Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Временная инструкция об организации работы органов внутренних дел и органов исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, по контролю за поведением лиц, приговоренных к лишению свободы условно, с испытательным сроком или с отсрочкой исполнения приговора

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Приказ, Инструкция от 17.07.1999 № 91/565
Утратил силу

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ
про організацію роботи органів внутрішніх справ та органів виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, щодо контролю за поведінкою осіб, засуджених до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку

Тимчасова інструкція втратила чинність
(згідно з наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань,
 Міністерства внутрішніх справ України
 від 3 січня 2002 року N 3/4)

1. Інструкцію розроблено відповідно до статей 45 та 46-1 КК України, статей 404, 405, 408-1, 408-2, 408-3 КПК України, а також Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженого Указом Президента України від 31.07.98 N 827/98. Контроль за поведінкою особи, якій призначено покарання у вигляді позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку, здійснюється на підставі відповідного судового рішення (вироку, постанови, ухвали), яке набрало законної сили.

2. Документами, які підтверджують наявність таких підстав, є:

копія вироку до покарання у вигляді позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку, та довідка про набрання ним законної сили;

копія постанови (ухвали) суду про заміну невідбутого строку позбавлення волі умовним покаранням;

копія розпорядження про виконання Указу Президента України про помилування (у разі заміни невідбутого строку позбавлення волі умовним покаранням у порядку помилування).

3. Контроль за поведінкою засуджених до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку, здійснюється працівниками органів внутрішніх справ спільно з працівниками відділів (відділень, груп) виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, управлінь (відділів) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (далі - органи виконання покарань).

4. Органи виконання покарань здійснюють такі функції з контролю за засудженими до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку:

4.1. Ведуть персональний облік засуджених.

4.2. Проводять профілактичні бесіди із засудженими, під час яких роз'яснюють їм сутність заходів, які повинні бути застосовані до них у разі порушення ними порядку відбування покарання, невиконання покладених судом обов'язків, систематичного порушення громадського порядку або вчинення нового злочину.

4.3. Контролюють хід сплати засудженими призначеної їм суми штрафу.

4.4. З метою встановлення випадків застосування до засуджених заходів адміністративного впливу - раз на місяць знайомляться з даними обліків, що ведуться в органах внутрішніх справ на осіб, які вчинили правопорушення.

4.5. Контролюють виконання засудженими з відстрочкою виконання вироку покладених на них судом обов'язків.

4.6. Застосовують передбачені законом заходи впливу стосовно засуджених, які порушують громадський порядок або не виконують обов'язки, що покладені на них судом.

4.7. Здійснюють реєстрацію засуджених до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку, на яких судом було покладено обов'язок періодично з'являтися на реєстрацію.

4.8. Здійснюють першочергові заходи з розшуку тих засуджених до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку, місцезнаходження яких невідоме.

4.9. Вносять до судів подання про оголошення в розшук засуджених, які з метою ухилення від контролю за їх поведінкою залишили постійне місце свого проживання.

4.10. Після закінчення відстрочки виконання вироку, залежно від поведінки засудженого, вносять до судів подання про звільнення даних осіб від покарання або про їх направлення для відбування призначеного вироком строку позбавлення волі.

4.11. Вносять до суду подання про відміну умовного засудження або відстрочки виконання вироку особам, які систематично порушують громадський порядок і порядок відбування покарання або ухиляються від виконання обов'язків, що були покладені на них судом.

5. Органи внутрішніх справ здійснюють такі функції з контролю за засудженими до позбавлення волі умовно з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку:

5.1. Працівники служби дільничних інспекторів міліції міськрайорганів внутрішніх справ:

5.1.1. Ведуть профілактичний облік засуджених, які проживають на території їхньої дільниці.

5.1.2. Проводять з ними індивідуально-профілактичну роботу, спрямовану на попередження протиправних проявів у їх поведінці.

5.1.3. Не менше одного разу на місяць перевіряють поведінку та спосіб життя засуджених за місцем їх проживання, про що раз на квартал довідкою повідомляють орган виконання покарань, яка долучається до контрольної справи засудженого.

5.1.4. Виявляють факти порушення засудженими громадського порядку, а також застосування до них заходів адміністративного чи громадського впливу, і повідомляють про це органи виконання покарань, на обліку яких перебувають дані особи. Вносять відповідні записи до профілактичних карток цих осіб.

