Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке финансирования из государственного фонда содействия занятости населения расходов, связанных с остановкой или поэтапным высвобождением работников и предоставлением предприятиям помощи в сохранении высококвалифицированных специалистов

Министерство труда Украины
Приказ, Инструкция от 26.07.1994 № 41
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів  

Наказ Міністерства праці України
від 26 липня 1994 року N 41

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1994 р. за N 195/405

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 20 березня 2015 року N 312)

Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України "Про зайнятість населення", Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1090, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів (додається).

2. Державному центру зайнятості (Єрасову В. В.), управлінню ринку праці та політики зайнятості (Зінченку О. С.) підготувати для направлення Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському місцевим органам державної виконавчої влади пропозиції щодо внесення доповнень до регіональних програм зайнятості населення на 1994 рік, яких вимагає реалізація Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників. Забезпечити здійснення розрахунків рівнів безробіття станом на 1 число кожного місяця для включення до регіональних програм зайнятості населення на 1994 рік за єдиними методичними підходами. 

3. Державному центру зайнятості (Єрасову В. В.) забезпечити систематичний аналіз стану вивільнення працівників та щоквартальне інформування з цього питання Кабінет Міністрів України.

 

 

Міністр

М. Г. Каскевич

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці України
від 26 липня 1994 р. N 41

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 серпня 1994 р. за N 195/405

ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ З ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗУПИНЕННЯМ АБО ПОЕТАПНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ ПРАЦІВНИКІВ І НАДАННЯМ ПІДПРИЄМСТВАМ ДОПОМОГИ В ЗБЕРЕЖЕННІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Інструкцією визначається порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення заходів, передбачених Положенням про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників*, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р. N 1090.

_______________    
надалі - Положення.

1. Загальні положення

1.1. Фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів, здійснюється при можливому зростанні безробіття на відповідній території понад рівень, передбачений територіальною програмою зайнятості населення з урахуванням професійної структури вивільнюваних працівників, безробітних та новостворюваних робочих місць, і в зв'язку з цим - ускладненням працевлаштування, здійсненням інших напрямів активного сприяння зайнятості вивільнюваних працівників.

1.2. Прогнозний рівень безробіття конкретного регіону визначається як відношення прогнозної чисельності безробітних (станом на 1 число кожного місяця) до середньорічної чисельності працездатного населення у працездатному віці відповідного району, міста, району в місті та області**, помножене на 100 відсотків. Аналогічно визначається фактичний рівень безробіття. Для розрахунку прогнозного рівня безробіття в територіальних програмах зайнятості передбачається чисельність безробітних на 1 число кожного місяця.

Порядок визначення чисельності безробітних станом на 1 число кожного місяця для включення в територіальні програми зайнятості населення 1994 року та проведення порівняння можливого рівня безробіття з передбаченим в програмах наведено у додатку N 1.

_____________    
** Відповідно до балансу трудових ресурсів за попередній рік.

2. Порядок фінансування витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників

2.1. Місцеві центри зайнятості здійснюють аналітично-інформаційну роботу щодо зростання безробіття і загрози масового вивільнення працівників у порядку, передбаченому п. 2 Положення.

При загрозі перевищення рівня безробіття над передбаченим територіальною програмою зайнятості, виникнення труднощів по регулюванню ринку праці місцевий центр зайнятості здійснює консультації з обласним центром зайнятості про доцільність і можливість зупинення або поетапного вивільнення працівників з того чи іншого підприємства, для чого подає письмове обгрунтування своїх пропозицій, аналітичні матеріали про прогнозний ринок праці в зв'язку з вивільненням працівників та очікувані результати від запропонованих заходів. Обласний центр зайнятості, виходячи із загального стану на ринку праці, можливості внутрішньообласного перерозподілу трудових ресурсів, в тижневий термін у письмовій формі надає місцевому центру рекомендації щодо здійснення такого заходу.

2.2. Місцевий центр зайнятості, враховуючи рекомендації вищестоящого центру зайнятості, вносить пропозиції місцевому органу державної виконавчої влади про зупинення або поетапне вивільнення працівників підприємства на термін, визначений відповідно до п. 4 "в" Положення, та розроблені разом з підприємством пропозиції щодо використання їх праці у цей період. Організаційна робота і прийняття рішення про зупинення або поетапне вивільнення працівників мають бути здійснені не пізніше ніж за тиждень до дати фактичного вивільнення працівників. По одному і тому ж працівнику рішення про зупинення вивільнення може бути прийнято один раз протягом календарного року.

2.3. Власник підприємства або уповноважений ним орган згідно з рішенням місцевого органу державної виконавчої влади про зупинення або поетапне вивільнення працівників видає відповідний наказ по підприємству. В ньому передбачаються конкретні заходи щодо організації праці працівників, вивільнення яких зупинено, умови оплати праці на цей період, заходи щодо їх подальшої зайнятості на підприємстві після закінчення терміну, визначеного місцевим органом державної виконавчої влади.

2.4. На основі рішення місцевого органу державної виконавчої влади і в десятиденний термін після видання відповідного наказу по підприємству між підприємством і обласним центром зайнятості укладається угода щодо фінансування за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників. Форма угоди додається (додаток N 2). Директор обласного центру зайнятості видає наказ про фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення відповідних витрат конкретного підприємства (додаток N 3).

2.5. Кошти фонду перераховуються підприємству щомісячно в п'ятиденний термін після отримання повідомлення про фактичне використання робочого часу працівниками, вивільнення яких зупинено, і розміру нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьований робочий час. Форма інформації додається (додаток N 4). Ці кошти перераховуються підприємству для виплати працівникам, вивільнення яких зупинено, якщо вони не менше ніж 3/4 місячного фонду робочого часу фактично не працювали з виробничих причин, а підприємство зберігало за ними заробітну плату на умовах, передбачених рішенням місцевого органу державної виконавчої влади.

Розмір місячних компенсаційних виплат на кожного такого працівника визначається як різниця між встановленою законодавством мінімальною заробітною платою, збільшеною у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для визначення розмірів державної допомоги, компенсацій, стипендій, і сумою нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьований робочий час.

При здійсненні компенсаційних виплат за неповний календарний місяць розрахунки проводяться, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, місячного фонду робочого часу, пропорційних періоду, за який вони нараховуються.

Фінансові розрахунки між підприємством і центром зайнятості здійснюються через відповідні банківські установи.

2.6. Виплата таких компенсацій здійснюється на підприємстві за окремою платіжною відомістю.

3. Порядок надання підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів

3.1. При тимчасовому погіршенні фінансового стану, що пов'язано із здійсненням перепрофілювання, реконструкції, конверсії виробництва, зміною форм власності і проведенням у зв'язку з цим вимушеного вивільнення працівників підприємствам державної форми власності може надаватися безвідсоткова допомога на зворотній основі на збереження висококваліфікованих спеціалістів за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення.

