Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок работы отдела тарифов и таможенной стоимости региональной таможни (таможни) при решении вопросов классификации и кодировки товаров

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 02.12.1999 № 782
Утратил силу

Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України
 від 14 листопада 2001 року N 725

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Державної митної служби України
 від 1 жовтня 2003 року N 646)

Згідно з Висновком Міністерства юстиції України від 11 липня 2007 року N 10/83 рішення про державну реєстрацію наказу Державної митної служби України від 1 жовтня 2003 року N 646 скасовано та 31 липня 2007 року зазначений наказ виключено з Державного реєстру нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

(У тексті Порядку та додатка 3 назву "ТН ЗЕД" замінено складноскороченою назвою "УКТЗЕД" згідно з наказом Державної митної служби України від 14 листопада 2001 року N 725)

1. Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань класифікації та кодування товарів (далі - Порядок) розроблено з метою вдосконалення митного контролю, митного оформлення та впорядкування процедури класифікації і кодування товарів згідно з УКТЗЕД.

2. На відділ тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) (далі - Відділ) покладається розв'язання спірних питань класифікації та кодування товарів, які виникають при здійсненні митного оформлення товарів; прийняття класифікаційних рішень щодо товарів, перелік яких установлюється керівними документами Держмитслужби, регіональної митниці (митниці); проведення за погодженням з керівництвом митниці оперативних заходів щодо вибіркової перевірки оформлених вантажних митних декларацій (далі - ВМД) у частині правильності визначення кодів товарів згідно з УКТЗЕД; здійснення аналізу класифікаційної роботи та підготовка встановленої звітності.

3. Якщо при митному оформленні товарів у торговому та неторговому обігу виникають спірні класифікаційні питання, вирішити які не може оперативний підрозділ, то їх розгляд передається Відділу.

Відділу передається розгляд класифікаційних питань щодо товарів, за якими згідно з керівними документами Держмитслужби, регіональної митниці (митниці) має прийматися рішення з обов'язковим залученням Відділу.

4. Запит оперативного підрозділу до Відділу має бути обгрунтованим: у ньому обов'язково зазначаються причина направлення до Відділу, точка зору оперативного підрозділу з відповідного класифікаційного питання та пропозиції щодо його можливого вирішення, у тому числі запропонований оперативним підрозділом код товару згідно з УКТЗЕД. Запит оперативного підрозділу до Відділу має бути засвідчений особистою номерною печаткою інспектора оперативного підрозділу та підписаний керівником цього підрозділу.

5. До Відділу разом із запитом передаються ВМД (МД-1, поштова декларація тощо), завірені штампом "Під митним контролем", з реєстраційним номером і повний пакет документів (оригінали та копії), що подані при митному оформленні, а також обов'язково Акт про проведення митного огляду, форма якого встановлюється Держмитслужбою. Копії всіх документів мають бути засвідчені особистою номерною печаткою інспектора оперативного підрозділу.

(абзац перший пункту 5 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)

Якщо ВМД або подані документи не відповідають вимогам нормативно-правових документів, зокрема заповнення графи 31 ВМД не відповідає вимогам наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307, то запит до виконання не приймається.

За потреби подається технічна документація (паспорт виробу, інструкція користувача тощо) на товар, фотознімки, креслення, специфікації та інші документи, які можуть бути використані Відділом при прийнятті класифікаційного рішення.

Фотознімки обов'язково зі зворотного боку засвідчуються особистою номерною печаткою інспектора оперативного підрозділу та містять посилання на відповідний реєстраційний номер ВМД.

В Акт про проведення митного огляду мають бути внесені встановлені за результатами митного огляду відомості про товар, які дають змогу однозначно ідентифікувати його (зовнішній вигляд; ступінь оброблення; розміри; матеріал, з якого вироблено товар; вид упаковки; маркування тощо) та інформація, що є визначальною для класифікації товару згідно з УКТЗЕД (наприклад, функції товару, його комплектність, призначення, а також технічні, фізичні, споживчі та інші характеристики товару, які впливають на класифікацію згідно з УКТЗЕД).

(абзац п'ятий пункту 5 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)

Оригінали документів повертаються до оперативного підрозділу, а в справах Відділу залишаються запит, копії примірника ВМД та документів, що подані разом із запитом і на підставі яких прийнято відповідне класифікаційне рішення.