5.2. Виконують постанови судів про розшук засуджених до позбавлення волі умовно з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку, які, з метою ухилення від відбування покарання, залишили своє постійне місце проживання.

5.3. Виконують постанови судів про привід засуджених, які ухиляються від явки до них у зв'язку з розглядом даними судами внесених органами виконання покарань подань про відміну цим особам умовного засудження або відстрочки виконання вироку.

5.4. Здійснюють затримання і конвоювання до слідчого ізолятора тих засуджених, стосовно яких судами було винесено постанови про відміну їм умовного засудження або відстрочки виконання вироку.

5.5. За запитом органів виконання покарань - надають інформацію щодо притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності тих засуджених, які перебувають на їхньому обліку.

6. У день надходження до органу виконання покарань матеріалів стосовно засудженого до позбавлення волі умовно з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку дані про таку особу вносяться до спеціального журналу обліку засуджених до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку (додаток 1). При цьому обліки умовно засуджених з іспитовим строком та засуджених з відстрочкою виконання вироку ведуться окремо.

7. Одночасно на засудженого заводиться контрольна справа (додаток 2), в якій надалі зосереджуються документи, на підставі яких цю особу було поставлено на облік органу виконання покарань, а також усі ті матеріали, які стосуються контролю за її поведінкою, виконання нею покладених судом обов'язків, сплати штрафу тощо.

Номер контрольної справи повинен збігатися з номером, за яким цю особу зареєстровано в журналі обліку засуджених.

8. В такому самому порядку здійснюється реєстрація тих матеріалів на засуджених, які надходять з підрозділів кримінальної міліції у справах неповнолітніх територіальних органів внутрішніх справ, а також від командирів військових частин і начальників військово-учбових закладів або військових установ.

9. Не пізніше трьох днів після взяття засудженого на облік орган виконання покарань інформує про це суд, який виніс відповідне рішення, або установу виконання покарань, з якої дану особу було звільнено у зв'язку зі зміною вироку або помилуванням.

10. Якщо засуджений перебуває на військовому обліку, то до військкомату за місцем його проживання направляється повідомлення про те, що дана особа не може бути призваною на військові збори або строкову військову службу - у зв'язку із відбуванням нею іспитового строку або відстрочки виконання вироку.

11. Не пізніше як через 5 днів після того, як засудженого було поставлено на облік органу виконання покарань, на нього заводиться сторожова картка (додаток 3), яка передається до паспортної служби для попередження спроб даної особи виписатися зі свого постійного місця проживання без відома органу виконання покарань.

12. Відразу після взяття засудженого на облік він викликається до органу виконання покарань для проведення з ним бесіди, в ході якої йому роз'яснюються порядок відбування покарання та обов'язки, що були покладені на нього судом, а також правові наслідки, які тягне за собою вчинення ним нового злочину, порушення громадського порядку або порядку відбування покарання, невиконання покладених судом обов'язків та ухилення від сплати призначеної суми штрафу.

За наслідками проведеної із засудженим бесіди складається довідка про проведення бесіди (додаток 4), яка зберігається в його контрольній справі.

13. З метою встановлення випадків порушення громадського порядку особами, які перебувають на обліку органу виконання покарань, працівники органу виконання покарань не менше одного разу на місяць знайомляться з обліками осіб, які були притягнуті до адміністративної відповідальності органами внутрішніх справ.

14. Працівники органів виконання покарань також перевіряють виконання засудженими до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку обов'язків, які були покладені на них судом.

Якщо суд зобов'язав засудженого пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або венеричного захворювання, то виконання ним даного обов'язку має бути засвідчене відповідною довідкою медичної установи.

Якщо на засудженого було покладено обов'язок працевлаштуватися (поступити на навчання), то він має, після виконання даного зобов'язання, подати до органу виконання покарань, на обліку якого перебуває, відповідну довідку з місця роботи (навчання).

Всі документи, які засвідчують факт виконання засудженими покладених на них обов'язків, долучаються до їхніх контрольних справ.

15. Стягнення штрафу із засуджених до позбавлення волі умовно з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку здійснюється Державною виконавчою службою Міністерства юстиції України.

З метою забезпечення дієвого контролю за ходом сплати засудженими призначеної судом суми штрафу працівники органів виконання покарань підтримують постійні контакти із державними виконавцями, які обслуговують спільні з ними території.