3.2. Підприємство може звернутися з заявою (додаток N 5) в місцевий центр зайнятості щодо одержання допомоги на збереження висококваліфікованих спеціалістів після подання списків про їх вивільнення. До висококваліфікованих спеціалістів слід відносити робітників основного виробництва, які мають IV та вищий кваліфікаційний розряд, та працівників, які мають вищу кваліфікацію і займають посади провідних, головних спеціалістів, начальників відділів, лабораторій, інших структурних підрозділів підприємства.

До заяви додається список висококваліфікованих спеціалістів, на збереження яких отримується допомога (додаток N 6); інформація про попереднє прийняття підприємством та місцевим органом державної виконавчої влади заходів щодо сприяння зайнятості працівників за рахунок коштів підприємства, місцевих бюджетів, банківських кредитів тощо; клопотання про надання такої допомоги місцевого органу державної виконавчої влади; програма розвитку підприємства, реалізація якої в найближчий час дозволить досягнути фінансово-економічного оздоровлення виробництва, відновлення нормального режиму роботи підприємства та забезпечення ефективної зайнятості збережених спеціалістів; гарантії гарантодавця (ними за згодою сторін можуть бути банківські установи або страхові компанії, які мають відповідну ліцензію) про повернення коштів фонду у встановлені терміни; довідка про сплату внесків до державного фонду сприяння зайнятості населення.

3.3. Місцевий центр зайнятості в тижневий термін подає вищезазначені документи до обласного центру зайнятості. Після розгляду причин погіршення фінансового стану і схвалення програми підприємства експертною радою при обласному органі державної виконавчої влади директор обласного центру зайнятості приймає рішення про надання допомоги підприємству для збереження висококваліфікованих спеціалістів. Між підприємством і обласним центром зайнятості укладається двостороння угода (додаток N 7).

3.4. Допомога на збереження висококваліфікованих спеціалістів може надаватися на термін, визначений угодою, але не більше як на 6 місяців.

3.5. Сума допомоги на одного спеціаліста визначається із розміру його тарифної ставки (посадового окладу) на місяць. Перша виплата здійснюється в десятиденний термін після укладення угоди між підприємством і обласним центром зайнятості у розмірі місячної суми допомоги. Кожна наступна виплата здійснюється в десятиденний термін після отримання звіту від підприємства про використання попередньої суми наданих коштів фонду, фактичну роботу на підприємстві у звітному місяці вищезазначених спеціалістів та про хід реконструкції, перепрофілювання, тощо на підприємстві. Звіт центру зайнятості подається в 5-денний термін після закінчення звітного місяця (додаток N 8).

3.6. Кошти фонду, отримані підприємством на збереження висококваліфікованих спеціалістів, повертаються фонду сприяння зайнятості населення не пізніше 6-місячного терміну після отримання останньої виплати на умовах, визначених угодою. При несвоєчасному поверненні зазначених коштів фонду сума наданої допомоги стягується з підприємства в 10-денний термін у безспірному порядку.

4. Контроль за виконанням порядку фінансування витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів

4.1. Державна служба зайнятості (Державний, обласний, міський центри зайнятості, в т. ч. інспекція по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення) здійснює контроль за виконанням рішення місцевого органу державної виконавчої влади про зупинення або поетапне вивільнення працівників, виконанням двосторонніх угод, цільовим використанням коштів фонду, наданих підприємству на збереження висококваліфікованих спеціалістів.

4.2. При порушенні законодавчих актів, умов двосторонньої угоди, цільового характеру виплат, що пов'язані із зупиненням або поетапним вивільненням працівників, наданням допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів, кошти фонду стягуються з підприємства протягом 10 днів з дня встановлення у безспірному порядку.

4.3. При банкрутстві підприємства або неможливості повернення коштів з інших причин зобов'язання по поверненню коштів фонду несе установа, яка видала підприємству гарантійне зобов'язання. Кошти, що підлягають поверненню, перераховуються з рахунку установи гаранта на рахунок обласного центру зайнятості у безспірному порядку.

4.4. Спори з приводу використання і повернення виділених з державного фонду зайнятості населення коштів вирішуються в арбітражному суді згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 1
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

Порядок визначення чисельності
безробітних станом на 1 число кожного місяця для включення в територіальні програми зайнятості населення 1994 року та проведення порівняння можливого рівня безробіття з передбаченим в програмах

1. Враховуючи, що в територіальних програмах зайнятості населення на 1994 рік не передбачена чисельність безробітних станом на 1 число кожного місяця та рівні безробіття, необхідно визначити ці показники, виходячи із чисельності безробітних на початок і кінець року, передбаченої в програмах, та динаміки зростання безробітних в 1993 році.

Наприклад. Програмою зайнятості населення Київської області на 1994 рік передбачено, що чисельність безробітних станом на 01.01.94 року має становити 5300 чоловік, а на 01.01.95 - 10160 чоловік, тобто програмою передбачено ріст цього показника в 1,92 раза. Фактична чисельність безробітних станом на 1 число кожного місяця 1993 року становила:

 

01.01.93

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

чол.
%

2341
100

2517
107,5

2845
121,5

2997
128,0

2976
127,1

2851
121,8

2812
120,1

2931
125,2

3054
130,5

 

01.10

01.11

01.12

01.01.95

чол.
%

3086
131,8

3219
137,5

3259
139,2

3419
146,0

Для визначення чисельності безробітних станом на 1 число кожного місяця 1994 року необхідно:

1. Визначити середньомісячне зростання чисельності безробітних станом на 1 число кожного місяця:

(10160 чол. - 5300 чол.) : 12 міс. = 405 чол.

2. Визначити середньомісячний процент зростання чисельності безробітних станом на 1 число кожного місяця 1993 року відносно чисельності безробітних станом на 01.01.93 року:

107,5 + 121,5 + 128,0 + 127,1 + 121,8 + 120,1 + 125,2 +
_____________________________________________
                                           12

+ 130,5 + 131,8 + 137,5 + 139,2 + 146,0
_________________________________ = 128,0 %.
                                      12

3. Скоригувати процент відношення чисельності безробітних станом на 1 число кожного місяця 1993 року до чисельності безробітних станом на 1.01.93 р. на середньомісячний процент зростання:

107,5      121,5      128,0      127,1
_____ = 0,84;  _____ = 0,949; _____ = 1,0;  _____ = 0,993;
128,0      128,0      128,0      128,0
 
 
121,8      120,1      125,2      130,5
_____ = 0,952; _____ = 0,938; _____ = 0,978; _____ = 1,02;
128,0      128,0      128,0      128,0
 
 
131,8      137,5      139,2      146,0
_____ = 1,03;  _____ = 1,074; _____ = 1,088; _____ = 1,141.
128,0      128,0      128,0      128,0

4. За допомогою визначених коефіцієнтів розрахувати чисельність безробітних і рівень безробіття станом на 1 число кожного місяця 1994 року:

на 1.01.94 - 5300 чол.

на 1.02.94 - 5300 чол. + 405 чол. х 0,84  = 5640 чол.

на 1.03.94 - 5640 чол. + 405 чол. х 0,949 = 6024 чол.

