом місяця без урахування термінів виконання додаткових умов, визначених законодавством України.

12. Рішення МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, УОЗ, СЕС, ВО "Фармація" можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

Директор Департаменту кадрової
політики, освіти і науки
 

 
М. В. Банчук
 

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 01.02.2000 р. N 28-О
,
 у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 27.06.2006 р. N 410)

______________ 

Опрос