16. Кожного місяця працівник органу виконання покарань, на підставі отриманих від державного виконавця даних, складає довідку про хід сплати засудженим призначеної йому суми штрафу, яка потім долучається до контрольної справи даної особи.

17. Якщо від державного виконавця до органу виконання покарань надходить інформація про ухилення засудженого від сплати призначеного судом штрафу, то останній підлягає негайному виклику до цього органу, де з ним проводиться бесіда, у ході якої засудженого попереджають про можливі правові наслідки, які може потягти за собою подальше його ухилення від сплати призначеної суми штрафу. При цьому від нього відбирається відповідне письмове пояснення.

18. Якщо після цього дана особа продовжує ухилятися від сплати штрафу, то орган виконання покарань вносить до суду подання про відміну їй умовного засудження або відстрочки виконання вироку.

19. Якщо до закінчення терміну відстрочки виконання вироку засудженим так і не було остаточно сплачено призначений йому штраф, то орган виконання покарань уносить до суду подання про направлення даної особи для відбування призначеного їй строку позбавлення волі.

20. При постановці на облік того засудженого до позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку, на якого судом було покладено обов'язок періодично з'являтись на реєстрацію, орган виконання покарань викликає цю особу на бесіду, в перебігу якої роз'яснює їй суть цього обов'язку, а також правові наслідки ухилення від його виконання.

При цьому він виносить постанову (додаток 5), якою встановлює періодичність явки засудженого на реєстрацію (якщо така не встановлена судом) і заводить аркуш реєстрації (додаток 6). У подальшому, залежно від поведінки засудженого, кількість його явок на реєстрацію може бути збільшена або зменшена (крім випадків, коли вона визначається резолютивною частиною вироку).

В цілому кількість явок засудженого на реєстрацію не може перевищувати чотирьох разів на місяць.

21. У випадку неявки засудженого на реєстрацію до органу виконання покарань цю особу викликають для з'ясування причин і обставин цього порушення.

22. Якщо працівнику органу виконання покарань стало відомо про факти порушення засудженим громадського порядку чи трудової дисципліни (лише для тих, хто засуджений із відстрочкою виконання вироку) або невиконання ним покладених судом обов'язків, то він негайно викликає такого засудженого до органу виконання покарань, де в ході бесіди з ним з'ясовує всі обставини даного порушення, відбирає від засудженого пояснення, яке потім долучається до його особової справи, а також застосовує до порушника передбачені законом заходи впливу.

23. До засудженого, який припустився порушень, зазначених у п. 22 Інструкції, може бути застосовано офіційне попередження про недопустимість його антигромадської поведінки, а якщо дії є систематичними, то до суду органом виконання покарань вноситься подання про відміну такій особі умовного засудження або відстрочки виконання вироку.

24. При підготовці подання про відміну умовного засудження або відстрочки виконання вироку потрібно встановити, що:

24.1. Засуджений до позбавлення волі умовно з іспитовим строком, систематично порушує громадський порядок, якщо протягом іспитового строку він учинив не менше як три порушення громадського порядку, за які його було притягнуто до адміністративної відповідальності.

24.2. Вдається до порушення громадського порядку або трудової дисципліни, коли в період відбування відстрочки виконання вироку за вчинення зазначених порушень до нього було вжито заходів адміністративного або громадського впливу.

24.3. Не виконує покладені на нього судом обов'язки, якщо він у зазначений судом термін не усунув шкоди, що була заподіяна ним потерпілому, не влаштувався на роботу чи навчання, не з'являється на реєстрацію до органу виконання покарань, змінює своє постійне місце проживання без відома органу виконання покарань, не пройшов призначений йому судом курс лікування.

25. Подання про відміну умовного засудження або відстрочки виконання вироку направляється до суду протягом 10 днів після закінчення строку виконання покладених судом обов'язків або вчинення засудженим, відповідно, удруге чи утретє повторного порушення громадського порядку або трудової дисципліни (пп. 26.1 і 26.2 Інструкції).

26. У випадку відмови суду в задоволенні подання про відміну умовного засудження або відстрочки виконання вироку повторно таке подання може бути направлене за таких умов:

26.1. Якщо засудженим повторно вчинено порушення громадського порядку, за яке його було притягнуто до адміністративної або громадської відповідальності.