6. Запит, що надійшов до Відділу, реєструється в журналі реєстрації та обліку запитів з питань класифікації та кодування товарів (додаток 1). До журналу можуть вноситись додаткові відомості (додаткові графи) за рішенням начальника Відділу.

Запит перевіряється щодо повноти наданої інформації. Відділ має право в разі потреби запитувати додаткові відомості.

7. Відділ може ініціювати проведення оперативним підрозділом повторного огляду товару із залученням фахівців Відділу. За результатами такого огляду складається Акт про проведення митного огляду.

(пункт 7 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)

8. Якщо для вирішення класифікаційного питання виникає потреба в залученні митної лабораторії, то Відділом готується звернення до митної лабораторії, а також ініціюється відбір проб та зразків для проведення експертизи в митній лабораторії. Відбір зразків (проб) товарів та складання за встановленою формою Акта взяття проб і зразків проводяться інспектором оперативного підрозділу відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.98 N 1665 "Про порядок взяття проб і зразків товарів та інших предметів для проведення досліджень, необхідних для їх митного оформлення".

За результатами проведеного дослідження товару митна лабораторія направляє відповідну інформацію Відділу тарифів та митної вартості.

9. Термін розгляду запиту у Відділі не повинен перевищувати 20 календарних днів. У разі потреби направлення запиту до митної лабораторії, митного органу вищого рівня або будь-якої іншої експертної організації час з моменту запиту до одержання результатів експертизи до терміну розгляду не включається.

10. Класифікаційне рішення, прийняте Відділом, оформлюється за встановленою формою (додаток 2), доводиться до оперативного підрозділу і є обов'язковим для виконання при митному оформленні товару.

Класифікаційне рішення, прийняте Відділом, реєструється в журналі під номером "N КТ - ******" де "КТ" - абревіатура рішення про визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, "******" - порядковий номер рішення відповідно до нумерації, прийнятої у Відділі.

Якщо Відділом приймається рішення про визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, яке не підтверджує відомості, заявлені декларантом у ВМД, то для митного оформлення складається нова ВМД. При цьому в новій ВМД у графі 44 в п. 9 під кодом "9000" згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації", проставляється номер рішення про визначення коду товару. При цьому вносяться зміни до відповідних граф ВМД (дані граф 31 та 33 ВМД повинні відповідати інформації, зазначеній у рішенні про визначення коду товару).

11. Для контролю за виконанням класифікаційного рішення та з метою встановлення фактичної ефективності роботи Відділу оперативний підрозділ у 7-денний термін після проведення митного оформлення товару подає Відділу копію ВМД (митної квитанції МД-1), оформленої на товар, стосовно якого було винесене класифікаційне рішення, підписану начальником оперативного підрозділу.

12. Відділ аналізує запити щодо кодування та класифікації товарів і на підставі результатів аналізу формує базу даних з класифікації товарів, які найчастіше декларуються не своїм кодом або найменуванням (товари "групи ризику") з метою ухилення від заходів тарифного та нетарифного регулювання ЗЕД, та товарів, при класифікації яких у митниці виникають труднощі. Відділ також проводить аналіз стану класифікаційної роботи.

13. Митному органу вищого рівня передається розгляд класифікаційних питань, розв'язати які через їх складність не може Відділ.

14. Митний орган вищого рівня має право скасувати або змінити класифікаційне рішення, винесене підпорядкованим йому митним органом, якщо таке рішення прийнято на основі неповної або недостовірної інформації, а також у разі встановлення порушення правил класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.

15. Відділами тарифів та митної вартості митниць, підпорядкованих регіональним, до 5 числа місяця, наступного за звітним, відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці подаються за встановленою формою (додаток 3) в електронному вигляді та на твердій копії відомості про всі класифікаційні рішення, прийняті за звітний період, та аналітична довідка.

16. Відділами тарифів та митної вартості регіональних митниць та відділами тарифів та митної вартості митниць, підпорядкованих безпосередньо Держмитслужбі, до 10 числа місяця, наступного за звітним, Управлінню з верифікації сертифікатів про походження товарів Держмитслужби подаються за встановленою формою (додаток 3) в електронному вигляді та на твердій копії зведені відомості про всі класифікаційні рішення за минулий місяць, прийняті щодо зони діяльності, та аналітична довідка.

