Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенные лицензионные склады транспортных и транспортно-экспедиционных организаций

Государственная таможенная служба
Порядок, Приказ от 04.12.1999 № 792
Утратил силу

Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій

Наказ Державної митної служби України
від 4 грудня 1999 року N 792

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 1999 р. за N 902/4195

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державної митної служби України
 від 5 листопада 2001 року N 708
,
 від 15 липня 2004 року N 522
,
 від 7 листопада 2007 року N 933

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 16 липня 2012 року N 835)

З метою подальшого впорядкування діяльності митних ліцензійних складів та у зв'язку зі змінами, які відбулися в митному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності в Україні, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій (додається).

2. Начальнику Управління нетарифного регулювання (Пашинний О. І.) забезпечити подання цього наказу на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя І. М.

 

Голова Служби 

Ю. Соловков 

 

Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій

(У тексті Порядку слово "інспектор" у всіх відмінках замінено словами "посадова особа" у відповідному відмінку згідно з наказом Державної митної служби України від 15 липня 2004 року N 522)

Порядок митного оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-експедиційних організацій (далі - Порядок), розроблено з метою вдосконалення механізму реалізації положень Митного кодексу України. Дія цього Порядку поширюється на товари, що переміщуються через митні ліцензійні склади (далі - МЛС) транспортних та транспортно-експедиційних організацій (далі - ТЕО), унесених до переліку підприємств-резидентів, які користуються режимом сприяння, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" (далі - Перелік).

Порядок розроблений з урахуванням Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 31.12.96 N 592 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.97 за N 5/1809 (далі - Положення про МЛС), Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 443/2247 (далі - Інструкція), Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 28.02.2003 N 129 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2003 N 424/7745, Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.99 за N 42/3335, Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.98 за N 469/2909, наказу Держмитслужби від 15.11.99 N 721 "Про визначення Переліку місць прибуття автотранспорту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 839/4132, Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.04.2000 N 206 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2000 за N 261/4482.

(абзац другий із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522)

1. Загальні положення

1.1. Терміни в цьому Порядку вживаються в такому значенні:

товар - будь-які предмети, що переміщуються через митний кордон України;

консолідований вантаж - вантаж, що перевозиться одним автотранспортним засобом і складається з двох і більше партій товарів для різних одержувачів або для одного одержувача від різних відправників;

МЛС ТЕО - митний ліцензійний склад, власником якого є ТЕО;

митниця обліку ТЕО - митний орган України, у якому перебувають на обліку ТЕО та МЛС ТЕО, на якому здійснюється перевантаження консолідованих вантажів з одного автотранспортного засобу на інший з метою їх подальшої доставки в митниці призначення кінцевим одержувачам в інших населених пунктах України;

митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого розпочинається перевезення консолідованих вантажів;

митниця призначення - будь-який митний орган України, де закінчується перевезення консолідованих вантажів;

загальний пакувальний лист - документ, який заповнюється іноземним експедитором і містить у собі узагальнену інформацію (кількість місць, вага, вартість в євро та інше) про товари, що входять до складу консолідованого вантажу.

1.2. ТЕО, унесені до Переліку, мають право доставляти всі, у тому числі підакцизні, консолідовані вантажі з митниці відправлення на кордоні України в митниці обліку ТЕО за попереднім повідомленням (далі - ПП), тобто без використання акцизної вантажної митної декларації та попередньої вантажної митної декларації (далі - АД, ПД відповідно). При цьому ТЕО подає ПП до митниці обліку цієї ТЕО.

Непідакцизні товари, що входять до складу консолідованого вантажу, дозволяється доставляти в митницю обліку ТЕО за внутрішнім транзитним документом (далі - ВТД).

Контроль за доставкою консолідованих вантажів, які обслуговуються ТЕО як експедитором, з митниці відправлення на кордоні України в митницю обліку ТЕО автотранспортними засобами, які не належать ТЕО, здійснюється із застосуванням ПП.