на 1.04.94 - 6024 чол. + 405 чол. х 1,0  = 6429 чол.

на 1.05.94 - 6429 чол. + 405 чол. х 0,993 = 6831 чол.

на 1.06.94 - 6831 чол. + 405 чол. х 0,952 = 7217 чол.

на 1.07.94 - 7217 чол. + 405 чол. х 0,938 = 7597 чол.

на 1.08.94 - 7597 чол. + 405 чол. х 0,978 = 7993 чол.

на 1.09.94 - 7993 чол. + 405 чол. х 1,02 = 8406 чол.

на 1.10.94 - 8406 чол. + 405 чол. х 1,03 = 8823 чол.

на 1.11.94 - 8823 чол. + 405 чол. х 1,074 = 9258 чол.

на 1.12.94 - 9258 чол. + 405 чол. х 1,088 = 9699 чол.

на 1.01.95 - 9699 чол. + 405 чол. х 1,141 = 10161 чол.

Рівень безробіття буде становити:

         5640 чол.
   на 1.02.94 - ______________ х 100 % = 0,65 %
         872,4 тис.чол.
 
         6024 чол.
   на 1.03.94 - ______________ х 100 % = 0,69 %
         872,4 тис.чол.
 
         6429 чол.
   на 1.04.94 - ______________ х 100 % = 0,74 % і т.д.
         872,4 тис.чол.

Чисельність безробітних та рівні безробіття станом на 1 число кожного місяця 1994 року відповідно до Державної програми зайнятості населення на 1994 рік, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 1994 р. N 120, та територіальних програм зайнятості населення наведена в таблиці N 1.

Обласні центри зайнятості аналогічно розраховують чисельність безробітних та рівні безробіття станом на 1 число кожного місяця 1994 року і доводять місцевим та районним центрам зайнятості.

2. Після отримання інформації від підприємства відповідно до ст. 20 Закону України "Про зайнятість населення" про вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці місцевий центр зайнятості з урахуванням професійної структури вивільнюваних працівників, безробітних, вільних та новостворюваних робочих місць визначає, яка кількість вивільнюваних працівників може бути працевлаштована, а яка - визнана безробітними. З урахуванням чисельності майбутніх безробітних, фактичного стану на ринку праці визначається можливий рівень безробіття, який порівнюється з рівнем, передбаченим в територіальній програмі зайнятості населення.

Наприклад. В районній програмі зайнятості населення визначено, що станом на 01.05.94 рівень безробіття має скласти 1,05 відсотка. Місцевий центр зайнятості визначив, що в ході вивільнення працівників станом на 01.05.94 рівень безробіття може скласти 1,25 відсотка. Тобто перевищення становить 0,2 відсотка (1,25 - 1,05).

 

 

 

 

 

Таблиця N 1

Чисельність безробітних та рівні безробіття
станом на 1 число кожного місяця 1994 року відповідно до Державної та територіальної програм зайнятості населення на 1994 рік

*****************************************************************
           *Чисель-  *Чисель-  *Коефіцієнт*Середньо-
           *ність без-*ність без-*зростання *місячне
           *робітних *робітних *чисельнос-*зростання
           *на початок*на кінець *ті безро- *чисельнос-
           *року   *року   *бітних  *ті безро-
           *     *     *     *бітних
 *****************************************************************
     А     *  1   *  2   *  3   *  4
*****************************************************************
Республіка Крим  (01)  1112    2982    2,68   156
Вінницька     (02)  3310    6360    1,92   254
Волинська     (03)  5878    9449    1,61   298
Дніпропетровська (04)  1900    6700    3,53   400
Донецька     (05)  12200    35000    2,87   1900
Житомирська    (06)  5200    8200    1,58   250
Закарпатська   (07)  6250    17500    2,8    938
Запорізька    (08)  1600    10100    6,3    708
Івано-Франківська (09)  10000    17400    1,74   617
Київська     (10)  5300    10160    1,92   405
Кіровоградська  (11)  3146    8164    2,6    418
Луганська     (12)  2481    5029    2,03   212
Львівська     (13)  10370    16000    1,5    469
Миколаївська   (14)  1166    2250    1,93    90
Одеська      (15)  2100    5300    2,52   267
Полтавська    (16)  3635    9846    2,71   518
Рівненська    (17)  5300    9400    1,77   342
Сумська      (18)  2200    5900    2,68   308
Тернопільська   (19)  6000    12000    2,0    500
Харківська    (20)   997    2500    2,51   125
Херсонська    (21)  2900    4000    1,38   158
Хмельницька    (22)  6000    9600    1,6    300
Черкаська     (23)  1393    3097    2,22   142
Чернівецька    (24)  2330    5500    2,36   264
Чернігівська   (25)  2500    4000    1,6    125
м.Київ      (26)  3000    9400    3,13   533
м.Севастополь   (27)   500    1350    2,7    71
 
Всього по Україні:(28) 108768   237187    2,18
 
 
                    Продовження таблиці N 1
*****************************************************************
           *Середньорічна  *Чисель-  *Рівень
           *чисельність   *ність без- *безробіт-
           *працездатного  *робітних  *тя ста-
           *населення у   *станом на *ном на
           *працездатному  * 1.02.94  *1.02.94
           *віці (тис.крб.) * (чол.)  * (%)
 ****************************************************************
           *    5    *   6   *   7
*****************************************************************
Республіка Крим  (01)    1271,5    1261     0,1
Вінницька     (02)    965,9    3491     0,36
Волинська     (03)    538,9    6070     1,13
Дніпропетровська (04)    2151,0    2455     0,11
Донецька     (05)    2868,1    14180     0,49
Житомирська    (06)    763,8    5402     0,7
Закарпатська   (07)    688,9    7064     1,03
Запорізька    (08)    1146,6    2367     0,21
Івано-Франківська (09)    753,6    10537     1,4
Київська     (10)    872,4    5640     0,65
Кіровоградська  (11)    655,0    3523     0,54
Луганська     (12)    1515,8    2731     0,18
Львівська     (13)    1489,0    10771     0,72
Миколаївська   (14)    737,0    1278     0,17
Одеська      (15)    1471,0    2410     0,16
Полтавська    (16)    923,1    4133     0,45
Рівненська    (17)    619,6    5547     0,9
Сумська      (18)    740,1    2519     0,34
Тернопільська   (19)    601,3    6434     1,07
Харківська    (20)    1745,9    1150     0,07
Херсонська    (21)    697,1    2257     0,32
Хмельницька    (22)    787,9    6259     0,79
Черкаська     (23)    793,6    1544     0,19
Чернівецька    (24)    505,6    2537     0,5
Чернігівська   (25)    678,3    2617     0,39
м.Київ      (26)    1811,1    3747     0,21
м.Севастополь   (27)    197,0     641     0,33
 
