Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о первоочередном бесплатном упрощенном декларировании гуманитарных грузов

Государственная таможенная служба
Приказ, Инструкция от 24.12.1999 № 852
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів

Наказ Державної митної служби України
від 24 грудня 1999 року N 852

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 січня 2000 р. за N 2/4223

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 31 березня 2005 року N 228
,
 від 16 грудня 2008 року N 1414

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 3 вересня 2015 року N 751)

Додатково див. лист
 Інформаційно-аналітичного митного управління
 Державної митної служби України
 від 20 квітня 2000 року N 33/18-17-166-ЕП

З метою впорядкування декларування гуманітарних вантажів, що ввозяться на митну територію України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів (додається).

2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) та Правовому управлінню (Мельник М. В.) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

В. о. Голови Служби

О. Єгоров

 

Інструкція
про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів

Інструкція про першочергове безкоштовне спрощене декларування гуманітарних вантажів визначає механізм проведення безкоштовного спрощеного декларування гуманітарних вантажів відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" та Митного кодексу України.

1. Декларування та митне оформлення гуманітарної допомоги здійснюються за місцезнаходженням її отримувача.

2. Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, переміщуються через митний кордон без застосування попереднього повідомлення, попередніх вантажних митних декларацій за умови наявності одержувача товарів в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

3. Вантажі гуманітарної допомоги перебувають під митним контролем на тимчасовому зберіганні відповідно до Положення про склади тимчасового зберігання, затвердженого наказом Держмитслужби України від 07.10.2003 N 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.11.2003 за N 1061/8382 (зі змінами й доповненнями).

(пункт 3 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 31.03.2005 р. N 228)

4. Товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам з обов'язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях (далі - ВМД) клейма "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено", яке при митному оформленні завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці. Товаросупровідні документи та вантажні митні декларації без такого клейма для оформлення не приймаються.

5. У випадках стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров'я населення, або в разі тяжкої хвороби конкретних фізичних осіб дозволяється здійснювати умовний пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги за супровідними документами. При цьому отримувач гуманітарної допомоги зобов'язаний здійснити декларування цих вантажів (самостійно або за участю підприємства, що здійснює декларування вантажів на підставі договору) у 30-денний термін після умовного пропуску через митний кордон України.

Рішення про можливість умовного пропуску через митний кордон України гуманітарної допомоги за супровідними документами приймається в кожному конкретному випадку начальником митниці або особою, яка його заміщує.

6. Отримувач гуманітарної допомоги має право провести декларування самостійно або вибрати підприємство-декларанта.

7. Якщо отримувач гуманітарної допомоги не здійснює самостійно декларування товарів, то процедура декларування товарів, що входять до складу гуманітарного вантажу, починається з письмового звернення отримувача гуманітарної допомоги до митниці за місцем його розташування. До звернення додаються всі наявні документи на товари, у тому числі й ті, що є підставою для надання пільг зі сплати митних платежів, та дозволи інших відповідних контрольних органів.

8. Начальник митниці призначає своїм наказом осіб, відповідальних за оперативне приймання звернень отримувачів гуманітарної допомоги, терміновий розгляд цих звернень, визначення підприємства, яке проводитиме декларування товарів, що входять до складу гуманітарного вантажу, негайну видачу заявок на проведення декларування.

Митниця щоквартально оприлюднює графік безкоштовного декларування гуманітарних вантажів підприємствами, що здійснюють декларування на підставі договору.

9. Відповідальна особа, призначена згідно з пунктом 8 цієї Інструкції, разом з отримувачем підписує два примірники заявки на проведення декларування товарів підприємством, що здійснює декларування на підставі договору, відповідно до затвердженого митницею графіку безкоштовного декларування гуманітарних вантажів. Заявка реєструється в окремому журналі, форма якого визначається митницею. Один з примірників заявки залишається в митниці.

У заявці обов'язково зазначаються такі відомості:

про донора гуманітарної допомоги;

про отримувача гуманітарної допомоги;

про підприємство, що буде проводити декларування (із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва про визнання підприємства декларантом);

про всі наявні документи, потрібні для здійснення митного оформлення.

Форма заявки визначається митницею.

10. Заявка, підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою митниці "Загальний відділ" (або "Канцелярія"), є підставою для звернення отримувача до зазначеного в ній підприємства з вимогою про проведення декларування на підставі Закону України "Про гуманітарну допомогу".

11. Зазначене в заявці підприємство в разі відмови декларування вантажів гуманітарної допомоги зобов'язане надати письмову офіційну відповідь отримувачу гуманітарної допомоги з наведенням причин відмови. На підставі офіційної відповіді підприємства та пояснень посадової особи митниці, яка підписала заявку, начальник митниці приймає рішення про доцільність призупинення дії свідоцтва про визнання підприємства декларантом. Дія свідоцтва призупиняється з моменту направлення митницею до Держмитслужби листа з питання вчиненого підприємством порушення. У цьому листі також викладається позиція митниці щодо скасування свідоцтва про визнання підприємства декларантом. Питання необхідності скасування свідоцтва про визнання підприємства декларантом розглядається Держмитслужбою.

12. Підприємства, що здійснюють декларування гуманітарних вантажів, забезпечуються додатковою кількістю бланків МД-2.

13. Пункт 13 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 16.12.2008 р. N 1414,
у зв'язку з цим пункти 14 і 15
 уважати відповідно пунктами 13 і 14)

13. Митне оформлення товарів, що входять до складу гуманітарного вантажу, без сплати митних платежів здійснюється митними органами України за наявності відповідного рішення спеціально уповноваженого відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" державного органу про визнання такого вантажу (товарів) гуманітарною допомогою. До спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги належать:

Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України;

Комісія з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим;

комісії з питань гуманітарної допомоги при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях мають право визнавати гуманітарною допомогою вантажі, зокрема збірні гуманітарні вантажі з продуктами харчування з обмеженим терміном зберігання, предмети медичного призначення, одяг, взуття, м'який інвентар, предмети соціального призначення та реабілітації інвалідів. Вартісна оцінка або кількісні розміри цих вантажів визначаються Кабінетом Міністрів України.

Гуманітарна допомога, що надходить понад установлені Кабінетом Міністрів України обсяги, підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

14. Товари (предмети) гуманітарної допомоги підлягають відповідному санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Зазначені види контролю здійснюються безкоштовно в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Митне оформлення товарів, що входять до складу гуманітарної допомоги, проводиться тільки після здійснення передбачених видів контролю.

 

Начальник управління
нетарифного регулювання

 
О. І. Пашинний

Опрос