Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о таможенном контроле и таможенном оформлении международных почтовых отправлений

Государственная таможенная служба, Государственный комитет связи и информатизации Украины
Положение, Приказ от 27.10.1999 № 680/108
редакция действует с 02.03.2002

Про затвердження Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень

Наказ Державної митної служби України,
Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 27 жовтня 1999 року N 680/108

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 листопада 1999 р. за N 791/4084

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної митної служби України,
 Державного комітету зв'язку та інформатизації України
 від 4 лютого 2002 року N 67/26

З метою встановлення порядку митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в міжнародних поштових відправленнях підприємствами поштового зв'язку, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень (додається).

2. Управлінню справами Держмитслужби (Максимов Ю. Ю.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до митних органів.

3. Управлінню стандартизації, сертифікації і метрології Державного комітету зв'язку та інформатизації України (Вознюк В. І.) довести цей наказ до Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта".

4. Начальникам митних органів проінформувати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та митних брокерів, що працюють у зонах діяльності митних органів, про затверджений цим наказом порядок справляння належних платежів при митному оформленні міжнародних поштових відправлень.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби Соболя І. М., заступника Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України Орленка М. П.

6. Вважати такими, що не застосовуються, Правила таможенного контроля за международными почтовыми отправлениями Головного митного управління Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР.

 

В. о. Голови Державної митної
служби України
 

 
О. Б. Єгоров
 

Голова Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
 

 
О. Б. Шевчук
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ

1. Терміни та визначення, що вживаються в цьому Положенні

Міжнародні поштові відправлення (далі - МПВ) - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу (далі - ВПС) та Правил надання послуг поштового зв'язку листи (прості, рекомендовані), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі та спеціальні мішки з позначкою "М" (прості, рекомендовані), дрібні пакети, поштові посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення прискореної пошти з позначкою EMS, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом операторами поштового зв'язку.

(абзац перший розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Підприємство спеціального зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж спеціального зв'язку з метою надання послуг спеціального зв'язку та послуг з пересилання відправлень міжнародної прискореної пошти EMS;

(розділ 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державної
 митної служби України, Державного комітету зв'язку та
 інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26
,
 у зв'язку з цим абзаци другий - десятий уважати абзацами третім - одинадцятим)

Оператор поштового зв'язку, у тому числі підприємство спеціального зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд та мереж поштового зв'язку з метою надання послуг поштового зв'язку.

(абзац третій розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Місце міжнародного поштового обміну (далі - ММПО) - виробничий підрозділ оператора поштового зв'язку, який здійснює оброблення МПВ, які пересилаються юридичними та фізичними особами з України, в Україну та відкритим транзитом через її територію за призначенням. У ММПО МПВ пред'являються працівнику митниці для здійснення митного контролю та митного оформлення.

(абзац четвертий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Пункт міжнародного поштового обміну (далі - ПМПО) - виробничий підрозділ підприємства поштового зв'язку, який здійснює безпосередній обмін депешами з міжнародною поштою, у тому числі поштою EMS, із зарубіжними поштовими службами.

(абзац п'ятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Підрозділ митниці (далі - ПМ) - підрозділ митниці, який здійснює в ММПО митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ (або митний контроль депеш у ПМПО).

Депеша - мішок або декілька мішків з письмовою кореспонденцією, газетами, поштою у великій кількості, дрібними пакетами, відправленнями з оголошеною цінністю, посилками (або група посилок, не запакована в поштову тару), відправленнями прискореної пошти з позначкою EMS і порожніми мішками, які відправляються водночас з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до іншої згідно з планом направлення міжнародної пошти та планом направлення пошти EMS за однією письмовою картою CN 31, CN 32 або посилковою картою CP 86, CP 87.

(абзац сьомий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Адресат (одержувач) МПВ - фізична або юридична особа, якій адресується МПВ.

Відправник МПВ - фізична або юридична особа, яка здає оператору поштового зв'язку МПВ для пересилання.

(абзац дев'ятий розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Митниця відправлення - митний орган України, з якого починається митний контроль за переміщенням МПВ.

Митниця призначення - митний орган України, де закінчується митний контроль за переміщенням МПВ.

2. Загальні положення

2.1. Положення про митний контроль та митне оформлення МПВ (далі - Положення) установлює порядок митного контролю та митного оформлення в ММПО товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ юридичних та фізичних осіб, а в ПМПО - порядок митного контролю депеш.

2.2. У ММПО ПМ виконує функції як митниці відправлення, так і митниці призначення щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ.