Всього по Україні:(28)   27989,1   118565     0,42
 
 
                    Продовження таблиці N 1
*****************************************************************
           *Чисель-  *Рівень  *Чисель-  *Рівень
           *ність без-*безробіт-*ність без-*безробіття
           *робітних *тя станом*робітних *станом на
           *станом на *  на  *станом на * 1.04.94
           *1.03.94  * 1.03.94 * 1.04.94 *  (%)
           *(чол.)  *  (%)  * (чол.)  *
*****************************************************************
           *  8   *  9  *  10  *  11
*****************************************************************
Республіка Крим  (01)  1436   0,11    1618    0,13
Вінницька     (02)  3672   0,38    3867    0,40
Волинська     (03)  6283   1,17    6515    1,21
Дніпропетровська (04)  2983   0,14    3455    0,16
Донецька     (05)  16186   0,56   18151    0,63
Житомирська    (06)  5619   0,74    5848    0,77
Закарпатська   (07)  7964   1,16    8934    1,30
Запорізька    (08)  3177   0,28    4005    0,35
Івано-Франківська (09)  11108   1,47   11713    1,55
Київська     (10)  6024   0,69    6429    0,74
Кіровоградська  (11)  3947   0,60    4377    0,67
Луганська     (12)  2972   0,20    3209    0,21
Львівська     (13)  11189   0,75   11625    0,78
Миколаївська   (14)  1394   0,19    1513    0,21
Одеська      (15)  2735   0,19    3060    0,21
Полтавська    (16)  4656   0,50    5188    0,56
Рівненська    (17)  5824   0,94    6121    0,99
Сумська      (18)  2876   0,39    3243    0,44
Тернопільська   (19)  6899   1,15    7388    1,23
Харківська    (20)  1297   0,07    1440    0,08
Херсонська    (21)  2424   0,35    2600    0,37
Хмельницька    (22)  6546   0,83    6862    0,87
Черкаська     (23)  1704   0,21    1866    0,24
Чернівецька    (24)  2764   0,55    3004    0,59
Чернігівська   (25)  2741   0,40    2872    0,42
м.Київ      (26)  4437   0,24    5105    0,28
м.Севастополь   (27)   777   0,39    881    0,45
 
Всього по Україні:(28) 129634   0,46   140889    0,50
 
 
                    Продовження таблиці N 1
*****************************************************************
           *Чисель-  *Рівень  *Чисель-  *Рівень
           *ність без-*безробіт-*ність без-*безробіт-
           *робітних *тя станом*робітних *тя станом
           *станом на * на   *станом на *  на
           * 1.05.94 * 1.05.94 * 1.06.94 * 1.06.94
           * (чол.) * (%)  * (чол.)  *  (%)
*****************************************************************
           *  12  *  13  *  14  *  15
*****************************************************************
Республіка Крим  (01)  1798    0,14   1967    0,15
Вінницька     (02)  4071    0,42   4272    0,44
Волинська     (03)  6758    1,25   7010    1,30
Дніпропетровська (04)  3909    0,18   4323    0,2
Донецька     (05)  20078    0,70   21908    0,76
Житомирська    (06)  6084    0,80   6319    0,83
Закарпатська   (07)  9888    1,44   10842    1,57
Запорізька    (08)  4802    0,42   5562    0,49
Івано-Франківська (09)  12332    1,64   12939    1,72
Київська     (10)  6831    0,78   7217    0,83
Кіровоградська  (11)  4794    0,73   5185    0,79
Луганська     (12)  3434    0,23   3644    0,24
Львівська     (13)  12065    0,81   12504    0,84
Миколаївська   (14)  1623    0,22   1721    0,23
Одеська      (15)  3364    0,23   3645    0,25
Полтавська    (16)  5722    0,62   6234    0,68
Рівненська    (17)  6422    1,04   6730    1,09
Сумська      (18)  3592    0,49   3911    0,53
Тернопільська   (19)  7887    1,31   8360    1,39
Харківська    (20)  1574    0,09   1693    0,1
Херсонська    (21)  2768    0,40   2923    0,42
Хмельницька    (22)  7187    0,91   7509    0,95
Черкаська     (23)  2026    0,26   2170    0,27
Чернівецька    (24)  3250    0,64   3493    0,69
Чернігівська   (25)  3003    0,44   3122    0,46
м.Київ      (26)  5729    0,32   6292    0,35
м.Севастополь   (27)   960    0,49   1031    0,52
 
Всього по Україні:(28) 151951    0,54  162526    0,58
 
 
                    Продовження таблиці N 1
*****************************************************************
           *Чисель-  *Рівень  *Чисель-  *Рівень
           *ність без-*безробіт-*ність без-*безробіт-
           *робітних *тя станом*робітних *тя станом
           *станом на * на   *станом на *  на
           * 1.07.94 * 1.07.94 * 1.08.94 * 1.08.94
           * (чол.) * (%)  * (чол.)  *  (%)
*****************************************************************
           *  16  *  17  *  18  *  19
*****************************************************************
Республіка Крим  (01)  2129    0,17   2283   0,18
Вінницька     (02)  4487    0,46   4738   0,49
Волинська     (03)  7272    1,35   7567   1,40
Дніпропетровська (04)  4697    0,22   5053   0,23
Донецька     (05)  23652    0,82   25482   0,89
Житомирська    (06)  6556    0,86   6805   0,89
Закарпатська   (07)  11782    1,71   12740   1,85
Запорізька    (08)  6247    0,54   6917   0,60
Івано-Франківська (09)  13541    1,80   14151   1,88
Київська     (10)  7597    0,87   7993   0,92
Кіровоградська  (11)  5568    0,85   5979   0,92
Луганська     (12)  3833    0,25   4022   0,27
Львівська     (13)  12940    0,87   13401   0,90
Миколаївська   (14)  1807    0,25   1890   0,26
Одеська      (15)  3899    0,27   4144   0,28
Полтавська    (16)  6739    0,73   7260   0,79
Рівненська    (17)  7037    1,14   7373   1,19
Сумська      (18)  4210    0,57   4518   0,61
Тернопільська   (19)  8831    1,47   9331   1,55
Харківська    (20)  1806    0,10   1920   0,11
Херсонська    (21)  3063    0,44   3207   0,46
Хмельницька    (22)  7810    0,99   8109   1,03
Черкаська     (23)  2311    0,29   2453   0,31
Чернівецька    (24)  3743    0,74   4016   0,79
Чернігівська   (25)  3236    0,48   3361   0,50
м.Київ      (26)  6790    0,37   7256   0,40
м.Севастополь   (27)  1095    0,56   1151   0,58
 