26.2. Якщо протягом відстрочки виконання вироку таким засудженим повторно вчинено порушення громадського порядку або трудової дисципліни, що спричинили накладення адміністративного стягнення або вжиття заходів дисциплінарного чи громадського впливу.

27. Після закінчення умовного строку покарання засуджений знімається з обліку на підставі мотивованого рапорту, у якому відображається виконання засудженим тих обов'язків, які були покладені на нього судом, в тому числі обов'язку сплатити штраф, а також - його поведінка протягом відбування умовного покарання.

28. Наступного дня після закінчення відстрочки виконання вироку, орган виконання покарань готує і направляє до суду подання про звільнення засудженого від покарання. При підготовці такого подання працівник органу виконання покарань виходить з того, як засуджений виконав обов'язки, що були покладені на нього вироком суду, у тому числі - обов'язку сплатити штраф, а також з його поведінки протягом відстрочки виконання вироку.

29. Разом з поданням про відміну умовного засудження або відстрочки виконання вироку до суду також направляються матеріали, які слугували за підставу для його підготовки, та контрольну справу.

30. У випадку залишення засудженим свого постійного місця проживання працівник органу виконання покарань, на обліку якого він перебуває, вдається до таких заходів щодо встановлення його місцеперебування:

30.1. Проводить опитування рідних, сусідів і знайомих такого засудженого - з метою встановлення його можливого місцеперебування, а також зв'язків за межами постійного місця проживання.

30.2. За відсутності у такого засудженого близьких родичів, які би могли повідомити про його місцезнаходження, здійснює перевірку обліку осіб, які поступали на лікування до медичних установ, які обслуговують територію, на якій він проживає, а також - обліку осіб, поміщених до слідчих ізоляторів або спецустанов міліції.

31. Якщо після здійснення зазначених заходів місцеперебування засудженого не встановлено, то орган виконання покарань протягом п'яти днів готує та направляє до суду подання про винесення постанови про оголошення даної особи в розшук. Винесена судом постанова направляється для виконання до територіального органу внутрішніх справ.

32. У разі виявлення такого засудженого працівник органів внутрішніх справ вдається до всіх передбачених законом заходів щодо його затримання і доставки до суду, яким його було оголошено в розшук, для розгляду питання щодо відміни даній особі умовного засудження або відстрочки виконання вироку.

33. За наявності достовірних даних про те, що засуджений зник зі свого постійного місця проживання з метою ухилення від контролю за його поведінкою, відповідний орган виконання покарань вносить до суду подання про відміну такій особі умовного засудження або відстрочки виконання вироку. Якщо суд задовольняє таке подання, то копія відповідної постанови направляється для виконання до територіального органу внутрішніх справ.

34. Контроль за поведінкою засуджених припиняється і вони знімаються з обліку у зв'язку із (зі): 

закінченням іспитового строку при умовному засудженні;

закінченням відстрочки виконання вироку, за наявності ухвали (постанови) суду про звільнення засудженого від відбування покарання;

скасуванням умовного засудження та відстрочки виконання вироку для відбування призначеного вироком суду строку позбавлення волі;

скасуванням вироку з припиненням провадження у справі;

амністією;

помилуванням;

засудженням за вчинення нового злочину;

смертю засудженого;

іншими причинами, передбаченими законом.

35. Крім осіб, перелічених у п. 34 Інструкції, з обліку органу виконання покарань також може бути знято особу, яка змінила своє постійне місце проживання.

В цьому випадку орган виконання покарань, на обліку якого перебуває такий засуджений, направляє до органу виконання покарань за новим місцем його проживання запит про підтвердження факту проживання даної особи на тій території, яка перебуває в його оперативному обслуговуванні.

Отримавши позитивну відповідь, орган виконання покарань скеровує туди контрольну справу цього засудженого, яка потім, в порядку, передбаченому пп. 6 і 7 Інструкції, передається для виконання до відповідного органу виконання покарань.

36. Отримавши цю справу, орган виконання покарань за новим місцем проживання засудженого бере останнього на свій облік, про що повідомляє відправника. На підставі такого повідомлення орган виконання покарань за старим місцем проживання засудженого знімає його зі свого обліку.