1.3. Перевезення консолідованих вантажів із митниці відправлення на кордоні України в митницю обліку ТЕО на умовах, визначених у пункті 1.2 цього Порядку, здійснюється ТЕО на підставі договорів з одержувачами вантажів.

Попередні повідомлення не приймаються митницею обліку ТЕО до митного оформлення:

без подання суб'єктами підприємницької діяльності у випадках, передбачених чинним законодавством, разових (індивідуальних) ліцензій на право здійснення зовнішньоекономічної операції;

за відсутності в програмно-інформаційному комплексі Єдиної автоматичної інформаційної системи (далі - ПІК ЄАІС) Держмитслужби відомостей про те, що кінцевий одержувач перебуває на обліку в митниці призначення за місцем його державної реєстрації.

1.4. Якщо ТЕО доставляє непідакцизні товари, що входять до складу консолідованого вантажу, з митниці відправлення на кордоні України в митницю обліку ТЕО за ВТД, то дотримання вимог, визначених у пункті 1.3 цього Порядку, контролює митниця відправлення на кордоні України.

1.5. Якщо до складу консолідованого вантажу входять товари, які доставляються безпосередньо в митницю призначення за місцем державної реєстрації кінцевого одержувача, тобто без перевантаження на МЛС ТЕО, то митний контроль за доставкою цих товарів здійснюється на загальних підставах відповідно до наказів Держмитслужби від 04.05.98 N 267 та від 08.12.98 N 771.

1.6. Дозволяється одночасне застосування визначених у пунктах 1.2 та 1.5 цього Порядку схем митного контролю та митного оформлення консолідованих вантажів, що перевозяться одним автотранспортним засобом.

1.7. Якщо до складу консолідованого вантажу входять товари, кінцевий одержувач яких перебуває на обліку безпосередньо в митниці обліку ТЕО, то вимоги пункту 1.5 цього Порядку щодо доставки таких вантажів з митниці відправлення на кордоні України в митницю обліку ТЕО та вимоги розділу 5 цього Порядку щодо доставки цих товарів із місця прибуття автотранспорту (МЛС ТЕО) кінцевому одержувачу не застосовуються. У разі потреби дозволяється перевантаження консолідованих вантажів на МЛС ТЕО. Начальник митниці обліку ТЕО самостійно визначає технологічну схему митного контролю за доставкою таких товарів кінцевим одержувачам.

1.8. Товари, зазначені в пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 954 "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" (зі змінами та доповненнями), які входять до складу консолідованого вантажу, ТЕО має право доставляти за ПП з митниці відправлення на кордоні України в митницю обліку ТЕО лише в разі, якщо одержувач цих товарів перебуває на обліку безпосередньо в митниці обліку ТЕО. При цьому розміщення таких товарів на МЛС ТЕО забороняється.

1.9. Непідакцизні товари, що переміщуються через територію України транзитом, у разі запланованої заміни транспортного засобу можуть бути розміщені на МЛС ТЕО, розташованому на шляху транзиту.

1.10. У разі використання МЛС відкритого типу всі вантажі, що зберігаються на ньому відповідно до цього Порядку, мають міститися в окремому приміщенні (терміналі) або у відокремленій частині МЛС ТЕО, обладнаній для зберігання товарів під митним забезпеченням. Головною умовою розміщення консолідованих вантажів на МЛС ТЕО є забезпечення роздільного зберігання товарів, які перебувають у різних митних режимах, а також товарів, які хоч і перебувають в одному митному режимі, але переміщуються через митний кордон у різних напрямках. Механізм митного контролю та митного оформлення таких товарів має бути відповідно до Положення про МЛС унесений до Процедури організації митного режиму - митного складу.

1.11. Товари, які зберігаються в терміналі, можуть підлягати таким операціям:

створенню оптимального температурного режиму їх зберігання;

навантаженню;

вивантаженню;

інвентаризації.