Всього по Україні:(28) 172678    0,62  183120   0,65
 
 
                    Продовження таблиці N 1
*****************************************************************
           *Чисель-  *Рівень  *Чисель-  *Рівень
           *ність без-*безробіт-*ність без-*безробіт-
           *робітних *тя станом*робітних *тя станом
           *станом на * на   *станом на *  на
           * 1.09.94 * 1.09.94 * 1.10.94 * 1.10.94
           * (чол.) * (%)  * (чол.)  *  (%)
*****************************************************************
           *  20  *  21  *  22  *  23
*****************************************************************
Республіка Крим  (01)  2437   0,19    2579    0,20
Вінницька     (02)  5014   0,52    5316    0,55
Волинська     (03)  7896   1,47    8243    1,53
Дніпропетровська (04)  5397   0,25    5731    0,27
Донецька     (05)  27363   0,95   29255    1,02
Житомирська    (06)  7063   0,92    7328    0,96
Закарпатська   (07)  13685   1,99   14623    2,12
Запорізька    (08)  7596   0,66    8259    0,72
Івано-Франківська (09)  14789   1,96   15425    2,05
Київська     (10)  8406   0,96    8823    1,01
Кіровоградська  (11)  6421   0,98    6853    1,05
Луганська     (12)  4214   0,28    4414    0,29
Львівська     (13)  13888   0,93   14375    0,97
Миколаївська   (14)  1965   0,27    2037    0,28
Одеська      (15)  4382   0,30    4619    0,31
Полтавська    (16)  7789   0,84    8310    0,90
Рівненська    (17)  7740   1,25    8126    1,31
Сумська      (18)  4805   0,65    5069    0,68
Тернопільська   (19)  9854   1,64   10384    1,73
Харківська    (20)  2037   0,12    2152    0,12
Херсонська    (21)  3358   0,48    3510    0,50
Хмельницька    (22)  8421   1,07    8731    1,11
Черкаська     (23)  2591   0,33    2721    0,34
Чернівецька    (24)  4298   0,85    4580    0,91
Чернігівська   (25)  3487   0,51    3615    0,53
м.Київ      (26)  7706   0,43    8164    0,45
м.Севастополь   (27)  1204   0,61    1252    0,64
 
Всього по Україні:(28) 193806   0,69   204494    0,73
 
 
                    Продовження таблиці N 1
*****************************************************************
           *Чисель-  *Рівень  *Чисель-  *Рівень
           *ність без-*безробіт-*ність без-*безробіт-
           *робітних *тя станом*робітних *тя станом
           *станом на * на   *станом на *  на
           * 1.11.94 * 1.11.94 * 1.12.94 * 1.12.94
           * (чол.) * (%)  * (чол.)  *  (%)
*****************************************************************
           *  24  *  25  *  26  *  27
*****************************************************************
Республіка Крим  (01)  2712    0,21   2844    0,22
Вінницька     (02)  5641    0,58   5981    0,62
Волинська     (03)  8609    1,60   9003    1,67
Дніпропетровська (04)  6064    0,28   6392    0,30
Донецька     (05)  31161    1,09   33091    1,15
Житомирська    (06)  7603    1,00   7889    1,03
Закарпатська   (07)  15553    2,26   16483    2,39
Запорізька    (08)  8881    0,77   9481    0,83
Івано-Франківська (09)  16062    2,13   16717    2,22
Київська     (10)  9258    1,06   9699    1,11
Кіровоградська  (11)  7286    1,11   7721    1,18
Луганська     (12)  4620    0,30   4818    0,32
Львівська     (13)  14898    1,0   15435    1,04
Миколаївська   (14)  2106    0,29   2174    0,29
Одеська      (15)  4854    0,33   5076    0,35
Полтавська    (16)  8816    0,96   9325    1,01
Рівненська    (17)  8531    1,38   8954    1,45
Сумська      (18)  5336    0,72   5612    0,76
Тернопільська   (19)  10921    1,82   11459    1,91
Харківська    (20)  2268    0,13   2380    0,14
Херсонська    (21)  3668    0,53   3831    0,55
Хмельницька    (22)  9031    1,15   9322    1,18
Черкаська     (23)  2841    0,36   2964    0,37
Чернівецька    (24)  4869    0,96   5168    1,02
Чернігівська   (25)  3740    0,55   3866    0,67
м.Київ      (26)  8607    0,48   9015    0,50
м.Севастополь   (27)  1291    0,66   1325    0,67
 
Всього по Україні:(28) 215227    0,77   226025   0,81
 
         Продовження таблиці N 1
********************************************
           *Чисель-  *Рівень
           *ність без-*безробіт-
           *робітних *тя станом
           *станом на * на
           * 1.01.95 * 1.01.95
           * (чол.) * (%)
********************************************
           *  28  *  29
********************************************
Республіка Крим  (01)  2985    0,23
Вінницька     (02)  6359    0,66
Волинська     (03)  9453    1,75
Дніпропетровська (04)  6698    0,31
Донецька     (05)  34995    1,22
Житомирська    (06)  8201    1,07
Закарпатська   (07)  17506    2,54
Запорізька    (08)  10096    0,88
Івано-Франківська (09)  17404    2,31
Київська     (10)  10161    1,16
Кіровоградська  (11)  8162    1,25
Луганська     (12)  5026    0,33
Львівська     (13)  16000    1,07
Миколаївська   (14)  2245    0,30
Одеська      (15)  5303    0,36
Полтавська    (16)  9852    1,07
Рівненська    (17)  9400    1,52
Сумська      (18)  5897    0,80
Тернопільська   (19)  12001    2,0
Харківська    (20)  2498    0,14
Херсонська    (21)  3996    0,57
Хмельницька    (22)  9599    1,22
Черкаська     (23)  3096    0,39
Чернівецька    (24)  5497    1,09
Чернігівська   (25)  4004    0,59
м.Київ      (26)  9396    0,52
м.Севастополь   (27)  1352    0,69
 
Всього по Україні:(28) 237182    0,85

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 2
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

ДОГОВІР
про фінансування витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників

           обласний центр зайнятості Міністерства праці
***********************
України, надалі "Центр", в особі директора ______________________
                       (прізвище, ім'я,
_______________________, який діє на підставі Закону України "Про
   по батькові
зайнятість населення", Положення про державну службу зайнятості,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня
1991 р. N 47 (із змінами і доповненнями від 29 квітня 1993 р.), з
 
однієї сторони, і ______________________________________________,
         найменування підприємства, установи, організації
 
надалі "Підприємство", в особі___________________________________
              (прізвище, ім'я, по батькові керівника
 
_________________________________________ який діє на підставі
підприємства або уповноваженої ним особи)
статуту (положення), з другої сторони, керуючись п.2 ст.19 Закону
України "Про зайнятість населення", Положенням про організацію
роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового
вивільнення працівників, уклали цей договір про наступне.
 