37. Документами, що засвідчують наявність підстав для зняття засудженого з обліку органу виконання покарань та припинення контролю за його поведінкою, є:

37.1. Довідка працівника даного органу виконання покарань про закінчення встановленого вироком (постановою або ухвалою) іспитового строку.

37.2. Постанова (ухвала) суду про звільнення особи, засудженої із відстрочкою виконання вироку, від відбування призначеного їй покарання.

37.3. Постанова (ухвала) суду про направлення засудженого із відстрочкою виконання вироку для відбування призначеного йому покарання.

37.4. Постанова (ухвала) суду про відміну умовного засудження особі, яка протягом іспитового строку систематично порушувала громадський порядок.

37.5. Постанова (ухвала) суду про застосування до засудженого амністії.

37.6. Розпорядження про виконання Указу Президента України про помилування.

37.7. Копія нового вироку суду стосовно засудженого, який в період відбування іспитового строку або відстрочки виконання вироку вчинив повторний злочин, а також довідка про набрання цим вироком чинності.

37.8. Довідка органу реєстрації актів громадського стану про смерть засудженого.

37.9. Повідомлення органу виконання покарань за новим місцем проживання засудженого про взяття цієї особи на свій облік.

38. Дата та підстави зняття засудженого з обліку фіксуються в журналі обліку засуджених до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку.

39. Не пізніше трьох днів після зняття засудженого зі свого обліку орган виконання покарань повідомляє про це військкомат за місцем проживання цієї особи.

40. Закінчені журнали обліку засуджених і контрольні справи засуджених, зняті з обліку, зберігаються в порядку, встановленому для зберігання відповідних документів на осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі.

 

Начальник відділу організації виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі 

 
В. Д. Шкадюк
 

 

______________________________________________________________________
(назва органу виконання покарань)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку

Почато
Закінчено 

"___"_______________ 19__ р.
"___"_______________ 19__ р. 

N
з/п 

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження 

Місце проживання і роботи (навчання) 

Коли і яким судом засуджений, стаття КК, строк покарання 

Дата набрання вироком чинності 

Дата надходження вироку до ОВП 

Дата взяття засудженого на облік в інспекції 

Дата закінчення іспитового строку при умовному засудженні, відстрочці виконання вироку 

Обов'язки, покладені судом на засудженого 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дата поставлення на профоблік в ОВС 

Дата направлення до суду подання про звільнення від покарання 

Дата направлення до суду подання про відміну відстрочки виконання вироку або умовного засудження 

Відмітки про переслання справи до іншого органу внутрішніх справ 

Дата і підстава зняття засудженого з обліку ОВП 

 

 

Примітки 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

 

(перша сторінка обкладинки)

Державний департамент України з питань виконання покарань

________________________________________________________________________
(назва органу виконання покарань)

КОНТРОЛЬНА СПРАВА N _______

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові умовно засудженого, а також
_____________________________________________________________________________________
засудженого, щодо якого виконання вироку відстрочено;
______________________________________________________________________________________
адреса, телефон)

Засуджений "___"_______________ 19__ р. _________________________________________________ 

судом за ст. __________ КК України _______________________________________________________ 

                                                  (строк і вид покарання) 

Поставлений на облік "___"_______________ 19__ р.

Знятий з обліку "___"_______________ 19__ р.

Підстава зняття з обліку ________________________________________________________

Кількість аркушів у справі - _____________________.

(прописом)                                                    

 

(друга сторінка обкладинки)

ПЕРЕЛІК
документів, які повинні бути в контрольній справі

1. Копії вироків (ухвал, постанов) суду, супровідні документи до них.

2. Довідка про бесіду з засудженим.

3. Копії протоколів, постанов, наказів про притягнення до відповідальності за допущені порушення.

4. Копії повідомлень, направлених в суд, військкомат, адміністрації підприємств, організацій та установ тощо.

5. Довідки працівників органів внутрішніх справ про проведення профілактичної роботи з засудженим.

6. Довідки про перевірку засуджених за обліками органів внутрішніх справ.

7. Довідки з місця роботи (навчання) засудженого.

8. Список близьких, рідних засудженого з зазначенням місць їх проживання і роботи.

9. Заяви засудженого та копії відповідей на них.

10. Лист обліку явок засудженого на реєстрацію.

11. Інші документи, які вміщують відомості щодо контролю за поведінкою засудженого.

