Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок работы отдела тарифов и таможенной стоимости региональной таможни (таможни) при определении страны происхождения товара

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 02.12.1999 № 782
Утратил силу

Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 14 листопада 2001 року N 725
,
 від 28 листопада 2002 року N 662

Порядок втратив чинність
 (згідно з наказом Державної митної служби України
 від 25 листопада 2003 року N 796)

1. Порядок роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при визначенні країни походження товару (далі - Порядок) розроблено з метою вдосконалення митного оформлення товарів і митного контролю та впорядкування процедури визначення країни їх походження при застосуванні заходів тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. На відділ тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) (далі - Відділ) покладається виконання таких функцій:

вирішення спірних питань, які виникають при перевірці відомостей про країну походження товарів, а також при перевірці сертифікатів, які застосовуються при ввезенні товарів відповідно до вимог угод про вільну торгівлю (далі - преференційні сертифікати);

вирішення питань визначення країни походження товарів, у тому числі достовірності преференційних сертифікатів, до чого Відділ залучається згідно з керівними документами Держмитслужби, регіональної митниці (митниці);

проведення вибіркових перевірок оформлених вантажних митних декларацій щодо правильності визначення країни походження товарів, а також достовірності преференційних сертифікатів;

проведення перевірки сертифікатів про походження товарів з України згідно з Положенням про проведення митними органами верифікації сертифікатів про походження товарів з України, затвердженим наказом Держмитслужби від 01.04.97 N 143 і зареєстрованим у Мін'юсті 18.04.97 за N 148/1952;

формування бази даних з питань походження товарів, у тому числі про преференційні сертифікати, та використання результатів аналізу цієї бази в роботі;

підготовка звітності з питань визначення країни походження товарів та перевірки преференційних сертифікатів.

3. Спірні питання визначення країни походження товару, у тому числі встановлення достовірності преференційних сертифікатів, рішення з яких не можуть бути знайдені на рівні оперативного підрозділу, передаються на розгляд Відділу.

4. Відділу передаються для вирішення питання, пов'язані з перевіркою a posteriori (згодом) сертифікатів про походження товарів з України, яка здійснюється за вказівкою Держмитслужби.

За результатами такої перевірки Відділ готує обґрунтовану відповідь за формою та в терміни, установлені Держмитслужбою для такої перевірки.

5. На розгляд Відділу передаються питання визначення країни походження товарів (у тому числі достовірності преференційних сертифікатів), до вирішення яких Відділ залучається згідно з керівними документами Держмитслужби, регіональної митниці (митниці).

6. Запит оперативного підрозділу, який здійснює митний контроль та митне оформлення товару (далі - оперативний підрозділ), має бути обґрунтований: містити причину направлення запиту, точку зору оперативного підрозділу з питань, які викликали сумнів, та пропозиції щодо їх можливого вирішення.

Запит має бути підписаний керівником оперативного підрозділу.

7. До Відділу разом із запитом оперативного підрозділу подаються сертифікат про походження товару, ВМД, повний пакет документів (оригінали та копії), поданих декларантом при митному оформленні, та Акт про проведення митного огляду, форма якого встановлюється Держмитслужбою. Усі копії документів мають бути засвідчені особистою номерною печаткою інспектора оперативного підрозділу.

(абзац перший пункту 7 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)

У разі потреби подаються інші документи (паспорт виробу, інструкція користувача, паспорти якості тощо), які можуть бути використані Відділом при вирішенні питань визначення країни походження (достовірності преференційного сертифіката).

В Акті про проведення митного огляду мають бути зазначені відомості про товар, які дають змогу зробити висновок про країну походження товару (наприклад, відомості про маркування товару тощо).

(абзац третій пункту 7 в редакції наказу
 Державної митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)

8. Запит оперативного підрозділу, що надійшов до Відділу, реєструється в журналі реєстрації та обліку запитів (додаток 1). До журналу можуть уноситись додаткові відомості за рішенням начальника Відділу.

Запит перевіряється стосовно повноти наданої інформації. У разі потреби Відділ запитує в оперативного підрозділу або декларанта додаткові відомості.