            I. Предмет договору
 
   1.1. Цей договір укладений з метою запобігання масовому ви-
вільненню працівників та здійснення організаційних заходів щодо
регулювання ринку праці.
   1.2. Цим договором встановлено, що підприємству надаються
кошти з місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості на
виплату грошової компенсації працівникам, вивільнення яких зупи-
нено (або відкладено) на термін, визначений _____________________
                       ( назва місцевого
__________________________________.
органу державної виконавчої влади)
 
            II. Умови договору
 
   2.1. "Центр" виділяє "Підприємству" кошти фонду
 
на ______ місяці _______ у сумі, яка визначається виходячи з
розмірів компенсаційних виплат (п.3 договору) і  чисельності
працівників, вивільнення котрих зупинено (або відкладено).
   2.2. "Підприємство" використовує надані "Центром" кошти на
здійснення компенсаційних виплат працівникам, вивільнення яких
зупинено. Список таких працівників додається і є невід`ємною час-
тиною договору.
   2.3. Компенсаційні виплати на кожного конкретного працівника
розраховуються як різниця між встановленою законодавством міні-
мальною заробітною платою, збільшеною у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України для визначення розмірів державної до-
помоги, компенсацій, стипендій, і сумою нарахованої заробітної
плати за фактично відпрацьований робочий час.
   2.4. Компенсація виплачується працівникам, вивільнення яких
зупинено, якщо вони не менше ніж 3/4 місячного фонду робочого ча-
су фактично не працювали з виробничих причин, а "Підприємство"
зберігало за ними заробітну плату на умовах, передбачених рішен-
ням місцевого органу державної виконавчої влади.
   Компенсаційні виплати за неповний календарний місяць розра-
ховуються пропорційно розміру мінімальної заробітної плати, мі-
сячного фонду робочого часу у період, за який вони нараховуються.
 
           III. Обов'язки сторін
 
   3.1. "Підприємство" зобов'язується:
   3.1.1. Використовувати надані "Центром" кошти безпосередньо
для компенсаційних виплат працівникам, вивільнення яких зупинено.
   3.1.2. Щомісячно (до ____ числа) повідомляти у письмовій
формі "Центр" про фактичне використання робочого часу працівни-
ками, вивільнення яких зупинено, та про розмір нарахованої заро-
бітної плати за фактично відпрацьований робочий час.
   3.1.3. Проводити виплату компенсацій за окремою платіжною
відомістю.
   3.1.4. Не здійснювати вивільнення за п.1 ст.40 КЗпП України
зазначених працівників протягом періоду, що визначений рішенням
 
_________________________________________.
(назва місцевого органу виконавчої влади)
   3.1.5. Здійснювати заходи щодо використання праці та подаль-
шої зайнятості працівників, термін вивільнення яких був зупине-
ний.
 
   3.2. "Центр" зобов'язується:
   3.2.1. Здійснювати щомісячні перерахування коштів на рахунок
 
_______________________________________ у п'ятиденний термін після
 (банківські реквізити підприємства)
отримання інформації про фактичне використання робочого часу і
розміру нарахованої заробітної плати за фактично відпрацьований
робочий час працівників, вивільнення яких зупинено.
   3.2.2. Контролювати правильність нарахування та виплати гро-
шових компенсацій працівникам, вивільнення яких зупинено (або
відкладено).
 
        IV. Контроль та відповідальність
               сторін
 
   4.1. Сторони, які уклали цей договір, несуть відповідаль-
ність за виконання своїх зобов'язань у встановленому чинним зако-
нодавством порядку.
   4.1.1. Місцевий, обласний центри зайнятості та інспекція по
контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення
здійснюють контроль за виконанням рішення місцевого органу дер-
жавної виконавчої влади про зупинення або поетапне вивільнення
працівників, цільовим використанням наданих коштів, виконанням
двостороннього договору.
   В порядку здійснення контролю ці органи можуть щомісячно
відвідувати "Підприємство" та перевіряти достовірність поданих в
центр зайнятості інформацій.
   4.1.2. При порушенні Закону "Про зайнятість населення" та
інших нормативних актів з питань зайнятості, умов договору, ціль-
ового характеру компенсаційних виплат кошти фонду зайнятості, що
надані підприємству у зв'язку із зупиненням або поетапним вивіль-
ненням працівників стягуються з рахунку "Підприємства" в установі
банку у десятиденний термін з дня встановлення порушення у без-
спірному порядку. Рішення про стягнення коштів фонду та штрафних
санкцій приймає директор обласного центру зайнятості за поданням
матеріалів органами, що здійснюють контроль, та зазначеними у
п.4.1.1.
 
          V. Порядок внесення змін та
            розірвання договору
 
   5.1. Зміни, які виникають протягом дії договору, мають бути
узгоджені його учасниками, оформлені протоколом, що є невід'ємною
частиною цього договору.
   5.2. Жодна сторона не має права розірвати договір в односто-
ронньому порядку.
 
           VI. Строк дії договору
 
   Договір укладається в трьох примірниках. Перший зберігається
 
в ____________________________________________________, другий на
    (найменування обласного центру зайнятості)
 
____________________________________, третій в __________________
   (назва підприємства)            (найменування
 
____________________________ .
місцевого центру зайнятості)
 
   Строк дії договору встановлюється сторонами з "___" ________
 
199___ р. по "___" _______________ 199___ р.
 
          VII. Юридичні адреси сторін
 
   7.1. _________________________________________________
       (найменування обласного центру зайнятості)
 
Поштова та телеграфна адреси_____________________________________
 
_________________________________________________________________
 
Банківські реквізити ____________________________________________
 
 
   7.2. _________________________________________________
            (назва підприємства)
 
Поштова та телеграфна адреси_____________________________________
 
_________________________________________________________________
 
Банківські реквізити ____________________________________________
 
 
_______________________________  ______________________________
 (найменування обласного        (назва підприємства)
   центру зайнятості)
 
_______________________________  ______________________________
      (підпис)             (підпис)
 
"___" _______________ 199___ р.  "___" ______________ 199___ р.
 
       М. П.                М. П.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 3
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

НАКАЗ

"___" ______________ 199__ р.     N ________________________
 
Про фінансування з державного
фонду сприяння зайнятості на-
селення витрат, пов'язаних із
зупиненням або поетапним ви-
вільненням працівників
 
   У відповідності з рішенням _________________________________
                (назва місцевого органу державної
 
___________________ від "___" ______________199__ р. N __________
виконавчої влади)
 
   НАКАЗУЮ:
 
   1. Виділити з місцевої частини державного фонду сприяння
 
зайнятості населення кошти підприємству _________________________
                       (повна назва)
______________________ для   виплати  грошової  компенсації
працівникам, термін вивільнення яких був зупинений (відкладений)
на строк ______________ місяців на умовах, передбачених договором
N ___________ від "___" _____________ 199___ р.
 
   2. Бухгалтерії центру зайнятості перераховувати зазначені
кошти фонду щомісячно у п'ятиденний термін, після отримання пові-
домлення про фактичне використання робочого часу працівниками,
звільнення яких зупинено, і розміру нарахованої заробітної плати
за фактично відпрацьований робочий час.
 
   3. Інспекції по контролю за додержанням законодавства про
зайнятість населення встановити контроль за виконанням умов дого-
вору і доповідати щомісячно.
 
