Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка лишения статуса налогового агента

Государственная налоговая администрация
Порядок, Приказ от 06.01.2000 № 4
Утратил силу

Про затвердження Порядку позбавлення статусу податкового агента

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 6 січня 2000 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 січня 2000 р. за N 16/4237

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної податкової адміністрації України
 від 19 березня 2001 року N 111

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 30 квітня 2015 року N 487)

У зв'язку з прийняттям Закону України від 18 листопада 1999 року N 1243-XIV "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок позбавлення статусу податкового агента, що додається.

2. Начальнику Головного управління непрямих податків Богдану А. В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику управління справами Коваленку В. В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування і надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г. М.

 

Голова 

М. Я. Азаров 

 

Порядок
позбавлення статусу податкового агента

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України від 18.11.99 N 1243-XIV "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір".

2. Дія цього Порядку поширюється на податкових агентів - суб'єктів підприємницької діяльності, створених у формі підприємств з іноземною інвестицією, право яких на звільнення від оподаткування акцизним збором було підтверджено рішенням суду (арбітражного суду), а також на юридичних та фізичних осіб, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари в податкових агентів.

3. Суб'єкти підприємницької діяльності, які ввезли (імпортували) на митну територію України підакцизні товари (продукцію) без сплати акцизного збору як податкові агенти, подають до органів державної податкової служби не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним, щомісячний звіт за встановленою формою згідно з додатком 1 або 2 до цього Порядку.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 податкової адміністрації України від 19.03.2001 р. N 111)

4. Позбавлення статусу податкового агента здійснюється в таких випадках:

а) у разі добровільної відмови податковим агентом від підтвердженого рішенням суду (арбітражного суду) права на звільнення від оподаткування акцизним збором;

б) за рішенням суду (арбітражного суду).

5. У випадку, передбаченому підпунктом "а" пункту 4 цього Порядку, податковий агент подає до відповідної митниці та органу державної податкової служби за місцем його реєстрації повідомлення за формою, згідно з додатком 3 до цього Порядку.

З дати, зазначеної в повідомленні, суб'єкт підприємницької діяльності, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, позбавляється статусу податкового агента і зобов'язаний нараховувати та сплачувати акцизний збір до бюджету на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.

У разі продажу (інших видів відчуження) підакцизних товарів, що ввезені без сплати акцизного збору після набуття чинності Законом України від 18.11.99 N 1243-XIV "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" до дати, зазначеної в повідомленні, цей суб'єкт зобов'язаний нараховувати акцизний збір та сплачувати його до бюджету в порядку та в терміни, визначені чинним законодавством для податкових агентів.

6. У разі купівлі підакцизних товарів (продукції) в суб'єктів підприємницької діяльності, які мають статус податкового агента, покупці (одержувачі) таких підакцизних товарів разом з їх вартістю сплачують податковим агентам визначену законодавством суму акцизного збору, яка має бути виділена в платіжних документах окремим рядком.

У цьому разі відповідальність за належне нарахування та стягнення акцизного збору з його платників, а також повне й своєчасне внесення стягнутих сум до бюджету несе особа, яка має статус податкового агента.

7. При укладенні договорів купівлі-продажу підакцизних товарів між податковими агентами й покупцями (одержувачами) таких підакцизних товарів (продукції) останні повинні впевнитися в тому, що продавець підакцизних товарів (продукції) має статус податкового агента або позбавлений такого статусу.

8. У разі продажу підакцизних товарів (продукції) суб'єктом підприємницької діяльності, що позбавлений статусу податкового агента згідно з підпунктом "б" пункту 4 цього Порядку, цей суб'єкт повинен у письмовій формі повідомити покупця таких товарів про його обов'язки щодо сплати акцизного збору до бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством для податкових агентів. За невиконання цих вимог податковий агент несе відповідальність відповідно до чинного законодавства. Юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які купують (одержують) підакцизні товари (продукцію), здійснюють перерахування акцизного збору до бюджету протягом семи календарних днів, наступних за датою продажу (відчуження) таких підакцизних товарів (продукції), та подають до державного податкового органу звіт за встановленою формою згідно з додатком 4 до цього Порядку. Відповідальність за належне нарахування і своєчасне внесення сум акцизного збору до бюджету несе покупець (одержувач) таких підакцизних товарів.

 

Начальник управління організації
справляння акцизного збору
 

 
Г. М. Синиця
 

 

Штамп підприємства

______________________

N тел. __________

До державної податкової
інспекції (адміністрації)
в ____________________ 

Одержано

"___" _____________ __ року 

Вхідний N ___________

Штамп і підпис особи,
відповідальної за
прийняття звіту 

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 


Звіт
про обсяг продажу ввезених (імпортованих) підакцизних товарів (продукції) та розміри одержаних з покупців і перерахованих до бюджету сум акцизного збору

_________________________________________________

(назва підприємства)

за _______________________________ ______ року

(місяць)

N
з/п 

Код виробів за
Гармонізованою
системою опису та
кодування товарів 

Назва товару
(продукції) 

Одиниця виміру
(кг, л або інший
натуральний
показник, грн.) 