Операції, пов'язані з перепакуванням, маркуванням і перемаркуванням, суворо заборонені. Переформування партій товарів дозволяється виключно при транзиті відповідно до пункту 6.3 цього Порядку. Відновлення упаковки, пошкодженої під час транспортування товару на МЛС ТЕО, здійснюється під контролем митниці зі складанням відповідного акта.

2. Особливості підготовки та практичного застосування наказів про внесення ТЕО до Переліку

2.1. Унесення ТЕО до Переліку здійснюється відповідно до Порядку визначення підприємств - резидентів України, під час провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння, затвердженого наказом Державної митної служби України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Державної податкової адміністрації України від 07.07.99 N 411/488/357, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.99 за N 492/3785.

2.2. Місцем прибуття автотранспорту ТЕО з консолідованими вантажами в митницю обліку ТЕО є МЛС ТЕО. Унесення МЛС ТЕО до Переліку місць прибуття автотранспорту, затвердженого наказом Держмитслужби від 15.11.99 N 721, здійснюється Управлінням організації митного контролю Держмитслужби шляхом унесення змін до цього Переліку в ПІК ЄАІС Держмитслужби. Підставою для цього є наказ, виданий відповідно до вимог пункту 2.1 цього Порядку.

2.3. Начальник митниці обліку ТЕО самостійно визначає порядок зняття з контролю консолідованих вантажів, що прибувають на МЛС ТЕО автотранспортними засобами, з унесенням відмітки до ПІК ЄАІС Держмитслужби про надходження вантажу в зону діяльності митниці обліку ТЕО та порядок перебування консолідованих вантажів під митним контролем до їх розміщення на МЛС ТЕО чи подальшої доставки кінцевому одержувачу, якщо останній перебуває на обліку безпосередньо в митниці обліку ТЕО. Цей порядок має бути спрямований на прискорення розвантаження з метою максимального скорочення термінів простою автотранспортних засобів.

3. Доставка консолідованих вантажів з митниці відправлення на кордоні України в митницю обліку ТЕО

3.1. У разі використання ПП для доставки консолідованих вантажів на МЛС ТЕО цей документ ТЕО подає митниці обліку ТЕО. На цьому етапі митниця обліку ТЕО виконує функції митниці призначення відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771.

3.2. ТЕО повинна на основі чітких договірних взаємовідносин та обміну інформацією з одержувачем товару виключити дублювання оформлення ПП митницею обліку ТЕО й митницею призначення за місцем державної реєстрації кінцевого одержувача.

3.3. У разі застосування ВТД для доставки непідакцизних товарів, що входять до складу консолідованих вантажів, на МЛС ТЕО митний контроль здійснюється відповідно до вимог наказу Держмитслужби України від 12.04.2000 N 206, у тому числі з можливим застосуванням положень пункту 1.6 Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України, затвердженого цим наказом (далі - Порядок ВТД).

Контроль за переміщенням товарів здійснює митниця відправлення на кордоні України відповідно до пунктів 1.9 і 1.10 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771.

3.4. ПП (ВТД) може подаватись на всі партії товарів, що перебувають у складі консолідованого вантажу на одному транспортному засобі, незалежно від кількості й місцезнаходження кінцевих одержувачів.

4. Розміщення ввезених в Україну консолідованих вантажів на МЛС ТЕО

4.1. Під час розміщення в режим митного складу товарів, що переміщуються ТЕО автотранспортними засобами через митний кордон України в складі консолідованих вантажів, мотивована заява про мету розміщення товару на МЛС ТЕО та зовнішньоекономічний договір (контракт) не вимагаються.

