Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Временная инструкция о порядке исполнения уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Приказ, Инструкция от 17.07.1999 № 91/565
Утратил силу

ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

Тимчасова інструкція втратила чинність 
(згідно з наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань,
 Міністерства внутрішніх справ України
 від 19 грудня 2003 року N 270/1560)

 1. Інструкцію розроблено відповідно до статей 31, 52, 183-2 КК України, статті 407 КПК України, а також Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, затвердженого Указом Президента України від 31.07.98 N 827/98. Підставою для притягнення засудженого до відбування ним кримінального покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю є відповідне судове рішення (вирок, постанова або ухвала), що набрало законної сили.

2. Облік засуджених до цього виду покарання та контроль за його виконанням здійснюється відділеннями (групами) виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі, Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - органи виконання покарань).

3. Контроль за виконанням судового рішення стосовно засуджених, яким заборонено керувати автомототранспортом, здійснюється органами виконання покарань спільно із працівниками Державної автомобільної інспекції, а стосовно засуджених, яким заборонено займати посади, що пов'язані з матеріальною відповідальністю або виконанням організаційно-розпорядчих функцій - спільно із працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю.

4. Строки позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюються таким чином:

4.1. Якщо це покарання призначене як основний захід впливу, то його строки обчислюються з дня набрання вироком законної сили.

4.2. Якщо ж це покарання призначене як додаткове, то його строки обчислюються так:

1) якщо основним є покарання у вигляді позбавлення волі умовно, з іспитовим строком або з відстрочкою виконання вироку, то строк позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюється зі дня набрання законної сили відповідним вироком (постановою, ухвалою) суду.

2) якщо основним є покарання у вигляді позбавлення волі, то строк позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обчислюється з дня, коли такого засудженого було звільнено від відбування основного покарання.

Встановлена судом заборона займати певні посади або займатися певною діяльністю поширюється на таку особу і в період її перебування в установі виконання покарань.

5. У випадку, передбаченому п. 4.2.2 Інструкції, адміністрація установи виконання покарання направляє, не менше ніж за 20 днів до звільнення такого засудженого, до органу виконання покарань за місцем його проживання копію вироку стосовно нього.

Якщо дана особа звільняється від відбування покарання у вигляді позбавлення волі умовно-достроково, у зв'язку із заміною не відбутого нею строку позбавлення волі більш м'яким покаранням, за амністією або згідно з актом помилування, то разом із вироком до органу виконання покарань направляється і копія відповідної постанови (ухвали) суду або розпорядження про виконання Указу Президента України про помилування. Зазначені документи направляються до органу виконання покарань у день звільнення даного засудженого з установи виконання покарань.

6. Наявність додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю обов'язково зазначається у довідці про звільнення такої особи з місць позбавлення волі.

Якщо така особа звертається до паспортної служби органу внутрішніх справ з питанням своєї прописки за обраним місцем проживання, то працівник останнього у письмовій формі повідомляє про це відповідний орган виконання покарань.

7. Після їх отримання працівник органу виконання покарань вносить до журналу обліку засуджених до позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (додаток 1) дані про таких осіб, після чого на кожну з них заводиться особова справа. Номер особової справи повинен збігатися з номером, за яким цього засудженого зареєстровано в журналі обліку. Надалі в ній зберігаються всі ті документи, на підставі яких дану особу було поставлено на облік цього органу виконання покарань, а також усі матеріали, що стосуються відбування нею даного покарання.

8. Не пізніше трьох днів після взяття такого засудженого на облік орган виконання покарань повідомляє про це суд, яким було винесено даний вирок, або установу виконання покарань, з якої було звільнено дану особу.

9. Після поставлення засудженого на облік орган виконання покарань надсилає до органу внутрішніх справ за місцем його проживання повідомлення про потребу встановлення контролю з боку працівників міліції задля того, щоб дана особа не займалася забороненою їй діяльністю за місцем свого проживання.

10. У подальшому працівники відповідних служб органів внутрішніх справ періодично здійснюють перевірки дотримання засудженими встановлених судом заборон. Про результати цього контролю вони щоквартально відповідною довідкою інформують орган виконання покарань, на обліку якого перебувають дані особи.