Оригінали документів повертаються оперативному підрозділу, а в справах Відділу залишаються запит та копії всіх документів.

9. Відділ може ініціювати проведення оперативним підрозділом повторного огляду товару із залученням фахівців Відділу. За результатами огляду складається Акт про проведення митного огляду.

(пункт 9 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 14.11.2001 р. N 725)

10. Рішення про визначення країни походження товару оформлюється за встановленою формою (додаток 2), доводиться до оперативного підрозділу і є обов'язковим для виконання при митному оформленні товару.

Рішення, прийняте Відділом, реєструється в журналі під номером "N КП - ******", де "КП" - країна походження товару, "******" - порядковий номер рішення.

Якщо Відділом приймається рішення про визначення країни походження товару або про достовірність преференційного сертифіката, яке не підтверджує відомості, заявлені декларантом у ВМД, то номер цього рішення проставляється в графі 44 ВМД у пункті 9 під кодом "9000" згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307 "Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації" і зареєстрованим у Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247, а також у ВМД вносяться зміни згідно з прийнятим рішенням.

11. Для контролю за виконанням прийнятого Відділом рішення про визначення країни походження товарів (достовірності преференційного сертифіката) та з метою встановлення фактичної ефективності роботи Відділу оперативний підрозділ у 7-денний термін після митного оформлення надсилає Відділу копію оформленої ВМД на товар, стосовно якого було винесене це рішення.

12. Якщо оперативний підрозділ, який відповідає за нарахування та справляння митних платежів (далі - відділ митних доходів та платежів) має сумніви щодо достовірності преференційного сертифіката, то він подає запит до Відділу про перевірку такого сертифіката.

До Відділу разом із запитом передаються оригінал преференційного сертифіката та наявні документи, які можуть бути використані в ході перевірки.

При потребі Відділ звертається до оперативного підрозділу про надання додаткової інформації, необхідної для проведення перевірки відповідно до вимог цього Порядку.

Прийняте Відділом рішення про достовірність сертифіката, а також оригінал преференційного сертифіката, достовірність якого підтверджена, передаються до відділу митних доходів та платежів.

13. Якщо в результаті перевірки, здійсненої через Держмитслужбу, установлено факт фальсифікації преференційного сертифіката, то Відділ складає протокол про порушення митних правил і відповідно до наказу Держмитслужби від 06.01.99 N 8 передає матеріали справи до відділення (служби) з боротьби із контрабандою та порушеннями митних правил.

У разі закінчення терміну притягнення до відповідальності відповідний підрозділ митного органу за дорученням його керівництва готує матеріали для передання до інших правоохоронних та контрольних органів для прийняття ними рішень відповідно до їх компетенції.

14. Якщо в результаті перевірки, здійсненої без залучення Держмитслужби, преференційний сертифікат визнано недійсним, то Відділ надсилає інформацію про цей факт Держмитслужбі з повідомленням про вжиті заходи.

15. Термін розгляду запитів зі спірних питань визначення країни походження товару, у тому числі встановлення достовірності сертифіката, не повинен перевищувати 10 днів. Якщо Відділом не може бути прийняте рішення про визначення країни походження товару (про достовірність преференційного сертифіката), то він надсилає запит до митного органу вищого рівня.

16. Митний орган вищого рівня має право скасувати чи змінити рішення про визначення країни походження товару або про достовірність преференційного сертифіката, прийняте підпорядкованим йому митним органом на основі неповної чи недостовірної інформації.

17. Відділ формує базу даних преференційних сертифікатів, за якими здійснювалося митне оформлення, та проводить аналіз роботи з питань визначення країни походження товарів та з питань перевірки преференційних сертифікатів.

18. Регіональні митниці (митниці) щомісяця формують за звітний період (з 29-го числа місяця, що передує звітному, до 28-го числа звітного місяця) дані за встановленою формою (додаток 3) і аналітичну довідку про роботу відділів тарифів та митної вартості з перевірки правильності визначення походження товарів.