4.2. Під час розміщення товару на МЛС ТЕО в режим митного складу вантажна митна декларація (далі - ВМД) заповнюється відповідно до встановленого порядку на весь консолідований вантаж, що надходить на одному транспортному засобі. При цьому дозволяється використання бланків форми МД-8. Код товару в графі 33 ВМД зазначається до четвертих знаків. Якщо до складу консолідованого вантажу входять окремі партії товарів, вартість яких у кожному конкретному випадку менше ніж еквівалент 100 доларів США, то при розміщенні таких партій на МЛС ТЕО застосовується ВМД, заповнена згідно з розділом 6 Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі, затвердженого наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 (далі - Порядок заповнення ВМД).

4.3. У товаротранспортній накладній (далі - CMR) та товаросупровідних документах, за якими товар надходить на МЛС ТЕО, має бути належним чином зазначена вся інформація щодо відправника (графи 1, 22 CMR), одержувача (графа 2 CMR), перевізника (графи 16, 23 CMR), експедитора та МЛС ТЕО (графа 13 CMR). У разі відсутності даних про експедитора та МЛС ТЕО в товаросупровідних документах товар може бути розміщений на МЛС ТЕО з поданням документів у загальному порядку відповідно до Положення про МЛС.

4.4. Увезені в Україну товари можуть випускатися з МЛС ТЕО відповідно до Положення про МЛС, а також для одноразового перевезення на інші митні ліцензійні склади, які розташовані в зоні діяльності іншої митниці, згідно з цим Порядком.

5. Доставка вантажів з МЛС ТЕО одержувачам

5.1. ТЕО несе відповідальність за доставку кожної партії товарів, яка входить до складу консолідованого вантажу, у митницю призначення за місцем державної реєстрації кінцевого одержувача, зазначеного в графі 2 CMR.

5.2. При доставці підакцизних товарів з МЛС ТЕО в митницю призначення обов'язково застосовується АД.

5.3. При доставці з МЛС ТЕО в митницю призначення непідакцизних товарів застосовується ВТД; лист-узгодження на перевезення вантажу в митницю призначення для проведення митного оформлення та копії облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) не вимагаються. 

Додатковою підставою для надання дозволу на перевезення товарів із МЛС ТЕО в митницю призначення є наявність у ПІК ЄАІС відомостей про те, що кінцевий одержувач перебуває на обліку в митниці призначення за місцем його державної реєстрації.

5.4. За умови подання одержувачем обґрунтованої заяви на ім'я начальника митниці призначення може застосовуватись ПП при доставці товарів з МЛС ТЕО в митницю призначення. У цьому разі митниця призначення інформує митницю обліку ТЕО про надання згоди на використання ПП як документа контролю за доставкою вантажів.

5.5. ТЕО оформлює ВТД з обов'язковим заповненням графи 50 "Довіритель". При цьому в графі 2 "Відправник" ВТД зазначаються відповідно до Інструкції відомості про ТЕО, а в графі 40 "Загальна декларація/попередній документ" ВТД проставляються номер і дата ВМД типу ІМ 74, оформленої при попередньому розміщенні консолідованого вантажу на МЛС ТЕО.

5.6. Перевезення товарів у митницю призначення здійснюється лише в межах митної території України.

5.7. Митниця обліку ТЕО знімає з контролю ВМД типу ІМ 74 після отримання від митниці призначення підтвердження про надходження товару відповідно до вимог Порядку ВТД чи Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.05.98 N 267.

5.8. Кінцевий одержувач товару має право на повторне розміщення товару (після його перебування на МЛС ТЕО) у режимі митного складу в митниці призначення. При цьому термін перебування товару в режимі митного складу обчислюється з дати оформлення вантажної митної декларації відповідно до розділу 6 Порядку заповнення ВМД при розміщенні консолідованого вантажу на МЛС ТЕО в митниці обліку ТЕО. Розміщення одержувачем товару на МЛС митниці призначення здійснюється відповідно до Положення про МЛС.

