Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о проведении Всеукраинского конкурса "Классный руководитель: шаг в XXI век"

Минобразования
Положение, Приказ от 24.11.1999 № 396
Утратил силу

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття"

Наказ Міністерства освіти України
від 24 листопада 1999 року N 396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 грудня 1999 р. за N 848/4141

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 7 жовтня 2014 року N 1145)

Відповідно до Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.92 N 384, та з метою підвищення ролі класного керівника, майстра виробничого навчання у виконанні основних завдань, покладених на загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади Законом України "Про освіту", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття" (додається).

2. Провести протягом 1999/2000 навчального року Всеукраїнський конкурс "Класний керівник: крок у XXI століття".

3. Управлінню гуманітарної освіти та виховання (Лукашевич М. П.) до січня 2000 року внести пропозиції щодо складу центрального оргкомітету та журі Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття".

4. Управлінню гуманітарної освіти та виховання (Лукашевич М. П.), Головному управлінню середньої освіти (Бачев Д. О.) здійснити організаційно-педагогічне забезпечення проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття".

5. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

5.1. Довести Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття" до відома керівників загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів.

5.2. Здійснити організаційні заходи щодо проведення 1-го та 2-го етапів Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття".

5.3. Забезпечити участь у Всеукраїнському зборі переможців 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття".

6. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 21.06.99 N 208 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття".

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О. Я. Савченко.

 

Міністр 

В. О. Зайчук 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття"

1. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс "Класний керівник: крок у XXI століття" започатковується з метою підтримки творчої праці вчителів, підвищення їх майстерності, популяризації педагогічних здобутків, підвищення ролі класного керівника (куратора, класного наставника тощо), майстра виробничого навчання у виконанні основних завдань, покладених на загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади Законом України "Про освіту".

Конкурс носить індивідуальний характер.

1.2. Завдання конкурсу:

пошук нових форм, методів, моделей організації виховної роботи з учнями;

виявлення найбільш творчих класних керівників;

поширення кращого досвіду в організації виховної роботи з учнями;

створення інформаційного банку даних кращих прикладів педагогічного досвіду роботи класних керівників (кураторів, класних наставників тощо) загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

1.3. Всеукраїнський конкурс "Класний керівник: крок у XXI століття" проводить Міністерство освіти України разом з Академією педагогічних наук України при підтримці Творчої спілки вчителів України, ЦК профспілок працівників освіти.

Інформаційний спонсор - Редакція освітянських видань (газета "Позакласний час").

Міністерство освіти України затверджує центральний оргкомітет конкурсу і журі.

Центральний оргкомітет встановлює порядок відбору поданих на конкурс матеріалів, умови та порядок проведення завершального етапу конкурсу.

2. Порядок і термін проведення

2.1. Всеукраїнський конкурс "Класний керівник: крок у XXI століття" проводиться у два тури.

Перший тур - проводиться поетапно:

1-й етап - районний, міський (крім професійно-технічних навчальних закладів)

2-й етап - в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський

3-й етап - Всеукраїнський, завершальний

Другий тур - збір переможців

Умови фінансування збору та термін проведення будуть повідомлені додатково.

2.2. Для проведення першого туру утворюються відповідні оргкомітети конкурсу і журі, які розробляють умови та порядок проведення 1-го і 2-го етапів конкурсу, визначають переможців і форми їх нагородження.

Склад районного (міського) оргкомітету конкурсу і журі затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за поданням районного (міського) методичного кабінету.

Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі затверджується відповідним органом управління освіти за поданням Інституту післядипломної освіти.

3. Учасники конкурсу

3.1. У Всеукраїнському конкурсі "Класний керівник: крок у XXI століття" можуть брати участь учителі, класні керівники (куратори, класні наставники тощо) загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, майстри виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів незалежно від одержаної освіти, набутого фаху, педагогічного стажу, віку.

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає районному (міському) оргкомітету:

заяву про участь у конкурсі;

анотацію власного досвіду роботи з вихованцями, у якій зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість тощо. В анотації бажано вказати:

характеристику досвіду за інноваційним потенціалом (модифікаційний, що пов'язаний з удосконаленням, раціоналізацією відомих методик, ідей тощо; комбінаторний, що полягає у нових конструктивних поєднаннях відомих ідей, методик виховної роботи; авторський, радикальний - упровадження оригінальних ідей, форм, методів виховання);

рівень актуальності досвіду (для конкретного дитячого колективу; для конкретної школи чи школи зі схожими умовами; для цього регіону);

репрезентативність досвіду, тобто тривалість його, підтвердження в роботі інших педагогів, шкіл;

відповідність досвіду вимогам раціонального використання часу, засобів, витрат.

Обсяг поданого матеріалу не повинен перевищувати 4 сторінок.

Оригінал друкується на папері формату А-4 через 2 інтервали. Відтиски на папері повинні бути чіткими.

Розмірні показники друку:

в одному рядку 60 + 2 знаки з урахуванням пропусків між словами;

абзацний відступ - 3 - 5 інтервалів;

на одній сторінці суцільного тексту - 40 + 2 рядки;

верхнє поле - 20 мм, праве - 10 мм;

ліве та нижнє довільне, але не менше 20 мм;

заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу трьома інтервалами.

На бажання та за можливості претендент подає оргкомітету й інші матеріали (фотографії, відео- та аудіозаписи), в тому числі відгуки органів освіти, наукових установ, громадських організацій тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки.

3.3. До участі в кожному наступному етапі допускаються переможці попереднього за умови подання оргкомітету матеріалів, зазначених у пункті 8 цього Положення.

3.4. Центральний оргкомітет конкурсу приймає заяви з матеріалами до 25 березня 2000 року:

252135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, Міносвіти України, Управління гуманітарної освіти та виховання.

За результатами розгляду матеріалів претендентам надсилається інформація про подальшу участь в конкурсі або обґрунтована відмова.

4. Визначення переможців та нагородження

Підсумки конкурсу проводяться на кожному етапі відповідними органами освіти.

За рішенням журі 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття" центральний оргкомітет приймає рішення про нагородження переможців відзнаками Міністерства освіти України, преміями, подарунками.

Узагальнений матеріал з досвіду роботи буде опублікований в інформаційно-методичному збірнику Міністерства освіти України.

 

Начальник управління гуманітарної
освіти та виховання
 

 
М. П. Лукашевич
 

Опрос