 

(третя сторінка обкладинки)

ОПИС
документів, які містяться в контрольній справі

N
з/п 

Короткий зміст документа 

Аркуші справи 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

СТОРОЖОВА КАРТКА

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________ 

Рік і місце народження ___________________________________________________________________ 

Засуджений(-на) _______________________________________________________________________ 

(дата, назва суду)

за ст. _________ КК України до ___________________________________________________________ 

(міра покарання)

При спробі засудженого виписатися з постійного місця проживання

сповістити в орган виконання покарань ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові працівника, який веде контрольну

_______________________________________________________________________________________

справу, номер службового телефону)

 Начальник: ___________________________________________________________________
(орган виконання покарань)
______________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)                                                                                              (підпис) 

"___"_______________ 19__ р.

Примітка. Зберігається в картотеці до закінчення строку відстрочки чи іспитового строку.

 

ДОВІДКА
ПРО ПРОВЕДЕННЯ БЕСІДИ

з _________________________________________________________________________________,
засудженим(-ною) "___"_______________ 19__ р. _____________________________________________
_______________________ судом за ст. ____________ КК України до ___________ р. позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку (умовно з іспитовим строком) на ______________ років, який (-яка) проживає ________________________________________________, працює ___________________________.

Засудженому(-ій) роз'яснені покладені на нього судом обов'язки: ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________. 

Гр. ___________________________________________ попереджений(-на) про відповідальність за порушення громадського порядку, трудової дисципліни, за скоєння повторного злочину, за ухилення від виконання покладених на нього судом обов'язків.

 Начальник ___________________________________________________________________
(орган виконання покарань)
______________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)                                                                            (підпис) 

"___"_______________ 19__ р.

  

РОЗПИСКА
про ознайомлення з порядком та умовами відбування покарання

 "___"_______________ 19__ р. судом ______________________________________________________ 

                                              (назва суду, район, місто) 

_______________________ я, ______________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________________________________був(-ла) 

(місце проживання)

засуджений (-на) за ст. __________ КК України до _______________ років _____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(вид покарання)

Працюю _______________________________________________________________________________ 

(посада)

_______________________________________________________________________________________.

(назва підприємства)

Мені роз'яснені права та обов'язки, пов'язані з відбуванням покарання у вигляді виправних робіт (умовного засудження та відстрочки виконання вироку). 

 _____________________________
(підпис засудженого)                    

"___"_______________ 19__ р.

 

ПОСТАНОВА

про встановлення днів явки засудженого(-ої) ______________________________________________ 

                                                                (прізвище та ініціали) 

__________________ для відмітки і реєстрації в ______________________________________________ 

                                                                                                                          назва органу виконання покарань 

"___"_______________ 19__ р.

Начальник _____________________________________________________________________________ , 

(назва органу виконання покарань, прізвище, ініціали)

розглянувши матеріали щодо _____________________________________________________________ , 

ВСТАНОВИВ:

Вироком _______________________________________________________________________________ 

(назва суду)

__________________________________________________ засуджений за ст. ________ КК України 

(прізвище, ініціали)                                                                

на _________ р. позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на ________ років з застосуванням ст. ______ КК України та на нього судом покладено обов'язок періодично з'являтися до органу виконання покарань для відмітки і реєстрації.

На підставі викладеного

ПОСТАНОВИВ:

1. Зобов'язати з'являтись на реєстрацію до __________________________________________________ 

                                                                                         (назва органу виконання покарань) 

засудженого ____________________________________________________________ і призначити йому 

(прізвище, ініціали)

днем явки _________________ кожного місяця.

2. Постанову оголосити засудженому під розписку.

3. Завести листок реєстрації явок для відмітки.

Начальник ________________________
             (прізвище, ініціали) 

"___"_______________ 19__ р. 

Засуджений ______________________________ з постановою ознайомлений

(прізвище, ініціали)                                                                      

"___"_______________ 19__ р. 

______________________
(підпис засудженого) 

 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ

На громадянина(-ку) ____________________________________________________________________ 

Орган виконання покарань _______________________________________________________________ 

Дата і час, встановлені для реєстрації _______________________________________________________ 

N з/п 

Посада, прізвище, ініціали працівника, який провів реєстрацію 

Дата реєстрації 

Підпис засудженого 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Начальник відділу організації виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі 

 
 В. Д. Шкадюк 
 

Опрос