Директор     _________________  (Прізвище, ім'я та
            (підпис)     по батькові)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Додаток N 4
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання робітниками підприємства робочого часу та отримання заробітної плати

******************************************************************************************************************************
* *Прі-*Місяч-*      Використання робочого часу, год.        *    Нарахована зарплата, крб.   *4+5+6 *При-*
* *зви-*ний  ****************************************************************************************************_____х*міт-*
*п*ще *фонд *робо- *на  * на *про- *вимушені*тим- *чер-*від- *про- *Всього*     в тому числі:     * 3  *ка *
*/*  *робо- *та на *тимча-*інш.*стої *відпуст-*часова*гові*пустки*гули, *   *********************************   *  *
*п*  *чого *даному*сових *ро- *з ви-*ки без *непра-*від-*без  *про- *   *за ро-*за  *Опла-*Опла-*інші * х100%*  *
* *  *часу *під- *робо- *бо- *роб- *збере- *цезда-*пус-*збере-*стої *   *боту *тим- *та  *та  *ви-  *   *  *
* *  *   *приєм-*тах на*тах *ничих*ження  *тність*тки *ження *з не- *   *на да-*часо-*тим- *чер- *плати *   *  *
* *  *   *стві *інш. *  *при- *зарплати*   *  *зар- *виро- *   *ному *ву, *часо-*гових*з ФОП *   *  *
* *  *   *   *підпр.*  *чин *з вироб-*   *  *плати *бничих*   *під- *с/г, *вої *від- *підпр.*   *  *
* *  *   *   *та с/г*  *   *ничих  *   *  *з осо-*причин*   *приєм-*іншу *не- *пус- *   *   *  *
* *  *   *   *робо- *  *   *причин *   *  *бистих* та *   *стві *робо-*пра- *ток *   *   *  *
* *  *   *   *тах  *  *   *    *   *  *причин* інш. *   *   *ту  *цезд.*   *   *   *  *
******************************************************************************************************************************
*1* 2 *  3 *  4 *  5 * 6 * 7 *  8  *  9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 *
******************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Додаток N 5
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

 

 
 
 

Директору _________________________
міського (районного) центру зайнятості населення

ЗАЯВА
про надання фінансової допомоги

   Підприємство _______________________________________ просить
               (повна назва)
виділити з місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості
 
населення допомогу на збереження _________________ чол. високо-
 
кваліфікованих спеціалістів у загальній сумі ____________________
                        (сума прописом)
 
___________________ крб. на період з "___" _____________ 199__ р.
 
по "___" _____________ 199__ р. з поверненням у термін __________
місяці.
 
   До заяви додається:
   1) список висококваліфікованих спеціалістів, на збереження
яких отримується допомога;
   2) інформація про попереднє прийняття підприємством та міс-
цевим органом державної виконавчої влади заходів щодо сприяння
зайнятості працівників за рахунок коштів підприємства, місцевих
бюджетів, банківських кредитів тощо;
   3) клопотання про надання такої допомоги місцевого органу
державної виконавчої влади;
   4) програма розвитку підприємства, реалізація якої в най-
ближчий час дозволить досягнути фінансово-економічного оздоров-
лення виробництва, відновлення нормального режиму роботи підпри-
ємства та забезпечення ефективної зайнятості збережених спеці-
алістів;
   5) гарантії гарантодавця (ними за згодою сторін можуть бути
банківські установи або страхові компанії, які мають відповідну
ліцензію) про повернення коштів фонду у встановлені терміни;
   6) довідка про сплату внесків до державного фонду сприяння
зайнятості населення.
 
Адреса підприємства _____________________________________________
 
Розрахунковий рахунок ___________________________________________
 
Керівник підприємства _____________ (Прізвище, ім'я, по батькові)
            (підпис)
 
Головний бухгалтер  _____________ (Прізвище, ім'я, по батькові)
            (підпис)
 
   М. П.
 
"___" ________________ 199__ р.
 
 
Реєстраційний номер у центрі зайнятості ____________________
 
Дата реєстрації "___" _________________ 199__ р.

Додаток N 6
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

СПИСОК
спеціалістів підприємства, на збереження яких отримується допомога

***********************************************************************************************
* N *    * Рік  *   *Кваліф., *Кваліф.*   * Тип  *Стаж  *Стаж  *Тариф.*При- *
*  *Прізвище*народж.*Освіта*спеціальн.*розряд *Посада*вироб- *роботи *роботи *ставка*мітка*
*п/п*    *    *   *     *    *   *ництва *за   *на   *   *   *
*  *    *    *   *     *    *   *(назва *спеці- *даному *   *   *
*  *    *    *   *     *    *   *цеху,  *альн.  *підпри- *   *   *
*  *    *    *   *     *    *   *дільни- *кваліф. *ємстві *   *   *
*  *    *    *   *     *    *   *ці,   *    *    *   *   *
*  *    *    *   *     *    *   *відділу)*    *    *   *   *
***********************************************************************************************
* 1 *  2  *  3  * 4  *  5   *  6  *  7 *  8  *  9  *  10  * 11 * 12 *
***********************************************************************************************

 

 

 

Додаток N 7
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

ДОГОВІР
про надання безвідсоткової допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів

____________________ обласний центр зайнятості Міністерства праці
 
України, надалі "Центр", в особі________________________________,
              прізвище, ім'я, по батькові директора
 
який діє на підставі Закону України "Про зайнятість населення",
Положення про державну службу зайнятості, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 р. N 47 (із
змінами і доповненнями від 29 квітня 1993 р.), з однієї сторони,
 
і ______________________________________________________________,
    найменування підприємства, установи, організації
 
надалі - "Підприємство", в особі ________________________________
                 прізвище, ім'я, по батькові
 
________________________ , який діє на підставі статуту (положен-
керівника підприємства
ня), з другої сторони, керуючись Положенням про організацію робо-
ти щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивіль-
нення працівників, уклали цей договір про наступне.
 
          I. Мета і предмет договору
 
   1.1. Цей договір укладений з метою запобігання масового ви-
вільнення працівників та збереження кадрового потенціалу підпри-
ємства.
   1.2. Цим договором встановлено, що підприємству надається з
місцевої частини державного фонду сприяння зайнятості населення
безвідсоткова допомога на зворотній основі на збереження високо-
кваліфікованих спеціалістів.
 
            II. Умови договору
 
   2.1. "Центр" надає фінансову допомогу "Підприємству" на зво-
ротній основі на  ____________  місяців,  у  загальній  сумі
______________________________ крб.
   (літерами)
 
   2.2. "Підприємство" використовує надані "Центром" кошти фон-
ду на виплату заробітної плати ________________ висококваліфіко-
                (кількість чол.)
ваних працівників. Список таких працівників додається і є невід'-
ємною частиною договору.
   2.3. Допомога на кожного окремого спеціаліста виплачується у
сумі, визначеної із розміру його тарифної ставки (посадового ок-
ладу) на місяць та фактично відпрацьованого робочого часу.
   2.4. Перша виплата здійснюється в строк до _________________
(в 10-денний термін після укладення цієї угоди) у розмірі місяч-
ної суми допомоги.
   Кожна наступна виплата здійснюється у десятиденний термін,
після отримання звіту підприємства про використання попередньої
суми наданих коштів фонду, фактичну роботу на "Підприємстві" ви-
щезазначених спеціалістів та про хід реалізації програми розвитку
"Підприємства".
   2.5. Повернення  коштів  фонду  "Підприємством" "Центру"
здійснюється в  термін ______________________ після  отримання
              (до 6 місяців)
"Підприємством" останньої виплати.
 