6. Розміщення транзитних вантажів на МЛС ТЕО

6.1. При ввезенні транзитного вантажу на митну територію України митниця відправлення на кордоні України направляє його за транзитною ВМД - документом контролю за доставкою вантажів у митницю обліку ТЕО. Заповнення транзитної ВМД при цьому має особливості, визначені в пункті 9.4.1 цього Порядку. На цьому етапі митниця обліку ТЕО виконує функції митниці призначення відповідно до розділу 5 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771.

Розміщення таких вантажів на МЛС ТЕО здійснюється на загальних підставах з оформленням ВМД типу ІМ 74 відповідно до режиму митного складу, при цьому в графі 40 цієї ВМД зазначається номер транзитної ВМД, оформленої при ввезенні товарів в Україну.

Направлення транзитних підакцизних товарів на МЛС ТЕО не дозволяється.

6.2. Транзитні товари можуть зберігатися на МЛС ТЕО в режимі митного складу протягом одного місяця. Після закінчення цього терміну застосовуються вимоги наказу Держмитслужби від 29.05.97 N 238 "Про терміни зберігання товарів на митних ліцензійних складах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.06.97 за N 214/2018.

6.3. Вивезення таких товарів з МЛС ТЕО здійснюється на підставі нової транзитної ВМД - документа контролю за доставкою вантажів. На цьому етапі митниця обліку ТЕО виконує функції митниці відправлення відповідно до розділу 5 Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від 08.12.98 N 771.

При цьому транзитна ВМД заповнюється в установленому порядку з урахуванням особливостей, визначених у пункті 9.4.3 цього Порядку.

У разі подрібнення партії, що зумовлено технологією подальшого транспортування, транзитна ВМД складається на кожну партію товару, що вивозиться.

7. Розміщення експортних вантажів на МЛС ТЕО

7.1. Для формування відправлень консолідованих вантажів за загальними CMR за межі митної території України дозволяється попереднє розміщення на МЛС ТЕО партій товарів у режимі митного складу. Такі товари можуть зберігатися на МЛС ТЕО протягом трьох місяців.

7.2. Підставою для розміщення товарів, зазначених у пункті 7.1 цього Порядку, на МЛС ТЕО в режимі митного складу є:

ВМД типу ЕК 74;

договір про зберігання товарів між власником МЛС ТЕО та українським суб'єктом - стороною зовнішньоекономічного контракту або особою, ним уповноваженою (далі - суб'єкт);

копія зовнішньоекономічного контракту, завірена в установленому порядку;

інші документи, потрібні для здійснення оформлення товарів у режимі експорту.

7.3. Якщо митниця обліку ТЕО не є одночасно митницею відправлення, у якій суб'єкт перебуває на обліку за місцем його державної реєстрації, то для розміщення на МЛС ТЕО товарів, зазначених у пункті 7.1 цього Порядку, митниці обліку ТЕО додатково подається лист-узгодження митниці відправлення, який видається на підставі договору між суб'єктом та власником МЛС транспортної (транспортно-експедиційної) організації, унесеної до Переліку.

7.4. При розміщенні на МЛС ТЕО товарів ВМД складається та оформлюється на кожну партію товарів зі сплатою відповідного митного збору.

7.5. Випуск з МЛС ТЕО консолідованого експортного вантажу, який складається з партій товарів, попередньо розміщених на МЛС ТЕО на умовах, визначених пунктом 7.1 цього Порядку, здійснюється за умови митного оформлення митницею обліку ТЕО експортних ВМД та CMR, підготовлених ТЕО.

7.6. Якщо за схемою роботи одержувачем консолідованого експортного вантажу за межами митної території України є іноземний експедитор, який буде продовжувати подальші операції з доставки товарів одержувачам-нерезидентам, то після накопичення й формування цього вантажу на МЛС ТЕО для відправлення ТЕО в доповнення до раніше оформлених CMR може оформлювати загальну CMR на весь консолідований вантаж. У цій CMR як відправник зазначається ТЕО (гр. 1 загальної CMR), а як одержувач - іноземний експедитор, який прийматиме консолідований вантаж (гр. 2 загальної CMR).