11. При встановленні порушень засудженими до покарання у вигляді заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю працівники зазначених служб повинні негайно повідомити про це той орган виконання покарань, на обліку якого перебувають ці особи. Це повідомлення оформляється письмовою довідкою, текст якої спочатку доповідається начальнику органу внутрішніх справ, а потім, з резолюцією останнього, передається до відповідного органу виконання покарань.

12. Після того, як засудженого було взято на облік, його викликають до органу виконання покарань, де з ним проводиться бесіда, в перебігу якої засудженому роз'яснюються суть призначеного йому покарання, порядок його відбування, а також правові наслідки, які може спричинити його порушення. При цьому від засудженого відбирається відповідне пояснення, яке потім долучається до його особової справи.

13. Не пізніше трьох днів після взяття засудженого на облік орган виконання покарань направляє адміністрації підприємства, установи чи організації де він працює, копію вироку стосовно нього, а також повідомлення (додаток 2) про потребу внесення до його трудової книжки запису про те, які посади, на який строк і на якій підставі йому заборонено займати.

14. Після отримання зазначених документів адміністрація підприємства зобов'язана не пізніше наступного дня на підставі п. 7 ст. 36 Кодексу Законів про працю України припинити дію трудового договору з таким засудженим і перевести його на іншу роботу, виконання якої не суперечить вироку. Копію відповідного наказу або виписку з нього адміністрація підприємства повинна направити до органу виконання покарань, на обліку якого перебуває даний засуджений.

15. Працівник органу виконання покарань не менше ніж раз на півріччя відвідує підприємство установу чи організацію, на якому працює особа, засуджена до позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, де перевіряє правильність виконання даного покарання. За результатами таких перевірок складається акт перевірки правильності виконання вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю (додаток 3), який потім долучається до особової справи засудженого.

16. Якщо адміністрація підприємства, установи чи організації не виконує вироку суду щодо заборони засудженому займати певні посади або займатися певною діяльністю, то працівник органу виконання покарань направляє подання (додаток 4) про негайне звільнення такої особи з посади, яку їй заборонено займати, або про її усунення від забороненої їй діяльності.

17. Якщо адміністрація підприємства, установи чи організації, де працює засуджений, не задовольнила такого подання, то працівник органу виконання покарань доповідає про це прокурору для вирішення ним питання про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності згідно із ст. 176-4 Кримінального кодексу України.

18. Якщо засуджений продовжує працювати на забороненій посаді або займатися забороненою діяльністю, то працівник органу виконання покарань пропонує йому негайно припинити дане порушення вимог вироку суду та попереджує його, що подальше невиконання тягне за собою кримінальну відповідальність, про що відбирає у засудженого підписку (додаток 5).

19. Якщо після того, як засудженому було зроблене відповідне попередження, але він продовжує займати певні посади або займатися певною діяльністю, що були заборонені йому судом, працівник органу виконання покарань доповідає про це прокурору для вирішення ним питання притягнення даної особи до кримінальної відповідальності згідно із ст. 183-2 Кримінального кодексу України.

20. Виконання покарання у вигляді заборони займати певні посади або займатися певною діяльністю припиняється та засуджений знімається з обліку у зв'язку із (зі): 

відбуттям ним строку покарання або при відміні вироку з припиненням провадження по справі;

заміною вироку більш м'яким покаранням;

амністією чи помилуванням;

засудженням до позбавлення волі;

смертю засудженого;

зміною ним постійного місця проживання;

іншими підставами, передбаченими законодавством.

21. Про дату та підстави зняття засудженого з обліку робиться відповідна помітка в журналі обліку осіб, позбавлених права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

22. Закінчені журнали обліку засуджених та особові справи засуджених, знятих з обліку, зберігаються в порядку, встановленому для зберігання відповідних документів на осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі.

 

Начальник відділу організації виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі 

 
В. Д. Шкадюк 
 

 

ЖУРНАЛ
обліку осіб, засуджених до позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

Почато
Закінчено 

"___"_______________ 19__ р.
"___"_______________ 19__ р. 