Обсяг
проданих
підакцизних
товарів
(продукції) 

Сума акцизного
збору, що
включена до
ціни продажу
підакцизних
товарів (продукції)
(грн.) 

Сума
акцизного
збору,
отримана
від покупців
(грн.) 

Перераховано
акцизного
збору до
бюджету
(грн.) 

Підлягає
перерахуванню
акцизного
збору до
бюджету в
наступному
місяці
(грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
.

  

  

  

  

  

  

  

  

З початку року - усього 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

х 

у т. ч. у звітному періоді 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

  

 

"___"____________ 200_ р.
(дата складання звіту) 

Керівник підприємства 

_________________
(прізвище та підпис)
 

Головний бухгалтер 

_________________
(прізвище та підпис)
 

 

Штамп підприємства

______________________

N тел. __________

До державної податкової
інспекції (адміністрації)
в ____________________ 

Одержано

"___" _____________ __ року 

Вхідний N ___________

Штамп і підпис особи,
відповідальної за
прийняття звіту 

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 


Звіт
про обсяг переданих товарів, ввезених (імпортованих) в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності, і утриману суму акцизного збору

_________________________________________________

(назва підприємства)

за _______________________________ ______ року

(місяць)

N
з/п 

Код виробів
за
Гармонізованою
системою опису та
кодування товарів 

Назва товару
(продукції) 

Одиниця
виміру (кг, л
або інший
натуральний
показник, грн.) 

Обсяг переданих
підакцизних товарів
(продукції), ввезених
в інтересах інших
суб'єктів
підприємницької
діяльності 

Сума
акцизного
збору,
отримана
від покупців
(грн.) 

Перераховано
акцизного
збору до
бюджету
(грн.) 

Підлягає
перерахуванню
акцизного збору
до бюджету в
наступному місяці
(грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
.

  

  

  

  

  

  

  

З початку року - усього 

х 

х 

х 

х 

  

  

х 

у т. ч. у звітному періоді 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

 

"___"____________ 200_ р.
(дата складання звіту) 

Керівник підприємства 

_________________
(прізвище та підпис)
 

Головний бухгалтер 

_________________
(прізвище та підпис)
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Рішенням суду (арбітражного суду) _____________________________________________

          (назва суду, арбітражного суду) 

від _______________ N _______________ підприємству з іноземною інвестицією

___________________________________________________________________________,

(повна назва підприємства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ та місцезнаходження)

яке перебуває на податковому обліку в

___________________________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

___________________________________________________________________________, 

було підтверджено його право на звільнення від оподаткування акцизним збором.

Повідомляємо, що ___________________________________________________________

(назва підприємства)

добровільно відмовляється від статусу податкового агента і з "___"_______________ 200 року погоджується сплачувати до бюджету акцизний збір на загальних підставах відповідно до чинного законодавства України.

 

Керівник підприємства 

_______________________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

Головний бухгалтер 

_______________________
(підпис) 

_______________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.

 

Штамп підприємства

______________________

N тел. __________

До державної податкової
інспекції (адміністрації)
в ____________________ 

Одержано

"___" ___________ ___ року 

Вхідний N ___________

Штамп і підпис особи,
відповідальної за
прийняття звіту 

Ідентифікаційний код

 

 

 

 

 

 

 

 


Звіт
про обсяг отриманих підакцизних товарів (продукції), нараховану та сплачену до бюджету суму акцизного збору покупцями (одержувачами) таких підакцизних товарів (продукції)

_________________________________________________

(назва підприємства)

за _______________________________ ______ року

(місяць)

N
з/п 

Код виробів
за
Гармонізованою
системою опису
та кодування
товарів 

Назва товару
(продукції) 

Одиниця
виміру (кг, л
або інший
натуральний
показник, грн.) 

Обсяг
отриманих
підакцизних
товарів
(продукції) 

Нарахована
сума акцизного
збору (грн.) 

Перераховано
акцизного
збору до
бюджету
(грн.) 

Підлягає перерахуванню
акцизного збору до
бюджету в наступному
місяці (грн.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.
.

  

  

  

  

  

  

  

З початку року - усього 

х 

х 

х 

х 

  

  

х 

у т. ч. у звітному періоді 

х 

х 

х 

х 

  

  

  

 

"___"____________ 200_ р.
(дата складання звіту) 

Керівник підприємства 

_________________
(прізвище та підпис)
 

Головний бухгалтер 

_________________
(прізвище та підпис) 

____________  

Опрос