До функцій митниці відправлення належать:

митний контроль, митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ фізичних осіб за напрямками їх оброблення операторами поштового зв'язку;

(абзац третій пункту 2.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

митний контроль та переадресування в установленому порядку вхідних МПВ юридичних осіб у зону діяльності митниці, де вони взяті на облік;

митне оформлення та направлення вихідних МПВ юридичних осіб у зону діяльності митниці призначення;

підготовка і складання в установленому порядку статистичних даних щодо оформлених у митному відношенні МПВ фізичних осіб.

До функцій митниці призначення належать:

митний контроль, митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ юридичних осіб, розташованих у зоні діяльності митниці;

підготовка і складання в установленому порядку статистичних даних щодо оформлених у митному відношенні МПВ юридичних осіб.

2.3. Митний контроль товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється виключно в належним чином обладнаних операторами поштового зв'язку службових приміщеннях, у яких установлюється зона митного контролю.

(пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

2.4. Кількісний склад посадових осіб підрозділу митниці в ММПО встановлюється митницею з урахуванням обсягів МПВ і має забезпечувати якість митного контролю та митного оформлення в терміни, передбачені пунктом 4.11 цього Положення.

(пункт 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

3. Декларування МПВ

3.1. Товари та інші предмети, які переміщуються в МПВ юридичних та фізичних осіб (крім особистих листів громадян), підлягають декларуванню митним органам у встановленому порядку.

3.2. Для декларування товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, використовуються уніфіковані міжнародні бланки встановлених форм згідно з положеннями Актів ВПС:

митна декларація CN 23 (обов'язкова при пересиланні посилок, можлива при пересиланні дрібних пакетів, бандеролей);

ярлик "Митниця CN 22" (можливий при пересиланні дрібних пакетів та бандеролей).

3.3. У разі недекларування відправником товарів та інших предметів або відсутності митної декларації CN 23 до МПВ працівником ММПО складається в трьох примірниках акт за формою 51, у якому наводиться поіменний перелік предметів у МПВ. Акт підписується і посадової особою ПМ.

(абзац перший пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Один примірник цього акта долучається до супровідних документів до МПВ, другий - залишається в справах ММПО, третій - передається ПМ.

У цьому разі під час митного огляду посадова особа ПМ наводить перелік предметів, що містяться в МПВ, у примірнику митної декларації CN 23. Митна декларація разом з примірником акта залишається в справах ПМ, але не вважається декларуванням предметів, що містяться в МПВ, не замінює декларації відправника МПВ, а кваліфікується як перелік предметів у МПВ.

(абзац третій пункту 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

4. Митний контроль

4.1. ПМ та ПМПО узгоджують технологічну схему оброблення, митного контролю вхідних, вихідних та транзитних депеш.

4.2. ПМ та ММПО узгоджують технологічну схему оброблення, митного контролю і митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ.

4.3. Митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів, що містяться в МПВ, здійснюються за відсутності відправника (одержувача) МПВ.

Митний контроль МПВ здійснюється оглядовою комісією в складі трьох осіб - однієї посадової особи ПМ та двох працівників ММПО - у спеціально виділених приміщеннях, обладнаних з урахуванням обсягу роботи.

(абзац другий пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Розпакування, зважування та упакування МПВ здійснюються працівниками ММПО в присутності посадової особи ПМ.

(абзац третій пункту 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

4.4. Товари та інші предмети, які переміщуються в МПВ, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному та іншим видам контролю.

Митне оформлення товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, може бути завершене тільки після закінчення цих видів контролю.

4.5. Митний контроль товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюється посадовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду, переогляду, обліку предметів у МПВ, а також іншими способами, що не суперечать законодавству України.

(пункт 4.5 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

4.6. Митний огляд МПВ здійснюється, як правило, без їх розпакування, з використанням технічних засобів контролю.

4.7. Митний огляд з розпакуванням МПВ здійснюється в таких випадках:

якщо товари та інші предмети в МПВ задекларовано загальним найменуванням або нерозбірливо;

якщо товари та інші предмети в МПВ підлягають контролю з боку інших державних органів контролю;

якщо товари та інші предмети в МПВ підлягають оподаткуванню згідно із законодавством України;

за відсутності митної декларації CN 23 та ярлика "Митниця CN 22" або в разі їх незаповнення;

якщо згідно з вимогами поштових правил МПВ є дефектним (пошкодження оболонки, невідповідність заявленій вазі тощо).

При цьому в двох останніх випадках МПВ пред'являються до митного огляду разом з актом форми 51, який складається працівниками ММПО.

