Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления централизованного государственного учета документов культурного наследия, находящегося за границей, и документов иностранного происхождения, касающихся истории Украины

Главное архивное управление Украины
Порядок, Приказ от 11.11.1999 № 67
редакция действует с 02.07.2002

Про затвердження Порядку здійснення централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України

Наказ Головного архівного управління України
від 11 листопада 1999 року N 67

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 1999 р. за N 816/4109

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету архівів України
 від 12 червня 2002 року N 45

(У назві наказу та тексті Порядку слова "історико-культурна спадщина" в усіх відмінках замінено словами "культурна спадщина" у відповідному відмінку, а слова "Державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим" та "державні архівні установи Автономної Республіки Крим" у всіх відмінках замінено словами "Державний архів в Автономній Республіці Крим" у відповідному відмінку згідно з наказом Державного комітету архівів України від 12 червня 2002 року N 45)

Відповідно до статті 17 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України (додається).

2. Зазначений документ направити центральним державним архівам України, галузевим державним архівам, Державному архіву в Автономній Республіці Крим, державним архівам областей, мм. Києва і Севастополя, Міністерству культури і мистецтв України, Національній академії наук України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу зберігання та обліку Національного архівного фонду Г. П. Рижкову.

  

Начальник Головного управління 

Р. Я. Пиріг 

 

ПОРЯДОК
здійснення централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України

(У тексті Порядку слово "Головархів" у всіх відмінках замінено словом "Держкомархів" у відповідному відмінку згідно з наказом Державного комітету архівів України від 12 червня 2002 року N 45)

1. Цей порядок, розроблений відповідно до ст. 5 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", визначає здійснення централізованого державного обліку документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету архівів України від 12.06.2002 р. N 45)

2. Централізованому державному обліку підлягають усі види зазначених документів з паперовою основою, плівковими та іншими носіями інформації незалежно від форм власності.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету архівів України від 12.06.2002 р. N 45)

3. Виявлення документів здійснюється:

на підставі міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво в галузі архівної справи;

в процесі дослідницької роботи працівників державних архівних установ у архівах за кордоном;

у ході тематичного виявлення інформації про документи, що стосуються історії України, на бібліографічному рівні (вивчення науково-інформаційних та науково-довідкових видань).

4. Роботу щодо виявлення та обліку зазначених документів здійснюють центральні державні архіви, галузеві державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя.

5. Документи, виявлені під час закордонних відряджень або за довідниками та іншими науково-інформаційними виданнями, описуються на картках централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної україніки встановленого зразка (додаток).

6. Документи, а також копії архівних документів, у т. ч. на правах оригіналу, юридичних та фізичних осіб, що надійшли з-за кордону на підставі міжнародних угод про співробітництво в галузі архівної справи, шляхом придбання на аукціоні, тендері, за договорами купівлі-продажу, дарування, за заповітом, підлягають фондуванню, описуванню та державному обліку згідно з чинним законодавством.

7. Картки централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної україніки складаються у двох примірниках. Один примірник облікової картки постійно зберігається в державній архівній установі за місцем її складання.

Другий примірник облікової картки державні архівні установи разом із відомостями про зміни у складі та обсязі фондів подають до Держкомархіву України, який створює банк даних "Зарубіжна архівна україніка" (далі - ЗАУ). Картки цих документів повинні мати у правому верхньому куті позначку "ЗАУ".

8. Керівництво та контроль за централізованим державним обліком документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України, здійснює Держкомархів України через Центральний фондовий каталог (далі - ЦФК).

9. Картки в ЦФК ведуться окремо для кожного центрального державного архіву, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва та Севастополя.

10. Цей Порядок може бути застосований також у процесі виявлення документів культурної спадщини, що знаходяться за кордоном, та документів іноземного походження, що стосуються історії України, якщо таке виявлення здійснюється представниками інших установ, підприємств і організацій та громадянами.

 

Картка
централізованого державного обліку документів зарубіжної архівної україніки

1. Країна 

2. Назва архіву, його належність 

3. Шифр документа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Дата створення документа 

5. Заголовок документа 

6. Назва фондоутворювача 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. Обсяг одиниці обліку 

8. Джерело надходження 

9. Мова документа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Короткий зміст документа 

  

  

  

  

  

  

11. Правовий статус документа 

12. Умови доступу до документа 

  

  

  

  

13. Умови репродукування 

14. Фізичні характеристики 

  

  

  

  

15. Примітки 

16. Посада, підпис укладача картки, дата та місце складання 

  

  

  

  

  

  

  

  

___________

Опрос