Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в решение Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 12 марта 1998 г. N 26

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 22.11.1999 № 243
Утратил силу

Про внесення змін та доповнень до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 1998 р. N 26

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 22 листопада 1999 року N 243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 1999 р. за N 854/4147

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 12 березня 1998 року N 26

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28 січня 2014 року N 114)

З метою вдосконалення порядку щодо приведення форми випуску цінних паперів відповідно до вимог абзацу другого пункту першого розділу 6 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни та доповнення до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 1998 року N 26 (зі змінами та доповненнями, які затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.07.98 N 81):

а) пункт другий викласти в такій редакції:

"2. Для заміни свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів емітент подає до відповідного територіального управління, а в разі заміни свідоцтв про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів - до управління регулювання інвестиційної діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про заміну свідоцтва щодо визначення форми випуску цінних паперів згідно з додатком;

б) рішення загальних зборів щодо визначення форми випуску акцій, оформлене протоколом і засвідчене підписом керівника та печаткою емітента (для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, а саме акцій);

в) рішення уповноваженого органу щодо визначення форми випуску облігацій, оформлене протоколом і засвідчено підписом керівника та печаткою емітента (для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, а саме облігацій);

г) рішення щодо визначення форми випуску інвестиційних сертифікатів, оформлені протоколом загальних зборів товариства, із зазначенням кожного взаємного фонду (для інвестиційної компанії) окремо;

ґ) оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій, інвестиційних сертифікатів та облігацій);

д) копію статуту або змін до нього, які повинні бути нотаріально засвідчені:

щодо розміру статутного фонду, кількості акцій, номінальної вартості акцій, типу (іменні, на пред'явника) та категорій (прості, привілейовані) - для акцій;

щодо кількості, номінальної вартості та типу (іменні або на пред'явника) - для інвестиційних сертифікатів";

б) після пункту другого додати пункт третій:

"3. Підставами для відмови в заміні свідоцтв можуть бути:

невідповідність поданих документів чинному законодавству України;

відсутність будь-якого із зазначених документів відповідно до вимог цього рішення".

У зв'язку з цим пункти третій та четвертий вважати відповідно пунктами четвертим та п'ятим.

2. Управлінню корпоративних фінансів (А. Портнов) забезпечити державну реєстрацію цього рішення відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Прес-центру Комісії забезпечити публікацію цього рішення у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії О. Бойка.

5. Рішення набуває чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова Комісії

О. Мозговий

 

 

"___" _____________ 199__ р. N

         (дата написання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва щодо визначення форми випуску цінних паперів

Найменування та вид акціонерного товариства 

  

Код за ЄДРПОУ 

  

Місцезнаходження 

  

Телефон, факс 

  

Розмір статутного фонду 

  

Сумарна номінальна вартість випуску цінних паперів

 

Кількість за типами та категоріями 

  

Поточний рахунок 

  

Номінальна вартість 

  

Форма випуску цінних паперів 

  

 

М. П.

П. І. Б.

____________

Опрос