(абзац сьомий пункту 4.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Про розходження у вазі, у кількості товарів та інших предметів, а також за наявності будь-яких дефектів, виявлених при здійсненні митного огляду МПВ, працівниками ММПО складається в трьох примірниках акт за формою 51, який підписується членами оглядової комісії. Один примірник такого акта передається ПМ.

(абзац восьмий пункту 4.7 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

4.8. Для здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що надходять в Україну в МПВ (крім бандеролей та листів з укладенням предметів, які підлягають митному контролю), працівники ММПО пред'являють посадовим особам ПМ у зону митного контролю перелік, складений за встановленим Державним комітетом зв'язку та інформатизації України зразком, та МПВ, наведені в ньому, разом з митними деклараціями CN 23, супровідними адресами на бланках CP 71 та іншими потрібними документами.

(абзац перший пункту 4.8 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

По одному примірнику переліку та митної декларації CN 23 залишається в ПМ.

4.9. Бандеролі з друкованою продукцією, листи з укладеннями предметів, які підлягають митному контролю, а також посилки, дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, відправлення з позначкою EMS пред'являються ПМ за накладною форми 16 разом із супровідними документами до них у разі їх наявності. Митний контроль їх здійснюється з використанням технічних засобів.

По одному примірнику накладної форми 16 та митної декларації CN 23 в разі її наявності залишається в ПМ.

4.10. Для здійснення митного огляду товарів та інших предметів, що пересилаються в МПВ з України, ММПО пред'являють посадовим особам ПМ у зону митного контролю накладну форми 16 та МПВ, наведені в ній, разом з митними деклараціями CN 23, супровідними адресами на бланках CP 71 та іншими потрібними документами.

(абзац перший пункту 4.10 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

По одному примірнику накладної форми 16 та митної декларації CN 23 залишається в ПМ.

4.11. За наявності документів, необхідних для митного оформлення МПВ, ПМ здійснює митне оформлення МПВ у термін, що не перевищує:

для відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) з товарними вкладеннями - 2 доби, для письмової кореспонденції - 12 годин;

для інших МПВ: з товарними вкладеннями - 5 діб, для письмової кореспонденції - 48 годин.

У разі збільшення обсягів надходжень МПВ у передсвяткові дні цей термін може бути збільшений до 10 діб. Митне оформлення відправлень міжнародної прискореної пошти (EMS) здійснюється в першу чергу.

(пункт 4.11 розділу 4 в редакції наказу Державної митної служби України,
 Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

4.12. Мішки з порожньою тарою, що пересилаються за межі України або надходять в Україну з-за кордону, пропускаються за наявності на них непошкоджених пломб, відбитків печаток, перев'язу ММПО. При цьому відмітки ПМ у ММПО на накладних CN 37, CN 38, CN 41 не проставляються.

5. Контроль за доставкою МПВ

5.1. Контроль за доставкою МПВ юридичних осіб у митницю призначення за місцем розташування одержувача здійснює ПМ з ММПО в порядку, установленому Держмитслужбою України.

5.2. Контроль за доставкою МПВ фізичних осіб у ММПО та з ММПО здійснюється оператором поштового зв'язку в порядку загального контролю за проходженням МПВ без залучення до цього митниці.

(пункт 5.2 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

6. Митне оформлення МПВ

6.1. Вхідні МПВ пред'являються в ММПО для митного контролю та митного оформлення за уніфікованими міжнародними супровідними документами.

6.2. МПВ, які переміщуються з ММПО за кордон, випускаються ПМ за наявності на накладних форми 16 та форм CN 37, CN 38 відтисків штампа "Під митним контролем" та особистої номерної печатки посадової особи ПМ у ММПО. Один примірник накладної залишається в справах ПМ.

(пункт 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

6.3. На митних деклараціях і на переліках (або накладних форми 16) МПВ, що містять предмети, які підлягають контролю державними органами контролю (пункт 3.1 цього Положення), посадова особа ПМ в ММПО проставляє штамп "ПРЕД'ЯВИТИ __________" (зазначається найменування відповідної служби контролю). Митне оформлення цих МПВ може бути завершене після вирішення питання про пропуск їх відповідними органами державного контролю.

(пункт 6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

6.4. Транзитні МПВ (крім таких, що містять заборонені предмети) пропускаються через митний кордон у порядку, установленому Всесвітньою поштовою конвенцією (у режимі свободи транзиту) та іншими міжнародними угодами України.