7.7. Доставка консолідованого вантажу з митниці обліку ТЕО в митницю призначення на кордоні України здійснюється відповідно до вимог Порядку ВТД. При цьому оформлюється один ВТД на весь консолідований вантаж, який доставляється одним автотранспортним засобом у митницю призначення на кордоні України. На цьому етапі митниця обліку ТЕО виконує функції митниці відправлення.

7.8. Митниця відправлення, у якій суб'єкт перебуває на обліку за місцем його державної реєстрації, тримає на контролі лист-узгодження до отримання з митниці обліку ТЕО підтвердження про фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

7.9. Якщо товари, зазначені в пункті 7.1 цього Порядку, не вивезено з МЛС ТЕО за межі митної території України в установлені терміни, то оформлена відповідно до режиму митного складу ВМД анулюється в порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

7.10. Товари, тимчасово ввезені на митну територію України, для формування відправлення за межі митної території України можуть бути розміщені на МЛС ТЕО, якщо митниця обліку ТЕО є одночасно митницею, у якій ці тимчасово ввезені товари перебувають на контролі. Термін зберігання таких товарів у режимі митного складу не повинен перевищувати трьох місяців. При цьому, якщо до закінчення терміну зобов'язання про зворотне вивезення залишилось менше ніж три місяці, розміщення цих товарів на МЛС ТЕО в режимі митного складу забороняється.

Якщо відповідне митне оформлення цих товарів до закінчення терміну перебування товарів у режимі митного складу не здійснено, то товари можуть зберігатися під митним контролем на МЛС ТЕО згідно зі статтею 85 Митного кодексу України з нарахуванням митного збору за перебування товарів під митним контролем у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Якщо відповідне митне оформлення цих товарів до закінчення терміну дії зобов'язання про зворотне вивезення не проведено, то митниця обліку ТЕО здійснює провадження в справі про порушення митних правил.

Оформлення товару в режимі митного складу й розміщення його на МЛС ТЕО не є підставою для зняття цього товару з митного контролю. Підставою для зняття товару з митного контролю є ВМД, заповнена відповідно до розділу 5.4 Порядку заповнення ВМД і оформлена митницею обліку ТЕО, та підтвердження митниці призначення на кордоні України про проходження вантажу.

8. Облік товарів на МЛС ТЕО

8.1. При надходженні товарів на МЛС ТЕО вони мають бути задекларовані, а також зареєстровані власником МЛС ТЕО в складських документах окремо за кожним митним режимом і напрямком переміщення згідно з формами, установленими митницею відповідно до додатка 2 до Положення про МЛС. Митниця має право вносити додаткові відомості до цих форм.

8.2. Власник МЛС ТЕО має на початку кожного місяця подавати митному органу звіти про товари, які зберігались і зберігаються в терміналі, окремо щодо кожного митного режиму й напрямку переміщення. У звіті зазначаються:

номер і дата ВМД, оформленої при надходженні товару на склад (щодо транзитних вантажів обов'язково наводяться відомості про всі транзитні ВМД);

найменування товару та його код за УКТЗЕД;

номер і дата ВМД, оформленої при випуску товару зі складу, або номер документа контролю за доставкою вантажів;

відмітка про наявність товару на МЛС ТЕО на дату звіту.

Конкретні форми звітів установлюються митницею при затвердженні Процедури організації митного режиму - митного складу й мають забезпечувати якість контролю та обліку товарів, що зберігаються на конкретному МЛС ТЕО.

Митний орган може зобов'язати власника МЛС ТЕО подати позачерговий звіт.

8.3. Митний орган має право проводити в будь-який час інвентаризацію товарів, які зберігаються на складі.

9. Главу виключено

(глава 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 15.07.2004 р. N 522,
 виключена згідно з наказом Державної
 митної служби України07.11.2007 р. N 933)

 

Начальник Управління
нетарифного регулювання
 

 
О. Пашинний
 

Опрос