17. Аналітична довідка має містити таку інформацію:

приклади найбільш значних випадків виявлення неправильного декларування товарів та їх впливу на митні платежі;

пропозиції щодо віднесення товарів, які внаслідок неправильної класифікації найчастіше декларуються не своїм найменуванням, до так званої групи ризику;

ужиті заходи та пропозиції щодо вдосконалення класифікаційної роботи;

інші відомості щодо питань класифікаційної роботи.

 

Назва митниці

АКТ ПРО МИТНИЙ ОГЛЯД

Додаток 1 втратив чинність
 (згідно з наказом Державної митної служби України
 від 14 листопада 2001 року N 725,
у зв'язку з цим додатки 2 - 4 вважати відповідно додатками 1 - 3)

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЗАПИТІВ З ПИТАНЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА КОДУВАННЯ ТОВАРІВ

N
з/п 

Вхідний номер та дата запиту 

Назва заявника (оперативний підрозділ, митниця) 

Назва суб'єкта ЗЕД 

Короткий зміст запиту (назва товару) 

Номер та дата класифікаційного рішення 

Номер та дата оформленої ВМД 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

__________ МИТНИЦЯ

ВІДДІЛ ТАРИФІВ ТА МИТНОЇ ВАРТОСТІ

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ
про визначення коду товару

від "___" _______________ ____ р. N ___

1. Перелік поданих для розгляду документів:

запит: ________________________________________ 

суб'єкт ЗЕД: __________________________________ 

ВМД N ____________ від "___" ____________ ____ р. 

дані граф 31 та 33 ВМД, за якими задекларовано товар: 

графа 31 

графа 33 

  

  

контракт N ________________ від "___" ____________ ____ р. 

інвойс N ___________________ від "___" ____________ ____ р. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

2. Зразки товару (огляд товару):

3. Документи, якими керувались для прийняття рішення: ___________________ 

________________________________________________________________________

4. Висновки: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Начальник відділу тарифів
та митної вартості

 

Зведені дані про класифікаційні рішення, прийняті відділом тарифів та митної вартості ______________ митниці за ________ _______ року*

N
з/п 

Заявлені декларантом код товару та його фірмове найменування, номер моделі, тип і ін. характеристики 

Установлені відділом код товару та його фірмове найменування, комплектність, номер моделі, тип і ін. характеристики 

Дата і номер класифіка-
ційного рішення 

Дата і номер експертного висновку митної лабораторії 

Вплив прийнятого класифікаційного рішення на митні платежі (мито, ПДВ, акцизний збір) та заходи нетарифного регулювання  

Примітка 

Мито, грн. 

ПДВ, грн. 

Акциз-
ний збір, грн.  

заходи нетариф-
ного регулю-
вання 

10 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальник відділу тарифів та митної вартості

Виконавець

* - Зведені відомості надсилаються відділами тарифів та митної вартості регіональних митниць на поштову скриньку електронної пошти "DMS Kants upr verifikatsiji" у форматі Microsoft Word чи Microsoft Excel для Windows-95 (або більш ранніх версій) шрифтом "UkrainianPeterburg" (ім'я файла "***##kt", де "***" - перші три цифри коду митниці; ## - порядковий номер звітного місяця).

Примітки: У графі 2 наводяться дані з граф 31 та 33 ВМД.

У графі 3 наводяться встановлені відділом відомості: код товару згідно з УКТЗЕД, а також найменування товару та окремі його характеристики, які є суттєвими для однозначної ідентифікації товару і завдяки яким цьому товару присвоєно конкретний десятизначний код згідно з УКТЗЕД.

У графах 6, 7, 8 зазначаються суми, згідно з оформленою ВМД (див. п. 12 Порядку), на які збільшились платежі внаслідок прийнятого відділом класифікаційного рішення, окремо за кожним видом платежу (у разі умовних платежів проставляється літера "У").

У рядку "Усього" зазначається загальна сума за графами 6, 7, 8.

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)

____________

Опрос