           III. Обов'язки сторін
 
   3.1. "Підприємство" зобов'язується:
   3.1.1. Використовувати надані "Центром" кошти безпосередньо
на виплату допомоги висококваліфікованим спеціалістам у відповід-
ності із списком, що додається, за окремою платіжною відомістю.
   3.1.2. В п'ятиденний термін після закінчення звітного місяця
подавати до "Центру" звіт, вказаний у п.2.4. цього договору.
   3.1.3. Здійснювати прийняті "Підприємством" та місцевим ор-
ганом державної виконавчої влади заходи, які дозволяють досягнути
фінансово-економічного оздоровлення виробництва, відновити нор-
мальний режим виробництва та забезпечити ефективну зайнятість
спеціалістів, які залишаються.
   3.1.4. Не здійснювати вивільнення за п.1 ст.40 КЗпП України
зазначених спеціалістів протягом _______________ після закінчення
                 (не менше року)
строку дії договору.
 
   3.2. "Центр" зобов'язується:
   3.2.1. Здійснювати перерахування коштів фонду на рахунок
"Підприємства" у розмірах, визначених відповідно до п.2.3. та в
терміни, вказані у п.2.4 цього договору.
   3.2.2. Переглядати протягом дії договору суми допомоги при
підвищенні "Підприємством" розмірів тарифних ставок (посадових
окладів) зазначених спеціалістів у випадках, пов'язаних з прий-
няттям рішень Уряду про перегляд розмірів мінімальної заробітної
плати.
   3.2.3. Контролювати правильність нарахування та виплати до-
помоги висококваліфікованим спеціалістам.
 
        IV. Контроль та відповідальність
               сторін
 
   4.1. Сторони, які уклали цей договір, несуть відповідаль-
ність за виконання своїх зобов'язань у встановленому чинним зако-
нодавством порядку.
   4.1.1. При порушенні Закону "Про зайнятість населення" та
інших нормативних актів з питань зайнятості, умов двостороннього
договору, цільового характеру наданої допомоги в збереженні висо-
кокваліфікованих спеціалістів кошти фонду стягуються з "Підпри-
ємства" протягом 10 днів з дня встановлення порушення у безспір-
ному порядку.
   4.1.2. При несвоєчасному поверненні коштів, наданих "Підпри-
ємству" на збереження висококваліфікованих спеціалістів, сума
одержаної допомоги стягується з підприємства в 10-денний термін у
безспірному порядку.
   4.1.3. У випадку банкрутства "Підприємства" або неможливості
повернення коштів з інших причин гарантію повернення коштів бере
на себе банк (страхова компанія) ________________________________
 
Гарантійний лист N _____________ від ___________________ 199__ р.
є невід'ємною частиною договору.
   4.1.4. Контроль за виконанням договору, цільовим використан-
ням наданих "Підприємству" коштів фонду зайнятості здійснює міс-
цевий, обласний центри зайнятості та інспекція по контролю за до-
держанням законодавства про зайнятість населення.
 
       V. Порядок внесення змін та розірвання
              договору
 
   5.1. Зміни, які виникають протягом дії договору, мають бути
узгоджені його учасниками, оформлені протоколом, що є частиною
цього договору.
   5.2. Жодна сторона не має права розірвати договір в односто-
ронньому порядку.
 
           VI. Строк дії договору
 
   Договір укладається в трьох примірниках. Перший зберігається
 
в _________________________________________________ , другий - на
   (найменування обласного центру зайнятості)
 
_______________________________, третій - _______________________
   (назва підприємства)         (найменування місцевого
 
_______________________________.
  центру зайнятості)
 
   Строк дії договору встановлюється сторонами з "___" ________
 
199__ р. по "___" ___________________ 199__ р. (включати термін
повернення фінансової допомоги).
 
          VII. Юридичні адреси сторін
 
   7.1. _______________________________________________________
      (найменування обласного центру зайнятості)
 
   Поштова та телеграфна адреси _______________________________
 
*****************************************************************
 
*****************************************************************
 
Банківські реквізити ____________________________________________
 
   7.2. _______________________________________________________
           (назва підприємства)
 
   Поштова та телеграфна адреси _______________________________
 
*****************************************************************
 
*****************************************************************
 
Банківські реквізити ____________________________________________
 
______________________________  _______________________________
(найменування обласного центру     (назва підприємства)
 зайнятості)
 
______________________________  _______________________________
     (підпис)              (підпис)
 
"___" ________________199__ р.  "___" _________________199__ р.
 
      М. П.               М. П.

Додаток N 8
до Інструкції про порядок фінансування з державного фонду сприяння зайнятості населення витрат, пов'язаних із зупиненням або поетапним вивільненням працівників і наданням підприємствам допомоги в збереженні висококваліфікованих спеціалістів 

ІНФОРМАЦІЯ
про фактичну роботу спеціалістів на підприємстві та використання коштів Фонду сприяння зайнятості

***********************************************************************************************************
 N *    *Місячний*      Використання робочого часу, год     *Тариф-*Нарахо-*Сума  *    *
п/п*Прізвище* фонд ******************************************************на  *вана  *отрима- *Приміт-*
  *    *робочого*Фактич-*Простої *Тимча- *вимуше- *чергові *безоп- *ставка*зарпла-*ної до- *ка *) *
  *    * часу *но від-*з вироб-*сова  *ні без- *відпуст-*латні  *(поса-*та,  *помоги *    *
  *    *    *працьо-*ничих  *непраце-*оплатні *ки   *відпуст-*довий *крб.  *за по- *    *
  *    *    *вано на*причин *здат-  *відпуст-*    *ки з  *оклад)*    *перед- *    *
  *    *    *підпри-*    *ність  *ки з  *    *особис- *крб. *    *ній пе- *    *
  *    *    *ємстві *    *    *виробн. *    *тих   *   *    *ріод  *    *
  *    *    *    *    *    *причин *    *причин *   *    *(з Фон- *    *
  *    *    *    *    *    *    *    *    *   *    *ду   *    *
  *    *    *    *    *    *    *    *    *   *    *сприян- *    *
  *    *    *    *    *    *    *    *    *   *    *ня зай- *    *
  *    *    *    *    *    *    *    *    *   *    *нятості)*    *
  *    *    *    *    *    *    *    *    *   *    *  крб. *    *
***********************************************************************************************************
 1 *  2  *  3  *  4  *  5  *  6  *  7  *  8  *  9  *  10 *  11 *  12  *  13 *
***********************************************************************************************************

 
___________
*) Звіт про хід реконструкції, перепрофілювання, тощо на підприємстві додається.

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра фінансів України 

В. М. Матвійчук 

Заступник Голови Правління
Національного банку України 

 
Б. І. Марков 

Опрос