Митне оформлення транзитних МПВ здійснюється в ММПО за відповідними супровідними поштовими документами (CN 37, CN 38) у порядку, установленому для МПВ, які переміщуються з ММПО за кордон (пункт 6.2 цього Положення).

7. Умови та порядок нарахування платежів при митному оформленні МПВ

7.1. Нарахування та справляння платежів при митному оформленні товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, здійснюються згідно із законодавством України.

Контроль за термінами та повнотою перерахування платежів, які нараховуються ПМ при митному оформленні МПВ здійснюється митницею в ММПО на підставі угод, укладених між митницею та оператором поштового зв'язку, якому підпорядковано це ММПО.

(абзац другий пункту 7.1 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

7.2. Нарахування платежів при митному оформленні здійснюється посадовою особою ПМ на бланку оглядового розпису форми М 15 (додаток 1), який виписується в 3 примірниках, із зазначенням відмітних ознак пойменованих в оглядовому розписі предметів, їх кількості та коду за ТН ЗЕД.

(абзац перший пункту 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Перший примірник оглядового розпису залишається в ПМ в ММПО.

Другий примірник передається ММПО для вручення адресату МПВ.

Третій примірник передається до відділу бухгалтерського обліку звітності, контролю та розрахунків по митних платежах з Державним бюджетом митниці.

Посадова особа ПМ передає ММПО також відривний корінець першого примірника оглядового розпису для дебіторського запису і контролю за подальшим перерахуванням бухгалтерією підприємства поштового зв'язку нарахованих сум митних платежів на відповідний рахунок митниці.

(абзац п'ятий пункту 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

На переліках, супровідних документах до МПВ, що містять товари та інші предмети, на які ПМ нараховано платежі, а в тих випадках, коли наявність таких документів не передбачено, на оболонках МПВ проставляється штамп "ПІДЛЯГАЄ ВИДАЧІ АДРЕСАТУ ПІСЛЯ СПЛАТИ ПЛАТЕЖІВ, НАРАХОВАНИХ МИТНИЦЕЮ".

7.3. Нараховані посадовою особою ПМ суми платежів справляються в порядку, установленому Держмитслужбою України, і сплачуються адресатом оператору поштового зв'язку, яке видає МПВ.

(абзац перший пункту 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

Оператор поштового зв'язку перераховує на рахунок митниці в ММПО платежі, які нараховані ПМ при здійсненні митного оформлення МПВ, з обов'язковим зазначенням у платіжному дорученні валових номерів МПВ, сум та видів цих платежів.

(абзац другий пункту 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

У разі неповного або несвоєчасного проведення розрахунків ММПО з митницею в ММПО митниця застосовує штрафні санкції до оператора поштового зв'язку, якому підпорядковано це ММПО, відповідно до законодавства України.

(абзац третій пункту 7.3 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

7.4. Якщо митна, вартість товарів та інших предметів, які переміщуються в МПВ, не перевищує встановлені законодавством України норми, то митні платежі не нараховуються. На переліках і супровідних документах до таких МПВ, а якщо наявність таких документів не передбачена, то на оболонках МПВ проставляється штамп "БЕЗ СПЛАТИ МИТНИЦІ ПЛАТЕЖІВ".

8. Предмети, які не підлягають пропуску через митний кордон України в МПВ

Не підлягають пропуску через митний кордон України в МПВ предмети:

заборонені до переміщення через митний кордон України згідно із законодавством України;

відправлені з порушенням митних правил, актів Всесвітньої поштової конвенції та нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку;

(абзац третій розділу 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження внаслідок застосування державних заходів нетарифного регулювання (ліцензування, сертифікації тощо) або щодо яких діє дозвільна система з боку державних органів контролю, у разі відсутності відповідних дозвільних документів.

9. Порядок митного контролю МПВ з предметами, які не підлягають пропуску через митний кордон України

9.1. Предмети, які заборонені до переміщення через митний кордон України та мають ознаки контрабанди або порушення митних правил, затримуються і зберігаються митницею до прийняття рішення щодо подальшого розпорядження ними в установленому порядку.

У разі відсутності ознак контрабанди або порушення митних чи поштових правил МПВ з предметами, забороненими до переміщення через митний кордон України, пропуску в Україну не підлягають і повертаються місцем міжнародного поштового обміну відправникам МПВ.

9.2. МПВ з предметами, на переміщення яких через митний кордон України встановлено обмеження, у встановленому порядку зберігаються оператором поштового зв'язку під митним контролем до подання ПМ відповідних дозвільних документів або до закінчення встановленого поштовими правилами терміну зберігання МПВ. В останньому разі на супровідних документах та переліках (накладних форми 16) таких МПВ посадовою особою митниці проставляється штамп "НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ з причини __________" і МПВ у встановленому порядку повертаються оператором поштового зв'язку відправникам.