N з/п 

Дата запису (число, місяць) 

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження 

Місце проживання 

Місце роботи (навчання), посада 

Дата вироку, назва суду, який його виніс 

Дата набрання вироком чинності, ст. КК України, на який строк 

Які посади заборонено займати або якою діяльністю заборонено займатися  

Початок - кінець строку ЗЗП 

Дата та підстави зняття з обліку 

Дата направлення інформації на підприємство, установу, організацію 

Дата направлення повідомлень зацікавленим службам ОВС 

Дата та N наказу про внесення запису у трудову книжку  

Дата проведення перевірок 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

__________________________________________ працює ______________________________________ 

(назва установи)                                                                                  (посада) 

гр-н(-ка) _______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

засуджений(-на) "___"_______________ 19__ р., _____________________________________________ 

судом до _______ років позбавлення права займати (займатися) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(вказується, які посади заборонено займати (діяльністю займатися))

Прошу внести запис у трудову книжку гр-на(-ки) _____________________________________________ 

                                                                                     (прізвище, ініціали) 

відповідно до вироку суду - ________________________________________________________________, 

(формулювання вироку суду, на який строк)

про що повідомити органу виконання покарань ______________________________________________ 

Начальник ____________________________________________________________________
(орган виконання покарань)
______________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)                                                                                               (підпис) 

"___"_______________ 19__ р.

----------------------------------------------- лінія відрізу -----------------------------------------------

Повідомляємо, що згідно з вироком суду у трудову книжку гр. __________________________________ 

______________________________________________________ внесено запис про позбавлення права 

займати (займатися) ______________________________________________________________________ 

строком на _____ роки з "___"_______________ 19__ р. до "___"_______________ 19__ р., наказ (розпорядження) N____________

Керівник підприємства ____________________________________________________________________ 

 (місце печатки)                                                           (підпис) 

 

АКТ
перевірки правильності виконання вироку про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

місто __________________________ 

"___"_______________ 19__ р. 

Начальник (інспектор) ___________________________________________________________________ 

(звання, прізвище та ініціали)

склав даний акт про те, що цього числа у присутності ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали)

провів перевірку вірності виконання вироку щодо ЗЗП на _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

(назва підприємства)

де працює громадянин ______________________________________________________________ . 

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

З метою виправлення встановлених недоліків пропоную:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Начальник ___________________________________________________________________
(орган виконання покарань)

_________________________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(підпис) 

Начальник відділу кадрів _______________________________________________________
(назва підприємства)

_________________________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(підпис) 

 

ПОДАННЯ

Згідно з вироком ________________________________________________________________ суду від 

"___"_______________ 19__ р. гр-ну(-ці) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ заборонено займати (займатися) 

(прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________ 

(запис згідно з вироком суду)

Перевіркою встановлено, що, порушуючи вимоги чинного законодавства, громадянин _______
___________________________________________________________ продовжує займати (займатися) 

                                                           (прізвище, ініціали) 

______________________________________________________________________________________ 

(вказати невиконання вироку)

У зв'язку з викладеним прошу терміново забезпечити виконання вироку суду та зробити запис у трудову книжку гр-на(-ки) ____________________________________________________________________, 

(прізвище, ініціали)

про що повідомити до органу виконання покарань ___________________________________________ 

 Начальник ____________________________________________________________________________ 

(орган виконання покарань) 

_________________________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________
(підпис) 

"___"_______________ 19__ р.

 

ПІДПИСКА 

Я, громадянин(-ка) ______________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________ 

(рік народження)

засуджений(-на) за ст. _______ КК України "___"_______________ 19__ р.

___________________________________________________________ судом до _______________ років 

(назва суду)                                     

______________________________________________________________________________________ 

(вид покарання згідно вироку суду)

попереджений(-на) про те, що в разі продовження займатися такими видами діяльності або займати посади, які заборонені мені вироком суду, я буду притягнутий(-а) до кримінальної відповідальності за ст. _________ КК України, про що даю підписку.

"___"_______________ 19__ р. 

__________________________________________
(підпис засудженого)  

Підписку відібрав __________________
__________________________________ 

 
______________________
(підпис) 

 

Начальник відділу організації виконання покарань, що не пов'язані з позбавленням волі 

 
 В. Д. Шкадюк 
 

Опрос