Регіональні митниці узагальнюють зазначену інформацію підпорядкованих митниць.

(пункт 18 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 28.11.2002 р. N 662)

19. Регіональні митниці й митниці прямого підпорядкування до 2-го числа місяця, наступного за звітним, надсилають в електронному вигляді за встановленою формою (додаток 3) узагальнену інформацію за звітний період і аналітичну довідку до Управління тарифного регулювання Держмитслужби України.

(пункт 19 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 28.11.2002 р. N 662)

20. Аналітична довідка повинна містити:

оцінку керівництвом регіональної митниці (митниці) роботи відділу тарифів та митної вартості з перевірки правильності визначення країни походження товарів;

оцінку відділом тарифів та митної вартості регіональної митниці роботи відділів тарифів та митної вартості підпорядкованих митниць;

аналіз основних показників роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) за звітний період і пояснення збільшення (зменшення) цих показників порівняно з попереднім місяцем;

у разі нульових результатів за основними показниками роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) - пояснення причин наявності таких результатів;

конкретні пропозиції з удосконалення роботи регіональної митниці (митниці) з перевірки правильності визначення країни походження товарів.

(пункт 20 в редакції наказу Державної
 митної служби України від 28.11.2002 р. N 662)

 

Назва митниці

АКТ ПРО МИТНИЙ ОГЛЯД

Додаток 1 втратив чинність
 (згідно з наказом Державної митної служби України
 від 14 листопада 2001 року N 725,
у зв'язку з цим додатки 2 - 5 вважати відповідно додатками 1 - 4)

 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ ЗАПИТІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

N з/п 

Вхідний номер та дата запиту 

Назва заявника (підрозділ митниці, митниця) 

Короткий зміст запиту 

Номер та дата прийнятого рішення 

Номер та дата оформленої ВМД 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

__________ МИТНИЦЯ

ВІДДІЛ ТАРИФІВ ТА МИТНОЇ ВАРТОСТІ

______________________________________________________________________

РІШЕННЯ
про визначення країни походження товару

N КП - _____ від "___" _______________ р.

1. Перелік поданих для розгляду документів:

суб'єкт ЗЕД _____________________________________ 

запит _________________________ від "___" _______________ р. 

ВМД N _______________________ від "___" _______________ р. 

контракт N ___________________ від "___" _______________ р. 

рахунок-фактура (інвойс) N __________ від "___" _______________ р. 

сертифікат __________________________________ 

товаросупровідні документи: ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Маркування вантажу ________________________________________________ 

3. Виконання умов вільної торгівлі ______________________________________

4. Документи, якими керувались для прийняття рішення: _________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Висновки: __________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Начальник відділу

Виконавець

 

Основні показники
роботи ____________ регіональної митниці (митниці) з перевірки правильності визначення країни походження товарів

за _________ р.

N
з/п 

Назва показника 

За звітний місяць 

З початку року 

Усього 

"+", "-" до відповідного періоду минулого року  

Кількість сертифікатів про походження товару, перевірених регіональною митницею (митницею), шт. 

  

Кількість сертифікатів про походження товару, перевірених відділом тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці), шт.  

  

  

  

Кількість підроблених сертифікатів про походження товару, шт. 

  

  

  

Кількість рішень про визначення країни походження товарів, прийнятих відділом тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці), шт. 

  

  

  

Сума збільшення обсягу податків, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених законодавством, унаслідок прийняття відділом тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) рішень про визначення країни походження товарів, тис. грн. 

  

  

  

Кількість сертифікатів про походження товару з України, перевірених регіональною митницею (митницею), шт. 

  

  

  

____________
* Графа не заповнюється.

Начальник відділу тарифів та митної вартості 
  

Начальник Управління
тарифного регулювання
 

 
О. І. Пашинний
 

 

Зведені дані ____________ митниці за ____________ по фальсифікованих (підроблених) преференційних сертифікатах

Додаток 4 виключено
 (згідно з наказом Державної митної служби України
 від 28 листопада 2002 року N 662)

____________

Опрос