(пункт 9.2 розділу 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

10. Порушення митних правил та відповідальність за такі порушення

10.1. Відправники МПВ, а також оператори поштового зв'язку несуть відповідальність за порушення митних правил згідно із законодавством України.

(пункт 10.1 розділу 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

10.2. Про вчинення порушення митних правил відповідна посадова особа підрозділу митниці в ММПО складає протокол за формою, що встановлюється Державною митною службою України. Один примірник протоколу долучається до супровідних документів до МПВ для вручення адресату.

(пункт 10.2 розділу 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

11. Особливості проходження і зберігання МПВ під митним контролем

11.1. Відповідно до правил поштового зв'язку матеріальну відповідальність за втрату, крадіжку, пошкодження МПВ перед відправниками (одержувачами) МПВ несуть оператори поштового зв'язку згідно з вимогами ВПС. До їх компетенції належать також розпорядження МПВ, не пропущеними згідно із законодавством України, та інформування відправників про причини їх повернень.

(пункт 11.1 розділу 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

11.2. При поверненні МПВ за митний кордон України працівники ММПО пред'являють їх ПМ разом із супровідними документами для анулювання службових відміток у разі їх наявності. Причину повернення таких МПВ зазначає ММПО на бланку форми CN 15.

11.3. При поверненні в Україну МПВ, які з будь-яких причин не були видані адресату за кордоном, митницею платежі не нараховуються. Митне оформлення таких МПВ здійснюється в порядку, передбаченому для вхідних МПВ.

11.4. При зберіганні МПВ в ММПО митний збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем не справляється згідно з пунктом 7.5 наказу Державної митної служби України від 23.06.98 N 363 "Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією".

12. Митне оформлення МПВ з окремими видами вкладень

12.1. Митне оформлення МПВ з окремими видами вкладень проводиться в такому порядку:

текстових, аудіо-, аудіовізуальних матеріалів та інших носіїв інформації - за наявності дозволу відповідного державного органу (висновку митниці);

обладнання та приладів спеціального призначення - за наявності дозволів Державної служби експортного контролю України або інших уповноважених органів відповідно до законодавства України;

інших видів вкладень, підконтрольних органам державного контролю, - за погодженням з відповідними органами державного контролю.

13. Розгляд претензій

13.1. Заяви фізичних та юридичних осіб розглядаються в порядку, установленому законодавством України:

а) щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження МПВ - операторами поштового зв'язку;

(підпункт "а" пункту 13.1 розділу 13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв'язку
 та інформатизації України від 04.02.2002 р. N 67/26)

б) щодо нарахованих митних платежів і затриманих чи вилучених митницею предметів - митними органами.

 

Начальник Управління організації 
митного контролю
 

 
О. С. Більчук
 

 

Бланк оглядового розпису (форма М 15)

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ   

Інформація до відома адресата:
 
у МПВ фізичних осіб припускається
пересилання предметів, як правило,
для особистих потреб одержувача

 

___________ 199 _ р.   

ОГЛЯДОВИЙ РОЗПИС N   

 

 

 

 

   

Назва митниці ________________________   

Вид МПВ ___________ Валовий N ________   

Прізвище адресата _____________________   

Адреса одержувача ____________________   

Країна відправлення
  

N
 п/п 

Наймену-
вання предметів, їх відмінні ознаки та ціна 

Кіль-
кість 

Код
за
ТН ЗЕД 

Митні платежі 

Митні збори 

Мито 

Акцизний збір 

ПДВ 

Усього 

Став-
ка 

Сума 

Став-
ка 

Сума 

Став-
ка  

Сума 

Став-
ка 

Сума 

Сума  

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

грн. 

коп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

 

Митні платежі нарахував
Інспектор                                                (підпис розбірливо) 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л
І
Н
І
Я

 В
І
Д
Р
И
В
У 

М 15

 

 

 

Митниця 

Д/р N
"__" _________ 199_ р. 

Адреса одержувача:
_________________ 
_________________ 
_________________

Митні платежі 

Вид платежу 

грн.  коп. 

 
Митні 
збори 

 

 
Мито 

 

Акцизний збір 

 

ПДВ 

 

Усього 

 


Сума словами:
_________________
_________________
_________________

 МПВ підлягає видачі адресату після стягнення суми митних платежів

Інспектор митниці:
________________ 


                 

____________

Опрос